Seksjon for systemdrift

Seksjonen har ansvaret for IT-, AV-, Foto- og videotjenestene ved Klinmed.

IT-tjenesten

Tor Henry Wold, Joe Bush, Kristoffer Midtgaard, Andre Øien og Trond Lindskog.

Mer om våre tjenester (IT)

AV-tjenesten

Eric J. Erlingsson (Ullevål), Birgit Skjelvik (Rikshospitalet) og Andre Øien (Ahus).

Mer om våre tjenester (AV-støtte)

Foto- og Videotjenesten

Øystein H. Horgmo, Christian Nissen og Ine Eriksen.

Mer om våre tjenester (Foto og Video)

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1171 Blindern 0318 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Søsterhjemmet 0450 Oslo