Seksjon for undervisningsplanlegging, ledelsesstøtte og kommunikasjon

Seksjonen har ansvar for oppgaver innen undervisningsplanlegging, forskningsadministrasjon/ forskningsstøtte, kommunikasjon og ledelsesstøtte ved instituttet. Vi har ekspedisjon på Ullevål og Rikshospitalet.

Undervisningsplanlegging

 • Linda Røine, Venke Jenssen, Ellen Rosenberg, Silje Brekken Grepperud, Thine Skattum Gjersem, Nikoline Næss Berge, Oda Aksetøy, Kristin Aaknes (i permisjon)
 • Planlegging av fem av åtte moduler i profesjonsstudiet i medisin med hovedvekt på klinisk undervisning ved universitetssykehusene
 • Koordinering av OSCE-eksamen (planlegging og gjennomføring)
 • Rådgivning til instituttledelsen i styring av undervisningsressurser

Forskningsadministrasjon og forskningsstøtte

 • Gina Clausen og Veronika Vimberg
 • Forskningsadministrative oppgaver
 • Instituttsuperbruker for CRIStin og Open Access
 • Kontrakter og avtaler
 • Oppstartsmøter for større forskningsprosjekter

Kommunikasjon

 • Elisabeth Kolflaath Semprini og Julie Nybakk Kvaal
 • Kontaktpunkt: nettredaktor@klinmed.uio.no
 • Forskningsformidling, pressekontakt, internkommunikasjon og nettsider

Ledelsesstøtte

 • Monica A. Andersen, Oxana Rødnes, Marianne M. Østby (i permisjon)
 • Førstelinjetjeneste og ledelsestøtte

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1171 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Søsterhjemmet 0450 Oslo Stedkode: 530104