English version of this page

Ferdighetssenteret (FHS)

Ferdighetssenteret er et sted hvor medisinstudenter på Universitetet i Oslo kan øve på og få opplæring i praktiske ferdigheter gjennom hele studiet.

Ferdighetssenteret er bygget opp slik at spesialopplærte medisinstudenter holder kurs som er kvalitetsikret av lærere ved Det medisinske fakultet.

Per semester holder vi kurs for ca 2 000 medisinerstudenter, fordelt på ca 450 undervisningstimer. Vi benytter evalueringsskjemaer og setter opp studier for å teste hvordan nyetablerte undervisningsformer virker inn på læringen.

Vi prøver hele tiden å oppdatere undervisningen med E-læringsressurser.

Du finner Ferdighetssenteret ved medisinstudentenes lesesaler på Rikshospitalet, og det er døgnåpent for medisinstudenter fra 3. semester.

Kontakt

Postadresse Postboks 1171 Blindern 0318 Oslo Besøksadresse Sognsvannveien 20 0372 Oslo