Forskergrupper ved Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi (HHA)

Her finner du en oversikt over fire av klinikkens seks forskergrupper ved Klinmed, UiO. Gruppeoversikten er delt inn etter avdelingstilhørighet. De fleste gruppene består av medlemmer fra både UiO og Oslo universitetssykehus (OUS)

Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi

Øre-, nese- og halsavdelingen

Øyeavdelingen

Klinikkens grupper på OUS

Publisert 5. okt. 2017 10:45 - Sist endret 15. feb. 2021 16:14