English version of this page

Øre-, nese-, halsavdelingen (ØNH)

Avdelingen er den største i Norge og er eneste regionsavdeling for ØNH i Helse Sør-Øst.

Avdelingen er delt i tre fagseksjoner:

  • Hode-hals-kirurgisk seksjon, inkl Enhet for Tann og kjeve.
  • Rhinolaryngologisk seksjon.
  • Øreseksjon med Hørselssentralen og Enhet for cochleaimplantat (CI).

Vi driver høyspesialisert behandling, forskning og utdanning innen hode-halskirurgi, tann og kjeve, øresykdommer og audiologi, rhinologiske og laryngologiske sykdommer.

Avdelingens forskningsaktivitet er hovedsakelig organisert i to forskningsgrupper som hver ledes av en forskningsgruppeleder.

Forskningsaktiviteten er dels knyttet opp mot den kliniske aktiviteten som CI/audiologi, hode-halskreft og rhinolaryngologi, og dels mot laboratorie- og basalforskning relatert til faget.

Det pågår til enhver tid mange forskningsprosjekter, deriblant en rekke doktorgradsprosjekter.

Avdelingen har ansvar for 90 % av undervisningen i ØNH ved Universitetet i Oslo. Undervisning er høyt prioritert.

Kontakt

Postadresse Postboks 4950 Nydalen OUS, Rikshospitalet 0424 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 20 OUS Rikshospitalet 0372 Oslo