English version of this page

Øre-, nese-, halsavdelingen

Avdelingen er den største i Norge og er eneste regionsavdeling for ØNH i Helse Sør-Øst.

Avdelingen er delt i tre fagseksjoner:

  • Hode-hals-kirurgisk seksjon, inkl Enhet for Tann og kjeve.
  • Rhinolaryngologisk seksjon.
  • Øreseksjon med Hørselssentralen og Enhet for cochleaimplantat (CI).

Vi driver høyspesialisert behandling, forskning og utdanning innen hode-halskirurgi, tann og kjeve, øresykdommer og audiologi, rhinologiske og laryngologiske sykdommer.

Avdelingens forskningsaktivitet er hovedsakelig organisert i to forskningsgrupper som hver ledes av en forskningsgruppeleder.

Forskningsaktiviteten er dels knyttet opp mot den kliniske aktiviteten som CI/audiologi, hode-halskreft og rhinolaryngologi, og dels mot laboratorie- og basalforskning relatert til faget.

Det pågår til enhver tid mange forskningsprosjekter, deriblant en rekke doktorgradsprosjekter.

Avdelingen har ansvar for 90 % av undervisningen i ØNH ved Universitetet i Oslo. Undervisning er høyt prioritert.

Kontakt

Postadresse Postboks 4950 Nydalen, OUS, Rikshospitalet, 0424 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 20 OUS Rikshospitalet 0372 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13155050 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 534312 Vortex, FS m.m.