English version of this page

Øyeavdelingen

Øyeavdelingen er en stor øyeavdeling, også i europeisk sammenheng, og har spesialkompetanse innen alle områder av øyefaget.

Avdelingen har 260 årsverk på OUS, og har spesialkompetanse innen alle områder av øyefaget.

Vi ønsker å være en viktig aktør for utvikling av øyefaget både regionalt og nasjonalt, og har som målsetning å være i front både når det gjelder klinikk, forskning og opplæring og undervisning.

Øyeavdelingen har behandlingtjenester på flere nivåer;

  • tre nasjonale behandlingstjenester (retinoblastom, medfødt glaukom og rekonstruksjon av medfødte misdannelser i øyeregionen)
  • en flerregional (episkleral brachyterapi)
  • flere ulike regionale funksjoner

Avdelingen har tre forskergrupper, og forskningens hovedmål er å forbedre forebygging og behandling av øyesykdommer.

Vi har særlig fokus på klinisk forskning, med stort pasientgrunnlag og høyspesialisert kompetanse, samt translasjonsforskning – klinikknær laboratorieforskning.

Kontakt

Postadresse Postboks 4956 Nydalen, OUS, Ullevål, 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 OUS Ullevål 0450 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13155045 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 534311 Vortex, FS m.m.