English version of this page

Øyeavdelingen

Øyeavdelingen er en stor øyeavdeling, også i europeisk sammenheng, og har spesialkompetanse innen alle områder av øyefaget.

Avdelingen ønsker å være faglig i front og toneangivende for utvikling av øyefaget både regionalt og nasjonalt, og har et langsiktig mål om å bli en av de ledende øyeavdelingene i Skandinavia både når det gjelder klinikk, forskning og opplæring/undervisning.

Øyeavdelingen har tre landsfunksjoner og flere regionale funksjoner. Mer enn 60 leger arbeider med pasienter med ulike øyelidelser. De fleste operasjoner gjøres dagkirurgisk og det er totalt ti operasjonsstuer og egen PO-enhet. Sengeposten har 19 senger.

Hovedmålet for forskning ved avdelingen er å forbedre forebygging og behandling av øyesykdommer. Vi har særlig fokus på klinisk forskning med stort pasientgrunnlag og høyspesialisert kompetanse, samt translasjonsforskning – klinikknær laboratorieforskning ved Senter for Øyeforskning.

Kontakt

Postadresse Postboks 4956 Nydalen, OUS, Ullevål, 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 OUS Ullevål 0450 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13155045 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 534311 Vortex, FS m.m.