English version of this page

Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi (PLA)

Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi er en av Europas største avdelinger hvor det utføres all type plastikkirurgi med unntak av håndkirurgi og kosmetisk plastikkirurgi.

Flesteparten av pasientene har diagnoser som er relatert til medfødte misdannelser, kreftrelaterte lidelser og vevsdefekter som resultat etter traume/brannskade eller annen type kirurgi.

Avdelingen har nasjonal behandlingstjeneste for pasienter med kraniofaciale misdannelser, transseksualisme og vaskulære anomalier. Vi har en flerregional funksjon for barn med leppe/kjeve/ganespalte.

Forskningen ved avdelingen er primært rettet opp mot rekonstruksjoner med frie mikrovaskulære vevslapper, behandling av barn med leppe/kjeve/ganespalte, ansiktslammelse, transseksualisme og regenerativ medisin (epithel, urothel og fettransplantasjon).

Vi er ansvarlig for undervisning og eksamen i plastikkirurgi for medisinstudenter i siste semester. I tillegg er det lagt opp til undervisning i basal generellkirurgisk trening ved poliklinikken.

Kontakt

Postadresse Postboks 4950 Nydalen OUS, Rikshospitalet 0424 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 20 OUS Rikshospitalet 0372 Oslo