English version of this page

Avdeling for gastro- og barnekirurgi

Avdelingen underviser og forsker på flere typer lidelser i fordøyelsessystemet.

Det omfatter fordøyelsesorganene spiserør, magesekk, tarm og endetarm, samt tilhørende indre organer som lever, galle og bukspyttkjertel.

Avdelingen har en egen seksjon for barnekirurgi og driver utstrakt forskningsaktivitet.

Kontakt

Postadresse Postboks 4950 Nydalen, OUS, Rikshospitalet, 0424 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 20 OUS Rikshospitalet 0372 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13157505 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 534810 Vortex, FS m.m.