English version of this page

Avdeling for hudsykdommer

Avdelingen forsker og underviser innen hud- og veneriske sykdommer.

Kontakt

Postadresse Postboks 4950 Nydalen, OUS, Rikshospitalet, 0424 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 20 OUS Rikshospitalet 0372 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13157520 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 534813 Vortex, FS m.m.