English version of this page

Avdeling for hudsykdommer (HUD)

Avdelingen forsker og underviser innen hud- og veneriske sykdommer.

Kontakt

Postadresse OUS, Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo Besøksadresse OUS Rikshospitalet Sognsvannsveien 20 0372 Oslo Stedkode: 534813