English version of this page

Avdeling for hudsykdommer (HUD)

Avdelingen forsker og underviser innen hud- og veneriske sykdommer.

Kontakt

Postadresse Postboks 4950 Nydalen OUS, Rikshospitalet 0424 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 20 OUS Rikshospitalet 0372 Oslo