English version of this page

Avdeling for transplantasjonsmedisin (ATX)

Avdelingen forsker og underviser innen fordøyelsessykdommer, akutte og kroniske nyresykdommer, nevroendokrine svulster, vanskelig regulerbar diabetes, og organsvikt og transplantasjon av lever, nyre, galle og bukspyttkjertel. 

Kontakt

Postadresse Postboks 4950 Nydalen OUS, Rikshospitalet 0424 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 20 OUS Rikshospitalet 0372 Oslo