English version of this page

Institutt for indremedisinsk forskning

Forskningsprofilen til instituttet er å kombinere klinisk medisin og molekylærbiologi.

Dette er av største betydning for å utnytte den nyeste utviklingen innen immunologi, biokjemi og molekylærbiologi med det ambisiøse målet om å utvikle nye behandlingsmodaliteter og nye diagnostiske verktøy i klinisk medisin.

Vår profil omfatter forskning i alle faser, fra karakterisering av inflammatoriske profiler i ulike pasientpopulasjoner og in vitro-eksperimenter i forskjellige celler og cellelinjer til eksperimentelle studier med dyremodeller, inkludert genmodifiserte mus og intervensjosforsøk i like pasientpopulasjoner.

Kontakt

Postadresse Postboks 4950 Nydalen, OUS, Rikshospitalet, 0424 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 20 OUS Rikshospitalet 0372 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13157525 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 534814 Vortex, FS m.m.