English version of this page

Institutt for indremedisinsk forskning (IMF)

Forskningsprofilen til instituttet er å kombinere klinisk medisin og molekylærbiologi.

Dette er av største betydning for å utnytte den nyeste utviklingen innen immunologi, biokjemi og molekylærbiologi med det ambisiøse målet om å utvikle nye behandlingsmodaliteter og nye diagnostiske verktøy i klinisk medisin.

Vår profil omfatter forskning i alle faser, fra karakterisering av inflammatoriske profiler i ulike pasientpopulasjoner og in vitro-eksperimenter i forskjellige celler og cellelinjer til eksperimentelle studier med dyremodeller, inkludert genmodifiserte mus og intervensjosforsøk i like pasientpopulasjoner.

Kontakt

Postadresse Postboks 4950 Nydalen OUS, Rikshospitalet 0424 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 20 OUS Rikshospitalet 0372 Oslo