English version of this page

K.G. Jebsen Senter for betennelsesforskning - part UiO (KGJIRC)

Postadresse Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
Besøksadresse Sognsvannsveien 20
Avdeling for patologi RH
0372 Oslo
Stedkode 531871

Ansatte

Listen inneholder 1 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Sundnes, Olav Universitetslektor olav.sundnes@medisin.uio.no