English

K.G. Jebsen Senter for influensavaksine-part UiO (KGJIVRC)

Postadresse Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
Besøksadresse Sognsvannsveien 20
Rikshospitalet
0372 Oslo
Stedkode 531872

Ansatte

Listen inneholder 2 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bogen, Bjarne Professor +47-23073015 bjarne.bogen@medisin.uio.no vaksinemolekyler, T celler, Livsvitenskap, Immunologi, B celler, myelomatose, autoimmunitet, B celle lymfomer
Hinke, Daniëla Maria Stipendiat +47-98542396 (mob) d.m.hinke@medisin.uio.no