English version of this page

Avdeling for farmakologi (FAR)

Farmakologi er læren om hvordan legemidler påvirker kroppen og hvordan kroppen håndterer legemidlene.

Bruk av legemidler er helt fundamentalt ved behandling av ulike sykdommer. Farmakologiske problemstillinger gjennomsyrer derfor dagens medisin og innsikt i legemidlenes grunnleggende egenskaper er en forutsetning for riktig bruk av dem.

Et sterkt farmakologisk forskningsmiljø er viktig for å holde høy kompetanse i et fagfelt som er i rask forandring og for å ha legitimitet og uavhengighet i forhold til myndigheter og legemiddelindustri. Det er også viktig for å styrke både grunnutdanningen av leger og som del av videre- og etterutdannelse.

Avdeling for farmakologi er ansvarlig for forskning og undervisning av lavere og høyere grads studenter i farmakologi ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Det nåværende forskningsfokuset er på hjertefarmakologi, kreftfarmakologi, nevrofarmakologi og farmakoterapi.

Forskergruppeledere:

  • Professor Finn Olav Levy - Reseptorer, signaloverføring og hjertefarmakologi
  • Professor Lars Nilsson - Alzheimers sykdom / nevrofarmakologi
  • Førsteamanuensis Marianne Klemp, Farmakoterapi - komparative effekter og nye targets
  • Professor Marit Inngjerdingen - Medfødt immunforsvar mot kreft
  • Førsteamanuensis Mimi Stokke Opdal - Terapikontroll av legemidler
  • Professor Jan Terje Andersen

Kontakt

Postadresse Postboks 1057 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo Telefon: +47 22840201