English version of this page

Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi analyserer hovedsakelig blodprøver, men også prøver fra urin, cerebrospinalvæske og andre kroppsvæsker.

Vi undersøker blant annet antall celler og celletyper, konsentrasjonen av ulike proteiner, fettstoffer, metabolitter, hormoner og vitaminer, sporstoffer, gasser, aktiviteten til enzymer, evnen blodet har til å koagulere og DNA-sekvenser. Avdelingen tilbyr mange hundre forskjellige analyser og utfører ca.10 millioner analyser/år.

I faget medisinsk biokjemi studerer vi hvordan sykdommer endrer konsentrasjonen av eller tilfører blodet nye biomarkører som med høy presisjon kan fortelle oss hvilken sykdom pasienten har eller har risiko for å få, hvilken behandling pasienten bør få og hvordan pasienten responderer på behandlingen.

Vi forsker på tumormarkører, endokrinologi og metabolisme, inflammasjon, koagulasjon, medfødte metabolske sykdommer, mitokondriefunksjon, vevskultur, leukemi, DNA-reparasjon og strukturbiologi.

Avdelingen har regionale kjernefasiliteter for forskning innen strukturbiologi og noder for kjernefasiliteter for avansert lysmikroskopi, flow-cytometri og mikromatriseundersøkelser av DNA og RNA. Avdelingen tilbyr analyseservice til forskningsprosjekter for de fleste rutineanalysene.

Det er ca. 400 årsverk ved avdelingen hvorav åtte (5,1 årsverk) er ansatt ved Institutt for klinisk medisin, UiO. Avdelingens UiO-ansatte underviser i faget klinisk biokjemi ved medisinstudiet.

Kontakt

Postadresse Postboks 4950 Nydalen, OUS HF Rikshospitalet, 0424 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13154025 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 531814 Vortex, FS m.m.