English version of this page

Generell indremedisinsk avdeling (GIA)

Avdelingens forskningsfelt er mage-, tarm-, lunge-, nyre-, hjerte- og blodsykdommer, samt generell indremedisin. Vi har flere klinisk patofysiologiske studier, og forsker på behandlingsmetoder for hypertensjon og helserelatert livskvalitet.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 4959 Nydalen OUS HF Aker sykehus 0424 Oslo Besøksadresse Trondheimsveien 235 OUS Aker 0586 Oslo