English version of this page

Generell indremedisinsk avdeling (GIA)

Avdelingens forskningsfelt er mage-, tarm-, lunge-, nyre-, hjerte- og blodsykdommer, samt generell indremedisin. Vi har flere klinisk patofysiologiske studier, og forsker på behandlingsmetoder for hypertensjon og helserelatert livskvalitet.

Ansatte

Kontakt

Postadresse OUS HF Aker sykehus Postboks 4959 Nydalen 0424 Oslo Besøksadresse Trondheimsveien 235 OUS Aker 0586 Oslo