English version of this page

Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS)

Senteret forsker på utvikling, implementering, testing og bruk av IT-verktøy for å styrke pasienters og brukeres kompetanse til å håndtere helsemessige utfordringer og sykdom, og for å understøtte helsepersonell og pasienter med verktøy for bedre kommunikasjon og samhandling.

Kontakt

Postadresse OUS HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo Besøksadresse Forskningsveien 2B 0373 Oslo Stedkode: 531120