English version of this page

Administrasjon NVR

Postadresse Postboks 4956 Nydalen, OUS, Ullevål, 0424 Oslo
Besøksadresse Kirkeveien 166
OUS
Ullevål
0450 Oslo
Stedkode 534201

Ansatte

Listen inneholder 7 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Andersson, Helene Vitenskapelig assistent helene.andersson@studmed.uio.no
Benningstad, Lise Wilhelmine Seniorkonsulent +47-90168940 l.w.benningstad@medisin.uio.no
Hager, Agnete Avdelingsleder +47 23070871 +47 92850252 (mob) agnete.hager@medisin.uio.no Forskerstøtte MED
Hovland, Silje Ebba Knutsson Vitenskapelig assistent s.e.k.hovland@studmed.uio.no
Rød, Marthe Vitenskapelig assistent marthe.rod@medisin.uio.no
Rønningen, Kamilla Håkonsen Konsulent k.h.ronningen@medisin.uio.no
Seim, Anniken Vitenskapelig assistent anniken.seim@studmed.uio.no