English version of this page

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Kontakt

Postadresse OUS, Ullevål Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Besøksadresse OUS Ullevål Kirkeveien 166 Bygg 2 0450 Oslo Stedkode: 536111