English version of this page

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin holder til i bygg 31 på Oslo Universitetssykehus Ullevål og produserer et titalls forskningsartikler årlig.

 

Avdelingen er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om prosedyrer for akuttmedisinsk behandling og organisering og drift av akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Tjenesten er rettet inn mot ambulansetjenesten, legevakt og sykehusenes akuttmottak, samt helsepersonell og frivillige som inngår i beredskap for store ulykker og katastrofer.

For å øke kompetansen på fagfeltet, arrangerer tjenesten kurs og konferanser for aktuelle målgrupper. I tillegg har tjenesten utviklet flere nettbaserte kurs innenfor fagområdet.

 

Her finner du vår eksterne nettside

Kontakt

Postadresse Postboks 4956 Nydalen OUS, Ullevål 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 2 OUS Ullevål 0450 Oslo