English

NORMENT part UiO (NORMENT)

Postadresse OUS, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO
Besøksadresse Oslo Universitetssykehus HF - Ullevål
Avdeling for psykoseforskning
Bygg 49
0424 Oslo
Stedkode 531070

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Abdullah, Rang Forskningstekniker rang.abdullah@studmed.uio.no
Akkouh, Ibrahim Stipendiat ibrahim.akkouh@medisin.uio.no
Aminoff, Sofie Ragnhild Postdoktor s.r.aminoff@medisin.uio.no
Andreassen, Ole Professor +47-22117843 +47-99038893 (mob) ole.andreassen@medisin.uio.no Psykisk helse, Genetikk, MRI, Psykofarmaka
Bahrami, Shahram Postdoktor shahram.bahrami@medisin.uio.no
Berg, Akiah Ottesen Forsker a.o.berg@medisin.uio.no
Birkenæs, Alma Viktoria Vitenskapelig assistent avbirken@student.sv.uio.no
Bjella, Thomas Overingeniør +47-23027326 thomas.bjella@medisin.uio.no Psykisk helse, Database, TSD, eHelse
Brandt, Christine Lycke Avdelingsleder 97118354 c.l.brandt@medisin.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsformidling, Nettpublisering, Sentre for fremragende forskning (SFF)
Bringslid, Ida Kippersund Vitenskapelig assistent idakbri@student.ikos.uio.no
Bruun, Sandra Aakjær Vitenskapelig assistent +47-97419102 +47-97419102 (mob) s.a.bruun@medisin.uio.no
Büchmann, Camilla Bakkalia Stipendiat c.b.buchmann@medisin.uio.no
Dale, Anders M. Forsker amdale@ucsd.edu
Drachmann, Tove Matzen Forsker t.m.drachmann@medisin.uio.no
Frei, Oleksandr Forsker oleksandr.frei@medisin.uio.no
Haatveit, Beathe Postdoktor +47-41215741 beathe.haatveit@medisin.uio.no
Hagen, Marthe Rådgiver marthe.hagen@medisin.uio.no
Hansson, Lars Avdelingsingeniør lars.hansson@medisin.uio.no
Haram, Marit Postdoktor marit.haram@medisin.uio.no
Helleland, Tor Johannes Konsulent t.j.helleland@medisin.uio.no
Hilland, Eva Forsker evaghi@medisin.uio.no
Hilland, Eva Forsker evahg@medisin.uio.no
Hjorth-Johansen, Maja Vitenskapelig assistent maja.hjorth-johansen@studmed.uio.no
Hughes, Timothy Forsker timothy.hughes@medisin.uio.no
Inderhaug, Elin Bioingeniør ll elin.inderhaug@medisin.uio.no
Johansen, Ingrid Torp Stipendiat i.t.johansen@medisin.uio.no
Karadag, Naz Stipendiat +47-92346462 (mob) naz.karadag@medisin.uio.no
Kaufmann, Tobias Forsker tobias.kaufmann@medisin.uio.no
Lund, Martina Jonette Stipendiat m.j.lund@medisin.uio.no
Mohn, Hanne Christine Spesialpsykolog +47-23027320 h.c.mohn@medisin.uio.no
Mohn-Haugen, Caroline Ranem Vitenskapelig assistent c.r.mohn-haugen@medisin.uio.no
Mørch-Johnsen, Lynn Forsker lynn.morch-johnsen@medisin.uio.no
Nerhus, Mari Postdoktor mari.nerhus@medisin.uio.no
Nerland, Stener Vitenskapelig assistent stener.nerland@gmail.com
Nærland, Terje Forsker terje.narland@medisin.uio.no
O`Connell, Kevin Postdoktor kevin.oconnell@medisin.uio.no
Olsen, Stine H Vitenskapelig assistent s.h.olsen@medisin.uio.no
Osete, Jordi Requena Postdoktor j.r.osete@medisin.uio.no
Pedersen, Geir Forsker 91514708 (mob) geir.pedersen@medisin.uio.no
Puppo, Francesca Postdoktor francesca.puppo@medisin.uio.no
Quintana, Daniel Forsker daniel.quintana@medisin.uio.no
Roelfs, Daniël Stipendiat daniel.roelfs@medisin.uio.no
Romm, Kristin Lie Førsteamanuensis k.l.romm@medisin.uio.no
Shadrin, Alexey A. Forsker a.a.shadrin@medisin.uio.no
Slapø, Nora Berz Stipendiat 92086435 n.b.slapo@medisin.uio.no
Smeland, Olav Bjerkehagen Forsker o.b.smeland@medisin.uio.no
Steen, Nils Eiel Førsteamanuensis n.e.steen@medisin.uio.no
Storli, Ragnhild Bettina Konsulent r.b.storli@medisin.uio.no
Svela, Eirik Wixøe Vitenskapelig assistent eirikwsv@student.sv.uio.no
Sønderby, Ida Elken Forsker i.e.sonderby@medisin.uio.no
Thompson, Wesley Kurt Forsker w.k.thompson@medisin.uio.no
Uggen, Tea Kristiane Espeland Forsker t.k.e.uggen@medisin.uio.no
Vaskinn, Anja Forsker +47-23027331 anja.vaskinn@medisin.uio.no
Vik, Ruth Kristine Forsker r.k.vik@medisin.uio.no
Werner, Maren Caroline Frogner Stipendiat m.c.f.werner@medisin.uio.no
Winterton, Adriano Stipendiat adriano.winterton@medisin.uio.no
Wold, Kristin Fjelnseth Stipendiat k.f.wold@medisin.uio.no
van der Meer, Dennis Forsker d.van.der.meer@medisin.uio.no