Kontakt

Postadresse Postboks 4956 Nydalen, Oslo Universitetssykehus, 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 49 0450 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13152510 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 531011 Vortex, FS m.m.