Åse Ragnhild Halfstad

Rådgiver - Personalseksjonen
Bilde av Åse Ragnhild Halfstad
English version of this page
Telefon +47 22844681
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Søsterhjemmet 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1171 Blindern 0318 OSLO

Arbeidsoppgaver

 • Personaladministrativ saksbehandling (ansettelse, permisjoner, fratredelser mm)
 • Saksutredning for beslutningsmyndighet (tilsettingssaker mm)
 • Rekruttering
 • Faglig støtte og rådgivning til ledere i utøvelsen av deres personalansvar

Bakgrunn

Jeg har siden 1995 jobbet med rådgivning til ledere innenfor hele området HR / personaladministrasjon og lønn. Arbeidsgivere; store bedrifter, primært offentlige, men også privat næringsliv. (Kommuneforvaltning, Aker Universitetssykehus, Cargo Net, Jernbaneverket, NAV og ELTEL Networks AS)

Kjernekompetanse:

 • Rådgivning og veiledning til ledere innen hele fagområdet HR og personal
 • Kommunalt og statlig lov og avtaleverk innenfor HR
 • Sykefraværs- og personalsaker
 • AMU, IA, HMS, BHT
 • Rekruttering; på medarbeider og ledernivå
 • Opphør og oppsigelser
 • Opplæring/ kursholder
 • Pensjon, forsikring og skadesaker
 • Lønn
 • Rapportering

Utdanning:

 • Handelshøyskolen BI; Organisasjonsutvikling og endring. Coaching, selvledelse og emosjonell intelligens. Bedriftsøkonomi, Org.psykologi, forretningsjus.
 • Høgskolen i Hedmark; Personalledelse, kompetanseutvikling, arbeidsrett, organisasjons- og ledelsesteori.
Emneord: Regelverk, Ansettelser, Personaladministrasjon, Saksbehandling, Lønn, Fravær, Permisjon, HR-system, Rekruttering
Publisert 4. sep. 2018 14:51 - Sist endret 6. feb. 2020 15:37