Barbra Noodt

Avdelingsleder - Kreftklinikken
Bilde av Barbra Noodt
English version of this page
Telefon +47 22935273
Mobiltelefon +47 91578437
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 2 A None 0372 OSLO
Postadresse Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO

Arbeidsområder

  • Forskningsstrategiske oppgaver i Klinikk for kreft og kirurgi
  • Tilrettelegging av administrative funksjoner for UiO-ansatte i klinikken
  • Personalansvar for administrativt ansatte i klinikken
  • Kontaktpunkt for Institutt for klinisk medisin i klinikken
  • Oppfølging av tilsettingsprosesser for UiO-ansatte i klinikken

Bakgrunn

  • Cand.scient innen molekylær cellebiologi og dr.philos. innen kreftforskning (1998).
  • Erfaring fra forskningsstrategisk og forskningsadministrativt arbeid i Helse Sør-Øst RHF (Utredning av universitetssykehusenes struktur og funksjon i Hovedstadsprosessen; Utvikling av regional forskningsstrategi; Prosess for design av et regionalt forskningssystem og handlingsplan for implementering; Saksutvikling for Nasjonal samarbeidsgruppe for forskning innen medisin og helsefag, RHFenes strategigruppe for forskning, Samarbeidsorganet Sør-Øst og Regionalt forskningsutvalg),
  • Helsedirektoratet (Forskningskoordinator; Etatsstyring og evaluering av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; Bioteknologirelaterte saker; Programstyremedlem i Forskningsrådet; Prioritering i helsetjenesten),
  • Kunnskapsdepartementet (Sekretariatsmedlem for Fagerbergutvalget) og Forskningsfondet for astma og allergi (Daglig leder).
Emneord: Forskerstøtte MED
Publisert 13. apr. 2011 11:11 - Sist endret 12. okt. 2018 09:12