Ina Bekkevold-Jernberg

Bilde av Ina Bekkevold-Jernberg
English version of this page
Mobiltelefon +47-97794824
Brukernavn
Besøksadresse Gaustad sykehus 2. etasje bygg 12
Postadresse Sognsvannsveien 21 0372 OSLO

Bakgrunn

  • Mastergrad i psykososialt arbeid, fordypning selvmordsforebyggende arbeid, ved Det medisinske fakultet ,UiO, 2017.Masteroppgave: - "Villet egenskade og personlighetsforstyrrelse med fokus på kjønn". Veiledere: Professor Lars Mehlum og seniorforsker Geir Pedersen.
  • Tidligere ansatt som kommunkasjons- og kursansvarlig i Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP, Oslo universitetssykehus), daglig leder i Mental Helse Oslo og prosjektmedarbeider i Rådet for psykisk helse.

Arbeidsområder

  • Utdanningskoordinator på Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) for Dialektisk atferdsterapi (DBT) og komplisert sorg (CGT).
  • Leder i organisasjonskomiteen for 9. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging (2017), og for 5. nasjonale konferanse om Dialektisk atferdsterapi (2018).
  • Medlem av og publisist i SoMe- og nettredaksjonen til NSSF, med ansvar for domenene www.dbt.no, www.uio.no/cgt og www.nasjonal-selvmordsforebyggingskonferanse.no.

Verv

  • Medlem i utdanningsutvalget på NSSF
  • Styremedlem i Norsk forening for Dialektisk atferdsterapi (N-DBT)

 

Publisert 10. feb. 2016 20:33 - Sist endret 15. des. 2017 09:58