Kjersti Normann Markussen

Bilde av Kjersti Normann Markussen
English version of this page
Rom C2 1006
Treffetider 07.30-15.00
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet
Postadresse OUS HF Aker sykehus Postboks 4959 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser:

Molekylærbiologiske prosesser og sykdommer.

Bakgrunn:

01.09.2013 - Jobber på Spesialisert endokrinologi på Rikshopitalet som Tekniker (Overingeniør). Bistår på lab i diverse forskningsprosjekter, først og fremst innen genekspresjon i hypofyseadenom. Har ansvar for elektronisk biobanking ved seksjonen med sampling på to spesifikke biobanker; NFPA og Akromegali. 

01.09.2012 - 31.08.2013: Arbeidet ved medisinsk biokjemi på Rikshopitalet som bioingeniør. arbeidsoppgaver bestod av deltagelse i daglig rutine med analyse av blodprøver, blodprøvetakning, utlevering av blodprodukter etc.

August 2010 - juni 2012: Master i bioteknologi med retning innen molekylærbiologi, NTNU. Masteroppgaven omhandlet Blomstringstid i erter og gikk ut på gensekvensering og genekspressjon i to blomstringsgener i ulike typer erter samlet fra ulike landsdeler i Sverige. 

August 2007 - Juni 2010: Bioingeniørutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Bacheloroppgaven ble utført ved Liverpool James Moores University (LJMU) i løpet av våren 2010. Oppgaven handlet om celledeling i hudceller ved tilsetning av ulike konsentrasjoner av ATP og FGF. Cellelinjen var en type hudceller kalt HaKat-cller.

Emneord: Naturvitenskap og teknologi, Helse og medisin, Molekylærbiologiske teknikker, Genetics, Gene expression, Pituitary adenomas

Publikasjoner

  • Eieland, Alexander K.; Normann, Kjersti R.; Sundaram, Arvind Y. M.; Nyman, Tuula A.; Øystese, Kristin A. B.; Lekva, Tove; Berg, Jens P.; Bollerslev, Jens & Olarescu, Nicoleta C. (2020). Distinct pattern of endoplasmic reticulum protein processing and extracellular matrix proteins in functioning and silent corticotroph pituitary adenomas. Cancers.  ISSN 2072-6694.  12(10), s 1- 20 . doi: 10.3390/cancers12102980 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Godang, Kristin; Lekva, Tove; Normann, Kjersti Ringvoll; Olarescu, Nicoleta Cristina; Øystese, Kristin Astrid; Kolnes, Anders Jensen; Ueland, Thor; Bollerslev, Jens & Heck, Ansgar (2019). Hip Structure Analyses in Acromegaly: Decrease of Cortical Bone Thickness After Treatment: A Longitudinal Cohort Study. JBMR Plus.  ISSN 2473-4039.  3(12), s e10240 . doi: 10.1002/jbm4.10240 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Lekva, Tove; Godang, Kristin; Michelsen, Annika; Qvigstad, Elisabeth; Normann, Kjersti Ringvoll; Norwitz, Errol R.; Aukrust, Pål; Henriksen, Tore; Bollerslev, Jens; Roland, Marie Cecilie & Ueland, Thor (2018). Prediction of gestational diabetes mellitus and pre-diabetes 5 years postpartum using 75 g oral glucose tolerance test at 14-16 Weeks' gestation. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  8:13392, s 1- 9 . doi: 10.1038/s41598-018-31614-z Fulltekst i vitenarkiv.
  • Moen, Gunn-Helen Øiseth; LeBlanc, Marissa; Sommer, Christine; Prasad, Rashmi B.; Lekva, Tove; Normann, Kjersti Ringvoll; Qvigstad, Elisabeth; Groop, Leif; Birkeland, Kåre I.; Evans, David M. & Frøslie, Kathrine Frey (2018). Genetic determinants of glucose levels in pregnancy: Genetic risk scores analysis and GWAS in the Norwegian STORK cohort. European Journal of Endocrinology.  ISSN 0804-4643.  179(6), s 363- 372 . doi: 10.1530/EJE-18-0478
  • Øystese, Kristin Astrid Berland; Berg, Jens Petter; Normann, Kjersti Ringvoll; Zucknick, Manuela; Casar-Borota, Olivera & Bollerslev, Jens (2018). The role of E and N-cadherin in the postoperative course of gonadotroph pituitary tumours.. Endocrine.  ISSN 1355-008X.  62(2), s 351- 360 . doi: 10.1007/s12020-018-1679-0
  • Falch, Camilla Maria; Meenakshi Sundaram, Arvind Yegambaram; Øystese, Kristin Astrid Berland; Normann, Kjersti Ringvoll; Lekva, Tove; Silamikelis, Ivars; Eieland, Alexander Kirkeby; Andersen, Marianne; Bollerslev, Jens & Olarescu, Nicoleta Cristina (2017). Gene expression profiling of fast- and slow-growing non-functioning gonadotroph pituitary adenomas. European Journal of Endocrinology.  ISSN 0804-4643.  178(3), s 295- 307 . doi: 10.1530/EJE-17-0702
  • Øystese, Kristin Astrid Berland; Casar-Borota, Olivera; Normann, Kjersti Ringvoll; Zucknick, Manuela; Berg, Jens Petter & Bollerslev, Jens (2017). Estrogen Receptor α, a Sex-Dependent Predictor of Aggressiveness in Nonfunctioning Pituitary Adenomas: SSTR and Sex Hormone Receptor Distribution in NFPA. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.  ISSN 0021-972X.  102(9), s 3581- 3590 . doi: 10.1210/jc.2017-00792
  • Normann, Kjersti Ringvoll; Øystese, Kristin Astrid Berland; Berg, Jens Petter; Lekva, Tove; Berg-Johnsen, Jon; Bollerslev, Jens & Olarescu, Nicoleta Cristina (2016). Selection and validation of reliable reference genes for RT-qPCR analysis in a large cohort of pituitary adenomas. Molecular and Cellular Endocrinology.  ISSN 0303-7207.  437, s 183- 189 . doi: 10.1016/j.mce.2016.08.030
  • Vanhala, Tytti; Normann, Kjersti Ringvoll; Lundström, Maria; Weller, James L; Leino, Matti W & Hagenblad, Jenny (2016). Flowering time adaption in Swedish landrace pea (Pisum sativum L.). BMC Genetics.  ISSN 1471-2156.  17(117) . doi: 10.1186/s12863-016-0424-z Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. mai 2014 10:08 - Sist endret 22. feb. 2021 10:14