Kjersti Normann Markussen

Bilde av Kjersti Normann Markussen
English version of this page
Rom C2 1006
Treffetider 07.30-15.00
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet
Postadresse OUS HF Aker sykehus Postboks 4959 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser:

Molekylærbiologiske prosesser og sykdommer.

Bakgrunn:

01.09.2013 - Jobber på Spesialisert endokrinologi på Rikshopitalet som Tekniker (Overingeniør). Bistår på lab i diverse forskningsprosjekter, først og fremst innen genekspresjon i hypofyseadenom. Har ansvar for elektronisk biobanking ved seksjonen med sampling på to spesifikke biobanker; NFPA og Akromegali. 

01.09.2012 - 31.08.2013: Arbeidet ved medisinsk biokjemi på Rikshopitalet som bioingeniør. arbeidsoppgaver bestod av deltagelse i daglig rutine med analyse av blodprøver, blodprøvetakning, utlevering av blodprodukter etc.

August 2010 - juni 2012: Master i bioteknologi med retning innen molekylærbiologi, NTNU. Masteroppgaven omhandlet Blomstringstid i erter og gikk ut på gensekvensering og genekspressjon i to blomstringsgener i ulike typer erter samlet fra ulike landsdeler i Sverige. 

August 2007 - Juni 2010: Bioingeniørutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Bacheloroppgaven ble utført ved Liverpool James Moores University (LJMU) i løpet av våren 2010. Oppgaven handlet om celledeling i hudceller ved tilsetning av ulike konsentrasjoner av ATP og FGF. Cellelinjen var en type hudceller kalt HaKat-cller.

Emneord: Naturvitenskap og teknologi, Helse og medisin, Molekylærbiologiske teknikker, Genetics, Gene expression, Pituitary adenomas
Publisert 19. mai 2014 10:08 - Sist endret 22. feb. 2021 10:14