Personer med emneord «Epidemiologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Thomas Clausen Clausen, Thomas Professor thomas.clausen@medisin.uio.no Rus- og avhengighetsmedisin, Epidemiologi, Internasjonal helse
Bilde av Kirsten Midttun Gravningen Gravningen, Kirsten Midttun Førsteamanuensis k.m.gravningen@medisin.uio.no smittevern, smitteverntiltak, Infeksjoner, Epidemiologi, epidemier, antibiotikaresistens, Antibiotikabruk, pandemi, COVID-19, Atferd, Seksuelt overførte infeksjoner, Seksuell og reproduktiv helse
Bilde av Hanne-Cathrin Flinstad Harbo Harbo, Hanne-Cathrin Flinstad Professor II +4799546680 h.c.f.harbo@medisin.uio.no Genetikk, Epidemiologi, Hjerne og nervesystem, Multippel sklerose
Bilde av Henrik Holmstrøm Holmstrøm, Henrik Professor II henrik.holmstrom@medisin.uio.no Pulmonal hypertensjon, Epidemiologi, Medfødt hjertefeil, Hjertekateterisering
Bilde av Espen Andre Haavardsholm Haavardsholm, Espen Andre Professor II 99798329 e.a.haavardsholm@medisin.uio.no Revmatologi, kliniske studier, Forskningsmetoder, Epidemiologi, randomisert klinisk studie
Bilde av Johny Steinar Kongerud Kongerud, Johny Steinar j.s.kongerud@medisin.uio.no Yrkesbetingede lungesykdommer, Indusert sputum, Yrkeasastma, Lunger, Epidemiologi, Respirasjonsfysiologi
Bilde av Einar Kringlen Kringlen, Einar +47-94464501 einar.kringlen@medisin.uio.no tvillingstudier, epidemiologi, psykiatri, schizofreni
Bilde av Ping Qin Qin, Ping Professor ping.qin@medisin.uio.no Epidemiologi, Selvmordsatferd, Psykiatriske lidelser, Registerforskning
Bilde av Svetlana Ondrasova Skurtveit Skurtveit, Svetlana Ondrasova Professor II +47 41103614 s.o.skurtveit@medisin.uio.no Benzodiazepiner, Epidemiologi, Opiatavhengighet, Helse og medisin, Rus og medikamentmisbruk, Mental helse
Bilde av Petter Strømme Strømme, Petter petter.stromme@medisin.uio.no Psykisk utviklingshemming, Genetikk, Epidemiologi
Bilde av Erik Thaulow Thaulow, Erik erik.thaulow@medisin.uio.no Epidemiologi, Translasjonsforskning, Hjertefeil