Aleksander Rygh Holten

Bilde av Aleksander Rygh Holten
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 3 0450 Oslo
Postadresse Postboks 4956 Nydalen OUS HF Ullevål sykehus 0424 Oslo

Faglige interesser

Mine interesser ligger i brytningspunktet mellom infeksjonsmedisin og akuttmedisin/intensivmedisin. Særlig er jeg interessert i å bedre forståelsen av sepsis, denne vanlige og dødelige tilstanden som oppstår når en infeksjon utløser skadelige responser i pasienten. Sepsis må ansees som en sekkediagnose med en rekke underliggende patofysiologiske mekanismer, og med meget stor variasjon mellom ulike pasienter. Fra 2020 har jeg deltatt i en rekke prosjekter med mål om bedret forståelse av COVID-19.

Bakgrunn

 •  Cand.Med og PhD fra Universitetet i Oslo 2008.
 • Spesialist i indremedisin (2017) og infeksjonsmedisin (2019)
 • Post.doc Universitetet i Oslo fra 2019
 •  Overlege Akuttmedisinsk avdeling, OUS, fra 2019

Undervisning

Jeg holder en rekke forelesninger om sepsis og andre akutte infeksjoner i utdannelsen av legespesialister.

Samarbeid

Vi har et godt og tett samarbeid med en rekke miljøer på UiO og OUS om sepsis og COVID-19. Spesielt nevnes på OUS: Infeksjonsmedisinsk avdeling, Akuttmedisinsk avdeling, Akuttmottaket, Avdeling for Medisinsk Biokjemi og Avdeling for Medisinsk

Publikasjoner

 • Trøseid, Marius; Dahl, Tuva Børresdatter; Holter, Jan Cato; Kildal, Anders Benjamin; Murphy, Sarah Louise Mikalsen & Yang, Kuan [Vis alle 28 forfattere av denne artikkelen] (2022). Persistent T-cell exhaustion in relation to prolonged pulmonary pathology and death after severe COVID-19: Results from two Norwegian cohort studies. Journal of Internal Medicine. ISSN 0954-6820. s. 1–13. doi: 10.1111/joim.13549.
 • Degenhardt, Frauke; Ellinghaus, David; Juzenas, Simonas; Lerga-Jaso, Jon; Wendorff, Mareike & Maya-Miles, Douglas [Vis alle 33 forfattere av denne artikkelen] (2022). Detailed stratified GWAS analysis for severe COVID-19 in four European populations. Human Molecular Genetics. ISSN 0964-6906. doi: 10.1093/hmg/ddac158. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bouziotis, Jason; Arvanitakis, Marianna; Preiser, Jean-Charles; Abbas, Ali; Abdukahil, Sheryl Ann & Abdulkadir, Nurul Najmee [Vis alle 40 forfattere av denne artikkelen] (2022). Association of body mass index with COVID-19 related in-hospital death. Clinical Nutrition. ISSN 0261-5614. doi: 10.1016/j.clnu.2022.01.017. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hammer, Quirin; Dunst, Josefine; Christ, Wanda; Picarazzi, Francesca; Wendorff, Mareike & Momayyezi, Pouria [Vis alle 51 forfattere av denne artikkelen] (2022). SARS-CoV-2 Nsp13 encodes for an HLA-E-stabilizing peptide that abrogates inhibition of NKG2A-expressing NK cells. Cell reports. ISSN 2211-1247. 38(10), s. 1–14. doi: 10.1016/j.celrep.2022.110503. Fulltekst i vitenarkiv
 • Abdukahil, Sheryl Ann; Abe, Ryuzo; Abel, Laurent; Absil, Lara; Acker, Andrew & Adachi, Shingo [Vis alle 50 forfattere av denne artikkelen] (2021). COVID‐19 symptoms at hospital admission vary with age and sex: results from the ISARIC prospective multinational observational study. Infection. ISSN 0300-8126. 49, s. 889–905. doi: 10.1007/s15010-021-01599-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Abdukahil, Sheryl Ann; Abe, Ryuzo; Abel, Laurent; Absil, Lara; Acharya, Subhash & Acker, Andrew [Vis alle 50 forfattere av denne artikkelen] (2021). Ten months of temporal variation in the clinical journey of hospitalised patients with COVID-19: An observational cohort. eLIFE. ISSN 2050-084X. 10:e70970, s. 1–30. doi: 10.7554/eLife.70970. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reyes, Luis Felipe; Murthy, Srinivas; Garcia-Gallo, Esteban; Irvine, Mike; Merson, Laura & Martin-Loeches, Ignacio [Vis alle 50 forfattere av denne artikkelen] (2021). Clinical characteristics, risk factors and outcomes in patients with severe COVID-19 registered in the ISARIC WHO clinical characterisation protocol: a prospective, multinational, multicentre, observational study. European Respiratory Journal Open Research (ERJ Open Research). ISSN 2312-0541. 8:00552-2021(1), s. 1–18. doi: 10.1183/23120541.00552-2021. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kåsine, Trine; Riise, Anne Margarita Dyrhol; Barratt-Due, Andreas; Kildal, Anders Benjamin; Olsen, Inge Christoffer & Nezvalova-Henriksen, Katerina [Vis alle 39 forfattere av denne artikkelen] (2021). Neutrophil count predicts outcome in hospitalized COVID-19 patients. Results from the NOR-Solidarity trial. Journal of Internal Medicine. ISSN 0954-6820. 291(2), s. 241–243. doi: 10.1111/joim.13377.
 • Aarskog, Nikolai Ravn; Aass, Hans Christian Dalsbotten; Holter, Jan Cato; Rostrup, Morten & Holten, Aleksander Rygh (2021). Interleukin-6 in Critical Coronavirus Disease 2019, a Driver of Lung Inflammation of Systemic Origin? Critical Care Explorations. ISSN 2639-8028. 3(10). doi: 10.1097/cce.0000000000000542. Fulltekst i vitenarkiv
 • Niemi, Mari E.K.; Karjalainen, Juha; Liao, Rachel G.; Neale, Benjamin M.; Daly, Mark & Ganna, Andrea [Vis alle 84 forfattere av denne artikkelen] (2021). Mapping the human genetic architecture of COVID-19. Nature. ISSN 0028-0836. 600(7889), s. 472–477. doi: 10.1038/s41586-021-03767-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Amundsen, Erik Koldberg; Binde, Christina; Christensen, Erik Egeland; Klingenberg, Olav Inge; Kvale, Dag & Holten, Aleksander Rygh (2021). Prognostic Value of Nucleated RBCs for Patients With Suspected Sepsis in the Emergency Department: A Single-Center Prospective Cohort Study. Critical Care Explorations. ISSN 2639-8028. 3(7), s. 1–9. doi: 10.1097/CCE.0000000000000490. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wickstrøm, Kristin Elisabeth; Vitelli, Valeria; Carr, Ewan; Holten, Aleksander R.; Bendayan, Rebecca & Reiner, Andrew Henry [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2021). Regional performance variation in external validation of four prediction models for severity of COVID-19 at hospital admission: An observational multi-centre cohort study. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 16(8), s. 1–13. doi: 10.1371/journal.pone.0255748. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barratt-Due, Andreas; Olsen, Inge Christoffer; Nezvalova-Henriksen, Katerina; Kåsine, Trine; Lund-Johansen, Fridtjof & Hoel, Hedda Benedicte [Vis alle 43 forfattere av denne artikkelen] (2021). Evaluation of the Effects of Remdesivir and Hydroxychloroquine on Viral Clearance in COVID-19 : A Randomized Trial. Annals of Internal Medicine. ISSN 0003-4819. 174(9), s. 1261–1269. doi: 10.7326/M21-0653.
 • Ueland, Thor; Dyrhol-Riise, Anne Ma; Woll, Bjørn Martin; Holten, Aleksander Rygh; Pettersen, Frank O. & Lind, Andreas [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Increased inflammatory markers reflecting fibrogenesis are independently associated with cardiac involvement in hospitalized COVID-19 patients. Journal of Infection. ISSN 0163-4453. 82(5), s. 186–230. doi: 10.1016/j.jinf.2021.01.017.
 • Christensen, Erik; Jørgensen, Marthe Jøntvedt; Nore, Kristin Grotle; Dahl, Tuva Børresdatter; Yang, Kuan & Ranheim, Trine [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2021). Critical COVID-19 is associated with distinct leukocyte phenotypes and transcriptome patterns. Journal of Internal Medicine. ISSN 0954-6820. s. 1–16. doi: 10.1111/joim.13310. Fulltekst i vitenarkiv
 • Carr, Ewan; Bendayan, Rebecca; Bean, Daniel; Stammers, Matt; Wang, Wenjuan & Zhang, Huayu [Vis alle 48 forfattere av denne artikkelen] (2021). Evaluation and improvement of the National Early Warning Score (NEWS2) for COVID-19: a multi-hospital study. BMC Medicine. ISSN 1741-7015. 19(23), s. 1–16. doi: 10.1186/s12916-020-01893-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jørgensen, Marthe Jøntvedt; Holter, Jan Cato; Christensen, Erik; Schjalm, Camilla; Tonby, Kristian & Pischke, Soeren [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2020). Increased interleukin-6 and macrophage chemoattractant protein-1 are associated with respiratory failure in COVID-19. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 10. doi: 10.1038/s41598-020-78710-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ueland, Thor; Heggelund, Lars; Lind, Andreas; Holten, Aleksander Rygh; Tonby, Kristian & Michelsen, Annika [Vis alle 26 forfattere av denne artikkelen] (2020). Elevated plasma sTIM-3 levels in patients with severe COVID-19. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 147(1), s. 92–98. doi: 10.1016/j.jaci.2020.09.007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holter, Jan Cato; Pischke, Soeren; de Boer, Eline; Lind, Andreas; Jenum, Synne & Holten, Aleksander Rygh [Vis alle 32 forfattere av denne artikkelen] (2020). Systemic complement activation is associated with respiratory failure in COVID-19 hospitalized patients . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. ISSN 0027-8424. 117(40), s. 25018–25025. doi: 10.1073/pnas.2010540117. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gundem, Trine; Olasveengen, Theresa M.; Hovda, Knut Erik; Gaustad, Knut; Schøndorf, Christina Luise & Rostrup, Morten [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2020). Ventilasjonsstotte for hypoksemiske intensivpasienter med covid-19. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 140(11), s. 1–10. doi: 10.4045/tidsskr.20.0445. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trydal, Elisabet; Martinsen, Anders B.; Beisland, Frode; Jacobsen, Dag & Holten, Aleksander Rygh (2019). Strukturert mottak av sepsispasienter og oppstart av antibiotika. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 139(9), s. 811–816. doi: 10.4045/tidsskr.18.0216.
 • Holten, Aleksander Talgøy; Morland, Cecilie; Nordengen, Kaja & Gundersen, Vidar (2008). Vesicular Release of L- and D-Aspartate from Hippocampal Nerve Terminals: Immunogold Evidence. Open Neuroscience Journal. ISSN 1874-0820. 2, s. 51–58. doi: 10.2174/1874082000802010051.
 • Holten, Aleksander Talgøy; Danbolt, Niels Christian; Keiko, S & Gundersen, Vidar (2008). Low-affinity excitatory amino acid uptake in hippocampal astrocytes: A possible role of Na+/dicarboxylate cotransporters. Glia. ISSN 0894-1491. 56, s. 990–997. doi: 10.1002/glia.20672.
 • Holten, Aleksander Talgøy & Gundersen, Vidar (2008). Glutamine as a precursor for transmitter glutamate, aspartate and GABA in the cerebellum: a role for phosphate-activated glutaminase. Journal of Neurochemistry. ISSN 0022-3042. 104. doi: 10.1111/j.1471-4159.2007.05065.x.
 • Gundersen, Vidar; Holten, Aleksander Talgøy & Storm-Mathisen, Jon (2004). GABAergic synapses in hippocampus exocytose aspartate on to NMDA receptors: quantitative immunogold evidence for co-transmission. Molecular and Cellular Neuroscience. ISSN 1044-7431. 26(1), s. 156–165.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2020 12:58 - Sist endret 22. okt. 2020 10:46