Aleksander Rygh Holten

Bilde av Aleksander Rygh Holten
English version of this page
Telefon +47 22851233
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 3 0450 Oslo
Postadresse OUS HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser

Mine interesser ligger i brytningspunktet mellom infeksjonsmedisin og akuttmedisin/intensivmedisin. Særlig er jeg interessert i å bedre forståelsen av sepsis, denne vanlige og dødelige tilstanden som oppstår når en infeksjon utløser skadelige responser i pasienten. Sepsis må ansees som en sekkediagnose med en rekke underliggende patofysiologiske mekanismer, og med meget stor variasjon mellom ulike pasienter. Fra 2020 har jeg deltatt i en rekke prosjekter med mål om bedret forståelse av COVID-19.

Bakgrunn

 •  Cand.Med og PhD fra Universitetet i Oslo 2008.
 • Spesialist i indremedisin (2017) og infeksjonsmedisin (2019)
 • Post.doc Universitetet i Oslo fra 2019
 •  Overlege Akuttmedisinsk avdeling, OUS, fra 2019

Undervisning

Jeg holder en rekke forelesninger om sepsis og andre akutte infeksjoner i utdannelsen av legespesialister.

Samarbeid

Vi har et godt og tett samarbeid med en rekke miljøer på UiO og OUS om sepsis og COVID-19. Spesielt nevnes på OUS: Infeksjonsmedisinsk avdeling, Akuttmedisinsk avdeling, Akuttmottaket, Avdeling for Medisinsk Biokjemi og Avdeling for Medisinsk

Publikasjoner

 • Barratt-Due, Andreas; Olsen, Inge Christoffer; Nezvalova-Henriksen, Katerina; Kåsine, Trine; Lund-Johansen, Fridtjof; Hoel, Hedda Benedicte; Holten, Aleksander Rygh; Tveita, Anders; Mathiessen, Alexander; Haugli, Mette; Eiken, Ragnhild; Kildal, Anders Benjamin; Berg, Åse; Johannessen, Asgeir; Heggelund, Lars; Dahl, Tuva Børresdatter; Skåra, Karoline Hansen; Mielnik, Pawel; Le, Lan Ai Kieu; Thoresen, Lars; Ernst, Gernot; Hoff, Dag Arne Lihaug; Skudal, Hilde Kristin; Kittang, Bård Reiakvam; Olsen, Roy Bjørkholt; Tholin, Birgitte; Ystrøm, Carl Magnus; Skei, Nina Vibeche; Tran, Trung; Dudman, Susanne Gjeruldsen; Andersen, Jan Terje; Hannula, Raisa; Dalgard, Olav; Finbråten, Ane-Kristine; Tonby, Kristian; Blomberg, Bjorn; Aballi, Saad; Fladeby, Cathrine; Steffensen, Anne; Müller, Fredrik; Dyrhol-Riise, Anne Ma; Trøseid, Marius & Aukrust, Pål (2021). Evaluation of the Effects of Remdesivir and Hydroxychloroquine on Viral Clearance in COVID-19 : A Randomized Trial. Annals of Internal Medicine.  ISSN 0003-4819. . doi: 10.7326/M21-0653 Vis sammendrag
 • Carr, Ewan; Bendayan, Rebecca; Bean, Daniel; Stammers, Matt; Wang, Wenjuan; Zhang, Huayu; Searle, Thomas; Kraljevic, Zeljko; Shek, Anthony; Phan, Hang T. T.; Muruet, Walter; Gupta, Rishi K.; Shinton, Anthony J.; Wyatt, Mike; Shi, Ting; Zhang, Xin; Pickles, Andrew; Stahl, Daniel; Zakeri, Rosita; Noursadeghi, Mahdad; O’Gallagher, Kevin; Rogers, Matt; Folarin, Amos; Karwath, Andreas; Wickstrøm, Kristin E.; Köhn-Luque, Alvaro; Slater, Luke; Cardoso, Victor Roth; Bourdeaux, Christopher; Holten, Aleksander Rygh; Ball, Simon; McWilliams, Chris; Roguski, Lukasz; Borca, Florina; Batchelor, James; Amundsen, Erik Koldberg; Wu, Xiaodong; Gkoutos, Georgios V.; Sun, Jiaxing; Pinto, Ashwin; Guthrie, Bruce; Breen, Cormac; Douiri, Abdel; Wu, Honghan; Curcin, Vasa; Teo, James T.; Shah, Ajay M. & Dobson, Richard (2021). Evaluation and improvement of the National Early Warning Score (NEWS2) for COVID-19: a multi-hospital study. BMC Medicine.  ISSN 1741-7015.  19:23, s 1- 16 . doi: 10.1186/s12916-020-01893-3 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Christensen, Erik; Jørgensen, Marthe Jøntvedt; Nore, Kristin Grotle; Dahl, Tuva Børresdatter; Yang, Kuan; Ranheim, Trine; Huse, Camilla; Lind, Andreas; Nur, Sarah; Stiksrud, Birgitte; Jenum, Synne; Tonby, Kristian; Holter, Jan Cato; Holten, Aleksander Rygh; Halvorsen, Bente & Dyrhol-Riise, Anne Ma (2021). Critical COVID-19 is associated with distinct leukocyte phenotypes and transcriptome patterns. Journal of Internal Medicine.  ISSN 0954-6820.  s 1- 16 . doi: 10.1111/joim.13310 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gundem, Trine; Olasveengen, Theresa M.; Hovda, Knut Erik; Gaustad, Knut; Schøndorf, Christina Luise; Rostrup, Morten; Frøyshov, Sten; Undseth, Øystein; Tonby, Kristian; Holten, Aleksander Rygh & Sunde, Kjetil (2020). Ventilasjonsstotte for hypoksemiske intensivpasienter med covid-19. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  140(11), s 1- 10 . doi: 10.4045/tidsskr.20.0445 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Holter, Jan Cato; Pischke, Soeren; de Boer, Eline; Lind, Andreas; Jenum, Synne; Holten, Aleksander Rygh; Tonby, Kristian; Barratt-Due, Andreas; Sokolova, Marina; Schjalm, Camilla; Chaban, Viktoriia; Kolderup, Heidi Anette; Tran, Trung; Tollefsrud Gjølberg, Torleif; Skeie, Linda Gail; Hesstvedt, Liv; Ormaasen, Vidar; Fevang, Børre; Austad, Cathrine; Muller, Karl Erik; Fladeby, Cathrine; Holberg-Petersen, Mona; Halvorsen, Bente; Müller, Fredrik; Aukrust, Pål; Dudman, Susanne Gjeruldsen; Ueland, Thor; Andersen, Jan Terje; Lund-Johansen, Fridtjof; Heggelund, Lars; Dyrhol-Riise, Anne Ma & Mollnes, Tom Eirik (2020). Systemic complement activation is associated with respiratory failure in COVID-19 hospitalized patients. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  117(40), s 25018- 25025 . doi: 10.1073/pnas.2010540117 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jørgensen, Marthe Jøntvedt; Holter, Jan Cato; Christensen, Erik; Schjalm, Camilla; Tonby, Kristian; Pischke, Soeren; Jenum, Synne; Skeie, Linda Gail; Nur, Sarah; Lind, Andreas; Opsand, Hanne; Enersen, Tone Burvald; Grøndahl, Ragnhild; Hermann, Anne; Dudman, Susanne Gjeruldsen; Müller, Fredrik; Ueland, Thor; Mollnes, Tom Eirik; Aukrust, Pål; Heggelund, Lars; Holten, Aleksander Rygh & Dyrhol-Riise, Anne Ma (2020). Increased interleukin-6 and macrophage chemoattractant protein-1 are associated with respiratory failure in COVID-19. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  10 . doi: 10.1038/s41598-020-78710-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ueland, Thor; Heggelund, Lars; Lind, Andreas; Holten, Aleksander Rygh; Tonby, Kristian; Michelsen, Annika; Jenum, Synne; Jørgensen, Marthe Jøntvedt; Barratt-Due, Andreas; Skeie, Linda Gail; Nordøy, Ingvild; Fraz, Mai Sasaki Aanensen; Paulsen, Else Quist; Pischke, Soeren; Johal, Simreen Kaur; Hesstvedt, Liv; Bogen, Mette; Fevang, Børre; Halvorsen, Bente; Müller, Fredrik; Bekken, Gry Kloumann; Mollnes, Tom Eirik; Dudman, Susanne Gjeruldsen; Aukrust, Pål; Dyrhol-Riise, Anne Ma & Holter, Jan Cato (2020). Elevated plasma sTIM-3 levels in patients with severe COVID-19. Journal of Allergy and Clinical Immunology.  ISSN 0091-6749.  147(1), s 92- 98 . doi: 10.1016/j.jaci.2020.09.007 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Trydal, Elisabet; Martinsen, Anders B.; Beisland, Frode; Jacobsen, Dag & Holten, Aleksander Rygh (2019). Strukturert mottak av sepsispasienter og oppstart av antibiotika. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(9), s 811- 816 . doi: 10.4045/tidsskr.18.0216 Vis sammendrag
 • Holten, Aleksander Talgøy; Danbolt, Niels Christian; Keiko, S & Gundersen, Vidar (2008). Low-affinity excitatory amino acid uptake in hippocampal astrocytes: A possible role of Na+/dicarboxylate cotransporters. Glia.  ISSN 0894-1491.  56, s 990- 997 . doi: 10.1002/glia.20672
 • Holten, Aleksander Talgøy & Gundersen, Vidar (2008). Glutamine as a precursor for transmitter glutamate, aspartate and GABA in the cerebellum: a role for phosphate-activated glutaminase. Journal of Neurochemistry.  ISSN 0022-3042.  104 . doi: 10.1111/j.1471-4159.2007.05065.x
 • Holten, Aleksander Talgøy; Morland, Cecilie; Nordengen, Kaja & Gundersen, Vidar (2008). Vesicular Release of L- and D-Aspartate from Hippocampal Nerve Terminals: Immunogold Evidence. Open Neuroscience Journal.  ISSN 1874-0820.  2, s 51- 58 . doi: 10.2174/1874082000802010051
 • Gundersen, Vidar; Holten, Aleksander Talgøy & Storm-Mathisen, Jon (2004). GABAergic synapses in hippocampus exocytose aspartate on to NMDA receptors: quantitative immunogold evidence for co-transmission. Molecular and Cellular Neuroscience.  ISSN 1044-7431.  26(1), s 156- 165

Se alle arbeider i Cristin

 • Ueland, Thor; Dyrhol-Riise, Anne Ma; Woll, Bjørn Martin; Holten, Aleksander Rygh; Pettersen, Frank O.; Lind, Andreas; Dudman, Susanne Gjeruldsen; Heggelund, Lars; Holter, Jan Cato & Aukrust, Pål (2021). Increased inflammatory markers reflecting fibrogenesis are independently associated with cardiac involvement in hospitalized COVID-19 patients. Journal of Infection.  ISSN 0163-4453.  82(5), s 186- 230 . doi: 10.1016/j.jinf.2021.01.017
 • Gundem, Trine; Olasveengen, Theresa M.; Schøndorf, Christina Luise; Hovda, Knut Erik; Rostrup, Morten; Frøyshov, Sten; Undseth, Øystein; Tonby, Kristian; Holten, Aleksander Rygh; Sunde, Kjetil & Gaustad, Knut (2020). T.M. Gundem og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  140(12), s 1- 2 . doi: 10.4045/tidsskr.20.0650 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kolberg, Espen Skarstein; Wickstrøm, Kristin; Tonby, Kristian; Dyrhol-Riise, Anne Ma; Holten, Aleksander Rygh & Amundsen, Erik Koldberg (2020). Serum ACE as a prognostic biomarker in COVID-19: A Case series. APMIS - Journal of Pathologiy, Microbiology and Immunology.  ISSN 0903-4641.  s 1- 2 . doi: 10.1111/apm.13108 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ueland, Thor; Holter, Jan Cato; Holten, Aleksander Rygh; Muller, Karl Erik; Lind, A.; Bekken, Gry Klouman; Dudman, Susanne Gjeruldsen; Aukrust, Pål; Dyrhol-Riise, Anne Ma & Heggelund, Lars (2020). Distinct and early increase in circulating MMP-9 in COVID-19 patients with respiratory failure: MMP-9 and respiratory failure in COVID-19. Journal of Infection.  ISSN 0163-4453.  81(3), s e41- e43 . doi: 10.1016/j.jinf.2020.06.061
 • Holten, Aleksander Talgøy (2013). Dobbel pylorus. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(6), s 645- 645 . doi: 10.4045/tidsskr.13.0033

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2020 12:58 - Sist endret 22. okt. 2020 10:46