Aleksander Rygh Holten

Bilde av Aleksander Rygh Holten
English version of this page
Telefon +47 22851233
Mobiltelefon +47 99275784
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 3 0450 Oslo
Postadresse Postboks 4956 Nydalen OUS HF Ullevål sykehus 0424 Oslo

Faglige interesser

Mine interesser ligger i brytningspunktet mellom infeksjonsmedisin og akuttmedisin/intensivmedisin. Særlig er jeg interessert i å bedre forståelsen av sepsis, denne vanlige og dødelige tilstanden som oppstår når en infeksjon utløser skadelige responser i pasienten. Sepsis må ansees som en sekkediagnose med en rekke underliggende patofysiologiske mekanismer, og med meget stor variasjon mellom ulike pasienter. Fra 2020 har jeg deltatt i en rekke prosjekter med mål om bedret forståelse av COVID-19.

Bakgrunn

 •  Cand.Med og PhD fra Universitetet i Oslo 2008.
 • Spesialist i indremedisin (2017) og infeksjonsmedisin (2019)
 • Post.doc Universitetet i Oslo fra 2019
 •  Overlege Akuttmedisinsk avdeling, OUS, fra 2019

Undervisning

Jeg holder en rekke forelesninger om sepsis og andre akutte infeksjoner i utdannelsen av legespesialister.

Samarbeid

Vi har et godt og tett samarbeid med en rekke miljøer på UiO og OUS om sepsis og COVID-19. Spesielt nevnes på OUS: Infeksjonsmedisinsk avdeling, Akuttmedisinsk avdeling, Akuttmottaket, Avdeling for Medisinsk Biokjemi og Avdeling for Medisinsk

Publikasjoner

 • Amundsen, Erik Koldberg; Binde, Christina; Christensen, Erik Egeland; Klingenberg, Olav Inge; Kvale, Dag & Holten, Aleksander Rygh (2021). Prognostic Value of Nucleated RBCs for Patients With Suspected Sepsis in the Emergency Department: A Single-Center Prospective Cohort Study. Critical care explorations. ISSN 2639-8028. doi: 10.1097/CCE.0000000000000490.
 • Christensen, Erik; Jørgensen, Marthe Jøntvedt; Nore, Kristin Grotle; Dahl, Tuva Børresdatter; Yang, Kuan & Ranheim, Trine [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2021). Critical COVID-19 is associated with distinct leukocyte phenotypes and transcriptome patterns. Journal of Internal Medicine. ISSN 0954-6820. s. 1–16. doi: 10.1111/joim.13310. Fulltekst i vitenarkiv
 • Carr, Ewan; Bendayan, Rebecca; Bean, Daniel; Stammers, Matt; Wang, Wenjuan & Zhang, Huayu [Vis alle 48 forfattere av denne artikkelen] (2021). Evaluation and improvement of the National Early Warning Score (NEWS2) for COVID-19: a multi-hospital study. BMC Medicine. ISSN 1741-7015. 19:23, s. 1–16. doi: 10.1186/s12916-020-01893-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barratt-Due, Andreas; Olsen, Inge Christoffer; Nezvalova-Henriksen, Katerina; Kåsine, Trine; Lund-Johansen, Fridtjof & Hoel, Hedda Benedicte [Vis alle 43 forfattere av denne artikkelen] (2021). Evaluation of the Effects of Remdesivir and Hydroxychloroquine on Viral Clearance in COVID-19 : A Randomized Trial. Annals of Internal Medicine. ISSN 0003-4819. 174(9), s. 1261–1269. doi: 10.7326/M21-0653.
 • Wickstrøm, Kristin Elisabeth; Vitelli, Valeria; Carr, Ewan; Holten, Aleksander R.; Bendayan, Rebecca & Reiner, Andrew Henry [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2021). Regional performance variation in external validation of four prediction models for severity of COVID-19 at hospital admission: An observational multi-centre cohort study. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 16(8), s. 1–13. doi: 10.1371/journal.pone.0255748. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gundem, Trine; Olasveengen, Theresa M.; Hovda, Knut Erik; Gaustad, Knut; Schøndorf, Christina Luise & Rostrup, Morten [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2020). Ventilasjonsstotte for hypoksemiske intensivpasienter med covid-19. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 140(11), s. 1–10. doi: 10.4045/tidsskr.20.0445. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ueland, Thor; Heggelund, Lars; Lind, Andreas; Holten, Aleksander Rygh; Tonby, Kristian & Michelsen, Annika [Vis alle 26 forfattere av denne artikkelen] (2020). Elevated plasma sTIM-3 levels in patients with severe COVID-19. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 147(1), s. 92–98. doi: 10.1016/j.jaci.2020.09.007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jørgensen, Marthe Jøntvedt; Holter, Jan Cato; Christensen, Erik; Schjalm, Camilla; Tonby, Kristian & Pischke, Soeren [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2020). Increased interleukin-6 and macrophage chemoattractant protein-1 are associated with respiratory failure in COVID-19. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 10. doi: 10.1038/s41598-020-78710-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holter, Jan Cato; Pischke, Soeren; de Boer, Eline; Lind, Andreas; Jenum, Synne & Holten, Aleksander Rygh [Vis alle 32 forfattere av denne artikkelen] (2020). Systemic complement activation is associated with respiratory failure in COVID-19 hospitalized patients . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. ISSN 0027-8424. 117(40), s. 25018–25025. doi: 10.1073/pnas.2010540117. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trydal, Elisabet; Martinsen, Anders B.; Beisland, Frode; Jacobsen, Dag & Holten, Aleksander Rygh (2019). Strukturert mottak av sepsispasienter og oppstart av antibiotika. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 139(9), s. 811–816. doi: 10.4045/tidsskr.18.0216.
 • Holten, Aleksander Talgøy; Morland, Cecilie; Nordengen, Kaja & Gundersen, Vidar (2008). Vesicular Release of L- and D-Aspartate from Hippocampal Nerve Terminals: Immunogold Evidence. Open Neuroscience Journal. ISSN 1874-0820. 2, s. 51–58. doi: 10.2174/1874082000802010051.
 • Holten, Aleksander Talgøy & Gundersen, Vidar (2008). Glutamine as a precursor for transmitter glutamate, aspartate and GABA in the cerebellum: a role for phosphate-activated glutaminase. Journal of Neurochemistry. ISSN 0022-3042. 104. doi: 10.1111/j.1471-4159.2007.05065.x.
 • Holten, Aleksander Talgøy; Danbolt, Niels Christian; Keiko, S & Gundersen, Vidar (2008). Low-affinity excitatory amino acid uptake in hippocampal astrocytes: A possible role of Na+/dicarboxylate cotransporters. Glia. ISSN 0894-1491. 56, s. 990–997. doi: 10.1002/glia.20672.
 • Gundersen, Vidar; Holten, Aleksander Talgøy & Storm-Mathisen, Jon (2004). GABAergic synapses in hippocampus exocytose aspartate on to NMDA receptors: quantitative immunogold evidence for co-transmission. Molecular and Cellular Neuroscience. ISSN 1044-7431. 26(1), s. 156–165.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2020 12:58 - Sist endret 22. okt. 2020 10:46