Amandeep Kaur Dhillon

Bilde av Amandeep Kaur Dhillon
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 None 0372 OSLO
Postadresse Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Publikasjoner

  • Dhillon, Amandeep Kaur; Kremer, Andreas E.; Kummen, Martin; Boberg, Kirsten Muri; Elferink, Ronald P. Oude; Karlsen, Tom Hemming; Beuers, Ulrich; Vesterhus, Mette & Hov, Johannes Espolin Roksund (2019). Autotaxin activity predicts transplant-free survival in primary sclerosing cholangitis. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  9(1) . doi: 10.1038/s41598-019-44762-7 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Dhillon, Amandeep Kaur; Kummen, Martin; Trøseid, Marius; Åkra, Sissel; Liaskou, Evaggelia; Moum, Bjørn; Vesterhus, Mette; Karlsen, Tom Hemming; Seljeflot, Ingebjørg & Hov, Johannes Espolin Roksund (2019). Circulating markers of gut barrier function associated with disease severity in primary sclerosing cholangitis. Liver international (Print).  ISSN 1478-3223.  39(2), s 371- 381 . doi: 10.1111/liv.13979 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. okt. 2015 15:03 - Sist endret 13. okt. 2015 10:42