Anine Lie

Stipendiat - Pediatri
Bilde av Anine Lie
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse OUS Ullevål Kirkeveien 166 Bygg 9 0450 Oslo
Postadresse OUS, Ullevål Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Publikasjoner

  • Lie, Anine; Gjerstad, Ann Christin; Fossum, Vibeke; Teigen, Cathrine; Skari, Hans; Aden, Petra & Bjerre, Anna Kristina (2020). Vannlatingsforstyrrelser hos barn – en praktisk tilnærming. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  140(2), s 1- 8 . doi: 10.4045/tidsskr.18.0565
  • Thorsteinsdottir, Hjørdis; Salvador, Cathrin Lytomt; Mjøen, Geir; Lie, Anine; Sugulle, Meryam; Tøndel, Camilla; Brun, Atle; Almaas, Runar & Bjerre, Anna Kristina (2020). Growth Differentiation Factor 15 in Children with Chronic Kidney Disease and after Renal Transplantation. Disease Markers.  ISSN 0278-0240.  2020:6162892, s 1- 8 . doi: 10.1155/2020/6162892 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Thorsteinsdottir, Hjørdis; Diseth, Trond H; Lie, Anine; Tangeraas, Trine; Matthews, Iren; Åsberg, Anders & Bjerre, Anna Kristina (2018). Small effort, high impact: Focus on physical activity improves oxygen uptake (VO2peak), quality of life, and mental health after pediatric renal transplantation. Pediatric Transplantation.  ISSN 1397-3142.  22:e13242(6), s 1- 9 . doi: 10.1111/petr.13242 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. aug. 2017 14:20 - Sist endret 27. mai 2019 11:10