Beathe Kiland Granerud

Bilde av Beathe Kiland Granerud
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo
Postadresse Postboks 4950 Nydalen OUS HF Rikshospitalet 0424 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

FAGLIGE INTERESSER

Jeg er generelt interessert i alt innenfor fagfeltet medisinsk mikrobiologi, og i særlig grad nukleinsyrebasert laboratoriediagnostikk. I mitt PhD-prosjekt ser vi på sammenhengen mellom gensekvenser av SARS-CoV-2-viruset og oppståtte kliniske symptomer. 

 

BAKGRUNN

2017-2021

Studieprogramansvarlig og høgskolelektor ved bioingeniørutdanningen, HiØ

 

2008-2017

Senioringeniør/overingeniør/avd.ingeniør, avd. for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, FHI

 

2012 og pre 2008

Avd. ingeniør/bioingeniør, OUS/SIV/Helse Bergen (mikrobiologi og medisinsk biokjemi)

 

UTDANNING

2022 - 

PhD stipendiat, UiO

 

2018

PPU med fordypning i naturfagsdidaktikk, Universitetet i SørØst-Norge

 

2008

MSc i natur-, miljø- og helsevern,Høgskolen i Telemark

Masteremner: Medisinsk mikrobiologi, anvendt mikrobiologi, bioteknologi, genetikk, bioinformatikk og naturvitenskaplige metoder.

Masteroppgave (utført på AS Telelab): Overførbar antibiotikaresistens hos Escherichia coli

 

2003

BSc i bioingeniørfag, Høgskolen i Bergen

Bacheloroppgave (utført på Landspitali Fossvogur, Island): "TGF beta 1's effects on the promoter region of cystatin C gene and mapping of the transcription initiation site for cystatin F mRNA".

Emneord: mikrobiologi, SARS-CoV-2, NGS

Publikasjoner

 • Garcia-Gallo, Esteban; Merson, Laura; Kennon, Kalynn; Kelly, Sadie; Citarella, Barbara Wanjiru & Fryer, Daniel Vidali [Vis alle 1 775 forfattere av denne artikkelen] (2022). ISARIC-COVID-19 dataset: A Prospective, Standardized, Global Dataset of Patients Hospitalized with COVID-19. Scientific Data. ISSN 2052-4463. 9(1). doi: 10.1038/s41597-022-01534-9.
 • Gohli, Jostein; Brantsæter, Arne Broch; Bøifot, Kari Oline; Grub, Carola; Granerud, Beathe Kiland & Holter, Jan Cato (2022). SARS-CoV-2 in the Air Surrounding Patients during Nebulizer Therapy. Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology. ISSN 1712-9532. 2022. doi: 10.1155/2022/9297974.
 • Furuseth, May-Tove; Kvissel, Anne Katrine; Berg, Vivian; Kjøbli, Eli; Volden, Vivi & Solli, Ann Iren [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). Praksisstudienes omfang og organisering i bioingeniørutdanningen. Bioingeniøren. ISSN 0801-6828. 8, s. 24–29. Fulltekst i vitenarkiv
 • Søraas, Arne Vasli; Grødeland, Gunnveig; Granerud, Beathe Kiland; Ueland, Thor; Lind, Andreas & Fevang, Børre [Vis alle 32 forfattere av denne artikkelen] (2022). Breakthrough infections with the omicron and delta variants of SARS-CoV-2 result in similar re-activation of vaccine-induced immunity. Frontiers in Immunology. ISSN 1664-3224. 13, s. 1–12. doi: 10.3389/fimmu.2022.964525. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tveita, Anders Aune; Murphy, Sarah Louise Mikalsen; Holter, Jan Cato; Kildal, Anders Benjamin; Michelsen, Annika Elisabet & Lerum, Tøri Vigeland [Vis alle 28 forfattere av denne artikkelen] (2022). High circulating levels of the homeostatic chemokines CCL19 and CCL21 predict mortality and disease severity in Covid-19. Journal of Infectious Diseases. ISSN 0022-1899. doi: 10.1093/infdis/jiac313. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trøseid, Marius; Dahl, Tuva Børresdatter; Holter, Jan Cato; Kildal, Anders Benjamin; Murphy, Sarah Louise Mikalsen & Yang, Kuan [Vis alle 28 forfattere av denne artikkelen] (2022). Persistent T-cell exhaustion in relation to prolonged pulmonary pathology and death after severe COVID-19: Results from two Norwegian cohort studies. Journal of Internal Medicine. ISSN 0954-6820. s. 1–13. doi: 10.1111/joim.13549. Fulltekst i vitenarkiv
 • Michaelsen, Terje Einar; Emilsen, Sidsel; Sandin, Randi Helene; Granerud, Beathe Kiland; Bratlie, Diane Lynn Bryant & Ihle, Øistein [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Human secretory IgM antibodies activate human complement and offer protection at mucosal surface. Scandinavian Journal of Immunology. ISSN 0300-9475. 83(1), s. 43–50. doi: 10.1111/sji.12508. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lasch, Peter; Wahab, Tara; Weil, Sandra; Pályi, Bernadett; Tomaso, Herbert & Zange, Sabine [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2015). Identification of highly pathogenic microorganisms by use of matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectometry: results of an interlaboratory ring trial. Journal of Clinical Microbiology. ISSN 0095-1137. 53(8), s. 2632–2640. doi: 10.1128/JCM.00813-15. Fulltekst i vitenarkiv
 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Langerud, Beathe Kiland; Rasmussen, Henrik; Olsen, Trude Karin; Austarheim, Ingvild & Grønhaug, Tom Erik [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2013). Pectic polysaccharides isolated from Malian medicinal plants protect against Streptococcus pneumoniae in a mouse pneumococcal infection model. Scandinavian Journal of Immunology. ISSN 0300-9475. 77(5), s. 372–388. doi: 10.1111/sji.12047.
 • Michaelsen, Terje Einar; Andreasson, Ida Karine Granli; Langerud, Beathe Kiland & Caugant, Dominique A (2011). Similar Superantigen Gene Profiles and Superantigen Activity in Norwegian Isolates of Invasive and Non-Invasive Group A Streptococci. Scandinavian Journal of Immunology. ISSN 0300-9475. 74(5), s. 423–429. doi: 10.1111/j.1365-3083.2011.02594.x.

Se alle arbeider i Cristin

 • Granerud, Beathe Kiland; Ueland, Thor; Lind, Andreas; Søraas, Arne Vasli; Fevang, Børre & Steffensen, Anne Katrine [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2022). Omicron Variant Generates a Higher and More Sustained Viral Load in Nasopharynx and Saliva Than the Delta Variant of SARS-CoV-2. Viruses. ISSN 1999-4915. 14(11). doi: 10.3390/v14112420.
 • Furuseth, May-Tove; Kvissel, Anne Katrine; Berg, Vivian; Kjøbli, Eli; Volden, Vivi & Solli, Ann Iren [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). Praksisstudienes omfang og organisering i bioingeniørutdanningen. Bioingeniøren. ISSN 0801-6828. 8, s. 24–29.
 • Granerud, Beathe Kiland (2022). Slik leser vi av koronavirusets arvestoff.
 • Granerud, Beathe Kiland (2021). Kampen om livet - samspillet mellom mennesker og mikrober.
 • Bratlie, Diane Lynn Bryant; Ihle, Øistein; Langerud, Beathe Kiland & Michaelsen, Terje Einar (2011). Innate Immune Receptors-Fusion Proteins as Tools for Interaction Studies with Pectic Carbohydrates Isolated from Malian Medicinal Plants. Scandinavian Journal of Immunology. ISSN 0300-9475. 73(4), s. 361–361.
 • Langerud, Beathe Kiland; Inngjerdingen, Kari Tvete; Rasmussen, Henrik; Olsen, Trude Karin; Austarheim, Ingvild & Aaberge, Ingeborg Sundsvalen [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). Pectic Polysaccharides Isolated from Malian Medicinal Plants can Prevent Bacteraemia and Clinical Symptoms in a Mouse Pneumococcal Infection Model. Scandinavian Journal of Immunology. ISSN 0300-9475. 73(4), s. 390–390.
 • Michaelsen, Terje Einar; Emilsen, S; Sandlie, I; Bratlie, Diane Lynn Bryant; Langerud, Beathe Kiland & Ihle, Øistein (2009). Human secretory IgM and serum IgM can activate complement equally well.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. des. 2021 14:25 - Sist endret 3. jan. 2022 11:46