Britt Nakstad

Bilde av Britt Nakstad
English version of this page
Telefon +47 23074587
Brukernavn
Besøksadresse Barne og Ungdomsklinikken Akershus Universitetssykehus
Postadresse OUS, Ullevål Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser

 • Neonatalogi
 • Resuscitering
 • Ernæring
 • Luftveisinfeksjoner

Veiledning -  Ph.d.studenter (leger)

 • Nyfødt/Perinatalmedisin (resuscitering/asfyksi/ernæring): Anne Lee Solevåg (disputas 2011), Ingrid Dannevig, Helene Østerholt,  Anne Marthe, Boldingh, Elin Wahl Blakstad, Astrid Nylander Almås, Line Sletner
 • Luftveisinfeksjoner: Hans Olav Fjærli (disputas 2009), Christopher Inchley, Are Stuwitz Berg
 • Inflammatorisk Tarmsykdom: Gøri Perminow (disputas 2010), Christine Olbjørn

Bakgrunn

Utdanning

 • Ansatt ved Ullevål Universitetssykehus 1994-2001
 • Ansatt ved Rikshospitalet 2001-2004
 • Ansatt ved Akershus Universitetssykehus fra 2004 -dd
 • Seksjonsoverlege ved Nyfødtseksjonen, Barneavdelingen 2005-2007
 • Medlem av ledergruppen ved Barne-og Ungdomsklinikken, Ahus, 2004-dd
 • Avdelingssjef ved Avdeling for Forskning og Utvikling ved BUK, Ahus 2007-dd
 • Professor II ved Universitetet I Oslo fra 2004-dd
 • Cand.med og Dr.med 1991
 • Cand scient 1983 (Biokjemi hovedfag, fysikk og matematikk mellomfag ved det det Matematisk Naturvitenskaplige fakultet UiO)
 • Forskerlederprogrammet ved UiO 2008-2009

Verv

 • Norsk Perinatalmedisinsk forening (Den Norske Lægeforening DNL); nestleder og nettredaktør fra 2009-2011
 • Leder Norsk Perinatalmedisinsk forening (DNL) fra 2011.
 • Leder Interessegruppen Neonatologi, Norsk Barnelegeforening (DNL), 2004-2007 og nettredaktør
 • Leder Norsk Forening for Allergologi og Immunpatologi, 2001-2004
 • Medlem European Society of Pediatric Research fra 2010
 • Medlem American Society of Pediatric Research fra 2010
 • Medlem av Forskningsutvalget i HelseØst 2006-2008, Helse SørØst 2008-2010
 • Medlem Ahus Fakultetsdivisjonsråd  2007-2010
 • Medlem felles forskningsutvalg Ahus 2011-2012
 • Vararepresentant til Det Medisinske fakultets styre 2011-2012

Samarbeid

 • Pediatrisk Forskningsinstitutt (Professor Saugstad og Ruud Hansen) ved OUS
 • Nettverkssamarbeid med Avdeling for Ernæringsvitenskap ved Institutt for Basalfag, UiO (Professor Drevon og Iversen)
 • Nettverkssamarbeid med Nyfødtavdelingene i OUS, Ullevål og Rikshospitalet
 • Department of Pediatrics, University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, Dallas TX 75390-9063, USA (professor Myra Wyckoff og Rashmin Savani)
 • Statens FolkehelseInstitutt , Oslo (avdelingssjefene Nystad og Aaberge)
Emneord: Nyfødtmedisin, Resucitering, Asfyksi, Ernæring, Luftveisinfeksjoner, Forskningsformidling
Publisert 13. apr. 2011 11:42 - Sist endret 20. aug. 2020 09:21