Christian Hjorth Wang

Universitetslektor - Ortopedisk avdeling - Ullevål
Bilde av Christian Hjorth Wang
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Diakonhjemmet / Bærum Sykehus
Postadresse Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO
Emneord: Akuttmedisin, Intensivmedisin
Publisert 15. mars 2018 08:31 - Sist endret 4. sep. 2018 22:11