Dan Atar

Professor II - Medisinsk klinikk
Bilde av Dan Atar
English version of this page
Mobiltelefon +47 98074757
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygning 3 0450 Oslo
Postadresse Postboks 4956 Nydalen OUS HF Ullevål sykehus 0424 Oslo

Forskningsleder - Medisinsk klinikk (MDK)

Forskningsområder

 • Tildeling fra Eurostars i 2020 for 'WATCH IT'. Tildeling administrert av Norges Forskningsråd
 • Tildeling fra Eurostars i 2020 for 'PILLOXA'. Tildeling administrert av Norges Forskningsråd
 • Tildelt 12 millioner fra Norges Forskningsråd i 2019 til BETAMI trial
 • Tildelt EU-Horizon2020-grant i 2019 som “participant” i prosjektet: EXHAUSTION: Influence of Climate Changes on Cardiovascular Health
 • BETAMI trial, tildelt 15 MNOK fra Program for klinisk behandlingsforskning i 2017 samt og 12 mill. NOK fra NFR. (BETAMI: BEta-Blocker Treatment after Acute Myocardial Infarction in revascularized patients with preserved left ventricular systolic function. Les mer om prosjektet hos Dagens Medisin)
 • Forebyggelse av reperfusjonsskade ved hjerteinfarkt
 • Troponin - både molekylær og klinisk
 • Atrieflimmer - farmakologisk behandling
 • Leder av studien "FIRE"-trial - Undersøkelse av hjerteinfarktpasienter
 • EU-FP7, "Mitocare" - Leder av Clinical trial consortium på undersøkelser av hjerteinfarktpasienter

Undervisning

Underviser hele spekteret av kardiologien på alle nivåer.

Bakgrunn

 • Spesialist i Kardiologi / Indremedisin fra Danmark og Sveits.
 • Visiting Associate Professor of Cardiology ved The Johns Hopkins Unversity, Baltimore, MD, USA

Priser

Verv

 • Editor-in-Chief, «Cardiology», fra 1.1.2019

 • Elected Treasurer/Secretary of the ESC, 2018-2020

 • Vice-President of the ESC Board, 2014-1016

 • Councillor of the ESC Board, 2012-2014

 • Redaktør, European Heart Journal – Cardiovascular Pharmacotherapy

 • Styremedlem og Kasserer: NCS (Norsk Kardiologisk Selskap)

 • Tidligere Chairman for Working Group Pharmacotherapy under ESC (Europ.Soc.Cardiology)

 • Medlem av CPC (Congress Program Committee) under ESC

 • Medlem av Guideline Writing Committee for "ESC 2012 STEMI Guideline" og for "ESC/AHA/ACC/WHF Global Definition of MI" Guideline

 • Tidligere publiserte Guidelines: ESC 2010 Atrieflimmer, ESC 2008 Heart Failure

 • Medlem av styregruppen i CHFR (Center for Heart Failure Research, Oslo)

 • Redaktør (Assoc.Editor) for "Cardiology"

Samarbeid

 • Sydney University (Prof. Tony Keech)
 • University of Texas, Houston (Prof. Jochai Birnbaum)
 • Zurich Universitetshospital (Prof. T. F. Lüscher)
 • The Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA (Assoc. Prof. V.L. Serebruany)

 

Emneord: Myocardial Infarction, Troponin, Cardiovascular Pharmacotherapy

Publikasjoner

Sisteforfatter på publikasjonen 'The myth of 'stable' coronary artery disease publisert i Nature Reviews Cardiology i 2019: 10.1038/s41569-019-0233-y

Se alle arbeider i Cristin

 • Johannessen, Tonje Rambøll; Halvorsen, Sigrun; Atar, Dan; Munkhaugen, John; Nore, Anne Kathrine & Wisløff, Torbjørn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Cost-minimization analysis of acute myocardial infarction rule-out in low-risk patients: emergency primary care versus hospital.
 • Johannessen, Tonje Rambøll; Halvorsen, Sigrun; Atar, Dan; Munkhaugen, John; Nore, Anne Kathrine & Wisløff, Torbjørn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Cost-minimisation analysis of acute myocardial infarction rule-out in low-risk patients: primary care emergency setting versus hospital setting.
 • Bondjers, Kristina; Lingaas, Ingebjørg; Stensland, Synne; Wøien, Hilde; Muller, Ashley Elizabeth & Atar, Dan [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Is it all bad? - sense of accomplishment among health-care workers during the Covid-19 pandemic.
 • Bondjers, Kristina; Stensland, Synne; Zwart, John Anker Henrik; Rosseland, Leiv Arne; Wøien, Hilde & Atar, Dan [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Psychological impact of the Covid-19 pandemic on healthcare workers.
 • Bondjers, Kristina; Stensland, Synne; Zwart, John Anker Henrik; Rosseland, Leiv Arne; Wøien, Hilde & Atar, Dan [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Hvordan gikk det? Støtte og stolthet gjennom pandemien - rapport fra en longitudinell studie av 2000 sykehuspersonell.
 • Bondjers, Kristina; Stensland, Synne; Zwart, John Anker Henrik; Rosseland, Leiv Arne; Wøien, Hilde & Atar, Dan [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Hvordan gikk det? Støtte og stolthet gjennom pandemien - rapport fra en longitudinell studie av 2000 sykehuspersonell.
 • Stensland, Synne; Bondjers, Kristina; Zwart, John Anker Henrik; Rosseland, Leiv Arne; Wøien, Hilde & Atar, Dan [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Did hospital personnel receive adequate help and support to reduce work-related stress during the Covid-19 pandemic? The Norwegian Study of Hospital Personnel.
 • Khatami, Mohsen; Pope, Marita Knudsen; Le Page, Sophie; Radic, Petra; Schirripa, Valentina & Grundvold, Irene [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Cardioversion safety - Are we doing enough? Cardiology. ISSN 0008-6312. 145(11), s. 740–745. doi: 10.1159/000509343. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johannessen, Tonje R.; Atar, Dan; Vallersnes, Odd Martin; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Mdala, Ibrahimu & Halvorsen, Sigrun (2020). A single high-sensitivity cardiac troponin T compared to the HEART score for a rapid rule-out of acute myocardial infarction at a prehospital emergency clinic . European Heart Journal. ISSN 0195-668X. 41. doi: 10.1093/ehjci/ehaa946.1680.
 • Johannessen, Tonje R.; Vallersnes, Odd Martin; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Mdala, Ibrahimu; Atar, Dan & Halvorsen, Sigrun (2020). Fast prehospital rule-out using a high-sensitivity cardiac Troponin T assay in a low-prevalence population for Acute Coronary Syndrome (The OUT-ACS study).
 • Kristensen, Anna Meta Dyrvig; Bovin, Ann; Zwisler, Ann-Dorthe O.; Cerquira, Charlotte; Torp-Pedersen, Christian & Bøtker, Hans Erik [Vis alle 21 forfattere av denne artikkelen] (2020). Design and rationale of the Danish trial of beta-blocker treatment after myocardial infarction without reduced ejection fraction: Study protocol for a randomized controlled trial. Trials. ISSN 1745-6215. 21(1). doi: 10.1186/s13063-020-4214-6.
 • Johannessen, Tonje R.; Atar, Dan; Vallersnes, Odd Martin; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Mdala, Ibrahimu & Halvorsen, Sigrun (2020). A single high-sensitivity cardiac troponin T compared to the HEART score for a rapid rule-out of acute myocardial infarction at a prehospital emergency clinic .
 • Pope, Marita Knudsen; Ghanima, Waleed & Atar, Dan (2020). Intensivering av antitrombotisk behandling ved kronisk aterosklerotisk sykdom. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 140(10). doi: 10.4045/tidsskr.20.0066.
 • Thind, M.; Zareba, W.; Atar, Dan; Crijns, H; Zhu, J & Pak, H-N [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2020). Efficacy and safety of dronedarone vs placebo in patients with atrial fibrillation or atrial flutter across a spectrum of renal function: post hoc analyses of the EURIDIS-ADONIS trials .
 • Hall, Trygve Sørdahl; Orn, S; Zanned, F.; Rossignol, Patrick; Duarte, K. & Solomon, S. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). The association of smoking to cardiovascular death differs according to age and sex following myocardial infarction complicated by heart failure or left ventricular dysfunction .
 • Atar, Dan (2020). Meet the Experts Focused Case Discussions .
 • Johannessen, Tonje R.; Vallersnes, Odd Martin; Halvorsen, Sigrun; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Mdala, Ibrahimu & Atar, Dan (2019). OUT-ACS studien: Anvendelse av 0/1-times algoritme for høysensitiv hjertespesifikk Troponin-T for avklaring av NSTEMI på Observasjonsposten ved Legevakten i Oslo.
 • Johannessen, Tonje R.; Vallersnes, Odd Martin; Mdala, Ibrahimu; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Atar, Dan & Halvorsen, Sigrun (2019). Prehospital assessment of the One-hoUr rule-in/rule-out algorithm using a high-sensitivity cardiac Troponin T assay in a low-prevalence population for Acute Coronary Syndrome (OUT-ACS study).
 • Lambert, Anna Tancin; Ratajczak-Tretel, Barbara; Halvorsen, Bente; Bjerkeli, Vigdis; Russell, David & Sandset, Else Charlotte [Vis alle 25 forfattere av denne artikkelen] (2019). Clinically available biomarkers as predictors of atrial fibrillation in patients with cryptogenic stroke the Nordic Atrial Fibrillation and Stroke Study (NOR-FIB) . European Journal of Neurology. ISSN 1351-5101. 26, s. 90–90.
 • Johannessen, Tonje R.; Vallersnes, Odd Martin; Halvorsen, Sigrun; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Mdala, Ibrahimu & Atar, Dan (2019). Prehospital assessment of the One-hoUr rule-in/rule-out algorithm using a high-sensitivity cardiac Troponin T assay in a low-prevalence population for Acute Coronary Syndrome (OUT-ACS) (Poster og vitenskaplig foredrag) .
 • Johannessen, Tonje R.; Vallersnes, Odd Martin; Halvorsen, Sigrun; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Mdala, Ibrahimu & Atar, Dan (2019). Prehospital assessment of the One-hoUr rule-in/rule-out algorithm using a high-sensitivity cardiac Troponin T assay in a low-prevalence population for Acute Coronary Syndrome (OUT-ACS) (Abstract presentation) .
 • Serebruany, Victor L.; Marciniak, Tomas A. & Atar, Dan (2019). Predicting clinical outcomes after clopidogrel use: Easier to postulate than to prove and implement. Polish Archives of Internal Medicine. ISSN 0032-3772. 129(2), s. 78–79. doi: 10.20452/pamw.4467.
 • Marciniak, Thomas A.; Hall, Trygve Sørdahl; Atar, Dan; Agewall, Stefan & Serebruany, Victor L. (2019). Ivabradine for heart failure: Regulatory differences in Europe and United States. European Heart Journal (EHJ) - Cardiovascular Pharmacotherapy. ISSN 2055-6837. 5(2), s. 119–121. doi: 10.1093/ehjcvp/pvz006.
 • Borer, Jeffrey S; Atar, Dan; Marciniak, Thomas; Kim, Moo Hyun & Serebruany, Victor (2019). Atrial Fibrillation and Stroke in Patients with Hypertrophic Cardiomyopathy: Important New Insights. Thrombosis and Haemostasis. ISSN 0340-6245. 119(3), s. 355–357. doi: 10.1055/s-0039-1678724.
 • Johannessen, Tonje R.; Vallersnes, Odd Martin; Halvorsen, Sigrun; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Mdala, Ibrahimu & Atar, Dan (2019). Prehospital assessment of the One-hoUr rule-in/rule-out algorithm using a high-sensitivity cardiac Troponin T assay in a low-prevalence population for Acute Coronary Syndrome (OUT-ACS) (Abstract presentation) . European Heart Journal. ISSN 0195-668X. 40. doi: 10.1093/eurheartj/ehz745.0062.
 • Bonaca, Marc P.; De Ferrari, Gaetano M.; Atar, Dan; Bash, Lori D.; Lautsch, Dominik & Bohula, Erin A. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). How does the TRS 2°P score relate to real-world patients? European Heart Journal (EHJ) - Cardiovascular Pharmacotherapy. ISSN 2055-6837. 4(2), s. 72–74. doi: 10.1093/ehjcvp/pvy004.
 • Ofstad, Anne Pernille; Atar, Dan; Gullestad, Lars; Langslet, Gisle & Johansen, Odd Erik (2018). Author's response to: letter to the editor. Heart Failure Reviews. ISSN 1382-4147. 23(5), s. 819–819. doi: 10.1007/s10741-018-9728-6.
 • Rutherford, Ole-Christian Walter; König, Marton; Risnes, Klaus; Raouf, Nezar; Atar, Dan & Ghanima, Waleed Khalid (2018). O-C.W. Rutherford og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(7), s. 621–621. doi: 10.4045/tidsskr.18.0238.
 • Holven, Kirsten Bjørklund; Øyri, Linn Kristin Lie; Halvorsen, Sigrun; Atar, Dan; Leren, Trond Paul & Bogsrud, Martin Prøven (2018). PREVALENCE OF GENETICALLY VERIFIED FH AMONG YOUNG NORWEGIAN SUBJECTS (<45 YEARS)HOSPITALIZED WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION.
 • Aamodt, Ina Marie Thon; Lycholip, Edita; von Lueder, Thomas Gero; Atar, Dan; Hellesø, Ragnhild & Jaarsma, Tiny [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Telemonitoring of heart failure patients in clinical practice - a nordic baltic survey.
 • Aamodt, Ina Marie Thon; Lycholip, Edita; von Lueder, Thomas Gero; Atar, Dan; Hellesø, Ragnhild & Jaarsma, Tiny [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Telemonitoring of heart failure patients in clinical practice a Nordic Baltic survey.
 • Rutherford, Ole-Christian Walter; König, Marton; Risnes, Klaus; Raouf, Nezar; Atar, Dan & Ghanima, Waleed Khalid (2018). Antidotbehandling ved bruk av direktevirkende antikoagulasjonsmidler. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(3), s. 244–247. doi: 10.4045/tidsskr.17.0190.
 • Ofstad, Anne Pernille; Atar, Dan; Gullestad, Lars; Langslet, Gisle & Johansen, Odd Erik (2018). Response to the editor. Heart Failure Reviews. ISSN 1382-4147. 23(5), s. 819–819. doi: 10.1007/s10741-018-9723-y.
 • Kaluzna-Oleksy, Marta; Aunan, Kristin; Rao-Skirbekk, Shilpa; Kjellström, Tord; Ezekowitz, Justin A. & Agewall, Stefan [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Impact of climate and air pollution on acute coronary syndromes: an update from the European Society of Cardiology Congress 2017. Scandinavian Cardiovascular Journal. ISSN 1401-7431. 52(1), s. 1–3. doi: 10.1080/14017431.2017.1405069.
 • Aamodt, Ina Marie Thon; Lycholip, Edita; Celutkiené, Jelena; Strømberg, Anna; Atar, Dan & Falck, Ragnhild Sørum [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Remote patient telemonitoring in heart failure care. Experiences and perception of nurses and physicians in the Nordic Baltic region.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:35 - Sist endret 24. aug. 2020 13:16