Eli Berg

Førsteamanuensis emeritus
Bilde av Eli Berg
English version of this page
Mobiltelefon 913 18 180
Rom Nye nord, 4. etasje
Brukernavn
Besøksadresse Akershus universitetssykehus Sykehusveien 25 1474 Nordbyhagen
Postadresse Akershus universitetssykehus Att: Eli Berg/Campus Ahus Postboks 1000 1478 Lørenskog

Tilknyttet Klinikk for helseforskning og psykiatri

Faglige interesser

1) Biografi og biologi er uløselig knyttet sammen, noe som får betydning både for medisinskfaglig forståelse og for møtet mellom pasient og lege. 

2) Varslerrollen, ytringsfrihet, faglige muligheter under tankegodset fra New Public Management og Mål- og resultatstyring

 

Bakgrunn

 

Utdannelse

 • Cand.med. ved UiO 1972 
 • Allmennpraktiker Dnlf 240179
 • Spesialist i allmennmedisin 190285, siste fornyelse 190205
 • Veileder  i allmennmedisin 250589
 • Doctor medicinae 190504
 • Universitetspedagogisk kompetanse 020307

Priser: Løvetannprisen 1995 (Norsk selskap for allmennmedisin), PBL-veilederprisen 2010 (UIO)

Tjeneste

 • Stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø 081199-071103
 • Førsteamanuensis i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisin, UiTø 010704-120206
 • Engasjement førsteamanuensis UiO/Ahus 20% 010306-310107
 • Førsteamanuensis II Universitetet i Oslo/Akershus universitetssykehus 310107-

Priser

 • Løvetannprisen 1995
 • PBL-veilederprisen vår 2010

Publikasjoner

 • Berg, Eli (2015). HOLD MUNN ELLER GÅ! Makt og avmakt i helsevesenet. Emilia Press AS.  ISBN 978-82-7419-149-5.  124 s.
 • Berg, Eli (2012). PÅ HELSA LØS.Økonomifokuset i norske sykehus. Emilia Press AS.  ISBN 978-82-7419-138-9.  163 s.
 • Berg, Eli (2010). SAMMENHENGER. Om erfaring, sykdom og medisinsk praksis. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39900-6.  188 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Berg, Eli (2017). Alderspsykiatri og omsorgsarbeid. Utposten.  ISSN 0800-5680.  45(2)
 • Berg, Eli (2017). Det skapende mellomrommet i møtet mellom pasient og lege.
 • Berg, Eli (2017). En god arbeidshverdag som psykiater.
 • Berg, Eli (2017). I Mikkels lys. Utposten.  ISSN 0800-5680.  45(3)
 • Berg, Eli (2017). Kroppen i psykoterapi. Utposten.  ISSN 0800-5680.  45(1)
 • Berg, Eli (2017). Med tillit som grund.
 • Berg, Eli (2017). Må vi finne opp hjulet på nytt? Se til Skottland!.
 • Berg, Eli (2017). Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?.
 • Berg, Eli (2017). Se til Skottland, I: Torgeir Bruun Wyller & Heidi Haukelien (red.),  Ny helsepolitikk. Det finnes løsninger..  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651523.  24.  s 256 - 261
 • Berg, Eli (2017). Spørreskjema som metode. Utposten.  ISSN 0800-5680.  45(5)
 • Berg, Eli (2017). Take two steps down. Utposten.  ISSN 0800-5680.  46(8), s 26- 27
 • Berg, Eli (2016). Folket skal eie sykehusene.
 • Berg, Eli (2016). Framtidens psykiske helsearbeid.
 • Berg, Eli (2016). Hold munn eller gå! Makt og avmakt i helsevesenet. Fagbladet samfunn og økonomi.  ISSN 1893-3009.  (2), s 58- 66
 • Berg, Eli (2016). Hold munn eller gå. Makt og avmakt i helsevesenet.
 • Berg, Eli (2016). Når arbeidsplassen blir syk. Holde munn eller gå?.
 • Berg, Eli (2016). Om fryktkulturen i helsetjenesten.
 • Berg, Eli (2016). Pasientens helsetjeneste.
 • Berg, Eli (2016). På tide å skifte spor. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(5), s 377- 377 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0150
 • Berg, Eli (2016). Utfordringer i konsultasjonen.
 • Berg, Eli (2015). Arkitektur og utforming av bygg i praksis fra et ansatte-perspektiv.
 • Berg, Eli (2015). Det skapende mellomrommet i møtet mellom behandler og pasient.
 • Berg, Eli (2015). Det skapende mellomrommet i møtet mellom pasient og helsepersonell.
 • Berg, Eli (2015). Hold munn eller gå!.
 • Berg, Eli (2015). Hold munn eller gå! Makt og avmakt i helsevesenet.
 • Berg, Eli (2015). Hold munn eller gå! Makt og avmakt i helsevesenet.
 • Berg, Eli (2015). Hold munn eller gå! Makt og avmakt i helsevesenet.
 • Berg, Eli (2015). Hold munn eller gå! Makt og avmakt i helsevesenet. Boklansering.
 • Berg, Eli (2015). Hvordan møte pasienter på en god måte?.
 • Berg, Eli (2015). Lojalitet versus ytringsfrihet.
 • Berg, Eli (2015). NPM i helsevesenet - et kategorimistak.
 • Berg, Eli (2015). På helsa løs. Økonomifokuset i norske sykehus.
 • Berg, Eli (2015). Sammenhenger. Om erfaring, sykdom og medisinsk praksis.
 • Berg, Eli (2015). Utfordringer i konsultasjonen.
 • Berg, Eli (2015). Utfordringer i konsultasjonen.
 • Berg, Eli (2015). Ytringer i det moderne arbeidslivet.
 • Berg, Eli (2014). En stor, liten bok. Utposten.  ISSN 0800-5680.  42
 • Berg, Eli (2014). Møtet lege-pasient.
 • Berg, Eli (2014). Om å spille hverandre bedre. Samarbeid for å gi hjelp til storforbrukere av helsetjenester.
 • Berg, Eli (2014). På helsa laus.
 • Berg, Eli (2014). På helsa løs.
 • Berg, Eli (2014). Sammenhenger. Om erfaring, sykdom og medisinsk praksis.
 • Berg, Eli (2014). Sammenhenger. Om erfaring, sykdom og medisinsk praksis.
 • Berg, Eli (2014). Se til Skottland.
 • Berg, Eli (2014). Utfordringer i konsultasjonen.
 • Berg, Eli (2014). Utfordringer i konsultasjonen.
 • Berg, Eli (2013). Det skapende mellomrommet i møtet mellom pasient og helsepersonell.
 • Berg, Eli (2013). Kommunikasjon mellom sykepleier og pasient.
 • Berg, Eli (2013). Møtet mellom pasient og lege.
 • Berg, Eli (2013). NHS i Skottland - et alternativ?.
 • Berg, Eli (2013). Norske läkares förslag att organisera sjukvården.
 • Berg, Eli (2013). På helsa løs.
 • Berg, Eli (2013). På helsa løs. Økonomifokus i norske sykehus.
 • Berg, Eli (2013). Sammenhenger - livserfaringer, sykdom og profesjonelle møter.
 • Berg, Eli (2013). Se til Skottland!. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Berg, Eli (2013). Se til Skottland!. Manifest tidsskrift.
 • Berg, Eli (2013). Skjer det en dehumanisering av helsevesenet?.
 • Berg, Eli (2013). Skottland tok sykehusene tilbake.
 • Berg, Eli (2013). Skottland tok sykehusene tilbake.
 • Berg, Eli (2013). Skottland: fra "butikk" til forvaltning. NGF-nytt.  20(2), s 22- 23
 • Berg, Eli (2013). Utfordringer i konsultasjonen.
 • Berg, Eli (2013). Økonomifokuset i sykehuspolitikken.
 • Berg, Eli; Wahl, Asbjørn & Eilertsen, Roar (2013). Helseopprøret i Skottland. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 21- 21
 • Berg, Eli (2012). Er det rom for de nødvendige dialogene?.
 • Berg, Eli (2012). Et helsevesen i ulage. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(17), s 1986- 1986
 • Berg, Eli (2012). Går økonomifokuset i norske sykehus på helsa løs?.
 • Berg, Eli (2012). Har sammenhengene følger for vår profesjonalitet?.
 • Berg, Eli (2012). Helse- og sjukehuspolitikk.
 • Berg, Eli (2012). Helsearbeidere i omstilling; informasjon fra studiet ifm omstillingene ved Ahus.
 • Berg, Eli (2012). Nyttig om etikk i praksis. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(10), s 1260- 1260
 • Berg, Eli (2012). Omstillinger i sykehus.
 • Berg, Eli (2012). På helsa løs. Et skråblikk på ledelse og NPM i helsesektoren.
 • Berg, Eli (2012). På helsa løs. Økonomifokus i offentlig sektor.
 • Berg, Eli (2012). På helsa løs. Økonomifokuset i norske sykehus.
 • Berg, Eli (2012). På helsa løs. Økonomifokuset i norske sykehus.
 • Berg, Eli (2012). På helsa løs. Økonomifokuset i norske sykehus.
 • Berg, Eli (2011). Biography and biology are bound together. How to change our practice?.
 • Berg, Eli (2011). Om å spille hvernadre bedre. samarbeid for å gi storforbrukere av helsetjenester hjelp.
 • Berg, Eli (2011). Pasientperspektiv på sykdom og helse. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(5), s 131- 131
 • Berg, Eli (2011). Sammenhenger. Om erfaring, sykdom og medisinsk praksis.
 • Berg, Eli (2011). Sammenhenger. Om erfaring, sykdom og medisinsk praksis.
 • Berg, Eli (2011). Sammenhenger. Om erfaring, sykdom og medisinsk praksis.
 • Berg, Eli (2011). Ser du meg, doktor?.
 • Berg, Eli (2011). Ser du meg, doktor?.
 • Berg, Eli (2011). Utfordringer i konsultasjonen.
 • Berg, Eli (2010). Boklansering. Sammenhenger. Om erfaring, sykdom og medisinsk praksis.
 • Berg, Eli (2010). Bruker-dialog - skapende møte mellom bruker og behandler.
 • Berg, Eli (2010). Da lykkeliten kom til verden. Om belastninger i tidlige livsfaser.
 • Berg, Eli (2010). Fokus på det hele menneske.
 • Berg, Eli (2010). Fra faglig nød til forskningsprosjekt.
 • Berg, Eli (2010). I Medisinalmedling 2010: Sammenhenger. Om erfaring, sykdom og medisinsk praksis.
 • Berg, Eli (2010). Juleseminar. Sammenhenger. Om erfaring, sykdom og medisinsk praksis.
 • Berg, Eli (2010). Legers profesjonsetikk. Utposten.  ISSN 0800-5680.  38(6)
 • Berg, Eli (2010). Pasienter i studentundervisningen.
 • Berg, Eli (2010). Urørlighetssonen hos Løgstrup.
 • Berg, Eli (2010). Utfordringer i konsultasjonen.
 • Berg, Eli (2009). Belastninger i tidlige livsfaser - hva vet vi og hva må gjøres?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:36 - Sist endret 28. apr. 2020 15:28