Hans Erik Heier

Bilde av Hans Erik Heier
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo
Postadresse Postboks 4950 Nydalen OUS HF Rikshospitalet 0424 Oslo

Publikasjoner

 • Kåresen, Rolf; Gisvold, Sven Erik & Heier, Hans Erik (2020). Regjeringens «koronakommisjon» er lite representativ og har inhabil leder. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 140(10). doi: 10.4045/tidsskr.20.0446. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hervig, Tor; Doughty, Heidi; Ness, Paul; Badloe, John F.; Berseus, Olle & Glassberg, Elon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Prehospital use of plasma: The blood bankers' perspective. Shock. ISSN 1073-2322. 41(1), s. 39–43. doi: 10.1097/SHK.0000000000000144.
 • Skattum, Jorunn Pettersen; Løkke, Ruth J.; Titze, Thomas Larsen; Bechensteen, Anne Grete; Aaberge, Ingeborg Sundsvalen & Osnes, Liv T. N. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). Preserved function after angioembolisation of splenic injury in children and adolescents: A case control study. Injury. ISSN 0020-1383. 45(1), s. 156–159. doi: 10.1016/j.injury.2012.10.036.
 • Hagemo, Jostein Skjalg; Næss, Pål Aksel; Johansson, Pär I.; Windeløv, NA; Cohen, MJ & Røislien, Jo [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2013). Evaluation of TEG (R) and RoTEM (R) inter-changeability in trauma patients. Injury. ISSN 0020-1383. 44(5), s. 600–605. doi: 10.1016/j.injury.2012.11.016.
 • Bugge, Harald Fagerheim; Karlsen, Nils Christian; Øydna, Erik; Rake, Matias Mathisen; Wexels, Magnus Nikolai & Bendabenda, Jaden [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2013). A study of blood transfusion services at a district hospital in Malawi. Vox Sanguinis. ISSN 0042-9007. 104(1), s. 37–45. doi: 10.1111/j.1423-0410.2012.01628.x.
 • Skattum, Jorunn Pettersen; Titze, Thomas Larsen; Dormagen, Johann Baptist; Aaberge, Ingeborg Sundsvalen; Bechensteen, Anne Grete & Gaarder, Per Ivar Brachel [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). Preserved splenic function after angioembolisation of high grade injury. Injury. ISSN 0020-1383. 43(1), s. 62–66. doi: 10.1016/j.injury.2010.06.028.
 • Heier, Hans Erik ; Nentwich, Ivo; Garvik, Liv Jorunn & Gran, Berit (2012). Erytrocyttransfusjon ved Ullevål sykehus – indikasjoner, forbruk og blodtypeimmunisering. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 132(15), s. 1742–1746. doi: 10.4045/tidsskr.11.0613.
 • Nakstad, Anders Rostrup; Skaga, Nils Oddvar; Pillgram, Johan Larsen; Gran, Berit & Heier, Hans Erik (2011). Trends in transfusion of trauma victims - evaluation of changes in clinical practice. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. ISSN 1757-7241. 19. doi: 10.1186/1757-7241-19-23.
 • Opdahl, Helge; Tævje, Andreas Strømme; Jørgensen, Lise; Bajelan, Livia & Heier, Hans Erik (2011). The acidosis-induced right shift of the HbO(2) dissociation curve is maintained during erythrocyte storage. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. ISSN 0036-5513. 71(4), s. 314–321. doi: 10.3109/00365513.2011.565366.
 • Misje, A.H.; Bosnes, Vidar & Heier, Hans Erik (2010). Gender differences in presentation rates, deferrals and return behaviour among Norwegian blood donors. Vox Sanguinis. ISSN 0042-9007. 98(3), s. e241–e248. doi: 10.1111/j.1423-0410.2009.01267.x.
 • Wedege, Elisabeth; Bergdal, T; Bergdal, T; Bolstad, Karin; Caugant, Dominique A & Efskind, J. [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2009). Seroepidemiological study after a long-distance industrial outbreak of Legionnaires' Disease. Clinical and Vaccine Immunology. ISSN 1556-6811. 16(4), s. 528–534. doi: 10.1128/CVI.00458-08.
 • Misje, AH; Bosnes, V & Heier, Hans Erik (2009). Gender differences in presentation rates, deferrals and return behaviour among Norwegian blood donors. Vox Sanguinis. ISSN 0042-9007. doi: 10.1111/j.1423-0410.2009.01267.x.
 • Heier, Hans Erik; Berge, Lillian Nordbø; Hervig, Tor; Kiserud, Torvid; Børset, Magne & Eik-Nes, Sturla [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2009). Immunization in pregnancy. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 129(19), s. 2016–2018.
 • Misje, Aksel; Bosnes, Vidar & Heier, Hans Erik (2008). Recruiting and retaining young people as voluntary blood donors. Vox Sanguinis. ISSN 0042-9007. 94, s. 119–124. doi: 10.1111/j.1423-0410.2007.01004.x.
 • Heier, Hans Erik (2008). Scandinavian guidelines - "The massively bleeding patient". Scandinavian Journal of Surgery. ISSN 1457-4969. 97, s. 15–36.
 • Heier, H. E.; Bugge, W.; Hjelmeland, Knut Johan; Søreide, E.; Sørlie, D. & Håheim, L. L. (2006). Transfusion vs. alternative treatment modalities in acute bleeding: a systematic review. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. ISSN 0001-5172. 50, s. 920–931.
 • Coste, J; Reesink, HW; Engelfriet, CP; Laperche, S; Brown, S & Busch, MP [Vis alle 39 forfattere av denne artikkelen] (2005). Implementation of donor screening for infectious agents transmitted by blood by nucleic acid technology: update to 2003. Vox Sanguinis. ISSN 0042-9007. 88.
 • Misje, AH; Bosnes, V; Gasdal, O & Heier, Hans Erik (2005). Motivation, recruitment and retention of voluntary non-remunerated blood donors: a survey-based questionnaire study. Vox Sanguinis. ISSN 0042-9007. 89, s. 236–244.
 • Bosnes, Vidar; Aldrin, Magne & Heier, Hans Erik (2005). Predicting blood donor arrival. Transfusion. ISSN 0041-1132. 45, s. 162–170.
 • Aaberge, Ingeborg Aase S. & Heier, H. E. (1984). Long-term effect of pneumococcal polysaccharide vaccination on serum IgM and IgG antibody levels in individuals splenectomized for trauma. APMIS - Journal of Pathologiy, Microbiology and Immunology. ISSN 0903-4641. 92, s. 363–369.

Se alle arbeider i Cristin

 • Heier, Hans Erik (2005). Transfusjon kontra alternative behandlingsmetoder ved akutte blødninger. Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten. ISBN 8281210532. 200 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kåresen, Rolf; Gisvold, Sven Erik & Heier, Hans Erik (2020). Beredskap og sykehusbygging: Hva bor vi lære av covid-19? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 140(10), s. 1–5. doi: 10.4045/tidsskr.20.0286.
 • Heier, Hans Erik (2019). Gratulerer som ferdig lege? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 139(10). doi: 10.4045/tidsskr.19.0103.
 • Heier, Hans Erik (2017). Re: Overdiagnostikk – norske allmennleger viser vei :. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137(6), s. 422–422. doi: 10.4045/tidsskr.17.0180.
 • Heier, Hans Erik (2017). Blodforyngelse og medisinens mål :. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137(20), s. 1575–1575. doi: 10.4045/tidsskr.17.0867.
 • Heier, Hans Erik (2016). Transfusjonsmedisin - de lange linjene :. Bioingeniøren. ISSN 0801-6828. 51(4), s. 26–29.
 • Heier, Hans Erik (2016). Re: Tidsskriftet og manusforfatterne. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(9), s. 784–784. doi: 10.4045/tidsskr.16.0385.
 • Heier, Hans Erik (2016). Re: Autoimmun myopati ved statinbruk. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(19), s. 1609–1609. doi: 10.4045/tidsskr.16.0827.
 • Akkøk, Cigdem Ahaein; Eggebø, Torbjørn Moe; Kiserud, Torvid & Heier, Hans Erik (2016). RhD-immunisering i svangerskap. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(8), s. 724–726. doi: 10.4045/tidsskr.15.0684.
 • Heier, Hans Erik (2014). Transfusjonsmedisin ved et hundreårsmerke :. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(20), s. 1962–1964. doi: 10.4045/tidsskr.14.0416.
 • Heier, Hans Erik & Jenum, Pål Arne (2010). Syfilis og transfusjon. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 130(22), s. 2219–2220. doi: 10.4045/tidsskr.10.1016.
 • Hagemo, Jostein Skjalg; Gaarder, Christine; Næss, Pål Aksel; Viksmoen, Yvonne & Heier, Hans Erik (2010). COMPARING TEG (R) AND ROTEM (R) AS POINT-OF-CARE DEVICES IN TRAUMA PATIENTS. Vox Sanguinis. ISSN 0042-9007. 99, s. 437–437.
 • Heier, Hans Erik; Berge, L.N.; Hervig, Tor; Kiserud, Torvid; Børset, Magne & Eik-Nes, Sturla [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2009). Immunisering i svangerskapet. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 129(19), s. 2016–2018.
 • Heier, Hans Erik (2009). Stor lærebok i transfusjonsmedisin. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 129.
 • Hugenschmidt, H; Næss, Paal; Hestnes, M; Heier, Hans Erik & Gaarder, Christine (2009). Kan fibrinogennivå være med på å styre bruken av massiv blødningsprotokoll hos alvorlig skadde?
 • Jørgensen, JJ; Næss, Paal; Viksmoen, Y; Holtan, Anders; Heier, Hans Erik & Gaarder, Christine (2009). Kan vi forutsi behov for aktivering av massiv blødningsprotokoll før pasienten ankommer sykehuset?
 • Skattum, Jorunn; Titze, Thomas K; Dormagen, JB; Aaberge, IS; Bechensteen, AG & Gaarder, PI [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2009). Bevart miltfunksjon etter angioembolisering av miltskade.
 • Heier, Hans Erik ; Sundnes, KO & Pillgram-Larsen, Johan (2009). Haemotherapy in the Norwegian Armed Forces.
 • Heier, Hans Erik ; Nakstad, Anders Rostrup; Skaga, NO & Pillgram-Larsen, Johan (2009). Transfusion of trauma victims - does increasing number of patients or new algorithms change the way blood products are used?
 • Grosz, D; Hetland, Geir; Skar, AG; Svenningsen, Vibeke & Heier, Hans Erik (2009). Retesting Oslo Blood Donors for Syphilis.
 • Opdahl, Helge; Strømme, Tævje A; Jørgensen, Lise; Bajelan, Livia & Heier, Hans Erik (2008). Acidosis reverses the leftward shift of the HbO2 dissociation curve in stored bank blood. Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine. ISSN 1295-9022. 10.
 • Nentwich, Ivo; Garvik, Liv Jorun; Gran, Berit & Heier, Hans Erik (2008). Cross sectional study of diagnoses and age of adult blood recipients in a large, general hospital in Norway. Vox Sanguinis. ISSN 0042-9007. 95.
 • Heier, Hans Erik (2008). Book review. Susan E. Lederer: Flesh and Blood. Organ transplantation and blood transfusion in twentieth-century America. New England Journal of Medicine. ISSN 0028-4793. 359(10), s. 1079–1080.
 • Heier, Hans Erik; Sørlie, Dag Glen; Søreide, Eldar; Bugge, Wilhelm; Hjelmeland, Knut & Håheim, Lise Lund (2005). Transfusjon kontra alternative behandlingsmetoder ved akutte blødninger. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISSN 82-8121-053-2.
 • Heier, Hans Erik; Sørlie, Dag; Søreide, Eldar; Bugge, Wilhelm; Hjelmeland, Knut & Håheim, Lise Lund [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2005). Transfusjon kontra alternative behandlingsmetoder ved akutte blødninger. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISSN 82-8121-053-2. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. sep. 2017 13:49 - Sist endret 25. sep. 2017 13:49