Eva Malt

Bilde av Eva Malt
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sykehusveien 25 None 1474 NORDBYHAGEN
Postadresse Akershus universitetssykehus 1478 LØRENSKOG

Publikasjoner

 • Hope, Sigrun; Nærland, Terje; Høyland, Anne Lise; Torske, Tonje; Malt, Eva; Abrahamsen, Tore G; Nerhus, Mari; Wedervang-Resell, Kirsten; Lonning, Vera Louise Hiorth; Johannessen, Jarle; Steen, Nils Eiel; Agartz, Ingrid; Stenberg, Nina; Hundhausen, Thomas Eckhard; Mørkrid, Lars & Andreassen, Ole Andreas (2020). Higher vitamin B12 levels in neurodevelopmental disorders than in healthy controls and schizophrenia: A comparison among participants between 2 and 53 years. The FASEB Journal.  ISSN 0892-6638.  34(6), s 8114- 8124 . doi: 10.1096/fj.201900855RRR
 • Granerud-Dunvoll, Guro; Arntzen, Erik; Elvsåshagen, Torbjørn; Hatlestad, Christoffer & Malt, Eva Albertsen (2019). Equivalence Class Formation and the N400: Methodological Issues. The Psychological Record.  ISSN 0033-2933.  69(2), s 175- 191 . doi: 10.1007/s40732-019-00332-x
 • Malt, Eva Albertsen; Juhasz, Katalin; Frengen, Anna Brzozowska; Wangensteen, Urd Teresia; Emilsen, Nina Merete; Hansen, Børre; Agafonov, Oleg & Nilsen, Hilde (2019). Neuropsychiatric phenotype in relation to gene variants in the hemizygous allele in 3q29 deletion carriers: A case series. Molecular Genetics & Genomic Medicine.  ISSN 2324-9269.  7(9) . doi: 10.1002/mgg3.889 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Torske, Tonje; Nærland, Terje; Bettella, Francesco; Bjella, Thomas; Malt, Eva Albertsen; Høyland, Anne Lise; Stenberg, Nina; Øie, Merete Glenne & Andreassen, Ole Andreas (2019). Autism spectrum disorder polygenic scores are associated with every day executive function in children admitted for clinical assessment. Autism Research.  ISSN 1939-3792. . doi: 10.1002/aur.2207 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cardenas, Yon Eduin Galezo & Malt, Eva Albertsen (2018). Kognitiv atferdsterapi for angst, depresjon og sinnevansker hos personer med utviklingshemning. SOR rapport.  ISSN 1500-8657.  (4), s 42- 55 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Malt, Eva; Juhasz, Katalin; Malt, Ulrik Fredrik & Naumann, Thomas (2016). A role for the transcription factor Nk2 homeobox 1 in schizophrenia: Convergent evidence from animal and human studies. Frontiers in Behavioral Neuroscience.  ISSN 1662-5153.  10 . doi: 10.3389/fnbeh.2016.00059 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Løvdahl, Hans; Bøen, Erlend; Malt, Eva & Malt, Ulrik Fredrik (2014). Somatic and cognitive symptoms as indicators of potential endophenotypes in bipolar spectrum disorders: An exploratory and proof-of-concept study comparing bipolar II disorder with recurrent brief depression and healthy controls. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  166, s 59- 70 . doi: 10.1016/j.jad.2014.04.056
 • Malt, Eva; Dahl, Renate Charlotte; Haugsand, Trine Marie; Ulvestad, Ingebjørg H; Emilsen, Nina Merete; Hansen, Børre; Galezo Càrdenas, Yon Eduin; Skøld, Rolf Olof; Thorsen, Anne Tove & Davidsen, Eva Male (2013). Helse og sykdom hos voksne med Downs syndrom. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(3), s 290- 294 . doi: 10.4045/tidsskr.12.0390

Se alle arbeider i Cristin

 • Malt, Ulrik Fredrik; Andreassen, Ole Andreas; Malt, Eva Albertsen; Melle, Ingrid & Aarsland, Dag (red.) (2018). Lærebok i psykiatri. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49463-3.  1060 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Granerud, Guro; Arntzen, Erik; Elvsåshagen, Torbjørn; Hatlestad-Hall, Christoffer & Malt, Eva Albertsen (2020). N400 Compared Between Adults With and Without High Functioning Autism. Vis sammendrag
 • Diseth, Trond H; Bøen, Erlend & Malt, Eva (2019). Psykosomatikk og nevropsykiatri, I: Eirik Helseth; Terje Rootwelt & Hanne Flinstad Harbo (red.),  Nevrologi og nevrokirurgi ; fra barn til voksen.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245024739.  s 169 - 180
 • Granerud-Dunvoll, Guro; Arntzen, Erik; Elvsåshagen, Torbjørn; Hatlestad-Hall, Christoffer & Malt, Eva Albertsen (2019). Equivalence Class Formation, N400 and Autism Spectrum; the Role of Meaningful Stimuli in Unrelated Stimulus Pair.
 • Granerud-Dunvoll, Guro; Arntzen, Erik; Elvsåshagen, Torbjørn; Hatlestad-Hall, Christoffer & Malt, Eva Albertsen (2019). Individual Differences in N400 After Equivalence Class Formation.
 • Granerud-Dunvoll, Guro; Arntzen, Erik; Elvsåshagen, Torbjørn; Hatlestad-Hall, Christoffer & Malt, Eva Albertsen (2019). N400 in Participants with High Function Autism and Controls.
 • Granerud-Dunvoll, Guro; Arntzen, Erik; Elvsåshagen, Torbjørn & Malt, Eva Albertsen (2019). Equivalence Class Formation and Priming with Words and Pictures.
 • Larsen, Frode Kibsgaard; Malt, Eva Albertsen; Haggag, Kathrine J; Medbøen, Ingrid Tøndel & Langballe, Ellen Melbye (2019). The Norwegian Down Syndrome and Dementia Study - the result of the pilot study.
 • Andreassen, Ole Andreas; Malt, Eva Albertsen; Elvsåshagen, Torbjørn; Steen, Vidar Martin & Aarsland, Dag (2018). Molekylærgenetikk og nevrologi, I: Ulrik Fredrik Malt; Ole Andreas Andreassen; Eva Albertsen Malt; Ingrid Melle & Dag Aarsland (red.),  Lærebok i psykiatri.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49463-3.  Kapittel 4.  s 85 - 118
 • Andreassen, Ole Andreas; Malt, Eva Albertsen; Malt, Ulrik Fredrik; Aarsland, Dag & Melle, Ingrid (2018). Biopsykososial forståelsesmodell, I: Ulrik Fredrik Malt; Ole Andreas Andreassen; Eva Albertsen Malt; Ingrid Melle & Dag Aarsland (red.),  Lærebok i psykiatri.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49463-3.  Kapittel 6.  s 135 - 142
 • Dunvoll, Guro; Arntzen, Erik; Elvsåshagen, Torbjørn; Hatlestad, Christoffer & Malt, Eva Albertsen (2018). Equivalence Class Formation and N400 in Participants with High Functioning Autism Spectrum Disorder.
 • Dunvoll, Guro; Arntzen, Erik; Elvsåshagen, Torbjørn; Hatlestad, Christoffer & Malt, Eva Albertsen (2018). Equivalence Class Formation and the EEG-Based N400 Component.
 • Dunvoll, Guro; Arntzen, Erik; Elvsåshagen, Torbjørn; Hatlestad, Christoffer & Malt, Eva Albertsen (2018). Stimulusekvivalens og N400.
 • Dunvoll, Guro; Arntzen, Erik; Elvsåshagen, Torbjørn & Malt, Eva Albertsen (2018). N400; an EEG Measure of Relational Strength?.
 • Hope, Sigrun; Nærland, Terje; Høyland, Anne Lise; Torske, Tonje; Malt, Eva Albertsen & Abrahamsen, T.G. (2018). High Serum Vitamin B12 in Children, Adolescents and Adults with Neurodevelopmental Disorders..
 • Malt, Eva Albertsen & Halmøy, Anne (2018). ADHD og impulskontrollforstyrrelser, I: Ulrik Fredrik Malt; Ole Andreas Andreassen; Eva Albertsen Malt; Ingrid Melle & Dag Aarsland (red.),  Lærebok i psykiatri.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49463-3.  Kapittel 13.  s 347 - 360
 • Malt, Eva Albertsen; Juhasz, Katalin; Emilsen, Nina Merete & Grønvold, Anita (2018). The role of microRNA-137 and microRNA-2682 in autism and obesity; A case report.
 • Malt, Eva Albertsen; Juhasz, Katalin; Emilsen, Nina Merete & Grønvold, Anita (2018). The role of microRNA-137 and microRNA-2682 in autism and obesity..
 • Malt, Eva Albertsen; Linaker, Olav Morten; Nærland, Terje & Malt, Ulrik Fredrik (2018). Autismespekterlidelser og psykisk utviklingshemming, I: Ulrik Fredrik Malt; Ole Andreas Andreassen; Eva Albertsen Malt; Ingrid Melle & Dag Aarsland (red.),  Lærebok i psykiatri.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49463-3.  kapittel 22.  s 675 - 706
 • Malt, Ulrik Fredrik; Andreassen, Ole Andreas; Johnsen, Erik; Aarsland, Dag & Malt, Eva Albertsen (2018). Psykofarmakologisk behandling av psykiske lidelser, I: Ulrik Fredrik Malt; Ole Andreas Andreassen; Eva Albertsen Malt; Ingrid Melle & Dag Aarsland (red.),  Lærebok i psykiatri.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49463-3.  Kapittel 30.  s 897 - 976
 • Malt, Ulrik Fredrik; Boye, Birgitte & Malt, Eva Albertsen (2018). Psykosomatiske lidelser, I: Ulrik Fredrik Malt; Ole Andreas Andreassen; Eva Albertsen Malt; Ingrid Melle & Dag Aarsland (red.),  Lærebok i psykiatri.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49463-3.  Kapittel 18.  s 521 - 570
 • Malt, Ulrik Fredrik; Bürker, Britta Susanne & Malt, Eva Albertsen (2018). Konsultasjon-liaison psykliatri, I: Ulrik Fredrik Malt; Ole Andreas Andreassen; Eva Albertsen Malt; Ingrid Melle & Dag Aarsland (red.),  Lærebok i psykiatri.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49463-3.  Kapittel 25.  s 765 - 828
 • Malt, Ulrik Fredrik & Malt, Eva Albertsen (2018). Angstlidelser, I: Ulrik Fredrik Malt; Ole Andreas Andreassen; Eva Albertsen Malt; Ingrid Melle & Dag Aarsland (red.),  Lærebok i psykiatri.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49463-3.  Kapittel 11.  s 265 - 320
 • Malt, Ulrik Fredrik & Malt, Eva Albertsen (2018). Den psykiatriske undersøkelsen, I: Ulrik Fredrik Malt; Ole Andreas Andreassen; Eva Albertsen Malt; Ingrid Melle & Dag Aarsland (red.),  Lærebok i psykiatri.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49463-3.  Kapittel 7.  s 143 - 176
 • Malt, Ulrik Fredrik & Malt, Eva Albertsen (2018). Obsessiv-kompulsiv lidelse, I: Ulrik Fredrik Malt; Ole Andreas Andreassen; Eva Albertsen Malt; Ingrid Melle & Dag Aarsland (red.),  Lærebok i psykiatri.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49463-3.  Kapittel 12.  s 321 - 346
 • Malt, Ulrik Fredrik & Malt, Eva Albertsen (2018). Strukturerte psykologiske og andre ikke-biologiske behandlingsmetoder, I: Ulrik Fredrik Malt; Ole Andreas Andreassen; Eva Albertsen Malt; Ingrid Melle & Dag Aarsland (red.),  Lærebok i psykiatri.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49463-3.  Kapittel 28.  s 865 - 888
 • Malt, Eva Albertsen (2017). Genetiske syndromer, utviklingsforstyrrelser, intrauterine skader og fødselsskader.
 • Malt, Eva Albertsen (2017). Genetiske tilstander og psykose.
 • Malt, Eva Albertsen (2017). Psykofarmakologisk behandling av utviklingsforstyrrelser.
 • Malt, Eva Albertsen & Juhasz, Katalin (2017). Gene variants i cytochrome P450 CYPC19 and CYP2D6 are associated with psychosis in a clinical sample of persons with Down syndrome.
 • Løvdahl, Hans; Bøen, Erlend; Malt, Eva & Malt, Ulrik Fredrik (2015). Erratum to "Somatic and cognitive symptoms as indicators of potential endophenotypes in bipolar spectrum disorders: An exploratory and proof-of-concept study comparing bipolar II disorder with recurrent brief depression and healthy controls" [Journal of Affective Disorders 166 (2014) (59-70)]. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  175, s 217 . doi: 10.1016/j.jad.2014.10.011
 • Diseth, Trond H & Malt, Eva (2014). Psykosomatikk og nevrologi, I:  Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen, 6.utgave.  Forlaget Vett & Viten AS.  ISBN 978-82-412-0709-9.  kapittel.  s 235 - 245
 • Malt, Eva; Malt, Ulrik Fredrik; Müller, Hanne & Pedersen, Jan Ivar (2012). SHORT TERM DIETARY CHANGES HAVE IMPACT ON MOOD AND WELLBEING AND ARE ASSOCIATED WITH METABOLIC CHANGES. Australian and New Zealand journal of psychiatry (Print).  ISSN 0004-8674.  46, s 65- 65

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2016 15:16 - Sist endret 19. juni 2017 14:44