finngw

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Helse og medisin, blod og immunologi. Undervisning av medisinstudenter og spesialistkandidater.
 • Startet Nordisk Myelomatosestudiegruppe i 1987, planlagt og deltatt i gjennomføring av en rekke nordiske kliniske studier ved myelomatose.
 • Eksperimentell forskning innen blodproppdannelse (fosfolipidantistoffer, lupus antikoagulant). Forskning om måling av livskvalitet ved myelomatose.

Bakgrunn

Dr. med. 1975, immunologi. Spesialist i blodsykdommer og indremedisin.

Verv

 • Dekanus ved Det medisinske fakultet 2007-2010.
 • Medlem av styret i Helse Sør-Øst 2007-12

Samarbeid

 • Overlege i hovedstilling ved Hematologisk avdeling, Oslo universitetssykehus.
 • Nasjonalt og internasjonalt vitenskapelig samarbeid i blodsykdommer (hematologi).
Emneord: Helse og medisin, Blod og immunologi, Kreft

Publikasjoner

 • Wisløff, Finn Georg B (2012). Kvalitet i medisinsk forskning : hva er det? I Larsen, Øivind; Fretheim, Atle; Larsen, Ingegerd Frøyshov & Westin, Steinar (Red.), Medisinsk kunnskap - Hvor kommer den fra, og hva brukes den til?. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39912-9. s. 64–76.
 • Kvam, Ann Kristin; Fayers, Peter & Wisløff, Finn Georg B (2011). Responsiveness and minimal important score differences in quality-of-life questionnaires: a comparison of the EORTC QLQ-C30 cancer-specific questionnaire to the generic utility questionnaires EQ-5D and 15D in patients with multiple myeloma. European Journal of Haematology. ISSN 0902-4441. 87(4), s. 330–337. doi: 10.1111/j.1600-0609.2011.01665.x.
 • Kvam, Ann Kristin; Wisløff, Finn Georg B & Fayers, Peter (2010). Minimal important differences and response shift in health-related quality of life; a longitudinal study in patients with multiple myeloma. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN 1477-7525. 8(79). doi: 10.1186/1477-7525-8-79. Fulltekst i vitenarkiv
 • Waage, Anders; Gimsing, P; Fayers, Peter; Abildgaard, N; Ahlberg, L & Bjorkstrand, B [Vis alle 25 forfattere av denne artikkelen] (2010). Melphalan and prednisone plus thalidomide or placebo in elderly patients with multiple myeloma. Blood. ISSN 0006-4971. 116(9), s. 1405–1412. doi: 10.1182/blood-2009-08-237974.
 • Iversen, Per Ole; Wisløff, Finn Georg B & Gulbrandsen, Nina (2010). Reduced nutritional status among multiple myeloma patients during treatment with high-dose chemotherapy and autologous stem cell support. Clinical Nutrition. ISSN 0261-5614. 29(4), s. 488–491. doi: 10.1016/j.clnu.2009.12.002.
 • Kvam, Ann K.; Fayers, Peter & Wisløff, Finn (2010). What changes in health-related quality of life matter to multiple myeloma patients? A prospective study. European Journal of Haematology. ISSN 0902-4441. 84(4), s. 345–353. doi: 10.1111/j.1600-0609.2009.01404.x.
 • Kvam, AK; Fayers, Peter; Hjermstad, Marianne Jensen; Gulbrandsen, N; Wisloff, F & Wisløff, Finn Georg B (2009). Health-related quality of life assessment in randomised controlled trials in multiple myeloma: a critical review of methodology and impact on treatment recommendations. European Journal of Haematology. ISSN 0902-4441. 83(4), s. 279–289. doi: 10.1111/j.1600-0609.2009.01303.x.
 • Dahl, Inger Marie S.; Wisløff, Finn; Børset, Magne & Mella, Olav (2009). Myelomatose, Medikamentell kreftbehandling. Cytostatikaboken. Farmakologisk institutt, DMF, UiO. ISSN 978-829923312-5. s. 346–356.
 • Aasbrenn, Martin; Langmark, Frøydis & Wisløff, Finn Georg B (2008). Er registreringen av myelomatose i Kreftregisteret god nok? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 128(23).
 • Iversen, Per Ole; Ukrainchenko, Ekaterina; Afanasyev, Boris; Hulbekkmo, Kristin; Choukah, Amal & Gulbrandsen, Nina [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2008). Impaired nutritional status during intensive chemotherapy in Russian and Norwegian cohorts with acute myeloid leukemia. Leukemia and Lymphoma. ISSN 1042-8194. 49(10), s. 1916–1924. doi: 10.1080/10428190802339723.
 • Aasbrenn, Martin; Langmark, Frøydis & Wisløff, Finn Georg B (2008). Er registreringen av myelomatose i Kreftregisteret god nok? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 128(23), s. 2712–2714.
 • Sandset, Per Morten & Wisløff, Finn Georg B (2007). Blodsykdommer. I Vilberg, Astri (Red.), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2007. Foreningen for utgivelse av Norsk Legemiddelhåndbok. ISSN 978-82-90732-09-2. s. 147–172.
 • Sandset, Per Morten & Wisløff, Finn Georg B (2007). Legemidler ved blodsykdommer. I Vilberg, Astri (Red.), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2007. Foreningen for utgivelse av Norsk Legemiddelhåndbok. ISSN 978-82-90732-09-2. s. 815–848.
 • Sandset, Per Morten & Wisløff, Finn Georg B (2007). Legemidler og bruken av dem. I Nordeng, Hedvig M Egeland & Spigset, Olav (Red.), Legemidler og bruken av dem. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-32365-0. s. 197–204.
 • Wisløff, Finn Georg B; Kvam, Ann Kristin; Hjorth, Martin & Lenhoff, Stig (2007). Serum calcium is an independent predictor of quality of life in multiple myeloma. European Journal of Haematology. ISSN 0902-4441. 78, s. 29–34. doi: 10.1111/j.0902-4441.2006.t01-1-EJH2887.x.
 • Liestøl, Sigurd; Sandset, Per Morten; Mowinckel, M.C. & Wisløff, Finn Georg B (2007). Activated protein C resistance determined with a thrombin generation-based test is associated with thrombotic events in patients with lupus anticoagulants. Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 5(11), s. 2204–2211.
 • Cocks, K; Cohen, D; Wisløff, Finn Georg B; Sezerc, O; Lee, S & Hippe, E [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2007). An internadional field study of the reliability and validity of a disease-specfic questionnanire module (the QLQ-MY20) in assessing the quality of life of patients with multiple myeloma. European Journal of Cancer. ISSN 0959-8049. 43, s. 1670–1678. doi: 10.1016/j.ejca.2007.04.022.
 • Liestøl, Sigurd; Sandset, Per Morten; Jacobsen, Eva Marie; Mowinckel, Marie-Christine & Wisløff, Finn Georg B (2007). Decreased anticoagulant response to tissue factor pathway inhibitor type 1 in plasmas from patients with lupus anticoagulants. British Journal of Haematology. ISSN 0007-1048. 136, s. 131–137.
 • Galli, M; Borrelli, G; Jacobsen, Eva Marie; Marfisi, RM; Marchioli, R & Wisløff, Finn Georg B [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2007). Clinical significance of different antiphospholipid antibodies in the WAPS (warfarin in the antiphospholipid syndrome) study. Blood. ISSN 0006-4971. 110, s. 1178–1183.
 • Jacobsen, EM; Trettenes, EJ; Wisløff, Finn Georg B & Abildgaard, Ulrich (2006). Detection and quantification of lupus anticoagulants in plasma from heparin treated patients, using addition of polybrene. Thrombosis Journal. ISSN 1477-9560. 4, s. 3–8.
 • Lenhoff, Stig; Hjorth, Martin; Turesson, Ingemar; Westin, Jan; Gimsing, Peter & Wisløff, Finn Georg B [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2006). Intensive therapy for multiple myeloma in patients younger than 60 years. Long-term results with focus on the effect of response degree on survival and relapse pattern after transplantation. Studies in Surface Science and Catalysis. ISSN 0167-2991. 91, s. 1228–1233.
 • Crowther, MA & Wisløff, Finn Georg B (2005). Evidence based treatment of the anti phospholipid syndrome II. Optimal anticoagulant therapy for thrombosis. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 115.
 • Guren, Tormod Kyrre; Christoffersen, Thoralf; Thoresen, G. Hege; Wisløff, Finn Georg B; Tveit, Magne Kjell & Dajani, Olav (2005). Antitumormidler rettet mot tyrosinkinaser. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. s. 3115–3119.
 • Wisløff, Finn Georg B; Gulbrandsen, Nina; Hjorth, M; Lenhoff, S & Fayers, P. (2005). Quality of life may be affected more by disease parameters and response to therapy than by haemoglobin changes. European Journal of Haematology. ISSN 0902-4441. 75(4), s. 293–298.
 • Finazzi, G; Marchioli, R; Brancaccio, V; Schinco, P; Wisløff, Finn Georg B & Musial, J [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2005). A randomized clinical trial of high-intensity warfarin vs. conventional antithrombotic therapy for the prevention of recurrent thrombosis in patients with the antiphospholipid syndrome (WAPS). Journal of Thrombosis and Haemostasis. ISSN 1538-7933. 3(5), s. 848–853.
 • Liestøl, Sigurd & Wisløff, Finn Georg B (2005). Effect of subcutaneous administration of dalteparin on lupus anticoagulant assays. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 115(6), s. 509–517.
 • Hippe, E; Westin, J & Wisløff, Finn Georg B (2005). Nordic Myeloma Study Group, the first 15 years: scientific collaboration and improvement of patient care. European Journal of Haematology. ISSN 0902-4441. 74(3), s. 185–193.
 • Smith, A; Wisløff, Finn Georg B & Samson, D (2005). Guidelines on the diagnosis and management of multiple myeloma 2005. British Journal of Haematology. ISSN 0007-1048. 132, s. 410–451.
 • Wisløff, Finn Georg B & Crowther, M (2004). Evidence-based treatment of the antiphospholipid syndrome I. Pregnancy failure. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 114, s. 75–81.
 • Waage, Anders; Gimsing, Peter; Juliusson, Gunnar; Turesson, Ingemar; Gulbrandsen, Nina & Eriksson, Tommy [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2004). Early response predicts thalidomide efficiency in patients with advanced multiple myeloma. British Journal of Haematology. ISSN 0007-1048. 125, s. 149–155.
 • Waage, Anders; Gimsing, Peter; Juliusson, Gunnar; Turesson, Ingemar; Gulbrandsen, Nina & Eriksson, T [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2004). Early response predicts thalidomide efficiency in patients with advanced multiple myeloma. British Journal of Haematology. ISSN 0007-1048. 125, s. 149–155.
 • Gulbrandsen, Nina; Hjermstad, Marianne Jensen & Wisløff, Finn Georg B (2004). Interpretation of quality of life scores in multiple myeloma by comparison with a reference population and assessment of the clinical importance of score differences. European Journal of Haematology. ISSN 0902-4441. 72, s. 172–180.
 • Hellström-Lindberg, E.; Gulbrandsen, Nina; Lindberg, G.; Ahlgren, T; Dahl, I.M.S. & Dybedal, I. [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2003). A valdiated dicision model for treating the anaemia of myelodyscplastic syndromes with erythropoietin + granulocyte colony-stimulating factor: significant effects on quality of life. British Journal of Haematology. ISSN 0007-1048. 120, s. 1–10.
 • Iversen, Per Ole & Wisløff, Finn Georg B (2003). Gauchers sykdom. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 123, s. 304–307.
 • Wisløff, Finn Georg B (2003). A validated decision model for treating the anaemia of myelodysplastic syndromes with erythropoietin + granulocyte colony-stimulating factor: significant effects on quality of life. British Journal of Haematology. ISSN 0007-1048. 120, s. 1037–1046.
 • Wisløff, Finn Georg B (2003). Laboratory diagnosis of the antiphospholipid syndrome. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 108, s. 263–271.
 • Wisløff, Finn Georg B; Brinch, Lorentz & Hammerstrøm, Jens (2003). Nasjonalt handlingsprogram for kronisk myelogen leukemi. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 123, s. 157–159.
 • Wisløff, Finn; Brinch, Lorentz & Hammerstrøm, Jens (2003). Nasjonalt handlingsprogram for kronisk myelogen leukemi. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. s. 157–159.
 • Evensen, Stein A.; Brinch, Lorentz; Hammerstrøm, Jens; Wisløff, Finn & Waage, Anders (2003). Leukemi hos voksne. Kap. 22. Cytostatikaboken.
 • Liestøl, Sigurd; Jacobsen, Eva Marie & Wisløff, Finn Georg B (2002). Dilute prothrombin time-based lupus ratio test. Integrated LA testing with recombinant tissue thromboplastin. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 105, s. 177–182.
 • Standal, T.; Børset, M.; Lenhoff, Stig; Wisløff, Finn Georg B; Stordal, B. & Sundan, Andreas [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2002). Serum insulinlike growth factor is not elevated in patients with multiple myeloma but is still a prognostic factor. Blood. ISSN 0006-4971. 100, s. 3925–3929.
 • Wisløff, Finn Georg B (2002). Serum insulinlike growth factor is not elevated in patients with multiple myeloma but is still a prognostic factor. Blood. ISSN 0006-4971. 100, s. 3925–3929.
 • Standal, Therese; Børset, Magne; Lenhoff, S.; Wisløff, Finn; Størdal, Berit Fladval & Sundan, Anders [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2002). Serum insulin-like growth factor is not increased in patients with multiple myelomna but is still a prognostic factor. Blood. ISSN 0006-4971. 100, s. 3925–3929.
 • Wisløff, Finn; Brinch, Lorentz & Hammerstrøm, Jens (2002). Handlingsprogram for kronisk myelogen leukemi. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Gulbrandsen, Nina; Wisløff, Finn Georg B; Nord, Erik; Lenhoff, Stig; Hjorth, Martin & Westin, Jan (2001). Cost-utility analysis of high dose melphalan with autologous blood stem cell support vs. melphalan plus prednisone in patients <60 years with multiple myeloma. European Journal of Haematology. ISSN 0902-4441. 66, s. 328–336.
 • Gulbrandsen, Nina; Wisløff, Finn Georg B; Brinch, Lorentz; Carlson, Kristina; Dahl, Inger Marie & Gimsing, Peter [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2001). Health-related quality of life in multiple myeloma patients receiving high dose chemotherapy with autologous blood stem cell support. Medical Oncology (MO). ISSN 1357-0560. 18, s. 65–77.
 • Wisløff, Finn Georg B; Tangen, Jon-Magnus; Brinch, Lorentz; Dahl, Inger Marie; Gruber, Franz & Hammerstrøm, Jens [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2001). Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte- endelig et fremskritt ved myelomatose. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 121, s. 2402–2406.
 • Jacobsen, Eva Marie; Barna-Cler, Linda; Taylor, Michael; Triplett, Douglas & Wisløff, Finn Georg B (2001). The evaluation of clotting times in the laboratory detection of lupus anticogulants. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 104, s. 275–282.
 • Gulbrandsen, Nina; Wisløff, Finn; Brinch, Lorentz; Carlson, K.; Dahl, Inger-Marie & Gimsing, P. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2001). Health-Related Quality of Life in Multiple Myeloma Patients Receiving High-Dose Chemotherapy with Autologous Blood Stem-Cell Support. Medical Oncology (MO). ISSN 1357-0560. 18(1), s. 65–77.
 • Wisløff, Finn; Tangen, Jon-Magnus; Brinch, Lorentz; Dahl, Inger-Marie; Hammerstrøm, Jens & Waage, Anders [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2001). High dose therapy with autologous stem cell support - finally a progress in myelomatosis. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 121(20), s. 2402–2406.
 • Jacobsen, E.M.; Barna-Cler, Linda; Taylor, J.M.; Triplett, Douglas & Wisløff, Finn Georg B (2000). The Lupus Ratio test- an interlaboratory study on the detection of lupus anticoagulants by an APTT-based, integrated and semi-quantitative test. Thrombosis and Haemostasis. ISSN 0340-6245. 83, s. 704–708.
 • Lenhoff, Stig; Hjorth, Martin; Holmberg, E.; Turesson, Ingemar; Westin, Jan & Wisløff, Finn Georg B [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2000). Impact on survival of high-dose therapy with autologous stem cell support in patients younger than 60 years with newly diagnosed multiple myeloma: a population based study. Blood. ISSN 0006-4971. 95, s. 7–11.
 • Wisløff, Finn Georg B & Gulbrandsen, Nina (2000). Health-related quality of life and patients' perceptions in interferon-treated multiple myeloma patients. Acta Oncologica. ISSN 0284-186X. 39, s. 809–813.
 • Evensen, Stein A.; Brinch, Lorentz; Hammerstrøm, Jens; Wisløff, Finn Georg B & Waage, Anders (1999). Leukemi hos voksne. I Dahl, O; Christoffersen, Thoralf & Kvaløy, Stein (Red.), Cytostatika. Den norske kreftforening, Oslo. s. 266–278.
 • Ringdal, L; Ringdal, GI; Kaasa, Stein; Bjordal, Kristin; Wisløff, Finn Georg B & Sundstrøm, Stein [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1999). Assessing the consistency of psychometric properties in the HRQOL scales within the EORTC-C30 across populations by means of the Mokken Scaling Model. Quality of Life Research. ISSN 0962-9343. 8, s. 25–43.
 • Schjetlein, Rune; Abdelnoor, Michel; Haugen, Gunnar; Husby, Henrik; Sandset, Per Morten & Wisløff, Finn Georg B (1999). Hemostatic variables as independent predictors for fetal growth retardation in preeclampsia. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. 78, s. 191–197.
 • Jacobsen, E.M.; Sandset, Per Morten & Wisløff, Finn Georg B (1999). Do antiphospholipid antibodies interfere with tissue factor pathway inhibitor? Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 94, s. 213–220.
 • Stead, ML; Brown, JM; Velikova, G; Kaasa, Stein; Wisløff, Finn Georg B & Child, JA [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (1999). Development of an EORTC questionnaire module to be used in health-related quality-of-life assessment for patients with multiple myeloma. British Journal of Haematology. ISSN 0007-1048. 104, s. 605–611.
 • Turesson, Ingemar; Abildgaard, N; Ahlgren, T; Dahl, I.M.S.; Holmberg, E. & Hjorth, Martin [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (1999). Prognostic evaluation in multiple myeloma: an analysis of the impact of new prognostic factors. British Journal of Haematology. ISSN 0007-1048. 106, s. 1005–1012.
 • Wisløff, Finn Georg B; Gulbrandsen, Nina & Nord, Erik (1999). Therapeutic options in the treatment of multiple myeloma. Pharmacoeconomic and quality of life considerations. PharmacoEconomics (Auckland). ISSN 1170-7690. 16, s. 329–341.
 • Hjorth, Martin; Holmberg, E.; Rödjer, S; Turesson, Ingemar; Westin, Jan & Wisløff, Finn Georg B (1999). Survival in conventionally treated younger (<60 years) multiple myeloma patients: no improvement during two decades. European Journal of Haematology. ISSN 0902-4441. 62, s. 271–277.
 • Ringdal, Kristen; Ringdal, Gerd Inger; Kaasa, Stein; Bjordal, Kristin; Wisløff, Finn & Sundstrøm, Stein Harald [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1999). Assessing the consistency of psychometric properties of the HRQoL scales within the EORTC QLQ-C30 across populations by means of the Mokken Scaling Model. Quality of Life Research. ISSN 0962-9343. 8, s. 25–43.
 • Moe, Narve & Wisløff, Finn Georg B (1998). Preeclampsia and fetal growth retardation: is there an association with antiphospholipid antibodies? Hypertension in Pregnancy. ISSN 1064-1955. 17, s. 81–92.
 • Schjetlein, Rune; Abdelnoor, Michel; Haugen, Guttorm; Husby, Henrik; Sandset, Per Morten & Wisløff, Finn Georg B (1998). Hemostatic variables as independent predictors for fetal growth retardation in preeclampsia. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349.
 • Kaasa, Stein; Hjermstad, M. J.; Jordhøy, Marit S; Wisløff, Finn Georg B & Loge, Jon Håvard (1998). Compliance in quality of life data: A Norwegian experience. Statistics in Medicine. ISSN 0277-6715. 17, s. 623–632.
 • Wisløff, Finn Georg B (1998). Effect of interferon on the health-related quality of life in multiple myeloma. Biotherapy in cancer. ISSN 1386-6060. 2, s. 38–42.
 • Schjetlein, Rune; Haugen, Gunnar; Moe, Narve; Husby, Henrik & Wisløff, Finn Georg B (1998). Preeclampsia and fetal growth retardation: is there an association with antiphospholipid antibodies? Hypertension in Pregnancy. ISSN 1064-1955. 17, s. 81–92.
 • Wisløff, Finn Georg B (1998). Measuring quality of life in multiple myeloma. Cancer research, therapy & control. ISSN 1064-0525. 6, s. 337–341.
 • Djurovic, Srdjan; Schjetlein, Rune; Wisløff, Finn Georg B; Haugen, Gunnar & Berg, Kåre (1997). Increased levels of adhesion molecules ICAM-1, VCAM-1 in preeclampsia. British Journal of Obstetrics and Gynaecology. ISSN 0306-5456. 104, s. 466–470.
 • Djurovic, Srdjan; Schjetlein, Rune; Wisløff, Finn Georg B; Haugen, Guttorm & Berg, Kåre (1997). Plasma concentrations of Lp(a)lipoprotein and TGF-beta 1 are altered in preeclampsia. Clinical Genetics. ISSN 0009-9163. 52, s. 371–376.
 • Bach-Gansmo, Edvin; Strand, Øystein Anders; Godal, Hans Christian; Wisløff, Finn Georg B & Skjønsberg, Ole Henning (1997). Discrepancy between latex and ELISA D-dimer values in sepsis may be caused by human neutrophil elastase. Thrombosis and Haemostasis. ISSN 0340-6245. s. 544–544.
 • Bach-Gansmo, Edvin; Strand, Øystein Anders; Godal, Hans Christian; Wisløff, Finn Georg B & Skjønsberg, Ole Henning (1997). Discrepancy between latex and ELISA D-dimer values in sepsis may be caused by human neutrophil elastase. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 86(2), s. 141–152.
 • Wisløff, Finn Georg B & Hjorth, Martin (1997). Health-related quality of life assessed before and during chemotherapy predicts for survival in multiple myeloma. British Journal of Haematology. ISSN 0007-1048. 97, s. 29–37.

Se alle arbeider i Cristin

 • Wisløff, Finn Georg B & Fossum, Sigbjørn (2012). Forskning viser at ... Vurdering og formidling av medisinske forskningsresultater. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-42551-4. 359 s.
 • Finset, Arnstein; Wisløff, Finn Georg B; Jacobsen, Jørn E. & Fyrand, Live (2010). Utfordring og mulighet: en helsetjeneste i endring. Unipub forlag. ISBN 978-82-303-1552-1. 219 s.
 • Evensen, Stein A.; Brinch, Lorentz; Tjønnfjord, Geir Erland & Wisløff, Finn Georg B (1999). Blodsykdommer. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-42552-5. 294 s.
 • Evensen, Stein A.; Brinch, Lorentz; Hammerstrøm, Jens; Wisløff, Finn & Waage, Anders (1999). Leukemi hos voksne. Institutt for farmakoterapi. Den norske kreftforening.

Se alle arbeider i Cristin

 • Smeland, Erlend B; Vartdal, Frode & Wisløff, Finn Georg B (2010). Tett samarbeid, men ikke overstyring. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 130(6), s. 590–591.
 • Smeland, Erlend B; Vartdal, Frode & Wisløff, Finn Georg B (2010). Ledelse og akademisk kompetanse. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 130(6).
 • Benestad, Haakon Breien & Wisløff, Finn Georg B (2008). Forskningsetikk og Universitetet i Oslo. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 128(15), s. 1683–1684.
 • Sullivan, Daniel; Singhal, Seema; Schuster, Micael; Gimsing, Peter; Wisløff, Finn & Waage, Anders [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2006). A phase II study of PDX 101 in advanced multiple myeloma.
 • Wisløff, Finn Georg B (2003). The extent of skeletal disease and response to therapy are more important predictors for quality of life than haemoglobin levels in multiple myeloma.
 • Wisløff, Finn Georg B (2003). Impact of age on survival after intensive therapy in newly diagnosed multiple myeloma.
 • Wisløff, Finn Georg B (2003). Nordic Myeloma Study Group Guidelines on the diagnosis and management of multiple myeloma.
 • Wisløff, Finn Georg B (2003). In multiple myeloma, the extent of skeletal disease and response to therapy are more important predictors for quality of life than haemoglobin levels.
 • Standal, Therese; Børset, Magne; Lenhoff, S.; Wisløff, Finn; Størdal, Berit Fladval & Sundan, Anders [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2002). Serum Insulin-Like Growth Factor Is Not Elevated in Patients with Multiple Myeloma but Is Still a Prognostic Factor.
 • Liestøl, Sigurd & Wisløff, Finn Georg B (2002). Does subcutaneous administration of low molecular weight heparin cause false positive tests for lupus anticoagulant?
 • Liestøl, Sigurd & Wisløff, Finn Georg B (2002). Does subcutaneous administration of low molecular weight heparin cause false positive tests for lupus anticoagulant?
 • Jacobsen, Eva Marie; Trettenes, E.J.; Strekerud, F. G.; Wisløff, Finn Georg B & Abildgaard, Ulrich (2002). Lupus anticoagulant quantification in heparinized patients using addition of polybrene.
 • Wisløff, Finn Georg B (2001). Bruk av blod fra hemokromatosepasienter. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 121, s. 1448–1448.
 • Wisløff, Finn Georg B (2001). Quality of life and cost-utility in multiple myeloma: what have we learnt?
 • Jacobsen, E.M. & Wisløff, Finn Georg B (2000). The interpretation of clotting times in the laboratory detection of lupus anticoagulants (LA).
 • Jacobsen, E.M. & Wisløff, Finn Georg B (2000). Lupus Ratio: an international inter-laboratory study using an integrated test for lupus antiocoagulants (LA).
 • Wisløff, Finn Georg B & Kierulf, Peter (1999). An aima: uten blod. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 119, s. 2801–2809.
 • Wisløff, Finn Georg B (1998). Kvalitetssikring ved diagnostikk og behandling av blodsykdommer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 118.
 • Foss, Kari Bente; Øvstebø, Reidun; Joø, Gun Britt; Urdal, Petter; Sandset, Per Morten & Wisløff, Finn Georg B [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1998). Genetisk hemokromatose - praktiske retningslinjer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 118(12).
 • Jacobsen, Eva Marie; Sandset, Per Morten & Wisløff, Finn Georg B (1997). Do antiphospholipid antibodies influence the intravascular levels of tissue factor pathway inhibitor (TFPI)?
 • Abildgaard, Ulrich; Brosstad, Frank Roger; Evensen, Stein A.; Garberg, K.; Iversen, Ole-Erik & Nesheim, Britt Ingjerd [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (1997). Vurdering av trombosetendens før forskrivning av p-piller. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 117, s. 281–282.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:46 - Sist endret 13. aug. 2015 15:28