Finn Georg Brun Wisløff

Professor emeritus - Avdeling for blodsykdommer

Faglige interesser

 • Helse og medisin, blod og immunologi. Undervisning av medisinstudenter og spesialistkandidater.
 • Startet Nordisk Myelomatosestudiegruppe i 1987, planlagt og deltatt i gjennomføring av en rekke nordiske kliniske studier ved myelomatose.
 • Eksperimentell forskning innen blodproppdannelse (fosfolipidantistoffer, lupus antikoagulant). Forskning om måling av livskvalitet ved myelomatose.

Bakgrunn

Dr. med. 1975, immunologi. Spesialist i blodsykdommer og indremedisin.

Verv

 • Dekanus ved Det medisinske fakultet 2007-2010.
 • Medlem av styret i Helse Sør-Øst 2007-12

Samarbeid

 • Overlege i hovedstilling ved Hematologisk avdeling, Oslo universitetssykehus.
 • Nasjonalt og internasjonalt vitenskapelig samarbeid i blodsykdommer (hematologi).
Emneord: Helse og medisin, Blod og immunologi, Kreft

Publikasjoner

 • Wisløff, Finn Georg B (2012). Kvalitet i medisinsk forskning : hva er det?, I: Øivind Larsen; Atle Fretheim; Ingegerd Frøyshov Larsen & Steinar Westin (red.),  Medisinsk kunnskap - Hvor kommer den fra, og hva brukes den til?.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39912-9.  Kapittel 3.  s 64 - 76
 • Kvam, Ann Kristin; Fayers, Peter & Wisløff, Finn Georg B (2011). Responsiveness and minimal important score differences in quality-of-life questionnaires: a comparison of the EORTC QLQ-C30 cancer-specific questionnaire to the generic utility questionnaires EQ-5D and 15D in patients with multiple myeloma. European Journal of Haematology.  ISSN 0902-4441.  87(4), s 330- 337 . doi: 10.1111/j.1600-0609.2011.01665.x
 • Waage, Anders; Gimsing, P; Fayers, Peter; Abildgaard, N; Ahlberg, L; Bjorkstrand, B; Carlson, K; Dahl, Inger Marie; Forsberg, K; Gulbrandsen, Nina; Haukås, Einar; Hjertner, Øyvind; Hjorth, M; Karlsson, T; Knudsen, LM; Nielsen, JL; Linder, O; Mellqvist, UH; Nesthus, Ingerid; Rolke, J; Strandberg, M; Sørbø, Jon Hjalmar; Wisløff, Finn; Juliusson, G & Turesson, I (2010). Melphalan and prednisone plus thalidomide or placebo in elderly patients with multiple myeloma. Blood.  ISSN 0006-4971.  116(9), s 1405- 1412 . doi: 10.1182/blood-2009-08-237974
 • Gimsing, Peter; Carlson, Kristina; Turesson, Ingemar; Fayers, Peter; Waage, Anders; Vangsted, Annette; Mylin, Anne; Gluud, Christian; Juliusson, Gunnar; Gregersen, Henrik; Hjorth-Hansen, Henrik; Nesthus, Ingerid; Dahl, Inger Marie; Westin, Jan; Lanng Nielsen, Johan; Knudsen, Lene M; Ahlberg, Lucia; Hjorth, Martin; Abildgaard, Niels; Andersen, Niels F; Linder, Olle & Wisløff, Finn Georg B (2010). Effect of pamidronate 30mg versus 90mg on physical function in patients with newly diagnosed multiple myeloma (Nordic Myeloma Study Group): a double-blind, randomised controlled trial. The Lancet Oncology.  ISSN 1470-2045.  11(10), s 973- 982 . doi: 10.1016/S1470-2045(10)70198-4
 • Iversen, Per Ole; Wisløff, Finn Georg B & Gulbrandsen, Nina (2010). Reduced nutritional status among multiple myeloma patients during treatment with high-dose chemotherapy and autologous stem cell support. Clinical Nutrition.  ISSN 0261-5614.  29(4), s 488- 491 . doi: 10.1016/j.clnu.2009.12.002
 • Kvam, Ann K.; Fayers, Peter & Wisløff, Finn (2010). What changes in health-related quality of life matter to multiple myeloma patients? A prospective study. European Journal of Haematology.  ISSN 0902-4441.  84(4), s 345- 353 . doi: 10.1111/j.1600-0609.2009.01404.x
 • Kvam, Ann Kristin; Wisløff, Finn Georg B & Fayers, Peter (2010). Minimal important differences and response shift in health-related quality of life; a longitudinal study in patients with multiple myeloma. Health and Quality of Life Outcomes.  ISSN 1477-7525.  8(79) . doi: 10.1186/1477-7525-8-79 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dahl, Inger Marie S.; Wisløff, Finn; Børset, Magne & Mella, Olav (2009). Myelomatose, I:  Medikamentell kreftbehandling. Cytostatikaboken.  Farmakologisk institutt, DMF, UiO.  ISBN 978-829923312-5.  Kapittel 25.  s 346 - 356
 • Kvam, AK; Fayers, Peter; Hjermstad, Marianne Jensen; Gulbrandsen, N; Wisloff, F & Wisløff, Finn Georg B (2009). Health-related quality of life assessment in randomised controlled trials in multiple myeloma: a critical review of methodology and impact on treatment recommendations. European Journal of Haematology.  ISSN 0902-4441.  83(4), s 279- 289 . doi: 10.1111/j.1600-0609.2009.01303.x
 • Aasbrenn, Martin; Langmark, Frøydis & Wisløff, Finn Georg B (2008). Er registreringen av myelomatose i Kreftregisteret god nok?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  128(23)
 • Aasbrenn, Martin; Langmark, Frøydis & Wisløff, Finn Georg B (2008). Er registreringen av myelomatose i Kreftregisteret god nok?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  128(23), s 2712- 2714
 • Iversen, Per Ole; Ukrainchenko, Ekaterina; Afanasyev, Boris; Hulbekkmo, Kristin; Choukah, Amal; Gulbrandsen, Nina; Wisløff, Finn Georg B & Tangen, Jon-Magnus (2008). Impaired nutritional status during intensive chemotherapy in Russian and Norwegian cohorts with acute myeloid leukemia. Leukemia and Lymphoma.  ISSN 1042-8194.  49(10), s 1916- 1924 . doi: 10.1080/10428190802339723
 • Galli, M; Borrelli, G; Jacobsen, Eva Marie; Marfisi, RM; Marchioli, R; Wisløff, Finn Georg B; Marziali, S & Barbui, T (2007). Clinical significance of different antiphospholipid antibodies in the WAPS (warfarin in the antiphospholipid syndrome) study. Blood.  ISSN 0006-4971.  110, s 1178- 1183 Vis sammendrag
 • Liestøl, Sigurd; Sandset, Per Morten; Jacobsen, Eva Marie; Mowinckel, Marie-Christine & Wisløff, Finn Georg B (2007). Decreased anticoagulant response to tissue factor pathway inhibitor type 1 in plasmas from patients with lupus anticoagulants. British Journal of Haematology.  ISSN 0007-1048.  136, s 131- 137 Vis sammendrag
 • Cocks, K; Cohen, D; Wisløff, Finn Georg B; Sezerc, O; Lee, S; Hippe, E; Gimsing, P; Turesson, I; Hajek, R; Smith, A; Graham, L; Phillips, A; Stead, M; Velikova, G & Brown, J (2007). An internadional field study of the reliability and validity of a disease-specfic questionnanire module (the QLQ-MY20) in assessing the quality of life of patients with multiple myeloma. European Journal of Cancer.  ISSN 0959-8049.  43, s 1670- 1678 . doi: 10.1016/j.ejca.2007.04.022
 • Liestøl, Sigurd; Sandset, Per Morten; Mowinckel, M.C. & Wisløff, Finn Georg B (2007). Activated protein C resistance determined with a thrombin generation-based test is associated with thrombotic events in patients with lupus anticoagulants. Journal of Thrombosis and Haemostasis.  ISSN 1538-7933.  5(11), s 2204- 2211 Vis sammendrag
 • Sandset, Per Morten & Wisløff, Finn Georg B (2007). Blodsykdommer, I: Astri Vilberg (red.),  Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2007.  Foreningen for utgivelse av Norsk Legemiddelhåndbok.  ISBN 978-82-90732-09-2.  T4.  s 147 - 172
 • Sandset, Per Morten & Wisløff, Finn Georg B (2007). Legemidler og bruken av dem, I: Hedvig M Egeland Nordeng & Olav Spigset (red.),  Legemidler og bruken av dem.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-32365-0.  12.  s 197 - 204
 • Sandset, Per Morten & Wisløff, Finn Georg B (2007). Legemidler ved blodsykdommer, I: Astri Vilberg (red.),  Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2007.  Foreningen for utgivelse av Norsk Legemiddelhåndbok.  ISBN 978-82-90732-09-2.  L4.  s 815 - 848
 • Wisløff, Finn Georg B; Kvam, Ann Kristin; Hjorth, Martin & Lenhoff, Stig (2007). Serum calcium is an independent predictor of quality of life in multiple myeloma. European Journal of Haematology.  ISSN 0902-4441.  78, s 29- 34 . doi: 10.1111/j.0902-4441.2006.t01-1-EJH2887.x
 • Lenhoff, Stig; Hjorth, Martin; Turesson, Ingemar; Westin, Jan; Gimsing, Peter; Wisløff, Finn Georg B; Ahlberg, L; Carlson, Kristina; Christiansen, Ilse; Dahl, Inger Marie; Forsberg, K; Gedde-Dahl, Tobias Jr.; Hammerstrøm, Jens; Johnsen, Hans; Knudsen, Lene; Linder, Olle; Mellqvist, Ulf-Henrik; Nesthus, Ingerid & Nielsen, Johan Langg (2006). Intensive therapy for multiple myeloma in patients younger than 60 years. Long-term results with focus on the effect of response degree on survival and relapse pattern after transplantation. Studies in Surface Science and Catalysis.  ISSN 0167-2991.  91, s 1228- 1233
 • Jacobsen, EM; Trettenes, EJ; Wisløff, Finn Georg B & Abildgaard, Ulrich (2006). Detection and quantification of lupus anticoagulants in plasma from heparin treated patients, using addition of polybrene. Thrombosis Journal.  ISSN 1477-9560.  4, s 3- 8
 • Crowther, MA & Wisløff, Finn Georg B (2005). Evidence based treatment of the anti phospholipid syndrome II. Optimal anticoagulant therapy for thrombosis. Thrombosis Research.  ISSN 0049-3848.  115
 • Finazzi, G; Marchioli, R; Brancaccio, V; Schinco, P; Wisløff, Finn Georg B; Musial, J; Baudo, F; Berrettini, M; Testa, S; D'Angelo, A; Tognoni, G & Barbui, T (2005). A randomized clinical trial of high-intensity warfarin vs. conventional antithrombotic therapy for the prevention of recurrent thrombosis in patients with the antiphospholipid syndrome (WAPS). Journal of Thrombosis and Haemostasis.  ISSN 1538-7933.  3(5), s 848- 853
 • Guren, Tormod Kyrre; Christoffersen, Thoralf; Thoresen, G. Hege; Wisløff, Finn Georg B; Tveit, Magne Kjell & Dajani, Olav (2005). Antitumormidler rettet mot tyrosinkinaser. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (Årg. 125, nr 22), s 3115- 3119
 • Hippe, E; Westin, J & Wisløff, Finn Georg B (2005). Nordic Myeloma Study Group, the first 15 years: scientific collaboration and improvement of patient care. European Journal of Haematology.  ISSN 0902-4441.  74(3), s 185- 193
 • Liestøl, Sigurd & Wisløff, Finn Georg B (2005). Effect of subcutaneous administration of dalteparin on lupus anticoagulant assays. Thrombosis Research.  ISSN 0049-3848.  115(6), s 509- 517
 • Smith, A; Wisløff, Finn Georg B & Samson, D (2005). Guidelines on the diagnosis and management of multiple myeloma 2005. British Journal of Haematology.  ISSN 0007-1048.  132, s 410- 451
 • Wisløff, Finn Georg B; Gulbrandsen, Nina; Hjorth, M; Lenhoff, S & Fayers, P. (2005). Quality of life may be affected more by disease parameters and response to therapy than by haemoglobin changes. European Journal of Haematology.  ISSN 0902-4441.  75(4), s 293- 298
 • Waage, Anders; Gimsing, Peter; Juliusson, Gunnar; Turesson, Ingemar; Gulbrandsen, Nina; Eriksson, Tommy; Hjorth, Martin; Nielsen, Johan L.; Lenhoff, Stig; Westin, Jan & Wisløff, Finn (2004). Early response predicts thalidomide efficiency in patients with advanced multiple myeloma. British Journal of Haematology.  ISSN 0007-1048.  125, s 149- 155
 • Gulbrandsen, Nina; Hjermstad, Marianne Jensen & Wisløff, Finn Georg B (2004). Interpretation of quality of life scores in multiple myeloma by comparison with a reference population and assessment of the clinical importance of score differences. European Journal of Haematology.  ISSN 0902-4441.  72, s 172- 180
 • Waage, Anders; Gimsing, Peter; Juliusson, Gunnar; Turesson, Ingemar; Gulbrandsen, Nina; Eriksson, T; Hjorth, Martin; Nielsen, Johan Langg; Lenhoff, Stig; Westin, Jan & Wisløff, Finn Georg B (2004). Early response predicts thalidomide efficiency in patients with advanced multiple myeloma. British Journal of Haematology.  ISSN 0007-1048.  125, s 149- 155
 • Wisløff, Finn Georg B & Crowther, M (2004). Evidence-based treatment of the antiphospholipid syndrome I. Pregnancy failure. Thrombosis Research.  ISSN 0049-3848.  114, s 75- 81
 • Evensen, Stein A.; Brinch, Lorentz; Hammerstrøm, Jens; Wisløff, Finn & Waage, Anders (2003). Leukemi hos voksne. Kap. 22. Cytostatikaboken.
 • Wisløff, Finn Georg B (2003). A validated decision model for treating the anaemia of myelodysplastic syndromes with erythropoietin + granulocyte colony-stimulating factor: significant effects on quality of life. British Journal of Haematology.  ISSN 0007-1048.  120, s 1037- 1046
 • Wisløff, Finn Georg B (2003). Laboratory diagnosis of the antiphospholipid syndrome. Thrombosis Research.  ISSN 0049-3848.  108, s 263- 271
 • Wisløff, Finn Georg B; Brinch, Lorentz & Hammerstrøm, Jens (2003). Nasjonalt handlingsprogram for kronisk myelogen leukemi. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  123, s 157- 159
 • Wisløff, Finn; Brinch, Lorentz & Hammerstrøm, Jens (2003). Nasjonalt handlingsprogram for kronisk myelogen leukemi. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (2), s 157- 159 Vis sammendrag
 • Hellström-Lindberg, E.; Gulbrandsen, Nina; Lindberg, G.; Ahlgren, T; Dahl, I.M.S.; Dybedal, I.; Grimfors, G.; Hjorth, Martin; Kanter-Lewenshon, L.; Linder, O.; Lithman, M.; Löfvenberg, E.; Öberg, G.; Tangen, Jon-Magnus & Wisløff, Finn Georg B (2003). A valdiated dicision model for treating the anaemia of myelodyscplastic syndromes with erythropoietin + granulocyte colony-stimulating factor: significant effects on quality of life. British Journal of Haematology.  ISSN 0007-1048.  120, s 1- 10
 • Iversen, Per Ole & Wisløff, Finn Georg B (2003). Gauchers sykdom. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  123, s 304- 307
 • Liestøl, Sigurd; Jacobsen, Eva Marie & Wisløff, Finn Georg B (2002). Dilute prothrombin time-based lupus ratio test. Integrated LA testing with recombinant tissue thromboplastin. Thrombosis Research.  ISSN 0049-3848.  105, s 177- 182
 • Standal, Therese; Børset, Magne; Lenhoff, S.; Wisløff, Finn; Størdal, Berit Fladval; Sundan, Anders; Waage, Anders & Seidel, Carina (2002). Serum insulin-like growth factor is not increased in patients with multiple myelomna but is still a prognostic factor. Blood.  ISSN 0006-4971.  100, s 3925- 3929
 • Wisløff, Finn Georg B (2002). Serum insulinlike growth factor is not elevated in patients with multiple myeloma but is still a prognostic factor. Blood.  ISSN 0006-4971.  100, s 3925- 3929
 • Wisløff, Finn; Brinch, Lorentz & Hammerstrøm, Jens (2002). Handlingsprogram for kronisk myelogen leukemi. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Standal, T.; Børset, M.; Lenhoff, Stig; Wisløff, Finn Georg B; Stordal, B.; Sundan, Andreas; Waage, Anders & Seidel, C. (2002). Serum insulinlike growth factor is not elevated in patients with multiple myeloma but is still a prognostic factor. Blood.  ISSN 0006-4971.  100, s 3925- 3929
 • Gulbrandsen, Nina; Wisløff, Finn; Brinch, Lorentz; Carlson, K.; Dahl, Inger-Marie; Gimsing, P.; Hippe, E.; Hjorth, M.; Knudsen, L.M.; Lamvik, J. & Lenhoff, S. (2001). Health-Related Quality of Life in Multiple Myeloma Patients Receiving High-Dose Chemotherapy with Autologous Blood Stem-Cell Support. Medical Oncology (MO).  ISSN 1357-0560.  18(1), s 65- 77
 • Jacobsen, Eva Marie; Barna-Cler, Linda; Taylor, Michael; Triplett, Douglas & Wisløff, Finn Georg B (2001). The evaluation of clotting times in the laboratory detection of lupus anticogulants. Thrombosis Research.  ISSN 0049-3848.  104, s 275- 282
 • Wisløff, Finn Georg B; Tangen, Jon-Magnus; Brinch, Lorentz; Dahl, Inger Marie; Gruber, Franz; Hammerstrøm, Jens; Waage, Anders; Nesthus, Ingerid & Ernst, Peter (2001). Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte- endelig et fremskritt ved myelomatose. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  121, s 2402- 2406
 • Wisløff, Finn; Tangen, Jon-Magnus; Brinch, Lorentz; Dahl, Inger-Marie; Hammerstrøm, Jens; Waage, Anders; Nesthus, Ingerid & Ernst, Peter (2001). High dose therapy with autologous stem cell support - finally a progress in myelomatosis. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  121(20), s 2402- 2406
 • Gulbrandsen, Nina; Wisløff, Finn Georg B; Brinch, Lorentz; Carlson, Kristina; Dahl, Inger Marie; Gimsing, Peter; Hippe, Erik; Hjorth, Martin; Knudsen, Lene; Lamvik, Jon; Lenhoff, Stig; Löfvenberg, E.; Nesthus, Ingerid; Lanng-Nielsen, Johan; Turesson, Ingemar & Westin, Jan (2001). Health-related quality of life in multiple myeloma patients receiving high dose chemotherapy with autologous blood stem cell support. Medical Oncology (MO).  ISSN 1357-0560.  18, s 65- 77
 • Gulbrandsen, Nina; Wisløff, Finn Georg B; Nord, Erik; Lenhoff, Stig; Hjorth, Martin & Westin, Jan (2001). Cost-utility analysis of high dose melphalan with autologous blood stem cell support vs. melphalan plus prednisone in patients <60 years with multiple myeloma. European Journal of Haematology.  ISSN 0902-4441.  66, s 328- 336
 • Lenhoff, Stig; Hjorth, Martin; Holmberg, E.; Turesson, Ingemar; Westin, Jan; Wisløff, Finn Georg B; Brinch, Lorentz; Carlson, I.; Dahl, I.M.S.; Lamvik, Jon & Nesthus, I. (2000). Impact on survival of high-dose therapy with autologous stem cell support in patients younger than 60 years with newly diagnosed multiple myeloma: a population based study. Blood.  ISSN 0006-4971.  95, s 7- 11
 • Jacobsen, E.M.; Barna-Cler, Linda; Taylor, J.M.; Triplett, Douglas & Wisløff, Finn Georg B (2000). The Lupus Ratio test- an interlaboratory study on the detection of lupus anticoagulants by an APTT-based, integrated and semi-quantitative test. Thrombosis and Haemostasis.  ISSN 0340-6245.  83, s 704- 708
 • Wisløff, Finn Georg B & Gulbrandsen, Nina (2000). Health-related quality of life and patients' perceptions in interferon-treated multiple myeloma patients. Acta Oncologica.  ISSN 0284-186X.  39, s 809- 813
 • Evensen, Stein A.; Brinch, Lorentz; Hammerstrøm, Jens; Wisløff, Finn Georg B & Waage, Anders (1999). Leukemi hos voksne, I: O Dahl; Thoralf Christoffersen & Stein Kvaløy (red.),  Cytostatika.  Den norske kreftforening, Oslo.  s 266 - 278
 • Ringdal, Kristen; Ringdal, Gerd Inger; Kaasa, Stein; Bjordal, Kristin; Wisløff, Finn; Sundstrøm, Stein Harald & Hjermstad, Marianne Jensen (1999). Assessing the consistency of psychometric properties of the HRQoL scales within the EORTC QLQ-C30 across populations by means of the Mokken Scaling Model. Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343.  8, s 25- 43
 • Ringdal, L; Ringdal, GI; Kaasa, Stein; Bjordal, Kristin; Wisløff, Finn Georg B; Sundstrøm, Stein & Hjermstad, M. J. (1999). Assessing the consistency of psychometric properties in the HRQOL scales within the EORTC-C30 across populations by means of the Mokken Scaling Model. Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343.  8, s 25- 43
 • Turesson, Ingemar; Abildgaard, N; Ahlgren, T; Dahl, I.M.S.; Holmberg, E.; Hjorth, Martin; Nielsen, JL; Odén, A; Seidel, C.; Waage, Anders; Westin, Jan & Wisløff, Finn Georg B (1999). Prognostic evaluation in multiple myeloma: an analysis of the impact of new prognostic factors. British Journal of Haematology.  ISSN 0007-1048.  106, s 1005- 1012
 • Hjorth, Martin; Holmberg, E.; Rödjer, S; Turesson, Ingemar; Westin, Jan & Wisløff, Finn Georg B (1999). Survival in conventionally treated younger (<60 years) multiple myeloma patients: no improvement during two decades. European Journal of Haematology.  ISSN 0902-4441.  62, s 271- 277
 • Jacobsen, E.M.; Sandset, Per Morten & Wisløff, Finn Georg B (1999). Do antiphospholipid antibodies interfere with tissue factor pathway inhibitor?. Thrombosis Research.  ISSN 0049-3848.  94, s 213- 220
 • Schjetlein, Rune; Abdelnoor, Michel; Haugen, Gunnar; Husby, Henrik; Sandset, Per Morten & Wisløff, Finn Georg B (1999). Hemostatic variables as independent predictors for fetal growth retardation in preeclampsia. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  78, s 191- 197
 • Stead, ML; Brown, JM; Velikova, G; Kaasa, Stein; Wisløff, Finn Georg B; Child, JA; Hippe, Erik; Hjorth, Martin; Sezer, O & Selby, P (1999). Development of an EORTC questionnaire module to be used in health-related quality-of-life assessment for patients with multiple myeloma. British Journal of Haematology.  ISSN 0007-1048.  104, s 605- 611
 • Wisløff, Finn Georg B; Gulbrandsen, Nina & Nord, Erik (1999). Therapeutic options in the treatment of multiple myeloma. Pharmacoeconomic and quality of life considerations. PharmacoEconomics (Auckland).  ISSN 1170-7690.  16, s 329- 341
 • Kaasa, Stein; Hjermstad, M. J.; Jordhøy, Marit S; Wisløff, Finn Georg B & Loge, Jon Håvard (1998). Compliance in quality of life data: A Norwegian experience. Statistics in Medicine.  ISSN 0277-6715.  17, s 623- 632
 • Moe, Narve & Wisløff, Finn Georg B (1998). Preeclampsia and fetal growth retardation: is there an association with antiphospholipid antibodies?. Hypertension in Pregnancy.  ISSN 1064-1955.  17, s 81- 92
 • Schjetlein, Rune; Abdelnoor, Michel; Haugen, Guttorm; Husby, Henrik; Sandset, Per Morten & Wisløff, Finn Georg B (1998). Hemostatic variables as independent predictors for fetal growth retardation in preeclampsia. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.
 • Schjetlein, Rune; Haugen, Gunnar; Moe, Narve; Husby, Henrik & Wisløff, Finn Georg B (1998). Preeclampsia and fetal growth retardation: is there an association with antiphospholipid antibodies?. Hypertension in Pregnancy.  ISSN 1064-1955.  17, s 81- 92
 • Wisløff, Finn Georg B (1998). Effect of interferon on the health-related quality of life in multiple myeloma. Biotherapy in cancer.  ISSN 1386-6060.  2, s 38- 42
 • Wisløff, Finn Georg B (1998). Measuring quality of life in multiple myeloma. Cancer research, therapy & control.  ISSN 1064-0525.  6, s 337- 341
 • Bach-Gansmo, Edvin; Strand, Øystein Anders; Godal, Hans Christian; Wisløff, Finn Georg B & Skjønsberg, Ole Henning (1997). Discrepancy between latex and ELISA D-dimer values in sepsis may be caused by human neutrophil elastase. Thrombosis and Haemostasis.  ISSN 0340-6245.  (Suppl), s 544- 544
 • Bach-Gansmo, Edvin; Strand, Øystein Anders; Godal, Hans Christian; Wisløff, Finn Georg B & Skjønsberg, Ole Henning (1997). Discrepancy between latex and ELISA D-dimer values in sepsis may be caused by human neutrophil elastase. Thrombosis Research.  ISSN 0049-3848.  86(2), s 141- 152 Vis sammendrag
 • Djurovic, Srdjan; Schjetlein, Rune; Wisløff, Finn Georg B; Haugen, Gunnar & Berg, Kåre (1997). Increased levels of adhesion molecules ICAM-1, VCAM-1 in preeclampsia. British Journal of Obstetrics and Gynaecology.  ISSN 0306-5456.  104, s 466- 470
 • Djurovic, Srdjan; Schjetlein, Rune; Wisløff, Finn Georg B; Haugen, Guttorm & Berg, Kåre (1997). Plasma concentrations of Lp(a)lipoprotein and TGF-beta 1 are altered in preeclampsia. Clinical Genetics.  ISSN 0009-9163.  52, s 371- 376

Se alle arbeider i Cristin

 • Wisløff, Finn Georg B & Fossum, Sigbjørn (2012). Forskning viser at ... Vurdering og formidling av medisinske forskningsresultater. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42551-4.  359 s.
 • Finset, Arnstein; Wisløff, Finn Georg B; Jacobsen, Jørn E. & Fyrand, Live (red.) (2010). Utfordring og mulighet: en helsetjeneste i endring. Unipub forlag.  ISBN 978-82-303-1552-1.  219 s.
 • Evensen, Stein A.; Brinch, Lorentz; Hammerstrøm, Jens; Wisløff, Finn & Waage, Anders (1999). Leukemi hos voksne. Institutt for farmakoterapi. Den norske kreftforening.
 • Evensen, Stein A.; Brinch, Lorentz; Tjønnfjord, Geir Erland & Wisløff, Finn Georg B (1999). Blodsykdommer. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-42552-5.  294 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kvam, Ann Kristin & Wisløff, Finn Georg B (2011). Health-related quality of life in patients with multiple myeloma : what makes a difference to the patient?. Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo. 1141.
 • Smeland, Erlend B; Vartdal, Frode & Wisløff, Finn Georg B (2010). Ledelse og akademisk kompetanse. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130(6), s 591
 • Smeland, Erlend B; Vartdal, Frode & Wisløff, Finn Georg B (2010). Tett samarbeid, men ikke overstyring. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130(6), s 590- 591
 • Benestad, Haakon Breien & Wisløff, Finn Georg B (2008). Forskningsetikk og Universitetet i Oslo. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  128(15), s 1683- 1684
 • Sullivan, Daniel; Singhal, Seema; Schuster, Micael; Gimsing, Peter; Wisløff, Finn; Waage, Anders; Alsina, Melissa; Gerwien, Robert; Clarke, Anne; Møller, Karen & Ooi, Chean Eng (2006). A phase II study of PDX 101 in advanced multiple myeloma.
 • Wisløff, Finn Georg B (2003). Impact of age on survival after intensive therapy in newly diagnosed multiple myeloma.
 • Wisløff, Finn Georg B (2003). In multiple myeloma, the extent of skeletal disease and response to therapy are more important predictors for quality of life than haemoglobin levels.
 • Wisløff, Finn Georg B (2003). Nordic Myeloma Study Group Guidelines on the diagnosis and management of multiple myeloma.
 • Wisløff, Finn Georg B (2003). The extent of skeletal disease and response to therapy are more important predictors for quality of life than haemoglobin levels in multiple myeloma.
 • Jacobsen, Eva Marie; Trettenes, E.J.; Strekerud, F. G.; Wisløff, Finn Georg B & Abildgaard, Ulrich (2002). Lupus anticoagulant quantification in heparinized patients using addition of polybrene.
 • Standal, Therese; Børset, Magne; Lenhoff, S.; Wisløff, Finn; Størdal, Berit Fladval; Sundan, Anders; Waage, Anders & Seidel, Carina (2002). Serum Insulin-Like Growth Factor Is Not Elevated in Patients with Multiple Myeloma but Is Still a Prognostic Factor.
 • Liestøl, Sigurd & Wisløff, Finn Georg B (2002). Does subcutaneous administration of low molecular weight heparin cause false positive tests for lupus anticoagulant?.
 • Liestøl, Sigurd & Wisløff, Finn Georg B (2002). Does subcutaneous administration of low molecular weight heparin cause false positive tests for lupus anticoagulant?.
 • Wisløff, Finn Georg B (2001). Bruk av blod fra hemokromatosepasienter. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  121, s 1448- 1448
 • Wisløff, Finn Georg B (2001). Quality of life and cost-utility in multiple myeloma: what have we learnt?.
 • Jacobsen, E.M. & Wisløff, Finn Georg B (2000). Lupus Ratio: an international inter-laboratory study using an integrated test for lupus antiocoagulants (LA).
 • Jacobsen, E.M. & Wisløff, Finn Georg B (2000). The interpretation of clotting times in the laboratory detection of lupus anticoagulants (LA).
 • Wisløff, Finn Georg B & Kierulf, Peter (1999). An aima: uten blod. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  119, s 2801- 2809
 • Foss, Kari Bente; Øvstebø, Reidun; Joø, Gun Britt; Urdal, Petter; Sandset, Per Morten; Wisløff, Finn Georg B & Kierulf, Peter (1998). Genetisk hemokromatose - praktiske retningslinjer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  118(12), s 1911
 • Wisløff, Finn Georg B (1998). Kvalitetssikring ved diagnostikk og behandling av blodsykdommer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  118
 • Djurovic, Srdjan; Schjetlein, Rune; Wisløff, Finn Georg B; Haugen, Gunnar & Berg, Kåre (1997). Altered plasma concentrations of TGF-beta 1 and Lp(a) lipoprotein in preeclampsia.
 • Djurovic, Srdjan; Schjetlein, Rune; Wisløff, Finn Georg B; Haugen, Guttorm & Berg, Kåre (1997). Altered plasma concentrations of TGF-beta 1 and Lp(a) lipoprotein in preeclampsia.
 • Jacobsen, Eva Marie; Sandset, Per Morten & Wisløff, Finn Georg B (1997). Do antiphospholipid antibodies influence the intravascular levels of tissue factor pathway inhibitor (TFPI)?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:46 - Sist endret 13. aug. 2015 15:28