Grete Dyb

Bilde av Grete Dyb
English version of this page
Telefon +47-22595500
Mobiltelefon +47-95435022
Brukernavn
Besøksadresse Gullhaugveien 1-3 5. etasje 0484 Oslo
Postadresse PB 181 Nydalen 0409 OSLO

Faglige interesser

 • Posttraumatiske stressreaksjoner hos barn og ungdom
 • PTSD etter naturkatastrofer og terrorangrep
 • Barnemishandling, seksuelle overgrep og omsorgssvikt i barndom
 • Kliniske tiltak for å hjelpe barn utsatt for traumatiske hendelser i barndom og ungdomstid
 • Epidemiologiske studier for å kartlegge forekomst av traumatiske hendelser i barndom/ungdom og mulige konsekvenser for psykiske og somatisk helsetilstand

Undervisning

 • Forelesninger/seminar for medisinstudiet I 5. og 6. modul: angst- og tvangsfenomer i barndom. Seminar om traumer hos barn og ungdom. Seminar om barnemishandling. Team based learning om urolige barn.
 • Foreleser for masterprogrammet i rus, traumer og selvmord
 • Underviser en rekke ulike fagpersoner i temaområdet barn og traumatiske hendelser, barnemishandling. Holder foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser
 • Klinisk undervisning I basisgrupper med barn og ungdom I psykisk helsevern

Bakgrunn

 • Cand.med. UiO 1988
 • Dr.med. NTNU 2005
 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri 2004
 • Klinisk utdanning ved BUP klinikk i Trondheim.
 • Siden 2004 ansatt som leder av seksjon barn og ungdom ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Siden 2006 ansatt i førsteamanuensisstilling II ved UiO, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin
 • Siden 2016 ansatt som professor II samme sted
 • Veileder for ph.d. kandidater ved UiO og ved NTNU
 • Nestleder (2009-2013) og leder (2013-2017) for Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Helsesør-øst B
 • Styremedlem International Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS) (2011-2017)
 • President  International Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS) (2015-2016)

Verv

 • Leder Den Nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag (NEM) 2018-2021

Samarbeid

Internasjonalt samarbeid

 • USA: National Center for Child Traumatic Stress, ved University of California, Los Angeles (UCLA) ved Professor Robert Pynoos and Director Alan Steinberg på tema PTSD hos barn og ungdom, traumatiske hendelser hos barn, særlig katastrofer.
 • USA: National Crime Victims Research and Treatment Center, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Medical University of South Carolina (MUSC) ved Professor Dean Kilpatrick .

Skandinavia

Europeisk Nettverk  forskning I psykotramatologi:
Professor, ph.d. Ask Elklit, Syd-Dansk Universitet, Danmark; Professor Miranda Olff, Arq Psychotrauma Group, AMC/University of Amsterdam, Nederland; Professor Jonathan Bisson, School of Medicine, Cardiff University School, Wales, UK;

Nasjonalt

 • Institusjonssamarbeid mellom Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Regionale senter i alle helseregioner (RVTS).
 • Nasjonal støttegruppe 22. juli
 • Oslo Universitetssykehus, professor Trond Diseth og professor Øivind Ekeberg
 • Universitetet i Oslo, førsteamanuensis Thor Endestad
 • Universitetet i Bergen, dr. psychol. Anne Marita Milde

 

Publikasjoner

 • Bugge, Ingrid; Jensen, Tine Kristin; Nilsen, Lisa Govasli; Ekeberg, Øivind; Dyb, Grete & Diseth, Trond H (2018). Psychosocial care for hospitalized young survivors after the terror attack on Utøya Island: A qualitative study of the survivors’ experiences. Injury.  ISSN 0020-1383.  s 1- 8 . doi: 10.1016/j.injury.2018.10.024
 • Glad, Kristin Alve; Thoresen, Siri; Hafstad, Gertrud Sofie & Dyb, Grete (2018). Survivors Report Back. Young people reflect on their media experiences after a terrorist attack. Journalism Studies.  ISSN 1461-670X.  19(11), s 1652- 1668 . doi: 10.1080/1461670X.2017.1291313
 • Nilsen, Lisa Govasli; Hafstad, Gertrud Sofie; Staksrud, Elisabeth & Dyb, Grete (2018). Five reasons for using social media among young terror survivors: Results from the Utøya study. Computers in Human Behavior.  ISSN 0747-5632.  84, s 285- 294 . doi: 10.1016/j.chb.2018.03.006
 • Stene, Lise Eilin; Schultz, Jon-Håkon & Dyb, Grete (2018). Returning to school after a terror attack: a longitudinal study of school functioning and health in terror‑exposed youth. European Child and Adolescent Psychiatry.  ISSN 1018-8827.  s 1- 10 . doi: 10.1007/s00787-018-1196-y
 • Stensland, Synne; Zwart, John-Anker; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2018). The headache of terror: A matched cohort study of adolescents from the Utøya and the HUNT Study. Neurology.  ISSN 0028-3878.  90(2), s e111- e118 . doi: 10.1212/WNL.0000000000004805 Vis sammendrag
 • Aakvaag, Helene Flood; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2017). Adult Victimization in Female Survivors of Childhood Violence and Abuse: The Contribution of Multiple Types of Violence. Violence against Women.  ISSN 1077-8012.  23(13), s 1601- 1619 . doi: 10.1177/1077801216664427
 • Bugge, Ingrid; Dyb, Grete; Stensland, Synne; Ekeberg, Øivind; Wentzel-Larsen, Tore & Diseth, Trond H (2017). Physical Injury and Somatic Complaints: The Mediating Role of Posttraumatic Stress Symptoms in Young Survivors of a Terror Attack. Journal of Traumatic Stress.  ISSN 0894-9867.  30(3), s 229- 236 . doi: 10.1002/jts.22191
 • Glad, Kristin Alve; Hafstad, Gertrud Sofie; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2017). A longitudinal study of psychological distress and exposure to trauma reminders after terrorism. Psychological Trauma.  ISSN 1942-9681.  9, s 145- 152 . doi: 10.1037/tra0000224
 • Hafstad, Gertrud Sofie; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore; Maercker, Andreas & Dyb, Grete (2017). PTSD or not PTSD? Comparing the proposed ICD-11 and the DSM-5 PTSD criteria among young survivors of the 2011 Norway attacks and their parents. Psychological Medicine.  ISSN 0033-2917.  47(7), s 1283- 1291 . doi: 10.1017/S0033291716002968
 • Haga, Jon Magnus; Stene, Lise Eilin; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2017). Does posttraumatic stress predict frequency of general practitioner visits in parents of terrorism survivors? A longitudinal study. European Journal of Psychotraumatology.  ISSN 2000-8066.  8(1) . doi: 10.1080/20008198.2017.1389206
 • Haga, Jon Magnus; Thoresen, Siri; Stene, Lise Eilin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2017). Healthcare to parents of young terrorism survivors: A registry-based study in Norway. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  7(12) . doi: 10.1136/bmjopen-2017-018358
 • Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin; Dyb, Grete & Wentzel-Larsen, Tore (2017). Emotional reactions in parents of the youth who experienced the Utøya shooting on 22 July 2011; results from a cohort study. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  7(10) . doi: 10.1136/bmjopen-2016-015345 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Schnyder, Ulrich; Schäfer, Ingo; Aakvaag, Helene Flood; Adjukovic, Dean; Bakker, Anne; Bisson, Jonathan I.; Brewer, Douglas; Cloitre, Marylène; Dyb, Grete; Frewen, Paul; Lanza, Juliana; Le Brocque, Robyne; Lueger-Schuster, Brigitte; Mwiti, Gladys K.; Oe, Misari; Rosner, Rita; Schellong, Julia; Shigemura, Jun; Wu, Kitty & Olff, Miranda (2017). The global collaboration on traumatic stress. European Journal of Psychotraumatology.  ISSN 2000-8066.  8 . doi: 10.1080/20008198.2017.1403257
 • Aakvaag, Helene Flood; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore; Dyb, Grete; Røysamb, Espen & Olff, Miranda (2016). Broken and guilty since it happened: A population study of trauma-related shame and guilt after violence and sexual abuse. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  204, s 16- 23 . doi: 10.1016/j.jad.2016.06.004
 • Dyb, Grete; Glad, Kristin Alve & Hafstad, Gertrud Sofie (2016). Utøya-studien: Forskningsetiske betraktninger, I: Vidar Enebakk; Helene Ingierd & Nils Olav Refsdal (red.),  De berørte etter 22. juli. Forskningsetiske perspektiver.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202522056.  Kapittel 3.  s 27 - 51
 • Dyb, Grete & Stensland, Synne (2016). Helseplager som følge av traumatiske hendelser og utvikling av posttraumatiske stressreaksjoner, I:  Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner..  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026411.  Kap. 3.  s 45 - 62
 • Filkukova, Petra; Jensen, Tine Kristin; Hafstad, Gertrud Sofie; Minde, Hanne Torvund & Dyb, Grete (2016). The relationship between posttraumatic stress symptoms and narrative structure among adolescent terrorist-attack survivors. European Journal of Psychotraumatology.  ISSN 2000-8066.  7 . doi: 10.3402/ejpt.v7.29551
 • Glad, Kristin Alve; Jensen, Tine Kristin; Hafstad, Gertrud Sofie & Dyb, Grete (2016). Posttraumatic stress disorder and exposure to trauma reminders after a terrorist attack. Journal of Trauma & Dissociation.  ISSN 1529-9732.  17(4), s 435- 447 . doi: 10.1080/15299732.2015.1126777
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2016). Research participation after terrorism: An open cohort study of survivors and parents after the 2011 Utøya attack in Norway. BMC Research Notes.  ISSN 1756-0500.  9(57) . doi: 10.1186/s13104-016-1873-1 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Stene, Lise Eilin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2016). Healthcare needs, experiences and satisfaction after terrorism: A longitudinal study of survivors from the Utøya attack. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  7:1809 . doi: 10.3389/fpsyg.2016.01809
 • Strøm, Ida Frugård; Schultz, Jon-Håkon; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2016). School performance after experiencing trauma: a longitudinal study of school functioning in survivors of the Utøya shootings in 2011. European Journal of Psychotraumatology.  ISSN 2000-8066.  7:31359, s 1- 11 . doi: 10.3402/ejpt.v7.31359 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2016). Parents of terror victims. A longitudinal study of parental mental health following the 2011 terrorist attack on Utøya Island. Journal of Anxiety Disorders.  ISSN 0887-6185.  38, s 47- 54 . doi: 10.1016/j.janxdis.2016.01.004
 • Wiström, Erik David; Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2016). Etter Utøya-angrepet – hvem fikk tidlig hjelp?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(14-15), s 1223- 1226 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0691
 • Wiström, Erik David; Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2016). Following the Utøya attack – who received early assistance?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(14-15), s 1223- 1226 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0691
 • Blaauw, Brit Andenes; Dyb, Grete; Hagen, Knut; Holmen, Turid Lingaas; Linde, Mattias; Wentzel-Larsen, Tore & Zwart, John-Anker (2015). The relationship of anxiety, depression and behavioral problems with recurrent headache in late adolescence - a Young-HUNT follow-up study. The Journal of Headache and Pain.  ISSN 1129-2369.  16:10 . doi: 10.1186/1129-2377-16-10
 • Bugge, Ingrid; Dyb, Grete; Stensland, Synne; Ekeberg, Øivind; Wentzel-Larsen, Tore & Diseth, Trond H (2015). Physical injury and posttraumatic stress reactions. A study of the survivors of the 2011 shooting massacre on Utøya Island, Norway. Journal of Psychosomatic Research.  ISSN 0022-3999.  79(5), s 384- 390 . doi: 10.1016/j.jpsychores.2015.09.005 Vis sammendrag
 • Dyb, Grete; Stensland, Synne & Zwart, John-Anker (2015). Psychiatric Comorbidity in Childhood and Adolescence Headache. Current Pain and Headache Reports.  ISSN 1531-3433.  19:5(4) . doi: 10.1007/s11916-015-0479-y
 • Haga, Jon Magnus; Stene, Lise Eilin; Wentzel-Larsen, Tore; Thoresen, Siri & Dyb, Grete (2015). Early postdisaster health outreach to modern families: a cross-sectional study. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  5:e009402 . doi: 10.1136/bmjopen-2015-009402 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensen, Tine Kristin; Thoresen, Siri & Dyb, Grete (2015). Coping responses in the midst of terror: The July 22 terror attack at Utøya Island in Norway. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  56(1), s 45- 52 . doi: 10.1111/sjop.12182
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2015). Health service utilization after terrorism: A longitudinal study of survivors of the 2011 Utøya attack in Norway. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  15(1) . doi: 10.1186/s12913-015-0811-6 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stensland, Synne; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2015). Interpersonal violence and overweight in adolescents: the HUNT Study. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  43(1), s 18- 26 . doi: 10.1177/1403494814556176 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aakvaag, Helene Flood; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore; Røysamb, Espen & Dyb, Grete (2014). Shame and guilt in the aftermath of terror: the Utøya Island study. Journal of Traumatic Stress.  ISSN 0894-9867.  27(5), s 618- 621 . doi: 10.1002/jts.21957
 • Blaauw, Brit Andenes; Dyb, Grete; Hagen, Knut; Holmen, Turid Lingaas; Linde, Mattias; Wentzel-Larsen, Tore & Zwart, John-Anker (2014). Anxiety, depression and behavioral problems among adolescents with recurrent headache: the Young-HUNT study. The Journal of Headache and Pain.  ISSN 1129-2369.  15:38 . doi: 10.1186/1129-2377-15-38
 • Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin; Glad, Kristin Alve; Nygaard, Egil & Thoresen, Siri (2014). Early outreach to survivors of the shootings in Norway on the 22nd of July 2011. European Journal of Psychotraumatology.  ISSN 2000-8066.  5 . doi: 10.3402/ejpt.v5.23523
 • Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin; Nygaard, Egil; Ekeberg, Øivind; Diseth, Trond H; Wentzel-Larsen, Tore & Thoresen, Siri (2014). Post-traumatic stress reactions in survivors of the 2011 massacre on Utøya Island, Norway. British Journal of Psychiatry.  ISSN 0007-1250.  204(5), s 361- 367 . doi: 10.1192/bjp.bp.113.133157
 • Glad, Kristin Alve; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2014). "Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?" : foreldrene forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  51(7), s 537- 545
 • Hafstad, Gertrud Sofie; Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin; Steinberg, Alan M. & Pynoos, Robert S (2014). PTSD prevalence and symptom structure of DSM-5 criteria in adolescents and young adults surviving the 2011 shooting in Norway. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  169(1), s 40- 46 . doi: 10.1016/j.jad.2014.06.055
 • Myhre, Mia; Dyb, Grete; Wentzel-Larsen, Tore; Grøgaard, Jens & Thoresen, Siri (2014). Maternal childhood abuse predicts externalizing behaviour in toddlers: a prospective cohort study. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  42(3), s 263- 269 . doi: 10.1177/1403494813510983
 • Stensland, Synne; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore; Zwart, John-Anker & Dyb, Grete (2014). Recurrent headache and interpersonal violence in adolescence: the roles of psychological distress, loneliness and family cohesion: the HUNT study. The Journal of Headache and Pain.  ISSN 1129-2369.  15:35 . doi: 10.1186/1129-2377-15-35 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Strøm, Ida Frugård; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore; Sagatun, Åse & Dyb, Grete (2014). A Prospective Study of the Potential Moderating Role of Social Support in Preventing Marginalization Among Individuals Exposed to Bullying and Abuse in Junior High School. Journal of Youth and Adolescence.  ISSN 0047-2891.  43(10), s 1642- 1657 . doi: 10.1007/s10964-014-0145-4
 • Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2014). Media Participation and Mental Health in Terrorist Attack Survivors. Journal of Traumatic Stress.  ISSN 0894-9867.  27(6), s 639- 646 . doi: 10.1002/jts.21971
 • Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2014). Social support barriers and mental health in terrorist attack survivors. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  156, s 187- 193 . doi: 10.1016/j.jad.2013.12.014 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Glad, Kristin Alve; Czajkowski, Nikolai O.; Dyb, Grete & Hafstad, Gertrud Sofie (2018). Cross-lagged association between PTSD symptoms and perceived centrality of a terrorist attack. Vis sammendrag
 • Nilsen, Lisa Govasli; Hafstad, Gertrud Sofie; Staksrud, Elisabeth & Dyb, Grete (2018). Bruk av sosiale medier etter terror.
 • Nilsen, Lisa Govasli; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2018). Institutional Trust after Terror.
 • Rueness, Janne; Myhre, Mia Cathrine; Strøm, Ida Frugård; Wentzel-Larsen, Tore; Dyb, Grete & Thoresen, Siri (2018). PTSR mediate the relationship between child abuse and physical Health complaints in adolescence and early adulthood.
 • Rueness, Janne; Myhre, Mia Cathrine; Strøm, Ida Frugård; Wentzel-Larsen, Tore; Dyb, Grete & Thoresen, Siri (2018). The physical health impact of child abuse: A population survey on physical health complaints among adolescents and young adults.
 • Stene, Lise Eilin; Schultz, Jon-Håkon & Dyb, Grete (2018). School functioning and health in survivors of the Utøya youth camp attack.
 • Stensland, Synne; Zwart, John-Anker; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2018). Hodepine etter terror.
 • Nilsen, Lisa Govasli; Stene, Lise Eilin; Glad, Kristin Alve; Hafstad, Gertrud Sofie & Dyb, Grete (2017). Oppfølgingen av de som overlevde på Utøya. Erfaringer med tiltakene fra det offentlige hjelpeapparatet.. Rapport. 3/2017.
 • Nilsen, Lisa Govasli; Stene, Lise Eilin; Glad, Kristin Alve; Hafstad, Gertrud Sofie & Dyb, Grete (2017). Oppfølgingen av de som overlevde på Utøya: Erfaringer med tiltakene fra det offentlige hjelpeapparatet..
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2017). Diagnoses Before and After Traumatic Events - A Longitudinal Study of the Survivors of the Utøya Massacre.
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2017). Healthcare utilization in young survivors of a terrorist attack: Lessons learned from the Utøya 2011 shooting.
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2017). Lessons from the 2011 Utøya attack on healthcare utilization in young survivors of terrorism.
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2017). Posttraumatic distress, self-perceived healthcare needs and utilization of psychiatric services among survivors of the Utøya youth camp attack.
 • Stensland, Synne; Thoresen, Siri & Dyb, Grete (2017). Terror, interpersonal violence, marginalization and loneliness in adolescents: The Utøya and the HUNT Study..
 • Stensland, Synne; Zwart, John-Anker; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2017). The Headache of Gun Violence: Migraine and Tension-Type Headache among Adolescents Exposed to a Mass-Shooting and Controls (the Utøya and the HUNT Study)..
 • Aakvaag, Helene Flood; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore; Dyb, Grete; Røysamb, Espen & Olff, Miranda (2016). Broken and guilty since it happened. A population study of trauma-related shame and guilt after violence and sexual abuse.
 • Aakvaag, Helene Flood; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore; Dyb, Grete; Røysamb, Espen & Olff, Miranda (2016). Broken since it happened. A population study of trauma-related shame after violence and sexual abuse.
 • Dyb, Grete (2016). Barn og katastrofer..
 • Dyb, Grete (2016). Children and Youth Exposed to Disasters and Terror: What is the impact in a Longitudinal Perspective?.
 • Dyb, Grete (2016, 21. juli). Fem år siden terrorangrepet 22. juli 2011: konsekvensene av terroren. [Radio].  Pia og Psyken (Podcast).
 • Dyb, Grete (2016). Hjemme igjen, men til et endret liv. Oppsummering av NKVTS`forskning fra studien om de som overlevde på Utøya..
 • Dyb, Grete (2016). In the aftermath of terror: Survivors`posttraumatic stress reactions in a logitudinal perspective.
 • Dyb, Grete (2016). In the aftermath of terror: Survivors`posttraumatic stress reactions in a logitudinal perspective.
 • Dyb, Grete (2016). Presentasjon av resultater fra forskning etter 22.07.11 Overlevende - Utøya-studien.
 • Dyb, Grete (2016). Psykososiale tiltak etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011: Lyktes vi med å gi god hjelp?.
 • Dyb, Grete (2016). Public Health Approaches to the Development and Implementation of Trauma Focused Interventions in Post-Disaster contexts..
 • Dyb, Grete (2016). Responding to terror attacks: What are the right ways to act?.
 • Dyb, Grete (2016). Retraumatisering i psykologisk/psykiatrisk forskning - beredskap preget av silkehansker?.
 • Dyb, Grete (2016, 20. juli). Terrorfrykten er noe vi må lære oss å leve med.  Nettavisen.
 • Dyb, Grete (2016). Ungdom og terror..
 • Dyb, Grete; Glad, Kristin Alve; Hafstad, Gertrud Sofie; Holt, Tonje; Myhre, Mia Cathrine; Skjørten, Kristin; Thoresen, Siri; Warp, Simen K. & Hauge, Mona-Iren (2016). Juridiske, etiske og metodiske problemstillinger ved gjennomføring av omfangsundersøkelser med barn og unge om vold og seksuelle overgrep. Rapport. 5/2016.
 • Fugelsnes, Elin; Ytterhus, Borgunn & Dyb, Grete (2016). Mener barn bør få ta forskningsvalg selv. Forskningsetikk.  ISSN 1502-6353.  16(1), s 16- 17
 • Hafstad, Gertrud Sofie; Dyb, Grete; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore & Maercker, Andreas (2016). ICD-11 and DSM-5: Prevalence, Overlap and Stability of Posttraumatic Stress Symptoms over Time in Young Survivors of the 2011 Norway Attacks..
 • Nilsen, Lisa Govasli & Dyb, Grete (2016). «Men hva er det egentlig ment for?» Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011.
 • Nilsen, Lisa Govasli; Langballe, Åse & Dyb, Grete (2016). “Men hva er det egentlig ment for?” Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya.
 • Nilsen, Lisa Govasli; Langballe, Åse & Dyb, Grete (2016). "Men hva er det egentlig ment for?" Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. Rapport. 2/2016.
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2016). Relationship between Posttraumatic Stress Symptoms, Self-perceived Mental Health Service Needs and Actual Utilization of Mental Health Services among Survivors of the Utøya Terrorist Attack.
 • Stensland, Synne; Zwart, John-Anker; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2016). The Headache of Terror Risk of migraine and tension-type headache among adolescents exposed to terror: the Utøya and HUNT Study.
 • Stensland, Synne; Zwart, John-Anker; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2016). The headache of terror.
 • Strøm, Ida Frugård; Schultz, Jon-Håkon; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2016). School performance after experiencing trauma: A longitudinal study of school functioning in survivors of the Utøya shootings in 2011.
 • Aakvaag, Helene Flood; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2015). Revictimization in light of the total burden of domestic violence.
 • Aakvaag, Helene Flood; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2015). Revictimization in light of the total burden of parental violence.
 • Dyb, Grete & Næslund, Marianne Bergerud (2015). «Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya 22. juli 2011». En oppsummering av tredje intervjurunde.
 • Haga, Jon Magnus & Dyb, Grete (2015). Dem vi glemte etter 22. juli. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Haga, Jon Magnus; Stene, Lise Eilin; Wentzel-Larsen, Tore; Thoresen, Siri & Dyb, Grete (2015). Post-disaster health outreach in changing societies – the complexity of modern family structures..
 • Haga, Jon Magnus; Thoresen, Siri; Stene, Lise Eilin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2015). Bridging the Gap — Healthcare to Families of Young Survivors of Terrorism.
 • Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2015). Emotional reactions in parents of youth experiencing the 22 July Utøya shooting-Results from the Utøya study conducted at NKVTS, Oslo, Norway.
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2015). A Prospective Study of Patterns and Predictors of Health Care Utilization among Survivors of the Utøya Shooting in Norway, 201.
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2015). Health service utilization after terrorism.
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2015). Health service utilization after terrorism A longitudinal study of survivors of the 2011 Utøya attack in Norway.
 • Stensland, Synne; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore; Zwart, John-Anker & Dyb, Grete (2015). Heads ache after terror. Migraine and tension-type headache in survivors of terror compared to a population-based cohort of adolescents..
 • Thoresen, Siri & Dyb, Grete (2015). ISTSS Panel. How is the public health perspectiv relevant for understanding the impact of terrorist attacks..
 • Thoresen, Siri; Dyb, Grete; Nesvold, Helle & Hjemdal, Ole Kristian (2015). Medical care and police reporting in Norwegian rape victims.
 • Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin & Thoresen, Siri (2014). The Norway 2011 Terror Attack: Parents’ experiences and posttraumatic stress reactions..
 • Dyb, Grete & Olff, Miranda (2014). Understanding terror and violence in the lives of children and adolescents. European Journal of Psychotraumatology.  ISSN 2000-8066.  5 . doi: 10.3402/ejpt.v5.25121
 • Hafstad, Gertrud Sofie; Dyb, Grete & Thoresen, Siri (2014). PTSD in ICD-11: A comparison of the proposed ICD-11 and DSM-5 diagnostic criteria in a sample of young survivors of a catastrophic shooting.
 • Pedersen, Katharina Frydendal; Hagemann, Cecilie Therese; Dyb, Grete & Nesvold, Helle (2014). Barn og unge som oppsøker overgrepsenheten ved St. Olavs Hospital.
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2014). Research response after terrorism A longitudinal study of survivors and parents after the 2011 Utøya attack.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:37 - Sist endret 20. feb. 2018 14:20