Grete Anita Dyb

Bilde av Grete Anita Dyb
English version of this page
Mobiltelefon +47-95435022
Brukernavn
Besøksadresse Gullhaugveien 1-3 5. etasje 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1039 Blindern 0315 Oslo

Jeg er utdannet lege ved Katolieke Universiteit te Leuven i Belgia og Universitetet i Oslo. Barn og unges psykiske helse er mitt spesialfelt og særlig problematikk knyttet til barnemishandling og traumatiske opplevelser. Jeg er spesialist i Barne- og ungdomspsykiatri og mitt phd prosjekt handlet om posttraumatiske stressreaksjoner hos barn og unge utsatt for slike hendelser. Denne problematikken er sentral i min forskning, både i epidemiologiske studier, klinikknær forskning og katastrofestudier.

Min hovedstilling er ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og jeg er ansatt som professor II ved Institutt for klinisk medisin. Jeg brenner for å fremme forskning i utdanningen av medisinstudenter og i forskeropplæringen. I høst stiller jeg derfor til valg som visedekan i Team Flinstad Harbo med Hanne Flinstad Harbo som dekan kandidat. 

Faglige interesser

 • Posttraumatiske stressreaksjoner hos barn og ungdom
 • PTSD etter naturkatastrofer og terrorangrep
 • PTSD og søvnvansker etter traumatiske hendelser
 • PTSD og sorg etter traumatiske hendelser
 • Barnemishandling, seksuelle overgrep og omsorgssvikt i barndom
 • Kliniske tiltak for å hjelpe barn utsatt for traumatiske hendelser i barndom og ungdomstid
 • Epidemiologiske studier for å kartlegge forekomst av traumatiske hendelser i barndom/ungdom og mulige konsekvenser for psykiske og somatisk helse
 • Beredskap og tiltak for psykisk helse etter traumatiske hendelser

Undervisning

 • Forelesninger/seminar for medisinstudiet I 5. og 6. modul: angst- og tvangsfenomer i barndom. Seminar om traumer hos barn og ungdom. Seminar om barnemishandling. Team based learning om urolige barn.
 • Underviser leger, psykologer, sykepleiere og andre fagpersoner i temaområdet barn og traumatiske hendelser, barnemishandling, katastrofer. Holder foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser.
 • Klinisk undervisning I basisgrupper med barn og ungdom i psykisk helsevern

Bakgrunn

 • Cand.med. UiO 1988
 • Dr.med. NTNU 2005
 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri 2004
 • Klinisk utdanning ved BUP klinikk i Trondheim.
 • Siden 2004 ansatt som leder av Seksjon barn og ungdom ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Siden 2006 ansatt i førsteamanuensisstilling II ved UiO, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin
 • Siden 2016 ansatt som professor II, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin 
 • Veileder for ph.d. kandidater ved UiO og ved NTNU

Verv

 • Nestleder (2009-2013) og leder (2013-2017) for Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Helsesør-øst B
 • Styremedlem International Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS) (2011-2017)
 • President  International Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS) (2015-2016)
 • Leder Den Nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag (NEM) 2018-2021

Samarbeid

Internasjonalt samarbeid

 • USA: National Center for Child Traumatic Stress, ved University of California, Los Angeles (UCLA) ved Professor Robert Pynoos, Director Alan Steinberg and Director Melissa Brymer på tema PTSD hos barn og ungdom, traumatiske hendelser hos barn, skoleskyting og katastrofer.
 • USA: National Crime Victims Research and Treatment Center, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Medical University of South Carolina (MUSC) ved Director Alyssa Reingold, National Mass Violence Victimization Resource Center. Tema beredskap for terror og voldshendelser, psykososiale tiltak
 • USA: Lyda Hill Institute for Human Resilience, University of Colorado, Colorado Springs (UCCS) ved Director Chip Benight. Forskning og kliniske intervensjoner for tilheling etter traumer.
 • Europa: Europeisk Nettverk  forskning i psykotramatologi:
  Professor Ask Elklit, Syd-Dansk Universitet, Danmark; Professor Miranda Olff, Arq Psychotrauma Group, AMC/University of Amsterdam, Nederland; Professor Jonathan Bisson, School of Medicine, Cardiff University School, Wales, UK; Professor Evaldas Kazlauskas, Head of the Center for Psychotraumatology at Vilnius University, Lithuania, and Professor Christian Schmahl, Medical Director of the Department of Psychosomatic Medicine at the Central Institute of Mental Health in Mannheim, Germany

Nasjonalt samarbeid

 • Institusjonssamarbeid mellom Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Regionale senter i alle helseregioner (RVTS).
 • Nasjonal støttegruppe 22. juli
 • Oslo Universitetssykehus, ved professor Leiv-Arne Rosseland, professor Dan Atar, professor John-Anker Zwart, Førsteamanuensis Hilde Wøien

 

Publikasjoner

 • Stene, Lise Eilin; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete Anita (2022). Healthcare utilization after mass trauma: a register-based study of consultations with primary care and mental health services in survivors of terrorism. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. doi: 10.1186/s12888-022-04358-4.
 • Stangeland, Helle; Handal, Marte; Skurtveit, Svetlana Ondrasova; Aakvaag, Helene Flood; Dyb, Grete Anita & Wentzel-Larsen, Tore [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Killing pain?: a population-based registry study of the use of prescription analgesics, anxiolytics, and hypnotics among all children, adolescents and young adults in Norway from 2004 to 2019. European Child and Adolescent Psychiatry. ISSN 1018-8827. doi: 10.1007/s00787-022-02066-8.
 • Porcheret, Kate Louise; Stensland, Synne; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete Anita (2022). Insomnia in survivors 8.5 years after the Utøya Island terrorist attack: transition from late adolescence to early adulthood - the Utøya study. European Journal of Psychotraumatology. ISSN 2000-8066. 13(1). doi: 10.1080/20008198.2021.2020472.
 • Glad, Kristin Alve; Stensland, Synne; Czajkowski, Nikolai Olavi; Boelen, Paul & Dyb, Grete Anita (2021). The Longitudinal Association Between Symptoms of Posttraumatic Stress and Complicated Grief: A Random Intercepts Cross-Lag Analysis. Psychological Trauma. ISSN 1942-9681. doi: 10.1037/tra0001087. Fulltekst i vitenarkiv
 • Glad, Kristin Alve; Stensland, Synne & Dyb, Grete (2021). The Terrorist Attack on Utøya Island: Long-Term Impact on Survivors’ Health and Implications for Policy. Perspectives on Terrorism (PT). ISSN 2334-3745. 15(3). Fulltekst i vitenarkiv
 • Kenardy, Justin; Kassam-Adams, Nancy & Dyb, Grete (2020). Preventative and Early Interventions. I Forbes, David; Bisson, Jonathan I.; Monson, Candice M. & Berliner, Lucy (Red.), Effective Treatments for PTSD. Practice Guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies.. Guilford Press. ISSN 9781462543571.
 • Dyb, Grete (2020). Déjà vu - Recalling being hit by terror. I Vermetten, Eric; Frankova, Iryna; Carmi, Lior; Chaban, Oleg & Zohar, Joseph (Red.), Risk Management of Terrorism Induced Stress: Guidelines for the Golden Hours (Who, What and When). IOS Press. ISSN 978-1-64368-056-9. s. 165–172. doi: 10.3233/NHSDP200028.
 • Ousdal, Olga Therese; Milde, Anne Marita; Hafstad, Gertrud Sofie; Hodneland, Erlend; Dyb, Grete & Craven, Alexander R. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). The association of PTSD symptom severity with amygdala nuclei volumes in traumatized youths. Translational Psychiatry. ISSN 2158-3188. 10:288, s. 1–10. doi: 10.1038/s41398-020-00974-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Glad, Kristin Alve; Czajkowski, Nikolai Olavi; Dyb, Grete & Hafstad, Gertrud Sofie (2020). Does event centrality mediate the effect of peritraumatic reactions on post-traumatic growth in survivors of a terrorist attack? European Journal of Psychotraumatology. ISSN 2000-8066. 11(1). doi: 10.1080/20008198.2020.1766276. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stensland, Synne; Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2020). Early Pain and Other Somatic Symptoms Predict Posttraumatic Stress Reactions in Survivors of Terrorist Attacks: The Longitudinal Utøya Cohort Study. Journal of Traumatic Stress. ISSN 0894-9867. 33, s. 1060–1070. doi: 10.1002/jts.22562. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Lisa Govasli; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2019). Trust after Terror: Institutional trust among young terror survivors and their parents after the 22nd of July terrorist attack on Utøya island, Norway. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 10:2819, s. 1–10. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02819. Fulltekst i vitenarkiv
 • Glad, Kristin Alve; Czajkowski, Nikolai Olavi; Dyb, Grete & Hafstad, Gertrud Sofie (2019). Cross-Lagged Association Between Symptoms of Posttraumatic Stress Disorder and Perceived Centrality of a Terrorist Attack. Clinical Psychological Science. ISSN 2167-7026. doi: 10.1177/2167702619873590. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensen, Tine Kristin; Stene, Lise Eilin; Nilsen, Lisa Govasli; Haga, Jon Magnus & Dyb, Grete (2019). Tidlig intervensjon og behandling. I Dyb, Grete & Jensen, Tine Kristin (Red.), Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205522602. s. 141–165.
 • Nilsen, Lisa Govasli; Hafstad, Gertrud Sofie & Dyb, Grete (2019). Sosiale medier etter katastrofer. I Dyb, Grete & Jensen, Tine Kristin (Red.), Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205522602. s. 118–124.
 • Thoresen, Siri; Dyb, Grete & Jensen, Tine Kristin (2019). Sosial støtte, svik og sosiale barrierer. I Dyb, Grete & Jensen, Tine Kristin (Red.), Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205522602. s. 85–94.
 • Thoresen, Siri; Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2019). Foreldreskap - Å være forelder når barnet ditt er i livsfare. I Dyb, Grete & Jensen, Tine Kristin (Red.), Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205522602. s. 42–56.
 • Stensland, Synne & Dyb, Grete (2019). Kroppen reagerer på fare. I Dyb, Grete & Jensen, Tine Kristin (Red.), Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205522602. s. 33–41.
 • Dyb, Grete & Jensen, Tine Kristin (2019). Å oppleve et overveldende traume - Hvordan blir livet etterpå? I Dyb, Grete & Jensen, Tine Kristin (Red.), Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205522602. s. 15–32.
 • Wisløff-Aase, Kristin; Ræder, Johan; Månum, Grethe; Løvstad, Marianne; Schanke, Anne-Kristine & Dyb, Grete [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Chronic pain among the hospitalized patients after the 22 july 2011 terror attacks in Oslo and at Utøya Island. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. ISSN 0001-5172. doi: 10.1111/aas.13373.
 • Månum, Grethe; Løvstad, Marianne; Wisløff-Aase, Kristin; Ræder, Johan; Schanke, Anne-Kristine & Larsen, Ingar H. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Clinical characteristics and physical functioning in persons hospitalized following the Norwegian terror attacks in July 2011: A follow-up study. Journal of Rehabilitation Medicine. ISSN 1650-1977. 51(3), s. 225–233. doi: 10.2340/16501977-2521. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rueness, Janne; Myhre, Mia Cathrine; Strøm, Ida Frugård; Wentzel-Larsen, Tore; Dyb, Grete & Thoresen, Siri (2019). The mediating role of posttraumatic stress reactions in the relationship between child abuse and physical health complaints in adolescence and young adulthood. European Journal of Psychotraumatology. ISSN 2000-8066. 10(1). doi: 10.1080/20008198.2019.1608719. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rueness, Janne; Myhre, Mia Cathrine; Strøm, Ida Frugård; Wentzel-Larsen, Tore; Dyb, Grete & Thoresen, Siri (2019). Child abuse and physical health: A population-based study on physical health complaints among adolescents and young adults . Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. doi: 10.1177/1403494819848581.
 • Glad, Kristin Alve; Kilmer, Ryan P.; Dyb, Grete & Hafstad, Gertrud Sofie (2019). Caregiver-reported positive changes in young survivors of a terrorist attack. Journal of Child and Family Studies. ISSN 1062-1024. 28(3), s. 704–719. doi: 10.1007/s10826-018-1298-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bugge, Ingrid; Jensen, Tine Kristin; Nilsen, Lisa Govasli; Ekeberg, Øivind; Dyb, Grete & Diseth, Trond H (2018). Psychosocial care for hospitalized young survivors after the terror attack on Utøya Island: A qualitative study of the survivors’ experiences. Injury. ISSN 0020-1383. s. 1–8. doi: 10.1016/j.injury.2018.10.024.
 • Stene, Lise Eilin; Schultz, Jon-Håkon & Dyb, Grete (2018). Returning to school after a terror attack: a longitudinal study of school functioning and health in terror‑exposed youth . European Child and Adolescent Psychiatry. ISSN 1018-8827. s. 1–10. doi: 10.1007/s00787-018-1196-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Lisa Govasli; Hafstad, Gertrud Sofie; Staksrud, Elisabeth & Dyb, Grete (2018). Five reasons for using social media among young terror survivors: Results from the Utøya study. Computers in Human Behavior. ISSN 0747-5632. 84, s. 285–294. doi: 10.1016/j.chb.2018.03.006.
 • Stensland, Synne; Zwart, John-Anker; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2018). The headache of terror: A matched cohort study of adolescents from the Utøya and the HUNT Study. Neurology. ISSN 0028-3878. 90(2), s. e111–e118. doi: 10.1212/WNL.0000000000004805.
 • Glad, Kristin Alve; Thoresen, Siri; Hafstad, Gertrud Sofie & Dyb, Grete (2018). Survivors Report Back. Young people reflect on their media experiences after a terrorist attack. Journalism Studies. ISSN 1461-670X. 19(11), s. 1652–1668. doi: 10.1080/1461670X.2017.1291313.
 • Schnyder, Ulrich; Schäfer, Ingo; Aakvaag, Helene Flood; Adjukovic, Dean; Bakker, Anne & Bisson, Jonathan I. [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2017). The global collaboration on traumatic stress. European Journal of Psychotraumatology. ISSN 2000-8066. 8. doi: 10.1080/20008198.2017.1403257.
 • Haga, Jon Magnus; Thoresen, Siri; Stene, Lise Eilin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2017). Healthcare to parents of young terrorism survivors: A registry-based study in Norway. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 7(12). doi: 10.1136/bmjopen-2017-018358.
 • Haga, Jon Magnus; Stene, Lise Eilin; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2017). Does posttraumatic stress predict frequency of general practitioner visits in parents of terrorism survivors? A longitudinal study. European Journal of Psychotraumatology. ISSN 2000-8066. 8(1). doi: 10.1080/20008198.2017.1389206.
 • Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin; Dyb, Grete & Wentzel-Larsen, Tore (2017). Emotional reactions in parents of the youth who experienced the Utøya shooting on 22 July 2011; results from a cohort study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 7(10). doi: 10.1136/bmjopen-2016-015345. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bugge, Ingrid; Dyb, Grete; Stensland, Synne; Ekeberg, Øivind; Wentzel-Larsen, Tore & Diseth, Trond H (2017). Physical Injury and Somatic Complaints: The Mediating Role of Posttraumatic Stress Symptoms in Young Survivors of a Terror Attack. Journal of Traumatic Stress. ISSN 0894-9867. 30(3), s. 229–236. doi: 10.1002/jts.22191.
 • Hafstad, Gertrud Sofie; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore; Maercker, Andreas & Dyb, Grete (2017). PTSD or not PTSD? Comparing the proposed ICD-11 and the DSM-5 PTSD criteria among young survivors of the 2011 Norway attacks and their parents. Psychological Medicine. ISSN 0033-2917. 47(7), s. 1283–1291. doi: 10.1017/S0033291716002968.
 • Glad, Kristin Alve; Hafstad, Gertrud Sofie; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2017). A longitudinal study of psychological distress and exposure to trauma reminders after terrorism. Psychological Trauma. ISSN 1942-9681. 9, s. 145–152. doi: 10.1037/tra0000224.
 • Aakvaag, Helene Flood; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2017). Adult victimization in female survivors of childhood violence and abuse: the contribution of multiple types of violence. Violence against Women. ISSN 1077-8012. 23(13), s. 1601–1619. doi: 10.1177/1077801216664427.
 • Dyb, Grete; Glad, Kristin Alve & Hafstad, Gertrud Sofie (2016). Utøya-studien: Forskningsetiske betraktninger. I Enebakk, Vidar; Ingierd, Helene & Refsdal, Nils Olav (Red.), De berørte etter 22. juli. Forskningsetiske perspektiver. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202522056. s. 27–51.
 • Stene, Lise Eilin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2016). Healthcare needs, experiences and satisfaction after terrorism: A longitudinal study of survivors from the Utøya attack. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 7:1809. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01809.
 • Wiström, Erik David; Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2016). Following the Utøya attack – who received early assistance? . Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(14-15), s. 1223–1226. doi: 10.4045/tidsskr.15.0691.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stene, Lise Eilin; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete Anita (2022). Changes in healthcare utilization after mass trauma: A register-based study of young survivors’ utilization of primary care and mental health services before and after the Utøya attack in Norway.
 • Wøien, Hilde; Rosseland, Leiv Arne; Bondjers, Kristina; Lingaas, Ingebjørg; Dyb, Grete Anita & Zwart, John Anker Henrik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Stress reactions and health problems in hospital personel during the Covid-19 pandemic; a longitudinal, multicenter study.
 • Bondjers, Kristina; Stensland, Synne; Zwart, John Anker Henrik; Rosseland, Leiv Arne; Wøien, Hilde & Atar, Dan [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Hvordan gikk det? Støtte og stolthet gjennom pandemien - rapport fra en longitudinell studie av 2000 sykehuspersonell.
 • Bondjers, Kristina; Stensland, Synne; Zwart, John Anker Henrik; Rosseland, Leiv Arne; Wøien, Hilde & Atar, Dan [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Hvordan gikk det? Støtte og stolthet gjennom pandemien - rapport fra en longitudinell studie av 2000 sykehuspersonell.
 • Bondjers, Kristina; Stensland, Synne; Zwart, John Anker Henrik; Rosseland, Leiv Arne; Wøien, Hilde & Atar, Dan [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Psychological impact of the Covid-19 pandemic on healthcare workers.
 • Stensland, Synne; Bondjers, Kristina; Zwart, John Anker Henrik; Rosseland, Leiv Arne; Wøien, Hilde & Atar, Dan [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Did hospital personnel receive adequate help and support to reduce work-related stress during the Covid-19 pandemic? The Norwegian Study of Hospital Personnel.
 • Bondjers, Kristina; Lingaas, Ingebjørg; Stensland, Synne; Wøien, Hilde; Muller, Ashley Elizabeth & Atar, Dan [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Is it all bad? - sense of accomplishment among health-care workers during the Covid-19 pandemic.
 • Dyb, Grete Anita (2021). Hvor står forskningen? Eksisterende forskning på de som ble rammet 22. juli.
 • Glad, Kristin Alve; Thoresen, Siri & Dyb, Grete (2020). «Slitsomt» «Ubehagelig» «Plagsomt» Slik beskriver Utøya-overlevende møtet med mediene etter 22. juli. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Glad, Kristin Alve; Stensland, Synne; Czajkowski, Nikolai Olavi; Boelen, Paul & Dyb, Grete (2020). The longitudinal association between symptoms of posttraumatic stress and complicated grief. A random intercepts cross-lag analysis.
 • Ingierd, Helene; Aarli, Ragna; Staksrud, Elisabeth; Mikkelsen, Øyvind; Dyb, Grete & Anfinset, Nils (2020). Hvor ble det av forskningsetikken? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Ingjerd, Helene; Aarli, Ragna; Staksrud, Elisabeth; Mikkelsen, Øyvind; Dyb, Grete & Anfinset, Nils (2020). Hvor ble det av forskningsetikken? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Stensland, Synne; Andreassen, Anne Lie; Lingaas, Ingebjørg; Undset, Andrea Barsnes & Dyb, Grete (2019). Instruksjonsvideo for bruk av aktigraf.
 • Stensland, Synne; Lingaas, Ingebjørg; Undset, Andrea Barsnes; Andreassen, Anne Lie & Dyb, Grete (2019). Informasjonsfilm om Utøyastudien.
 • Stensland, Synne; Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore; Zwart, John-Anker & Dyb, Grete (2019). Smerte og posttraumatiske stress reaksjoner etter terror Utøyastudien .
 • Stensland, Synne; Glad, Kristin Alve; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2019). In quest for rest Frequent use of alcohol and medication to sleep and rest among survivors of a terrorist attack. The longitudinal Utøya cohort study .
 • Stensland, Synne; Glad, Kristin Alve; Porcheret, Kate; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2019). No rest for the weary Long-term sleep problems in survivors of the Utøya terrorist attack .
 • Aakvaag, Helene Flood; Stensland, Synne & Dyb, Grete (2019). Shame after a terrorist attack: Associations with event characteristics and interpersonal violence in young survivors three years after the Utøya Island attacks.
 • Thoresen, Siri; Stensland, Synne; Birkeland, Marianne Skogbrott; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2019). Trauma in social relationships. Longitudinal associations between social support and posttraumatic stress in young survivors of a terrorist attack: The Utøya Study.
 • Glad, Kristin Alve; Stensland, Synne; Czajkowski, Nikolai Olavi; Boelen, Paul & Dyb, Grete (2019). The longitudinal association between complicated grief and symptoms of posttraumatic stress. A random-intercept cross-lag analysis.
 • Dyb, Grete; Ingebrethsen, Christian & Aune, Oddvin (2018). – Bør tenke seg nøye om før de ser Utøya-filmen. [Internett]. NRK.no.
 • Dyb, Grete (2018). Utøya-filmen er ikke nok for å gi forståelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Kassam-Adams, Nancy; Borja, Susan; Dyb, Grete & Alisic, Eva (2018). Data Sharing and Open Science Practices: Implications for the Traumatic Stress Field.
 • Stensland, Synne; Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2018). Early somatic symptoms predict posttraumatic stress over time. The Utøya study.
 • Elmore Borbon, Diane; Dyb, Grete; Friedman, Merle; Kudler, Harold & Lieberman, Alicia (2018). Our Work can Change the World: People, Policy and Pivotal Moments.
 • Dyb, Grete (2018). Undervisningsopplegget for 22. juli.
 • Dyb, Grete (2018). Violence and Traumatic Stress - A Global Threat to Children's Health.
 • Dyb, Grete (2018). Child trauma - toxic to the young mind?
 • Dyb, Grete (2018). Déjà vu - recalling being hit by terror.
 • Rueness, Janne; Myhre, Mia Cathrine; Strøm, Ida Frugård; Wentzel-Larsen, Tore; Dyb, Grete & Thoresen, Siri (2018). PTSR mediate the relationship between child abuse and physical Health complaints in adolescence and early adulthood.
 • Rueness, Janne; Myhre, Mia Cathrine; Strøm, Ida Frugård; Wentzel-Larsen, Tore; Dyb, Grete & Thoresen, Siri (2018). The physical health impact of child abuse: A population survey on physical health complaints among adolescents and young adults.
 • Nilsen, Lisa Govasli; Hafstad, Gertrud Sofie; Staksrud, Elisabeth & Dyb, Grete (2018). Bruk av sosiale medier etter terror.
 • Nilsen, Lisa Govasli; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2018). Institutional Trust after Terror.
 • Stene, Lise Eilin; Schultz, Jon-Håkon & Dyb, Grete (2018). School functioning and health in survivors of the Utøya youth camp attack .
 • Glad, Kristin Alve; Czajkowski, Nikolai O.; Dyb, Grete & Hafstad, Gertrud Sofie (2018). Cross-lagged association between PTSD symptoms and perceived centrality of a terrorist attack.
 • Stensland, Synne; Zwart, John-Anker; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2018). Hodepine etter terror.
 • Nilsen, Lisa Govasli; Stene, Lise Eilin; Glad, Kristin Alve; Hafstad, Gertrud Sofie & Dyb, Grete (2017). Oppfølgingen av de som overlevde på Utøya: Erfaringer med tiltakene fra det offentlige hjelpeapparatet.
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2017). Diagnoses Before and After Traumatic Events - A Longitudinal Study of the Survivors of the Utøya Massacre.
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2017). Healthcare utilization in young survivors of a terrorist attack: Lessons learned from the Utøya 2011 shooting .
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2017). Lessons from the 2011 Utøya attack on healthcare utilization in young survivors of terrorism.
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2017). Posttraumatic distress, self-perceived healthcare needs and utilization of psychiatric services among survivors of the Utøya youth camp attack.
 • Stensland, Synne; Zwart, John-Anker; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2017). The Headache of Gun Violence: Migraine and Tension-Type Headache among Adolescents Exposed to a Mass-Shooting and Controls (the Utøya and the HUNT Study).
 • Stensland, Synne; Thoresen, Siri & Dyb, Grete (2017). Terror, interpersonal violence, marginalization and loneliness in adolescents: The Utøya and the HUNT Study. .
 • Stensland, Synne; Zwart, John-Anker; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2016). The Headache of Terror Risk of migraine and tension-type headache among adolescents exposed to terror: the Utøya and HUNT Study.
 • Dyb, Grete (2016). Psykososiale tiltak etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011: Lyktes vi med å gi god hjelp?
 • Dyb, Grete (2016). Ungdom og terror.
 • Dyb, Grete (2016). Barn og katastrofer.
 • Dyb, Grete (2016). Children and Youth Exposed to Disasters and Terror: What is the impact in a Longitudinal Perspective?
 • Dyb, Grete (2016). Public Health Approaches to the Development and Implementation of Trauma Focused Interventions in Post-Disaster contexts.
 • Dyb, Grete (2016). Hjemme igjen, men til et endret liv. Oppsummering av NKVTS`forskning fra studien om de som overlevde på Utøya.
 • Hafstad, Gertrud Sofie; Dyb, Grete; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore & Maercker, Andreas (2016). ICD-11 and DSM-5: Prevalence, Overlap and Stability of Posttraumatic Stress Symptoms over Time in Young Survivors of the 2011 Norway Attacks.
 • Dyb, Grete (2016). Responding to terror attacks: What are the right ways to act?
 • Stensland, Synne; Zwart, John-Anker; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2016). The headache of terror.
 • Aakvaag, Helene Flood; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore; Dyb, Grete; Røysamb, Espen & Olff, Miranda (2016). Broken since it happened. A population study of trauma-related shame after violence and sexual abuse.
 • Aakvaag, Helene Flood; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore; Dyb, Grete; Røysamb, Espen & Olff, Miranda (2016). Broken and guilty since it happened. A population study of trauma-related shame and guilt after violence and sexual abuse.
 • Nilsen, Lisa Govasli; Langballe, Åse & Dyb, Grete (2016). “Men hva er det egentlig ment for?” Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya.
 • Fugelsnes, Elin; Ytterhus, Borgunn & Dyb, Grete (2016). Mener barn bør få ta forskningsvalg selv. Forskningsetikk. ISSN 1502-6353. 16(1), s. 16–17.
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2016). Relationship between Posttraumatic Stress Symptoms, Self-perceived Mental Health Service Needs and Actual Utilization of Mental Health Services among Survivors of the Utøya Terrorist Attack.
 • Glad, Kristin Alve; Hafstad, Gertrud Sofie; Dyb, Grete & Czajkowski, Nikolai Olavi (2020). Transformed by trauma. A longitudinal study of posttraumatic stress, growth and perceived event centrality among youths and emerging adults after the terrorist attack on Utøya island . Damnett.
 • Nilsen, Lisa Govasli; Stene, Lise Eilin; Glad, Kristin Alve; Hafstad, Gertrud Sofie & Dyb, Grete (2017). Oppfølgingen av de som overlevde på Utøya. Erfaringer med tiltakene fra det offentlige hjelpeapparatet. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. ISSN 978-82-8122-114-7.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:37 - Sist endret 17. aug. 2022 11:51