Grethe Månum

Bilde av Grethe Månum
English version of this page
Mobiltelefon +47 91776982
Rom G 2 24
Brukernavn
Besøksadresse Sunnaas sykehus
Postadresse Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO
Andre tilknytninger Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (Student)

Faglige interesser

Som lege er jeg spesielt interessert i rehabilitering ved (lang)varige funksjonsnedsettelser og hvordan man kan ha et best mulig liv til tross for slike. Jeg er interessert både i hvilke tiltak som hjelper den enkelte og hvordan systemet best kan innrettes for å hjelpe flest mulig på en optimal måte. 

Mine vitenskapelige interessefelt spenner relativt vidt og omfatter funksjonsutfordringer og spesialisert rehabiliteringstilbud til de som pådrar seg en varig funksjonshemming som følge av skade under psykologisk traumatiske omstendigheter; spesialisert rehabilitering av pasienter med samtidig rus og/eller psykisk lidelse og kognitiv og/eller fysisk følgetilstand etter sykdom, skade eller behandling; medisinsk etiske problemstillinger i høyspesialisert rehabilitering, voksne med cerebral parese (CP); ryggmargsskaderehabilitering, spesialisert rehabilitering av gang- og arm/håndfunksjon hos pasienter med følgetilstander etter nevrologisk skade/sykdom; og medisinske komplikasjoner og aldring hos pasienter med fysisk og/eller kognitiv funksjonssvikt som følge av sykdom, skade eller sjelden diagnose.

Undervisning

I medisinstudiet underviser jeg i modul 3, 4 og 8. Jeg underviser også spesialistkandidater i fysikalsk medisin og rehabilitering, samt andre faggrupper. Medisinstudenter må gjerne ta kontakt vedrørende mulig studentoppgave innen rehabilitering.

Bakgrunn

Utdanning

2017            Universitetspedagogikk 170 timer
2016            Europeisk spesialist (UEMS/PRM) 
2015            Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
2012            Phd, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO)
1998            Akupunktør NFKA (bachelor)
1996            Cand.med. fra Det medisinske fakultet, UiO

Relevante opplæringsprogrammer

2016          Career/Leadership Researchers Postdoctoral, UIO 

2016          Instruktør oppmerksomhetstrening

2014          Forskningsledelse,-veiledning. Dnlf, UiO, Helse SØ

2005          Frist meg inn i ledelse. Helse SØ, Dnlf

Verv

 • Leder Spesialitetskomiteen for fysikalsk medisin og rehabilitering, Den norske legeforening
 • Medlem nasjonal arbeidsgruppe simulering og ferdighetstrening ny LIS
 • Medlem Fagråd Regional Utdanning Helse Sør Øst
 • Styremedlem Beitostølen Helsesportsenter

Foruten å jobbe ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo har jeg en hovedstilling ved Sunnaas sykehus hvor jeg arbeider som medisinsk fagsjef.

Jeg samarbeider bl.a. med forskere ved Psykologisk Institutt UiO, Oslo universitetssykehus, Senter for medisinsk etikk (SME, Institutt for helse og samfunn UIO), Universitetet i Gøteborg samt kollegaer ved Institutt for klinisk medisin og Sunnaas sykehus.

Publikasjoner

Publikasjoner

Fredwall SO, Maanum G, Johansen H, Snekkevik H, Savarirayan R, Lidal IB. Current knowledge of medical complications in adults with achondroplasia: A scoping review. Clin Genet. 2019 Mar 27. doi: 10.1111/cge.13542. [Epub ahead of print] Review.

Wisløff-Aase K, Ræder J, Månum G, Løvstad M, Schanke AK, Ekeberg Ø, Stanghelle JK. Chronic pain among the hospitalized patients after the 22 July 2011 terror attacks in Oslo and at Utøya Island. Acta Anaesthesiol Scand. 2019 Apr 9. doi: 10.1111/aas.13373. [Epub ahead of print].

Løvstad M, Månum G, Wisløff-Aase K, Hafstad G, Ræder J, Stanghelle JK, Schanke AK. Persons injured in the 2011 terror attacks in Norway - Relationship between post-traumatic stress symptoms, emotional distress, fatigue, sleep, and pain outcomes, and medical and psychosocial factors. Disabil Rehabil. 2019 Apr 24:1-9. doi: 10.1080/09638288.2019.1585489. [Epub ahead of print].

Sørensen L, Månum G. A single subject study of robotic upper limb training in the subacute phase for patients with a cervical spinal cord injury. Spinal Cord Series and Cases 2019 Mar, 5(29).

Månum G, Løvstad M, Wisløff-Aase K, Larsen I, Schanke AK, Ræder J, Dyb G, Ekeberg Ø, Stanghelle JK. Clinical characteristics, physical functioning and life satisfaction in persons hospitalized following the Norwegian terror attacks of July 2011 – a three year follow up. J Rehabil Med 2019 Mar 13; 51(3):225-233. doi: 10.2340/16501977-2521.

Prosjekter

The International Spinal Cord Injury Survey – Norway (InSCI-Nor)

 

Trening med eksoskeleton for overekstremiteter i rehabilitering av pasienter med ryggmargsskade

 

Akondroplasistudien - kartlegging av helseutfordringer, medisinske komplikasjoner og helsetjenestetilbud til voksne med akondroplasi

 

Funksjonell elektrostimulering og botulinum toksin A i spastisitetsbehandling

 

A technology assisted, high intensive task-oriented exercise program to improve arm and hand function in persons with stroke. The TecHITo trial.

 

Videospilltrening hos personer med CP

 

Oppmerksomhetstrening (mindfulness) i gruppe for voksne med cerebral parese og kronisk smerteproblematikk

 

 • Fredwall, Svein Otto; Månum, Grethe; Johansen, Heidi; Snekkevik, Hildegun; Savarirayan, Ravi & Lidal, Ingeborg Beate (2019). Current knowledge of medical complications in adults with achondroplasia: A scoping review. Clinical Genetics.  ISSN 0009-9163. . doi: 10.1111/cge.13542
 • Løvstad, Marianne; Månum, Grethe; Wisløff-Aase, Kristin; Hafstad, Gertrud Sofie; Ræder, Johan; Larsen, Ingar; Stanghelle, Johan K & Schanke, Anne-Kristine (2019). Persons injured in the 2011 terror attacks in Norway - Relationship between post-traumatic stress symptoms, emotional distress, fatigue, sleep, and pain outcomes, and medical and psychosocial factors. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288. . doi: 10.1080/09638288.2019.1585489
 • Madsen, Andrea; Fredwall, Svein Otto; Månum, Grethe; Henriksen, Christine & Slettahjell, Hanne Bjørg (2019). Anthropometrics, diet, and resting energy expenditure in Norwegian adults with achondroplasia. American Journal of Medical Genetics. Part A.  ISSN 1552-4825.  179(9), s 1745- 1755 . doi: 10.1002/ajmg.a.61272
 • Månum, Grethe; Løvstad, Marianne; Wisløff-Aase, Kristin; Ræder, Johan; Schanke, Anne-Kristine; Larsen, Ingar; Dyb, Grete; Ekeberg, Øivind & Stanghelle, Johan K (2019). Clinical characteristics and physical functioning in persons hospitalized following the Norwegian terror attacks in July 2011: A follow-up study. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977.  51(3), s 225- 233 . doi: 10.2340/16501977-2521
 • Wisløff-Aase, Kristin; Ræder, Johan; Månum, Grethe; Løvstad, Marianne; Schanke, Anne-Kristine; Dyb, Grete; Ekeberg, Øivind & Stanghelle, Johan K (2019). Chronic pain among the hospitalized patients after the 22 july 2011 terror attacks in Oslo and at Utøya Island. Acta Anaesthesiologica Scandinavica.  ISSN 0001-5172. . doi: 10.1111/aas.13373
 • Strøm, Vegard; Månum, Grethe; Leiulfsrud, Annelie; Wedege, Pia; Rekand, Tiina; Halvorsen, Annette; Fjellheim, Leif Arild & Stanghelle, Johan K (2017). People with Spinal Cord Injury in Norway. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation.  ISSN 0894-9115.  96(2), s S99- S101 . doi: 10.1097/PHM.0000000000000572
 • Lundberg, Larsen Kerstin; Månum, Grethe; Frøslie, Kathrine Frey & Jahnsen, Reidun Birgitta (2012). Ambulant adults with spastic cerebral palsy: The validity of lower limb joint angle measurements from sagittal video recordings. Gait & Posture.  ISSN 0966-6362.  35(2), s 186- 191 . doi: 10.1016/j.gaitpost.2011.09.004
 • Månum, Grethe; Jahnsen, Reidun; Stanghelle, Johan K; Sandvik, Leiv; LUNDBERG, LARSEN KERSTIN & Keller, Anne (2012). FACE AND CONSTRUCT VALIDITY OF THE GAIT DEVIATION INDEX IN ADULTS WITH SPASTIC CEREBRAL PALSY. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977.  44(3), s 272- 275 . doi: 10.2340/16501977-0930
 • Månum, Grethe; Jahnsen, Reidun Birgitta; Stanghelle, Johan K; Sandvik, Leiv & Keller, Anne (2011). Effects of botulinum toxin A in ambulant adults with spastic cerebral palsy: A randomized double-blind placebo controlled-trial. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977.  43(4), s 338- 347 . doi: 10.2340/16501977-0672
 • Månum, Grethe; Jahnsen, Reidun Birgitta; Frøslie, Kathrine Frey; Larsen, Kerstin L. & Keller, Anne (2010). Walking ability and predictors of performance on the 6-minute walk test in adults with spastic cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology.  ISSN 0012-1622.  52(6), s E126- E132 . doi: 10.1111/j.1469-8749.2010.03614.x

Se alle arbeider i Cristin

 • Månum, Grethe; Høie, Helene & Lyby, Peter Solvoll (2016). Mindfulness based techniques in a group setting of patients with severe and newly acquired physical injuries.
 • Månum, Grethe; Løvstad, Marianne; Wisløff-Aase, Kristin; Stanghelle, Johan K; Larsen, Ingar Hauglund & Ræder, Johan (2016). Pain, function and health-care needs in hospitalized victims 3 years after the terror attacks in Norway July 22nd 2011.
 • Høie, Helene; Lyby, Peter Solvoll & Månum, Grethe (2015). Testing of transcranial direct current stimulation (tDCS) on neuropathic pain after spinal cord injury.
 • Høye, Helene; Månum, Grethe & Sigurdardottir, Solrun (2013). Cognitive profile in adults with cerebral palsy according to employment status - a descriptive pilot study.
 • Ingebretsen, Gyri; Andersen, Ole Christian; Danielsen, Trygve; Glott, Thomas; Hansen, Sandra Linnea; Månum, Grethe; Netteland, Anna-Beth & Opheim, Arve Isak (2013). Certification of physiotherapists to use the Ekso™ robot in training of patients at Sunnaas Rehabilitation Hospital.
 • Månum, Grethe (2013). Kunnskapsbasert behandling av spastisitet og relaterte funksjonshemminger hso voksne med spastisk lammelse.
 • Månum, Grethe (2013). Kunnskapsbasert behandling av spastisk lammelse i en rehabiliteringskontekst.
 • Månum, Grethe; Høiness, Per Reidar; Conradi, Sven; Hoen, Margrethe; Høye, Helene; Nordby, Petra Ahlvin; Følstad, Susanne; Langenes, Ivar; Jahnsen, Reidun; Lannem, Anne M.; Simic, Jelena & Opheim, Arve Isak (2013). Establishing a health care program for adults with cerebral palsy.
 • Månum, Grethe; Høiness, Per Reidar; Conradi, Sven; Hoen, Margrethe; Høye, Helene; Nordby, Petra Ahlvin; Følstad, Susanne; Langenes, Ivar; Jahnsen, Reidun; Lannem, Anne M.; Simic, Jelena & Opheim, Arve Isak (2013). Establishing a health care program for adults with cerebral palsy. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977.  45, s 969
 • Opheim, Arve Isak; Andersen, Ole Christian; Danielsen, Trygve; Glott, Thomas; Hansen, Sandra Linnea; Netteland, Anna-Beth & Månum, Grethe (2013). Clinical testing of safety and feasibility of the Ekso™ exoskeleton robot for walking in patients with a spinal cord injury.
 • Opheim, Arve Isak; Ingebretsen, Gyri; Danielsen, Trygve; Netteland, Anna-Beth; Andersen, Ole Christian; Hansen, Sandra Linnea; Månum, Grethe & Glott, Thomas (2013). Clinical testing of Ekso™, a robotic exoskeleton – a study protocol.
 • Opheim, Arve Isak; Weider, Tone Stokstad; Månum, Grethe & Moe-Nilssen, Rolf (2013). Reliability of 3-dimensional gait analysis in personswith a traumatic brain injury.
 • Opheim, Arve Isak; Weider, Tone Stokstad; Månum, Grethe & Moe-Nilssen, Rolf (2013). Reliability of 3-dimensional gait analysis in personswith a traumatic brain injury. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977.
 • Wedege, Pia; Månum, Grethe; Steffen, Kathrin; Strøm, Vegard & Opheim, Arve Isak (2013). Reliability of three-dimensional gait analysis inadults with spinal cord injury.
 • Følstad, Susanne; Månum, Grethe & Jahnsen, Reidun (2012). A pilot study on Constraint Induced Movement Therapy for adults with spastic unilateral CP.
 • Månum, Grethe (2012). Adults with spastic cerebral palsy - studies on effects of botulinum toxin A, walking function and gait analysis outcomes.
 • Månum, Grethe; Jahnsen, Reidun & Stanghelle, Johan K (2012). The effects of botulinum toxin A on overall gait in adults with spastic cerebral palsy.
 • Månum, Grethe; Opheim, Arve Isak & Jahnsen, Reidun (2012). Reliability of three-dimensional gait analysis in adults with spastic cerebral palsy.
 • Månum, Grethe (2011). Voksne med cerebral parese på Sunnaas sykehus: Klinisk tilbud, fagutvikling og forskning.
 • Månum, Grethe; Jahnsen, Reidun; Stanghelle, Johan K; Sandvik, Leiv; Larsen, Kerstin Lundberg & Keller, Anne (2011). Validity of the Gait Deviation Index in adults with spastic cerebral palsy.
 • Månum, Grethe; Jahnsen, Reidun; Sandvik, Leiv; Stanghelle, Johan K & Keller, Anne (2010). Effects of Botulinum toxin A in ambulant adults with spastic cerebral palsy: A randomized double blind placebo controlled trial.
 • Larsen, Kerstin Lundberg; Månum, Grethe; Frøslie, Kathrine Frey & Jahnsen, Reidun (2009). The inter- and intrarater reliability of Salford Gait Tool in adults with cerebral palsy.
 • Månum, Grethe (2009). Databasert tredimensjonal bevegelsesanalyse; indikasjon – og hvilken informasjon får vi?.
 • Månum, Grethe; Jahnsen, Reidun; Frøslie, Kathrine Frey; Larsen, Kerstin Lundberg & Keller, Anne (2009). Predictors of the performance of six minute walk test in adults with cerebral palsy.
 • Månum, Grethe (2008). Spastisitet hos ryggmargsskadde.
 • Månum, Grethe (2008). Spastisitet og databasert tredimensjonal ganganalyse: Kvalitet i klinikk og forskning.
 • Alvin, Petra; Månum, Grethe & Stanghelle, Johan K (2005). Sluttrapport ”Evaluering av Behandlingsreiser til Syden for pasienter med nevromuskulære sykdommer, prøveprosjekt 2.
 • Månum, Grethe (2005). Funksjonstap hos voksne med Cerebral Parese. Prosjektnummer 2004/0036. Sluttrapport Helse & Rehabilitering.
 • Månum, Grethe (2005). Fysiske funksjonsendringer hos voksne med Cerebral Parese.
 • Månum, Grethe; Wærstad, Knut; Anonsen, Nils Olav; Molberg, Mari & Følstad, Susanne (2005). URT grupperapport Cerebral Parese.
 • RENNIE, LINDA; Opheim, Arve Isak; Gustavsen, Marit; Brock, Nana Lise & Månum, Grethe (2005). Presentation of the Motion Analysis Laboratory at Sunnaas Rehabilitation Hospital.
 • Månum, Grethe (2003). Cerebral parese er ingen”childhood disease”.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. mai 2019 11:30 - Sist endret 16. mai 2019 17:16