Grethe Månum

Bilde av Grethe Månum
English version of this page
Mobiltelefon +47 91776982
Rom G 123
Brukernavn
Besøksadresse Sunnaas sykehus
Postadresse OUS, Ullevål Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo
Andre tilknytninger Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (Student)

Jeg har min hovedstilling ved Sunnaas sykehus som fagdirektør 

Faglige interesser

Som lege, forsker og leder er jeg spesielt interessert i rehabilitering ved (lang)varige funksjonsnedsettelser og hvordan man kan ha et best mulig liv til tross for slike. Jeg er interessert både i hvilke tiltak som hjelper den enkelte og hvordan helsesystemet best kan innrettes for å redusere uønsket variasjon og hjelpe flest mulig på en optimal måte. 

Mine vitenskapelige interesseområder omfatter funksjonsutfordringer, rehabiliteringstilbud og organiseringen av dette til de som har en varig fysisk og/eller kognitiv funksjonshemming som følge av skade eller sykdom. Jeg er opptatt av pasientgruppen med  samtidig rus og/eller psykisk lidelse og kognitiv og/eller fysisk følgetilstand, spesialiserte rehabiliteringsintervensjoner rettet mot gang- og arm/håndfunksjon og forsknings-og kvalitetsforbedrende prosjekter i klinisk flyt. Jeg er også engasjert i problemstillinger som innebærer etisk stress og vanskelige prioriteringer innen fagområdet rehabilitering.

Undervisning og veiledning

I medisinstudiet underviser jeg i modul 3, 4 og 8. Jeg underviser også spesialistkandidater i fysikalsk medisin og rehabilitering, samt andre faggrupper i spesialisert rehabilitering.  Sunnaas sykehus har et aktivt forskningsmiljø og jeg er pt (høst 2020) involvert i flere forskningsprosjekter og hoved  eller biveileder for fire phd-studenter. Jeg samarbeider bl.a. med forskere ved Psykologisk Institutt UiO, Oslo universitetssykehus, Senter for medisinsk etikk (SME, Institutt for helse og samfunn UIO), Universitetet i Gøteborg samt kollegaer ved Institutt for klinisk medisin og Sunnaas sykehus.

Bakgrunn

Utdanning  
2019 Master erfaringsbasert helseadministrasjon, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO)  
2017 Universitetspedagogikk 200 timer, UiO
2016 Europeisk spesialist i fysikalsk og rehabiliteringsmedisin (UEMS/PRM) 
2015 Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
2012 Phd, Det medisinske fakultet, UiO
1998 Akupunktør NFKA (bachelor)
1996 Cand.med. fra Det medisinske fakultet, UiO

Relevante opplæringsprogrammer

2016          Career/Leadership Researchers Postdoctoral, UIO 

2016          Instruktør oppmerksomhetstrening

2014          Forskningsledelse,-veiledning. Dnlf, UiO, Helse SØ

2005          Frist meg inn i ledelse. Helse SØ, Dnlf

Verv

Styremedlem Beitostølen Helsesportsenter

Medlem Fagråd Regional Utdanning Helse Sør Øst

Emneord: Spesialisert rehabilitering, Multitraume, Ryggmargsskade, Bevegelsesvitenskap, Voksne med Cerebral Parese, Spastisitet, Smerte, Rus + psykisk lidelse + funksjonshemming etter sykdom/skade, Mestring, Prioriteringer og etiske dilemmaer i spesialisert rehabilitering

Publikasjoner

 • Fredwall, Svein Otto; Øverland, Britt; Berdal, Hanne; Berg, Søren; Weedon-Fekjær, Harald; Lidal, Ingeborg Beate; Savarirayan, Ravi & Månum, Grethe (2021). Obstructive sleep apnea in Norwegian adults with achondroplasia: a population-based study. Orphanet Journal of Rare Diseases.  ISSN 1750-1172.  16 . doi: 10.1186/s13023-021-01792-7
 • Fredwall, Svein Otto; Linge, Jennifer; Leinhard, Olof Dahlqvist; Kjønigsen, Lisa Jannicke; Eggesbø, Heidi Beate; Weedon-Fekjær, Harald; Lidal, Ingeborg Beate; Månum, Grethe; Savarirayan, Ravi & Tonstad, Serena (2020). Cardiovascular risk factors and body composition in adults with achondroplasia. Genetics in Medicine.  ISSN 1098-3600.  s 1- 8 . doi: 10.1038/s41436-020-01024-6
 • Fredwall, Svein Otto; Steen, Unni; de Vries, Olga; Rustad, Cecilie; Eggesbø, Heidi Beate; Weedon-Fekjær, Harald; Lidal, Ingeborg Beate; Savarirayan, Ravi & Månum, Grethe (2020). High prevalence of symptomatic spinal stenosis in Norwegian adults with achondroplasia: A population-based study. Orphanet Journal of Rare Diseases.  ISSN 1750-1172.  15(123), s 1- 13 . doi: 10.1186/s13023-020-01397-6 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Høye, Helene; Jahnsen, Reidun Birgitta; Løvstad, Marianne; Grøttland, Jeanette Hartveit; Sørli, Hilde; Tornås, Sveinung & Månum, Grethe (2020). A Mindfulness-Based Stress Reduction Program via Group Video Conferencing for Adults With Cerebral Palsy ? A Pilot Study. Frontiers in Neurology.  ISSN 1664-2295. . doi: 10.3389/fneur.2020.00195 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Slot, Wilma M.A.van der; Benner, Joyce L.; Brunton, Laura; Engel, Joyce M.; Gallien, Philippe; Hilberink, Sander R.; Månum, Grethe; Morgan, Prue; Opheim, Arve Isak; Riquelme, Inmaculada; Rodby-Bousquet, Elisabet; Şimşek, Tülay Tarsuslu; Thorpe, Deborah E.; Berg-Emons, Rita J.G. van den; Vogtle, Laura K.; Papageorgiou, Grigorios & Roebroeck, Marij E. (2020). Pain in adults with cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis of individual participant data.. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine.  ISSN 1877-0657. . doi: 10.1016/j.rehab.2019.12.011
 • Wong, Yih; Ada, Louise; Wang, Rongrong; Månum, Grethe & Langhammer, Birgitta (2020). Self-administered, home-based, upper limb practice in stroke patients: A systematic review. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977.  52(10) . doi: 10.2340/16501977-2738 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fredwall, Svein Otto; Månum, Grethe; Johansen, Heidi; Snekkevik, Hildegun; Savarirayan, Ravi & Lidal, Ingeborg Beate (2019). Current knowledge of medical complications in adults with achondroplasia: A scoping review. Clinical Genetics.  ISSN 0009-9163.  97, s 179- 197 . doi: 10.1111/cge.13542 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Løvstad, Marianne; Månum, Grethe; Wisløff-Aase, Kristin; Hafstad, Gertrud Sofie; Ræder, Johan; Larsen, Ingar H.; Stanghelle, Johan K & Schanke, Anne-Kristine (2019). Persons injured in the 2011 terror attacks in Norway - Relationship between post-traumatic stress symptoms, emotional distress, fatigue, sleep, and pain outcomes, and medical and psychosocial factors. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288. . doi: 10.1080/09638288.2019.1585489 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Madsen, Andrea; Fredwall, Svein Otto; Månum, Grethe; Henriksen, Christine & Slettahjell, Hanne Bjørg (2019). Anthropometrics, diet, and resting energy expenditure in Norwegian adults with achondroplasia. American Journal of Medical Genetics. Part A.  ISSN 1552-4825.  179(9), s 1745- 1755 . doi: 10.1002/ajmg.a.61272 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Månum, Grethe; Løvstad, Marianne; Wisløff-Aase, Kristin; Ræder, Johan; Schanke, Anne-Kristine; Larsen, Ingar H.; Dyb, Grete; Ekeberg, Øivind & Stanghelle, Johan K (2019). Clinical characteristics and physical functioning in persons hospitalized following the Norwegian terror attacks in July 2011: A follow-up study. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977.  51(3), s 225- 233 . doi: 10.2340/16501977-2521 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sørensen, Linda & Månum, Grethe (2019). A single-subject study of robotic upper limb training in the subacute phase for four persons with cervical spinal cord injury. Spinal Cord Series and Cases.  ISSN 2058-6124.  5(29), s 1- 9 . doi: 10.1038/s41394-019-0170-3
 • Wisløff-Aase, Kristin; Ræder, Johan; Månum, Grethe; Løvstad, Marianne; Schanke, Anne-Kristine; Dyb, Grete; Ekeberg, Øivind & Stanghelle, Johan K (2019). Chronic pain among the hospitalized patients after the 22 july 2011 terror attacks in Oslo and at Utøya Island. Acta Anaesthesiologica Scandinavica.  ISSN 0001-5172. . doi: 10.1111/aas.13373
 • Strøm, Vegard; Månum, Grethe; Leiulfsrud, Annelie; Wedege, Pia; Rekand, Tiina; Halvorsen, Annette; Fjellheim, Leif Arild & Stanghelle, Johan K (2017). People with Spinal Cord Injury in Norway. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation.  ISSN 0894-9115.  96(2), s S99- S101 . doi: 10.1097/PHM.0000000000000572
 • Lundberg, Larsen Kerstin; Månum, Grethe; Frøslie, Kathrine Frey & Jahnsen, Reidun Birgitta (2012). Ambulant adults with spastic cerebral palsy: The validity of lower limb joint angle measurements from sagittal video recordings. Gait & Posture.  ISSN 0966-6362.  35(2), s 186- 191 . doi: 10.1016/j.gaitpost.2011.09.004
 • Månum, Grethe; Jahnsen, Reidun; Stanghelle, Johan K; Sandvik, Leiv; LUNDBERG, LARSEN KERSTIN & Keller, Anne (2012). FACE AND CONSTRUCT VALIDITY OF THE GAIT DEVIATION INDEX IN ADULTS WITH SPASTIC CEREBRAL PALSY. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977.  44(3), s 272- 275 . doi: 10.2340/16501977-0930
 • Månum, Grethe; Jahnsen, Reidun Birgitta; Stanghelle, Johan K; Sandvik, Leiv & Keller, Anne (2011). Effects of botulinum toxin A in ambulant adults with spastic cerebral palsy: A randomized double-blind placebo controlled-trial. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977.  43(4), s 338- 347 . doi: 10.2340/16501977-0672
 • Månum, Grethe; Jahnsen, Reidun Birgitta; Frøslie, Kathrine Frey; Larsen, Kerstin L. & Keller, Anne (2010). Walking ability and predictors of performance on the 6-minute walk test in adults with spastic cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology.  ISSN 0012-1622.  52(6), s E126- E132 . doi: 10.1111/j.1469-8749.2010.03614.x

Se alle arbeider i Cristin

 • Månum, Grethe (2019). Challenges in PMR education and training.
 • Månum, Grethe (2019). Funksjon hos sykehusinnlagte fysisk skadde tre år etter terrorangrepene 22. juli 2011.
 • Månum, Grethe (2019). Kapittel 39 Habilitering og rehabilitering av barn og voksne med nevrologisk sykdom og skade., I: Eirik Helseth; Terje Rootwelt & Hanne Flinstad Harbo (red.),  Nevrologi og nevrokirurgi ; fra barn til voksen.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245024739.  Kapittel 39.
 • Månum, Grethe & Løvstad, Marianne (2019, 23. mai). Ny forskning på følger av terroren 22.7.11: Fysiske og psykiske symptomer hos pasienter som ble lagt inn på sykehus tre år etter angrepet. [TV].  Dagsnytt 18.
 • Månum, Grethe; Wisløff-Aase, Kristin & Løvstad, Marianne (2019, 23. mai). Fysiske og psykiske symptomer tre år etter terrorhandlingene 22.07.11 hos de som ble fysisk skadd og innlagt sykehus.  Aftenposten.
 • Månum, Grethe; Høie, Helene & Lyby, Peter Solvoll (2016). Mindfulness based techniques in a group setting of patients with severe and newly acquired physical injuries.
 • Månum, Grethe; Løvstad, Marianne; Wisløff-Aase, Kristin; Stanghelle, Johan K; Larsen, Ingar Hauglund & Ræder, Johan (2016). Pain, function and health-care needs in hospitalized victims 3 years after the terror attacks in Norway July 22nd 2011.
 • Høie, Helene; Lyby, Peter Solvoll & Månum, Grethe (2015). Testing of transcranial direct current stimulation (tDCS) on neuropathic pain after spinal cord injury.
 • Høye, Helene; Månum, Grethe & Sigurdardottir, Solrun (2013). Cognitive profile in adults with cerebral palsy according to employment status - a descriptive pilot study.
 • Ingebretsen, Gyri; Andersen, Ole Christian; Danielsen, Trygve; Glott, Thomas; Hansen, Sandra Linnea; Månum, Grethe; Netteland, Anna-Beth & Opheim, Arve Isak (2013). Certification of physiotherapists to use the Ekso™ robot in training of patients at Sunnaas Rehabilitation Hospital.
 • Månum, Grethe (2013). Kunnskapsbasert behandling av spastisitet og relaterte funksjonshemminger hso voksne med spastisk lammelse.
 • Månum, Grethe (2013). Kunnskapsbasert behandling av spastisk lammelse i en rehabiliteringskontekst.
 • Månum, Grethe; Høiness, Per Reidar; Conradi, Sven; Hoen, Margrethe; Høye, Helene; Nordby, Petra Ahlvin; Følstad, Susanne; Langenes, Ivar; Jahnsen, Reidun; Lannem, Anne M.; Simic, Jelena & Opheim, Arve Isak (2013). Establishing a health care program for adults with cerebral palsy.
 • Månum, Grethe; Høiness, Per Reidar; Conradi, Sven; Hoen, Margrethe; Høye, Helene; Nordby, Petra Ahlvin; Følstad, Susanne; Langenes, Ivar; Jahnsen, Reidun; Lannem, Anne M.; Simic, Jelena & Opheim, Arve Isak (2013). Establishing a health care program for adults with cerebral palsy. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977.  45, s 969
 • Opheim, Arve Isak; Andersen, Ole Christian; Danielsen, Trygve; Glott, Thomas; Hansen, Sandra Linnea; Netteland, Anna-Beth & Månum, Grethe (2013). Clinical testing of safety and feasibility of the Ekso™ exoskeleton robot for walking in patients with a spinal cord injury.
 • Opheim, Arve Isak; Ingebretsen, Gyri; Danielsen, Trygve; Netteland, Anna-Beth; Andersen, Ole Christian; Hansen, Sandra Linnea; Månum, Grethe & Glott, Thomas (2013). Clinical testing of Ekso™, a robotic exoskeleton – a study protocol.
 • Opheim, Arve Isak; Weider, Tone Stokstad; Månum, Grethe & Moe-Nilssen, Rolf (2013). Reliability of 3-dimensional gait analysis in personswith a traumatic brain injury.
 • Opheim, Arve Isak; Weider, Tone Stokstad; Månum, Grethe & Moe-Nilssen, Rolf (2013). Reliability of 3-dimensional gait analysis in personswith a traumatic brain injury. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977.
 • Wedege, Pia; Månum, Grethe; Steffen, Kathrin; Strøm, Vegard & Opheim, Arve Isak (2013). Reliability of three-dimensional gait analysis inadults with spinal cord injury.
 • Følstad, Susanne; Månum, Grethe & Jahnsen, Reidun (2012). A pilot study on Constraint Induced Movement Therapy for adults with spastic unilateral CP.
 • Månum, Grethe (2012). Adults with spastic cerebral palsy - studies on effects of botulinum toxin A, walking function and gait analysis outcomes.
 • Månum, Grethe; Jahnsen, Reidun & Stanghelle, Johan K (2012). The effects of botulinum toxin A on overall gait in adults with spastic cerebral palsy.
 • Månum, Grethe; Opheim, Arve Isak & Jahnsen, Reidun (2012). Reliability of three-dimensional gait analysis in adults with spastic cerebral palsy.
 • Månum, Grethe (2011). Voksne med cerebral parese på Sunnaas sykehus: Klinisk tilbud, fagutvikling og forskning.
 • Månum, Grethe; Jahnsen, Reidun; Stanghelle, Johan K; Sandvik, Leiv; Larsen, Kerstin Lundberg & Keller, Anne (2011). Validity of the Gait Deviation Index in adults with spastic cerebral palsy.
 • Månum, Grethe; Jahnsen, Reidun; Sandvik, Leiv; Stanghelle, Johan K & Keller, Anne (2010). Effects of Botulinum toxin A in ambulant adults with spastic cerebral palsy: A randomized double blind placebo controlled trial.
 • Larsen, Kerstin Lundberg; Månum, Grethe; Frøslie, Kathrine Frey & Jahnsen, Reidun (2009). The inter- and intrarater reliability of Salford Gait Tool in adults with cerebral palsy.
 • Månum, Grethe (2009). Databasert tredimensjonal bevegelsesanalyse; indikasjon – og hvilken informasjon får vi?.
 • Månum, Grethe; Jahnsen, Reidun; Frøslie, Kathrine Frey; Larsen, Kerstin Lundberg & Keller, Anne (2009). Predictors of the performance of six minute walk test in adults with cerebral palsy.
 • Månum, Grethe (2008). Spastisitet hos ryggmargsskadde.
 • Månum, Grethe (2008). Spastisitet og databasert tredimensjonal ganganalyse: Kvalitet i klinikk og forskning.
 • Alvin, Petra; Månum, Grethe & Stanghelle, Johan K (2005). Sluttrapport ”Evaluering av Behandlingsreiser til Syden for pasienter med nevromuskulære sykdommer, prøveprosjekt 2.
 • Månum, Grethe (2005). Funksjonstap hos voksne med Cerebral Parese. Prosjektnummer 2004/0036. Sluttrapport Helse & Rehabilitering.
 • Månum, Grethe (2005). Fysiske funksjonsendringer hos voksne med Cerebral Parese.
 • Månum, Grethe; Wærstad, Knut; Anonsen, Nils Olav; Molberg, Mari & Følstad, Susanne (2005). URT grupperapport Cerebral Parese.
 • RENNIE, LINDA; Opheim, Arve Isak; Gustavsen, Marit; Brock, Nana Lise & Månum, Grethe (2005). Presentation of the Motion Analysis Laboratory at Sunnaas Rehabilitation Hospital.
 • Månum, Grethe (2003). Cerebral parese er ingen”childhood disease”.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. mai 2019 11:30 - Sist endret 12. nov. 2020 19:28