Grethe Månum

Bilde av Grethe Månum
English version of this page
Mobiltelefon +47 91776982
Rom G 123
Brukernavn
Besøksadresse Sunnaas sykehus

Jeg har min hovedstilling ved Sunnaas sykehus som fagdirektør 

Faglige interesser

Som lege, forsker og leder er jeg spesielt interessert i rehabilitering ved (lang)varige funksjonsnedsettelser og hvordan man kan ha et best mulig liv til tross for slike. Jeg er interessert både i hvilke tiltak som hjelper den enkelte og hvordan helsesystemet best kan innrettes for å redusere uønsket variasjon og hjelpe flest mulig på en optimal måte. 

Mine vitenskapelige interesseområder omfatter funksjonsutfordringer, rehabiliteringstilbud og organiseringen av dette til de som har en varig fysisk og/eller kognitiv funksjonshemming som følge av skade eller sykdom. Jeg er opptatt av pasientgruppen med  samtidig rus og/eller psykisk lidelse og kognitiv og/eller fysisk følgetilstand, spesialiserte rehabiliteringsintervensjoner rettet mot gang- og arm/håndfunksjon og forsknings-og kvalitetsforbedrende prosjekter i klinisk flyt. Jeg er også engasjert i problemstillinger som innebærer etisk stress og vanskelige prioriteringer innen fagområdet rehabilitering.

Undervisning og veiledning

I medisinstudiet underviser jeg i modul 3, 4 og 8. Jeg underviser også spesialistkandidater i fysikalsk medisin og rehabilitering, samt andre faggrupper i spesialisert rehabilitering.  Sunnaas sykehus har et aktivt forskningsmiljø og jeg er pt (høst 2020) involvert i flere forskningsprosjekter og hoved  eller biveileder for fire phd-studenter. Jeg samarbeider bl.a. med forskere ved Psykologisk Institutt UiO, Oslo universitetssykehus, Senter for medisinsk etikk (SME, Institutt for helse og samfunn UIO), Universitetet i Gøteborg samt kollegaer ved Institutt for klinisk medisin og Sunnaas sykehus.

Bakgrunn

Utdanning  
2019 Master erfaringsbasert helseadministrasjon, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO)  
2017 Universitetspedagogikk 200 timer, UiO
2016 Europeisk spesialist i fysikalsk og rehabiliteringsmedisin (UEMS/PRM) 
2015 Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
2012 Phd, Det medisinske fakultet, UiO
1998 Akupunktør NFKA (bachelor)
1996 Cand.med. fra Det medisinske fakultet, UiO

Relevante opplæringsprogrammer

2016          Career/Leadership Researchers Postdoctoral, UIO 

2016          Instruktør oppmerksomhetstrening

2014          Forskningsledelse,-veiledning. Dnlf, UiO, Helse SØ

2005          Frist meg inn i ledelse. Helse SØ, Dnlf

Verv

Styremedlem Beitostølen Helsesportsenter

Medlem Fagråd Regional Utdanning Helse Sør Øst

Emneord: Spesialisert rehabilitering, Multitraume, Ryggmargsskade, Bevegelsesvitenskap, Voksne med Cerebral Parese, Spastisitet, Smerte, Rus + psykisk lidelse + funksjonshemming etter sykdom/skade, Mestring, Prioriteringer og etiske dilemmaer i spesialisert rehabilitering

Publikasjoner

 • Strøm, Vegard; Månum, Grethe; Arora, Mohit; Joseph, Conran; Kyriakides, Athanasios & Le Fort, Marc [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Physical Health Conditions in Persons with Spinal Cord Injury Across 21 Countries Worldwide. Journal of Rehabilitation Medicine. ISSN 1650-1977. 54. doi: 10.2340/jrm.v54.2040.
 • Wong, Yih; Li, Chao-Jin-Zi; Ada, Louise; Zhang, Tong; Månum, Grethe & Langhammer, Birgitta (2022). Upper limb training with a dynamic hand orthosis in early subacute stroke: A pilot randomized trial. Journal of Rehabilitation Medicine. ISSN 1650-1977. 54:jrm00279, s. 1–6. doi: 10.2340/jrm.v54.2231.
 • Fredwall, Svein Otto; Øverland, Britt; Berdal, Hanne; Berg, Søren; Weedon-Fekjær, Harald & Lidal, Ingeborg Beate [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Obstructive sleep apnea in Norwegian adults with achondroplasia: a population-based study. Orphanet Journal of Rare Diseases. ISSN 1750-1172. 16. doi: 10.1186/s13023-021-01792-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fredwall, Svein Otto; Linge, Jennifer; Leinhard, Olof Dahlqvist; Kjønigsen, Lisa Jannicke; Eggesbø, Heidi Beate & Weedon-Fekjær, Harald [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Cardiovascular risk factors and body composition in adults with achondroplasia. Genetics in Medicine. ISSN 1098-3600. s. 1–8. doi: 10.1038/s41436-020-01024-6.
 • Wong, Yih; Ada, Louise; Wang, Rongrong; Månum, Grethe & Langhammer, Birgitta (2020). Self-administered, home-based, upper limb practice in stroke patients: A systematic review. Journal of Rehabilitation Medicine. ISSN 1650-1977. 52(10). doi: 10.2340/16501977-2738. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fredwall, Svein Otto; Steen, Unni; de Vries, Olga; Rustad, Cecilie; Eggesbø, Heidi Beate & Weedon-Fekjær, Harald [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). High prevalence of symptomatic spinal stenosis in Norwegian adults with achondroplasia: A population-based study. Orphanet Journal of Rare Diseases. ISSN 1750-1172. 15(123), s. 1–13. doi: 10.1186/s13023-020-01397-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Høye, Helene; Jahnsen, Reidun Birgitta; Løvstad, Marianne; Grøttland, Jeanette Hartveit; Sørli, Hilde & Tornås, Sveinung [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). A Mindfulness-Based Stress Reduction Program via Group Video Conferencing for Adults With Cerebral Palsy ? A Pilot Study. Frontiers in Neurology. ISSN 1664-2295. doi: 10.3389/fneur.2020.00195. Fulltekst i vitenarkiv
 • Slot, Wilma M.A.van der; Benner, Joyce L.; Brunton, Laura; Engel, Joyce M.; Gallien, Philippe & Hilberink, Sander R. [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2020). Pain in adults with cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis of individual participant data. . Annals of Physical and Rehabilitation Medicine. ISSN 1877-0657. doi: 10.1016/j.rehab.2019.12.011.
 • Sørensen, Linda & Månum, Grethe (2019). A single-subject study of robotic upper limb training in the subacute phase for four persons with cervical spinal cord injury. Spinal Cord Series and Cases. ISSN 2058-6124. 5(29), s. 1–9. doi: 10.1038/s41394-019-0170-3.
 • Madsen, Andrea; Fredwall, Svein Otto; Månum, Grethe; Henriksen, Christine & Slettahjell, Hanne Bjørg (2019). Anthropometrics, diet, and resting energy expenditure in Norwegian adults with achondroplasia. American Journal of Medical Genetics. Part A. ISSN 1552-4825. 179(9), s. 1745–1755. doi: 10.1002/ajmg.a.61272. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fredwall, Svein Otto; Månum, Grethe; Johansen, Heidi; Snekkevik, Hildegun; Savarirayan, Ravi & Lidal, Ingeborg Beate (2019). Current knowledge of medical complications in adults with achondroplasia: A scoping review. Clinical Genetics. ISSN 0009-9163. 97, s. 179–197. doi: 10.1111/cge.13542. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wisløff-Aase, Kristin; Ræder, Johan; Månum, Grethe; Løvstad, Marianne; Schanke, Anne-Kristine & Dyb, Grete [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Chronic pain among the hospitalized patients after the 22 july 2011 terror attacks in Oslo and at Utøya Island. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. ISSN 0001-5172. doi: 10.1111/aas.13373.
 • Løvstad, Marianne; Månum, Grethe; Wisløff-Aase, Kristin; Hafstad, Gertrud Sofie; Ræder, Johan & Larsen, Ingar H. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Persons injured in the 2011 terror attacks in Norway - Relationship between post-traumatic stress symptoms, emotional distress, fatigue, sleep, and pain outcomes, and medical and psychosocial factors. Disability and Rehabilitation. ISSN 0963-8288. doi: 10.1080/09638288.2019.1585489. Fulltekst i vitenarkiv
 • Månum, Grethe; Løvstad, Marianne; Wisløff-Aase, Kristin; Ræder, Johan; Schanke, Anne-Kristine & Larsen, Ingar H. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Clinical characteristics and physical functioning in persons hospitalized following the Norwegian terror attacks in July 2011: A follow-up study. Journal of Rehabilitation Medicine. ISSN 1650-1977. 51(3), s. 225–233. doi: 10.2340/16501977-2521. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strøm, Vegard; Månum, Grethe; Leiulfsrud, Annelie; Wedege, Pia; Rekand, Tiina & Halvorsen, Annette [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). People with Spinal Cord Injury in Norway. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. ISSN 0894-9115. 96(2), s. S99–S101. doi: 10.1097/PHM.0000000000000572.
 • Månum, Grethe; Jahnsen, Reidun; Stanghelle, Johan K; Sandvik, Leiv; LUNDBERG, LARSEN KERSTIN & Keller, Anne (2012). FACE AND CONSTRUCT VALIDITY OF THE GAIT DEVIATION INDEX IN ADULTS WITH SPASTIC CEREBRAL PALSY. Journal of Rehabilitation Medicine. ISSN 1650-1977. 44(3), s. 272–275. doi: 10.2340/16501977-0930.
 • Lundberg, Larsen Kerstin; Månum, Grethe; Frøslie, Kathrine Frey & Jahnsen, Reidun Birgitta (2012). Ambulant adults with spastic cerebral palsy: The validity of lower limb joint angle measurements from sagittal video recordings. Gait & Posture. ISSN 0966-6362. 35(2), s. 186–191. doi: 10.1016/j.gaitpost.2011.09.004.
 • Månum, Grethe; Jahnsen, Reidun Birgitta; Stanghelle, Johan K; Sandvik, Leiv & Keller, Anne (2011). Effects of botulinum toxin A in ambulant adults with spastic cerebral palsy: A randomized double-blind placebo controlled-trial. Journal of Rehabilitation Medicine. ISSN 1650-1977. 43(4), s. 338–347. doi: 10.2340/16501977-0672.
 • Månum, Grethe; Jahnsen, Reidun Birgitta; Frøslie, Kathrine Frey; Larsen, Kerstin L. & Keller, Anne (2010). Walking ability and predictors of performance on the 6-minute walk test in adults with spastic cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology. ISSN 0012-1622. 52(6), s. E126–E132. doi: 10.1111/j.1469-8749.2010.03614.x.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fredwall, Svein Otto; Linge, Jennifer; Leinhard, Olof Dahlqvist; Kjønigsen, Lisa Jannicke; Eggesbø, Heidi Beate & Weedon-Fekjær, Harald [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Correction to: Cardiovascular risk factors and body composition in adults with achondroplasia (Genetics in Medicine, (2021), 23, 4, (732-739), 10.1038/s41436-020-01024-6). Genetics in Medicine. ISSN 1098-3600. 23(11). doi: 10.1038/s41436-021-01201-1.
 • Fredwall, Svein Otto; Steen, Unni; de Vries, Olga; Rustad, Cecilie; Eggesbø, Heidi Beate & Weedon-Fekjær, Harald [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Correction to: High prevalence of symptomatic spinal stenosis in Norwegian adults with achondroplasia: a population-based study (Orphanet Journal of Rare Diseases, (2020), 15, 1, (123), 10.1186/s13023-020-01397-6). Orphanet Journal of Rare Diseases. ISSN 1750-1172. 15(1). doi: 10.1186/s13023-020-01636-w.
 • Månum, Grethe (2019). Funksjon hos sykehusinnlagte fysisk skadde tre år etter terrorangrepene 22. juli 2011.
 • Månum, Grethe; Wisløff-Aase, Kristin & Løvstad, Marianne (2019). Fysiske og psykiske symptomer tre år etter terrorhandlingene 22.07.11 hos de som ble fysisk skadd og innlagt sykehus. [Avis]. Aftenposten.
 • Månum, Grethe & Løvstad, Marianne (2019). Ny forskning på følger av terroren 22.7.11: Fysiske og psykiske symptomer hos pasienter som ble lagt inn på sykehus tre år etter angrepet. [TV]. Dagsnytt 18.
 • Månum, Grethe (2019). Challenges in PMR education and training.
 • Månum, Grethe (2019). Kapittel 39 Habilitering og rehabilitering av barn og voksne med nevrologisk sykdom og skade. I Helseth, Eirik; Rootwelt, Terje & Harbo, Hanne Flinstad (Red.), Nevrologi og nevrokirurgi ; fra barn til voksen. Fagbokforlaget. ISSN 9788245024739.
 • Månum, Grethe; Løvstad, Marianne; Wisløff-Aase, Kristin; Stanghelle, Johan K; Larsen, Ingar Hauglund & Ræder, Johan (2016). Pain, function and health-care needs in hospitalized victims 3 years after the terror attacks in Norway July 22nd 2011 .
 • Månum, Grethe; Høie, Helene & Lyby, Peter Solvoll (2016). Mindfulness based techniques in a group setting of patients with severe and newly acquired physical injuries.
 • Høie, Helene; Lyby, Peter Solvoll & Månum, Grethe (2015). Testing of transcranial direct current stimulation (tDCS) on neuropathic pain after spinal cord injury.
 • Månum, Grethe; Høiness, Per Reidar; Conradi, Sven; Hoen, Margrethe; Høye, Helene & Nordby, Petra Ahlvin [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2013). Establishing a health care program for adults with cerebral palsy. Journal of Rehabilitation Medicine. ISSN 1650-1977. 45.
 • Opheim, Arve Isak; Weider, Tone Stokstad; Månum, Grethe & Moe-Nilssen, Rolf (2013). Reliability of 3-dimensional gait analysis in personswith a traumatic brain injury. Journal of Rehabilitation Medicine. ISSN 1650-1977.
 • Ingebretsen, Gyri; Andersen, Ole Christian; Danielsen, Trygve; Glott, Thomas; Hansen, Sandra Linnea & Månum, Grethe [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Certification of physiotherapists to use the Ekso™ robot in training of patients at Sunnaas Rehabilitation Hospital.
 • Wedege, Pia; Månum, Grethe; Steffen, Kathrin; Strøm, Vegard & Opheim, Arve Isak (2013). Reliability of three-dimensional gait analysis inadults with spinal cord injury.
 • Opheim, Arve Isak; Weider, Tone Stokstad; Månum, Grethe & Moe-Nilssen, Rolf (2013). Reliability of 3-dimensional gait analysis in personswith a traumatic brain injury.
 • Opheim, Arve Isak; Andersen, Ole Christian; Danielsen, Trygve; Glott, Thomas; Hansen, Sandra Linnea & Netteland, Anna-Beth [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Clinical testing of safety and feasibility of the Ekso™ exoskeleton robot for walking in patients with a spinal cord injury.
 • Månum, Grethe; Høiness, Per Reidar; Conradi, Sven; Hoen, Margrethe; Høye, Helene & Nordby, Petra Ahlvin [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2013). Establishing a health care program for adults with cerebral palsy.
 • Høye, Helene; Månum, Grethe & Sigurdardottir, Solrun (2013). Cognitive profile in adults with cerebral palsy according to employment status - a descriptive pilot study.
 • Månum, Grethe (2013). Kunnskapsbasert behandling av spastisitet og relaterte funksjonshemminger hso voksne med spastisk lammelse.
 • Opheim, Arve Isak; Ingebretsen, Gyri; Danielsen, Trygve; Netteland, Anna-Beth; Andersen, Ole Christian & Hansen, Sandra Linnea [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Clinical testing of Ekso™, a robotic exoskeleton – a study protocol.
 • Månum, Grethe (2013). Kunnskapsbasert behandling av spastisk lammelse i en rehabiliteringskontekst.
 • Månum, Grethe; Jahnsen, Reidun & Stanghelle, Johan K (2012). The effects of botulinum toxin A on overall gait in adults with spastic cerebral palsy.
 • Følstad, Susanne; Månum, Grethe & Jahnsen, Reidun (2012). A pilot study on Constraint Induced Movement Therapy for adults with spastic unilateral CP.
 • Månum, Grethe; Opheim, Arve Isak & Jahnsen, Reidun (2012). Reliability of three-dimensional gait analysis in adults with spastic cerebral palsy.
 • Månum, Grethe (2011). Voksne med cerebral parese på Sunnaas sykehus: Klinisk tilbud, fagutvikling og forskning.
 • Månum, Grethe; Jahnsen, Reidun; Stanghelle, Johan K; Sandvik, Leiv; Larsen, Kerstin Lundberg & Keller, Anne (2011). Validity of the Gait Deviation Index in adults with spastic cerebral palsy.
 • Månum, Grethe; Jahnsen, Reidun; Sandvik, Leiv; Stanghelle, Johan K & Keller, Anne (2010). Effects of Botulinum toxin A in ambulant adults with spastic cerebral palsy: A randomized double blind placebo controlled trial.
 • Månum, Grethe (2009). Databasert tredimensjonal bevegelsesanalyse; indikasjon – og hvilken informasjon får vi?
 • Larsen, Kerstin Lundberg; Månum, Grethe; Frøslie, Kathrine Frey & Jahnsen, Reidun (2009). The inter- and intrarater reliability of Salford Gait Tool in adults with cerebral palsy.
 • Månum, Grethe; Jahnsen, Reidun; Frøslie, Kathrine Frey; Larsen, Kerstin Lundberg & Keller, Anne (2009). Predictors of the performance of six minute walk test in adults with cerebral palsy.
 • Månum, Grethe (2008). Spastisitet hos ryggmargsskadde.
 • Månum, Grethe (2008). Spastisitet og databasert tredimensjonal ganganalyse: Kvalitet i klinikk og forskning.
 • Månum, Grethe (2005). Fysiske funksjonsendringer hos voksne med Cerebral Parese.
 • RENNIE, LINDA; Opheim, Arve Isak; Gustavsen, Marit; Brock, Nana Lise & Månum, Grethe (2005). Presentation of the Motion Analysis Laboratory at Sunnaas Rehabilitation Hospital.
 • Månum, Grethe (2003). Cerebral parese er ingen”childhood disease”.
 • Månum, Grethe (2012). Adults with spastic cerebral palsy - studies on effects of botulinum toxin A, walking function and gait analysis outcomes. Unipub forlag. ISSN 978-82-8264-4686.
 • Alvin, Petra; Månum, Grethe & Stanghelle, Johan K (2005). Sluttrapport ”Evaluering av Behandlingsreiser til Syden for pasienter med nevromuskulære sykdommer, prøveprosjekt 2. Behandlingsreiser, Rikshospitalet.
 • Månum, Grethe; Wærstad, Knut; Anonsen, Nils Olav; Molberg, Mari & Følstad, Susanne (2005). URT grupperapport Cerebral Parese. Helse Øst.
 • Månum, Grethe (2005). Funksjonstap hos voksne med Cerebral Parese. Prosjektnummer 2004/0036. Sluttrapport Helse & Rehabilitering. Helse & Rehabilitering.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. mai 2019 11:30 - Sist endret 12. nov. 2020 19:28