Grethe Månum

Bilde av Grethe Månum
English version of this page
Mobiltelefon +47 91776982
Rom G 123
Brukernavn
Besøksadresse Sunnaas sykehus
Postadresse OUS, Ullevål Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo
Andre tilknytninger Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (Student)

Jeg har min hovedstilling ved Sunnaas sykehus som fagdirektør 

Faglige interesser

Som lege, forsker og leder er jeg spesielt interessert i rehabilitering ved (lang)varige funksjonsnedsettelser og hvordan man kan ha et best mulig liv til tross for slike. Jeg er interessert både i hvilke tiltak som hjelper den enkelte og hvordan helsesystemet best kan innrettes for å redusere uønsket variasjon og hjelpe flest mulig på en optimal måte. 

Mine vitenskapelige interesseområder omfatter funksjonsutfordringer, rehabiliteringstilbud og organiseringen av dette til de som har en varig fysisk og/eller kognitiv funksjonshemming som følge av skade eller sykdom. Jeg er opptatt av pasientgruppen med  samtidig rus og/eller psykisk lidelse og kognitiv og/eller fysisk følgetilstand, spesialiserte rehabiliteringsintervensjoner rettet mot gang- og arm/håndfunksjon og forsknings-og kvalitetsforbedrende prosjekter i klinisk flyt. Jeg er også engasjert i problemstillinger som innebærer etisk stress og vanskelige prioriteringer innen fagområdet rehabilitering.

Undervisning og veiledning

I medisinstudiet underviser jeg i modul 3, 4 og 8. Jeg underviser også spesialistkandidater i fysikalsk medisin og rehabilitering, samt andre faggrupper i spesialisert rehabilitering.  Sunnaas sykehus har et aktivt forskningsmiljø og jeg er pt (høst 2020) involvert i flere forskningsprosjekter og hoved  eller biveileder for fire phd-studenter. Jeg samarbeider bl.a. med forskere ved Psykologisk Institutt UiO, Oslo universitetssykehus, Senter for medisinsk etikk (SME, Institutt for helse og samfunn UIO), Universitetet i Gøteborg samt kollegaer ved Institutt for klinisk medisin og Sunnaas sykehus.

Bakgrunn

Utdanning  
2019 Master erfaringsbasert helseadministrasjon, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO)  
2017 Universitetspedagogikk 200 timer, UiO
2016 Europeisk spesialist i fysikalsk og rehabiliteringsmedisin (UEMS/PRM) 
2015 Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
2012 Phd, Det medisinske fakultet, UiO
1998 Akupunktør NFKA (bachelor)
1996 Cand.med. fra Det medisinske fakultet, UiO

Relevante opplæringsprogrammer

2016          Career/Leadership Researchers Postdoctoral, UIO 

2016          Instruktør oppmerksomhetstrening

2014          Forskningsledelse,-veiledning. Dnlf, UiO, Helse SØ

2005          Frist meg inn i ledelse. Helse SØ, Dnlf

Verv

Styremedlem Beitostølen Helsesportsenter

Medlem Fagråd Regional Utdanning Helse Sør Øst

Emneord: Spesialisert rehabilitering, Multitraume, Ryggmargsskade, Bevegelsesvitenskap, Voksne med Cerebral Parese, Spastisitet, Smerte, Rus + psykisk lidelse + funksjonshemming etter sykdom/skade, Mestring, Prioriteringer og etiske dilemmaer i spesialisert rehabilitering
Publisert 16. mai 2019 11:30 - Sist endret 12. nov. 2020 19:28