Håvar Brendryen

Bilde av Håvar Brendryen
English version of this page
Telefon 23368957 68957
Mobiltelefon 99521714 +47 995 21 714
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 45 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1039 Blindern 0315 OSLO

Håvar Brendryen er Cand. Polit. i psykologi fra NTNU i 2001, med spesialisering innen kognitiv psykologi og menneske-maskin interaksjon. Temaet for avhandlingen var navigering i kontrollsystemer og er skrevet i samarbeid med Avdeling for industripsykologi ved Institutt for energiteknikk. Han avla doktorgrad ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo i 2009. Temaet for avhandlingen var Automatiserte røyesluttintervensjoner levert via internett og mobiltelefon. Her underviste og veiledet han innen helsepsykologi. Han har vært ansatt ved SERAF siden 2010.

Interesser, eHelse, helsepsykologi, atferdsendring, avhengighet, røykeslutt, tidligintervensjon for alkohol.

Han er spesielt interessert i internett- og telefonbaserte atferdsendringsprogrammer, med særlig fokus på virkemekanismene til denne behandlingsformen, inkludert tilbakefallsforebygging, glipphåndtering, og arbeidsallianse.

 

Prosjekter:

 

Hovedveileder for:

Doktorgradsstipendiat og master i psykologi, Marianne Therese Smogeli Holter. Marianne er tilknyttet røykesluttprosjektet finansiert av Norges forskningsråd. Hun har bidratt tungt inn i utviklingen av røykesluttprogrammet og vært førsteforfatter på en artikkel om utviklingen av og rasjonalet for programmet. Hun har også påbegynt en kvalitativ studie hvor hun dybdeintervjuer brukere av programmet.  

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Novák, Daniel; Brendryen, Håvar & Tulu, Bangisu (2015). Handbook of Research on Holistic Perspectives in Gamification for Clinical Practice. IGI Global.  ISBN 9781466695221.  637 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Drozd, Filip; Haga, Silje Marie; Brendryen, Håvar & Slinning, Kari (2015). Tjenesteutvikling fra teori til praksis – Utviklingen av en internett intervensjon (‘Mamma Mia’) for helsestasjonene .
 • Holter, Marianne Therese Smogeli; Ness, Ottar; Johansen, Ayna & Brendryen, Håvar (2015). Challenges in qualitative interviewing about user experience in eHealth: Moving beyond the superficial user interview.
 • Brendryen, Håvar (2014). Lapse management systems in online interventions for alcohol and smoking cessation.
 • Brendryen, Håvar (2014). eHealth Interventions in Addiction Treatment.
 • Brendryen, Håvar; Danaher, Brian G; Johansen, Ayna & Holter, Marianne Therese Smogeli (2014). Testing the Efficacy of an Automated Lapse Management System: an RCT-Protocol of an Internet-Delivered Smoking Cessation Intervention.
 • Brendryen, Håvar; Johansen, Ayna; Lund, Ingunn Olea; Riksheim, Marianne; Nesvåg, Sverre & Duckert, Fanny (2014). Effekten av et nettbasert program for alkoholforebygging (Balance).
 • Danaher, Brian G; Seeley, John R; Brendryen, Håvar & Tylor, Milagra S (2014). Smartphone Smoking Cessation Intervention: Features & Planned RCT.
 • Holter, Marianne Therese Smogeli; Brendryen, Håvar; Johansen, Ayna & Danaher, Brian G (2014). What’s therapeutic alliance got to do with it? A qualitative (ongoing) study of how the user’s relationship to an eHealth program for smoking cessation might be important for program adherence and treatment outcome.
 • Lund, Ingunn Olea; Brendryen, Håvar & Ravndal, Edle (2014). Mødre i LAR: Rus og relaterte problemer over tid?. Rus & samfunn.  ISSN 1500-8614.  8. årgang(4), s 16- 18
 • Brendryen, Håvar (2013). Evaluering av tidlig-intervensjoner for alkohol.
 • Brendryen, Håvar (2013). Internett og mobiltelefon som verktøy for å hjelpe folk ut av avhengighet.
 • Brendryen, Håvar; Duckert, Fanny; Nesvåg, Sverre & Johansen, Ayna (2012). An RCT of a web-based early-intervention for hazardous drinkers.
 • Johansen, Ayna; Franzen, Elizabeth; Bjelland, Ingerid Elgesem; Wennesland, Dag Kosòl & Brendryen, Håvar (2012). Toward a theory of working alliance in media-based addiction treatment.
 • Brendryen, Håvar (2011). Testing the feasibility and acceptance of an internet based early-intervention for at-risk student drinkers.
 • Brendryen, Håvar (2011). Utprøving av Balance blant studenter - Balance er bra ... men ikke for meg.
 • Brendryen, Håvar; Duckert, Fanny & Nesvåg, Sverre (2011). An RCT of an internet based early intervention for alcohol.
 • Brendryen, Håvar (2010). Testing the feasibility and acceptance of an internet based early-intervention for at-risk drinkers.
 • Brendryen, Håvar (2009). Digital Behavior Change Interventions and smoking Cessation: Testing the Efficacy and Describing the Rationale of a Fully Automated Smoking Cessation Intervention (Happy Ending), delivered by means of the Internet, Computers and Cell-Phones.
 • Brendryen, Håvar (2008). Happy Ending and age.
 • Brendryen, Håvar (2008). The Implications of Advances in Information Technology (IT): The Happy Ending Experience.
 • Brendryen, Håvar & Kraft, Pål (2008). Preventing relapse in a digital smoking cessation intervention.
 • Kraft, Pål & Brendryen, Håvar (2008). A digital smoking cessation intervention evaluated as an information system.
 • Brendryen, Håvar; Kraft, Pål & Drozd, Filip (2007). Facilitating happy endings for motivated quitters – Two randomized controlled trials of a digital smoking cessation program.
 • Brendryen, Håvar; Kraft, Pål & Drozd, Filip (2007). Two randomized controlled trials of a digital smoking cessation program.
 • Brendryen, Håvar & Kraft, Pål (2006). A RCT of an internet and cell-phone based smoking cessation intervention. Psychology and Health.  ISSN 0887-0446.  21, s 23- 24
 • Brendryen, Håvar & Kraft, Pål (2006). En randomisert kontrollert studie av en automatisert røykesluttintervensjon basert på bruk av internett og mobiltelefon.
 • Brendryen, Håvar & Kraft, Pål (2006). Happy Ending: A randomized controlled trial of an internet and cell-phone based smoking cessation intervention.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. jan. 2012 11:09 - Sist endret 13. sep. 2017 14:46