Hanne-Cathrin Flinstad Harbo

Professor II - Nevrologisk avdeling
Bilde av Hanne-Cathrin Flinstad Harbo
English version of this page
Telefon +47 22850544
Mobiltelefon +4799546680 +4799546680
Rom Rikshospitalet D3.3033 eller Ullevål Bygg 18, 2 etasje
Brukernavn
Besøksadresse Nevrologisk avdeling Oslo universitetssykehus
Postadresse OUS, Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Jeg er professor ved Nevrologisk avdeling, Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og avdelingsleder og overlege ved Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken (NVR), Oslo universitetssykehus.

Faglige interesser

Som avdelingsleder ved Nevrologisk avdeling og professor i nevrologi ved UiO har jeg en bred interesse for hjernehelse generelt og nevrologiske tilstander spesielt. Både gjennom min nåvrende lederstilling ved Nevrologisk avdeling, OUS og min stilling som nestleder ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, UiO i 2015-2018 har jeg erfaring fra mange områder.

Jeg arbeider både klinisk og forskningsmessig mest med utredning og behandling av inflammatoriske sykdommer i det sentrale nervesystemet, spesielt multippel sklerose (MS). Jeg er nå nestleder og prosjektleder i forskergruppen Multippel Sklerose ved UiO / OUS.

MS-forskningsgruppen har som mål å kartlegge forhold som påvirker utvikling og behandlingen av MS gjennom ulike former for translasjonsstudier. Vi utfører eller deltar i følgende typer studier; genetiske-, molekylære-, immunologi-, epidemiologi-, klinisk nevrologi-, nevropsykologi- , øye- og MRI-studier.

Vi har en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Jeg er blant annet pt. i styringsgruppen og er arbeidspakkeleder i det EU-Horizon 2020-finansierte prosjektet "MultipleMS", samt i Biotek 2021-prosjektet "Sys4MS". Jeg er hovedkontakt for vår forskningsgruppes affiliasjon med  Ospedale San Rafael, Milan, Italy og MR- forskningsnettverket for MS MAGNIMS (Magnetic Resonance Imaging in MS).

Verv

 • 2020 -           Medlem av Rådgivende utvalg for Stiftelsen Kristian Georg Jebsen
 • 2019 -           Medlem av Forskningsutvlaget for Oslo universitetssykehus
 • 2018 -           Medlem av priskomiteen for UiOs priser for forskning, utdanning,     formidling og innovasjon
 • 2018-            Leder av priskomite for Monrad-Krohns pris for fremme av nerologisk forskning
 • 2017- 2019            Convenor of International MS Genetics Consortium (IMSGC) http://imsgenetics.org/
 • 2016-2017     Medlem av rådgivende gruppe for  UiO: Livsvitenskap http://www.uio.no/forskning/satsinger/livsvitenskap/
 • 2015-2018     Medlem av Undervisningsutvalget ved Oslo universitetssykehus
 • 2017-             Medlem av valgkomiteen for Hjernerådet
 • 2017-             Medlem av priskomiteen for Forsverg og Auries legat
 • 2014-2017     Leder av Hjernerådet (The Norwegian Brain Council) (styremedlem fra 2013), fra 2017 medlem av rådgivende gruppe for Hjernerådet
 • 2015-2017     Medlem av ECTRIMS council
 • 2013 -       Medlem av styringsgruppen for International MS Genetics Consortium (IMSGC).
 • 2003 -       Norsk leder/Principle Investigator i Nordic MS Genetics Network og International MS Genetics Consortium (IMSGC).

Undervisning

Jeg underviser i nevrologi på grunnstudiet i medisin ved Det medisinske fakulte, UiO.

Bakgrunn

 • Avdelingsleder ved Nevrologisk avdeling, Oslo uiversitetssykehus fra september 2018
 • Nestleder ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, UiO fra januar 2015 t.o.m. august 2018.
 • Master Health Administration, UiO 2015
 • Visiting professor, University of San Fransisco, USA 2011-2012 (12 mndr)
 • Professor i nevrologi, Institutt for klinisk medisin, fra 2010
 • Leder MS forskningsgruppe OUS/UiO fra 2003- 2018
 • Overlege nevrologisk avdeling, OUS fra 2003 på Ullevål og fra 2016 på Rikshospitalet
 • Dr. med (PhD) 2003, UiO
 • Visiting researcher University of Cambridge, UK, 2001 (6 mndr)
 • Stipendiat (PhD, senere postdoc) ved Immunologisk institutt, Rikshospitalet 1997-2006
 • Spesialist i nevrologi 1997
 • Cand.med. (MD) 1988, UiO

Samarbeid

 • Forskningsenhet for nevrofag, Oslo University Hospital (Celius, Berge, Bos, Zwart, Toft, Dietrichs, Heuser, Taubøll, Tallaksen)
 • Nevroradiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus (Beyer, Sowa, Due-Tønnesen, Bjørnerud)
 • NORMENT (Westlye, Andreassen)
 • Institute of Psychology, University of Oslo (Walhovd, Fjell, Landrø)
 • Norwegian MS Registry and Biobank
 • Institute of Medical Genetics, Oslo University Hospital  (Lie)
 • Institute of Basal Medical Sciences, University of Oslo (Spurkland)
 • Nordic Multiple Sclerosis Genetics Network (Kochum, Olsson, Hillert, Oturai, Saarela)
 • International Multiple Sclerosis Genetics Consortium (IMSGC) 
 • MultipleMS consortium (EU Horizon 2020-project) ( Kocum et at)
 • MAGNIMS by affiliation to Ospedale San Rafael, Milan, Italy
 • University of Cambridge Multiple Sclerosis Genetics Group (Sawcer, Ban, Compston)
 • University of California Berkeley (Barcellos)
 • University of California  San Francisco (Oksenberg, Baranzini, Hauser)
 • University of Nantes, France (Gourraud)
 • Institut Biomedical Research August Pi Sunyer (IDIBAPS) Hospital Clinic of Barcelona, Spain  (Villoslada)

 
Emneord: Genetikk, Epidemiologi, Hjerne og nervesystem, Multippel sklerose
Publisert 13. apr. 2011 11:39 - Sist endret 11. des. 2020 14:20

Prosjekter

Forskergrupper