Ivan Hvid

Bilde av Ivan Hvid
English version of this page
Rom D4.3052
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 OUS Rikshospitalet 0372 Oslo
Postadresse Postboks 4950 Nydalen OUS, Rikshospitalet 0424 Oslo

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Hvid, Ivan & Parsch, Klaus (2017). Classification of long bone fractures in children. Acta Orthopaedica. ISSN 1745-3674. 88(2), s. 121–122. doi: 10.1080/17453674.2017.1289326.
 • Breen, Anne Berg; Gunderson, Ragnhild B.; Huhnstock, Stefan; Hvid, Ivan; Kristiansen, Leif Pål & Horn, Joachim [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Korreksjon av benlengdeforskjell ved epifysiodese.
 • Horn, Joachim; Huhnstock, Stefan; Hvid, Ivan; Steen, Harald & Breen, Anne Berg (2017). Deformity correction and lengthening in the femur and tibia with motorized lengthenng nails.
 • Horn, Joachim; Huhnstock, Stefan; Hvid, Ivan; Steen, Harald & Breen, Anne Berg (2017). Deformity Correction and Lengthening with Motorized Lengthenng Nails – The Results of 45 Consecutive Lenngthenings.
 • Horn, Joachim; Huhnstock, Stefan; Hvid, Ivan; Steen, Harald & Breen, Anne Berg (2017). Deformity Correction and Lengthening with Motorized Lengthenng Nails – The Results of 45 Consecutive Lenngthenings. Journal of Limb Lengthening & Reconstruction. ISSN 2455-3719. 3(S16).
 • Horn, Joachim; Steen, Harald; Huhnstock, Stefan; Hvid, Ivan & Gunderson, Ragnhild B. (2016). Beinforlengelse og aksekorreksjon av medfødte og ervervete deformiteter med Taylor Spatial Frame.
 • Horn, Joachim; Huhnstock, Stefan; Hvid, Ivan & Steen, Harald (2016). Beinforlengelse med motorisert forlengelsesnagle.
 • Horn, Joachim; Steen, Harald; Huhnstock, Stefan; Hvid, Ivan & Gunderson, Ragnhild B. (2016). Limb lengthening and deformity correction of congenital and aquired deformities in children using the Taylor Spatial Frame.
 • Horn, Joachim; Huhnstock, Stefan; Hvid, Ivan & Steen, Harald (2016). Limb lengthening and deformity correction with motorized lengthening nails.
 • Horn, Joachim; Steen, Harald; Huhnstock, Stefan; Hvid, Ivan & Gunderson, Ragnhild B. (2016). Limb lengthening and deformity correction of congenital and aquired deformities in children using the Taylor Spatial Frame.
 • Horn, Joachim; Steen, Harald; Huhnstock, Stefan; Hvid, Ivan & Gunderson, Ragnhild B. (2016). Limb lengthening and deformity correction of congenital and aquired deformities in children using the Taylor spatial frame.
 • Rustad, Cecilie; Bjørndalen, Hilde; Myhre, Anne Grethe; Heier, Cathrine Alsaker; Horn, Joachim & Knaus, Andreas [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Re: Spesialpoliklinikk for skjelettdysplasier. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(8), s. 736–736. doi: 10.4045/tidsskr.15.0440.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. nov. 2013 13:02 - Sist endret 19. aug. 2019 12:04

Forskergrupper