Jan Ivar Røssberg

Professor II - Enhet voksenpsykiatri
Bilde av Jan Ivar Røssberg
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 4 0372 OSLO
Postadresse Postboks 1039 Blindern 0315 OSLO

Publikasjoner

  • Værnes, Tor Gunnar; Røssberg, Jan Ivar & Møller, Paul (2018). Anomalous self-experiences: markers of schizophrenia vulnerability or symptoms of depersonalization disorder? A phenomenological investigation of two cases. Psychopathology.  ISSN 0254-4962.  51(3), s 198- 209 . doi: 10.1159/000488462
  • Dahl, Hanne-Sofie Johnsen; Ulberg, Randi; Marble, Alice Ruth; Gabbard, Glen O.; Røssberg, Jan Ivar & Høglend, Per Andreas (2017). Beyond the Statistics: A Case Comparison Study of Victor and Tim. Psychoanalytic psychology.  ISSN 0736-9735.  34(4), s 461- 477 . doi: 10.1037/pap0000085
  • Gardsjord, Erlend Strand; Romm, Kristin Lie; Røssberg, Jan Ivar; Friis, Svein; Barder, Helene; Evensen, Julie Horgen; Haahr, Ulrik; Hegelstad, Wenche; Joa, Inge; Johannessen, Jan Olav; Langeveld, Johannes H.; Larsen, Tor Ketil; Ilner, Stein E. Opjordsmoen; Rund, Bjørn Rishovd; Simonsen, Erik; Vaglum, Per Jørgen Wiggen; McGlashan, Thomas & Melle, Ingrid (2017). Is going into stable symptomatic remission associated with a more positive development of life satisfaction? A 10-year follow-up study of first episode psychosis. Schizophrenia Research.  ISSN 0920-9964.  193, s 364- 369 . doi: 10.1016/j.schres.2017.07.006
  • Langeveld, Johannes H.; Bjørkly, Stål; Evensen, Julie Horgen; Joa, Inge; Johannessen, Jan Olav; Larsen, Tor Ketil; Melle, Ingrid; Ilner, Stein E. Opjordsmoen; Røssberg, Jan Ivar; Rund, Bjørn Rishovd; Simonsen, Erik; Vaglum, Per Jørgen Wiggen; Hegelstad, Wenche; McGlashan, Tom & Friis, Svein (2017). A 10-year follow-up study of violent victimization in first episode psychosis : risk and protective factors. Psychiatry Research.  ISSN 0165-1781.  259(January), s 545- 549 . doi: 10.1016/j.psychres.2017.11.013 Vis sammendrag
  • Melle, Ingrid; Johannessen, Jan Olav; Haahr, Ulrik H.; Hegelstad, Wenche; Joa, Inge; Langeveld, Johannes H.; Larsen, Tor Ketil; Ilner, Stein E. Opjordsmoen; Qin, Ping; Røssberg, Jan Ivar; Rund, Bjørn Rishovd; Simonsen, Erik; Vaglum, Per Jørgen Wiggen; McGlashan, Thomas H. & Friis, Svein (2017). Causes and predictors of premature death in first-episode schizophrenia spectrum disorders. World Psychiatry.  ISSN 1723-8617.  16(2), s 217- 218 . doi: 10.1002/wps.20431

Se alle arbeider i Cristin

  • Halvorsen, Joar Øveraas & Røssberg, Jan Ivar (2018). Miljøterapi og medisiner bør ikke være et enten eller. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.  s 38- 38
  • Halvorsen, Joar Øveraas & Røssberg, Jan Ivar (2018). Dokumentasjonen for medisinsk behandling holder ikke. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.  s 32- 32
  • Løvgren, André; Nilsen, Liv; Engebretsen, Eivind; Røssberg, Jan Ivar & Ulberg, Randi (2017). Adolescents’ experience of change in psychodynamic therapy; a qualitative study.. Vis sammendrag
  • Røssberg, Jan Ivar; Andreassen, Ole Andreas & Ilner, Stein E. Opjordsmoen (2017). Medisinfrie sykehusposter – et kunnskapsløst tiltak. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(6), s 426- 427 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0091
  • Røssberg, Jan Ivar; Andreassen, Ole Andreas & Ilner, Stein E. Opjordsmoen (2017). Re: Psykiatriens indre konflikter eksponert. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(9), s 594- 595 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0288

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:43 - Sist endret 19. nov. 2013 13:35