Jørgen Dahlberg

Bilde av Jørgen Dahlberg
English version of this page
Telefon +47 22844662
Rom 163
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Akuttmedisin, intensivmedisin og anestesi.

Helserett og medisinsk etikk, særlig om beslutninger i livsforlengende behandling, samtykke/samtykkekompetanse og bruk av tvang.

Undervisning

Underviser studenter både innen juridiske og medisinske fagdisipliner. Har også en del undervisningsoppdrag for helsepersonell og for helsejurister.

En betydelig del av den medisinske undervisningen er tilknyttet akuttmedisinsk trening.

Bakgrunn

Er utdannet advokat og lege. Jobber som klinisk stipendiat ved Akershus Universitetssykehus (anestesiavdelingen), med tilknytning til Senter for medisinsk etikk.

.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. mars 2014 13:18 - Sist endret 21. sep. 2015 14:39

Forskergrupper