Marianne Riksheim Stavseth

Postdoc.
Bilde av Marianne Riksheim Stavseth
Telefon +47 23 36 89 73
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 45 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1039 Blindern 0315 OSLO

 

Generelt:

Marianne Riksheim Stavseth har en mastergrad i statistikk fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og fullførte i juni 2019 sin doktorgrad ved SERAF, Universitetet i Oslo (UiO). 

Temaet for doktorgraden hennes var utnyttelse av statusrapportdataene innsamlet blant pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) med fokus på metodiske utfordringer og kliniske muligheter. Thomas Clausen var hovedveileder og Jo Røislien var biveileder i graden som fikk endelig tittel: "Annual assessment data from the Norwegian opioid maintenance programme: A methodological perspective".

Marianne er nå ansatt som Postdoc på forskningsprosjektet PriSUD: Diagnosing and treating substance use disorders in prison, finansiert av Helse Sør-Øst i samarbeid med SERAF, UiO. Les mer om prosjektet her.


Utdanning:

PhD, Medisinsk statistikk, UiO. Tittel: Annual assessment data from the Norwegian opioid maintenance programme: A methodological perspective"

Master i statistikk, NTNU. Tittel: "A simulation of the development and screening of Cancer Mammae"

Bachelor i medisinsk statistikk, NTNU

Praktisk-pedagogisk utdanning, UiO


Faglige interesser:

Statistikk i medisin

Programmering/simulering

Undervisning

Fengselshelse

Legemiddelassistert rehabilitering


Tidligere arbeidserfaring:

Høgskolelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus

Medieanalytiker/konsulent, Etat Control

Vitenskapelig ansatt, avdeling for biostatistikk, UiO

 

 

Emneord: Biostatistikk, Metode, LAR

Publikasjoner

  • Bukten, Anne; Stavseth, Marianne Riksheim & Clausen, Thomas (2019). From restrictive to more liberal: Variations in moratlity among patients in opioid maintenance treament over a 12-year period. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  19(1) . doi: 10.1186/s12913-019-4382-9
  • Stavseth, Marianne Riksheim; Clausen, Thomas & Røislien, Jo (2019). How handling missing data may impact conclusions: A comparison of six different imputation methods for categorical questionnaire data. SAGE Open Medicine.  ISSN 2050-3121.  7 . doi: 10.1177/2050312118822912
  • Stavseth, Marianne Riksheim; Clausen, Thomas & Røislien, Jo (2019). The clinical consequences of variable selection in multiple regression models: a case study of the Norwegian Opioid Maintenance Treatment program. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse.  ISSN 0095-2990. . doi: 10.1080/00952990.2019.1648484
  • Bukten, Anne; Stavseth, Marianne Riksheim; Skurtveit, Svetlana; Tverdal, Aage; Strang, John & Clausen, Thomas (2017). High risk of overdose death following release from prison: variations in mortality during a 15-year observation period. Addiction.  ISSN 0965-2140.  112(8), s 1432- 1439 . doi: 10.1111/add.13803 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Stavseth, Marianne Riksheim; Røislien, Jo; Bukten, Anne & Clausen, Thomas (2017). Factors associated with ongoing criminal engagement while in opioid maintenance treatment. Journal of Substance Abuse Treatment.  ISSN 0740-5472.  77, s 52- 56 . doi: 10.1016/j.jsat.2017.03.010 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Bukten, Anne; Lund, Ingunn Olea; Rognli, Eline Borger; Riksheim, Marianne; Lobmaier, Philipp Paul; Skurtveit, Svetlana; Clausen, Thomas & Kunøe, Nikolaj (2015). The Norwegian offender mental health and addiction study – Design and implementation of a national survey and prospective cohort study. Substance Abuse: Research and Treatment.  ISSN 1178-2218.  9, s 59- 66 . doi: 10.4137/SART.S23546 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Brendryen, Håvar; Lund, Ingunn Olea; Johansen, Ayna; Riksheim, Marianne; Nesvåg, Sverre & Duckert, Fanny (2014). Balance-a pragmatic randomized controlled trial of an online intensive self-help alcohol intervention. Addiction.  ISSN 0965-2140.  109(2), s 218- 226 . doi: 10.1111/add.12383 Vis sammendrag
  • Riksheim, Marianne; Gossop, Michael & Clausen, Thomas (2014). From methadone to buprenorphine: Changes during a 10 year period within a national opioid maintenance treatment programme. Journal of Substance Abuse Treatment.  ISSN 0740-5472.  46(3), s 291- 294 . doi: 10.1016/j.jsat.2013.10.006 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. okt. 2012 11:56 - Sist endret 13. nov. 2019 11:45