Annamaria Monika Sarfi

Bilde av Annamaria Monika Sarfi
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 14 Gaustad 0372 OSLO
Postadresse Postboks 1039 Blindern 0315 OSLO

Publikasjoner

 • Eikemo, Marie; Lobmaier, Philipp Paul; Pedersen, Mads Lund; Kunøe, Nikolaj; Matziorinis, Anna Maria; Leknes, Siri & Sarfi, Annamaria Monika (2019). Intact responses to non-drug rewards in long-term opioid maintenance treatment. Neuropsychopharmacology.  ISSN 0893-133X.  44(8), s 1456- 1463 . doi: 10.1038/s41386-019-0377-9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Konijnenberg, Carolien; Sarfi, Annamaria Monika & Melinder, Annika Maria D (2016). Mother-child interaction and cognitive development in children prenatally exposed to methadone or buprenorphine. Early Human Development.  ISSN 0378-3782.  101, s 91- 97 . doi: 10.1016/j.earlhumdev.2016.08.013
 • Melinder, Annika Maria D; Konijnenberg, Carolien & Sarfi, Annamaria Monika (2015). Utvikling av nevrokognitive vansker hos førskolebarn som ble eksponert for metadon og buprenorfin i svangerskapet. Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening.  ISSN 1500-8347.  17(1), s 4- 13
 • Lund, Ingunn Olea; Skurtveit, Svetlana; Sarfi, Annamaria Monika; Bakstad, Brittelise; Welle-Strand, Gabrielle & Ravndal, Edle (2013). A 2-year prospective study of psychological distress among a national cohort of pregnant women in opioid maintenance treatment and their partners. Journal of Substance Use.  ISSN 1465-9891.  18(2), s 148- 160 . doi: 10.3109/14659891.2011.642928
 • Melinder, Annika Maria D; Konijnenberg, Carolien & Sarfi, Annamaria Monika (2013). Deviant smooth pursuit in preschool children exposed prenatally to methadone or buprenorphine and tobacco affects integrative visuomotor capabilities. Addiction.  ISSN 0965-2140.  108(12), s 2175- 2182 . doi: 10.1111/add.12267 Vis sammendrag
 • Sarfi, Annamaria Monika; Sundet, Jon Martin & Waal, Helge (2013). Maternal stress and behavioral adaptation in methadone- or buprenorphine-exposed toddlers. Infant Behavior and Development.  ISSN 0163-6383.  36(4), s 707- 716 . doi: 10.1016/j.infbeh.2013.08.006
 • Lund, Ingunn Olea; Skurtveit, Svetlana; Sarfi, Annamaria Monika; Bakstad, Brittelise; Welle-Strand, Gabrielle & Ravndal, Edle (2012). A 2-year prospective study of psychological distress in pregnant women in opioid maintenance treatment and their partners. Journal of Substance Use.  ISSN 1465-9891. . doi: 10.3109/14659891.2011.642928
 • Lund, Ingunn Olea; Skurtveit, Svetlana; Sarfi, Annamaria Monika; Bakstad, Brittelise; Welle-Strand, Gabrielle & Ravndal, Edle (2012). Substance use during and after pregnancy among a national cohort of pregnant women in opioid maintenance treatment and their partners. Journal of Substance Use.  ISSN 1465-9891.  17(3), s 277- 286 . doi: 10.3109/14659891.2011.580415
 • Sarfi, Annamaria Monika; Smith, Lars; Waal, Helge & Sundet, Jon Martin (2011). Risks and realities: Dyadic interaction between 6-month-old infants and their mothers in opioid maintenance treatment. Infant Behavior and Development.  ISSN 0163-6383.  34(4), s 578- 589 . doi: 10.1016/j.infbeh.2011.06.006 Vis sammendrag
 • Bakstad, Brittelise; Sarfi, Annamaria Monika; Wille-Strand, Gabrielle & Ravndal, Edle (2009). Opioid Maintenance Treatment during Pregnancy: Occurrence and Severity of Neonatal Abstinence Syndrome. European Addiction Research.  ISSN 1022-6877.  15(3), s 128- 134 . doi: 10.1159/000210042 Vis sammendrag
 • Sarfi, Annamaria Monika; Martinsen, Harald; Bakstad, Brittelise; Røislien, Jo & Waal, Helge (2009). Patterns in sleep-wakefulness in three-months old infants exposed to methadone or buprenophine. Early Human Development.  ISSN 0378-3782.  85(12), s 773- 778 . doi: 10.1016/j.earlhumdev.2009.10.006

Se alle arbeider i Cristin

 • Sarfi, Annamaria Monika (2012, 01. oktober). "Barn av mødre som bruker metadon"Oppvekstmiljøet er viktigst. [Internett].  Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Sarfi, Annamaria Monika (2012). "Skjevt fremstilt kunnskapsgrunnlag". Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.
 • Sarfi, Annamaria Monika & Waal, Helge (2012). "Vi mangler evidens for nedtrapping under tvang". Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.
 • Sarfi, Annamaria Monika; Waal, Helge & Sundet, Jon Martin (2012). Vulnerable but adaptable. A longitudinal study of a national cohort of children born to women in opioid maintenance (OMT) treatment. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 337.
 • Sarfi, Annamaria Monika (2011). Kort-og langtidseffekter av rusmiddelbruk i svangerskap.
 • Sarfi, Annamaria Monika (2011). Kort-og langtidseffekter av rusmiddelbruk i svangerskap- råd, utredning og tiltak i utsatte familier.
 • Sarfi, Annamaria Monika (2011). Kvinner i legemiddelassisstert rehabilitering (LAR) og deres barn-en utfordring for hjelpeapparatet.
 • Sarfi, Annamaria Monika (2011). The impact of maternal strain on the behavior of toddlers prenatally exposed to methadone or buprenorphine.
 • Sarfi, Annamaria Monika (2010). BARN AV KVINNER I LAR – UTVIKLING OG SAMSPILL.
 • Sarfi, Annamaria Monika (2010). Barn av kvinner i substitusjonsbehandling - erfaring fra en norsk studie.
 • Sarfi, Annamaria Monika (2010). Infants of women in Opioid Maintenance Treatment (OMT) : results from infancy.
 • Sarfi, Annamaria Monika & Sundet, Jon Martin (2010). Dyadic interaction between 6-months old infants and their mothers in opioid maintenance treatment (OMT).
 • Sarfi, Annamaria Monika & Sundet, Jon Martin (2010). Infants of women in Opioid Maintenance Treatment: Maternal and infant contributions to mother-child interaction.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. nov. 2017 09:14 - Sist endret 22. nov. 2017 09:14