Ola Reiertsen

Førsteamanuensis emeritus
Bilde av Ola Reiertsen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse 1474 Nordbyhagen Sykehusveien 25

Tilknyttet Klinikk for kirurgiske fag

Publikasjoner

 • Kazaryan, Airazat M.; Solberg, Ingeborg Lodden; Aghayan, Davit; Sahakyan, Mushegh A; Reiertsen, Ola & Semikov, Vasiliy I [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Does tumor size influence the outcome of laparoscopic distal pancreatectomy? HPB. ISSN 1365-182X. s. 1–9. doi: 10.1016/j.hpb.2019.11.014. Fulltekst i vitenarkiv
 • Willard, Christer-Daniel; Kjæstad, Erik; Stimec, Bojan; Edwin, Bjørn; Ignjatovic, Dejan & Øresland, Tom [Vis alle 32 forfattere av denne artikkelen] (2018). Preoperative anatomical road mapping reduces variability of operating time, estimated blood loss, and lymph node yield in right colectomy with extended D3 mesenterectomy for cancer. International Journal of Colorectal Disease. ISSN 0179-1958. 34(1), s. 151–160. doi: 10.1007/s00384-018-3177-5.
 • Elstad, Jon Ivar & Reiertsen, Ola (2018). Sykehusinnleggelser de tre siste leveårene. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(9). doi: 10.4045/tidsskr.17.0605.
 • Shanmugarajah, Inthujan; Solhaug, Marianne; Aslam, Omeir & Reiertsen, Ola (2017). Efficacy and safety assessment of ERCP in patients with malignant biliary obstruction. Acta Gastro-Enterologica Belgica. ISSN 1784-3227. 80(4), s. 487–491.
 • Dam-Larsen, Sanne; Darkahi, Bahman; Glad, Arne; Gleditsch, Dagfinn; Gustavsson, Lena & Halttunen, Jorma [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2015). Best practice in placement of percutaneous endoscopic gastrostomy with jejunal extension tube for continuous infusion of levodopa carbidopa intestinal gel in the treatment of selected patients with Parkinson's disease in the Nordic region. Scandinavian Journal of Gastroenterology. ISSN 0036-5521. 50(12), s. 1500–1507. doi: 10.3109/00365521.2015.1055793.
 • Lambrecht, Jan Roland; Larsen, Stein Gunnar; Reiertsen, Ola; Vaktskjold, Arild; Julsrud, Lars & Flatmark, Kjersti (2015). Prophylactic mesh at end-colostomy construction reduces parastomal hernia rate: a randomized trial. Colorectal Disease. ISSN 1462-8910. 17(10), s. O191–O197. doi: 10.1111/codi.13065. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lambrecht, Jan Roland; Vaktskjold, Arild; TRONDSEN, ERIK; Øyen, Ole & Reiertsen, Ola (2015). Laparoscopic ventral hernia repair: outcomes in primary versus incisional hernias: no effect of defect closure. Hernia. ISSN 1265-4906. 19(3), s. 479–486. doi: 10.1007/s10029-015-1345-x.
 • LUNDQVIST, CHRISTOFER; Beiske, Antonie Giæver; Reiertsen, Ola & Kristiansen, Ivar Sønbø (2014). Real life cost and quality of life associated with continuous intraduodenal levodopa infusion compared with oral treatment in Parkinson patients. Journal of Neurology. ISSN 0340-5354. 261(12), s. 2438–2445. doi: 10.1007/s00415-014-7515-4.
 • Husby, Kristin; Yaqub, Sheraz; Helgeland, Merete; Reiertsen, Ola; Kravdal, Gunnhild & Hagve, Tor-Arne (2012). Nytte av prokalsitonin og nyøtrofil CD64 som markører for postoperativ infeksjon :. Bioingeniøren. ISSN 0801-6828. 47(4), s. 16–20.
 • Faerden, Arne E.; Naimy, Nazir; Wiik, Pål; Reiertsen, Ola; Weyessa, Seyoum & Trønnes, Sigurd [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2005). Total Mesorectal Excision for Rectal Cancer: Difference in Outcome for Low and High Rectal Cancer. Diseases of the Colon & Rectum. ISSN 0012-3706. 48(12), s. 2224–2231.
 • Lundqvist, C; Nysted, T; Reiertsen, Ola; Grotli, R & Beiske, A. (2005). Kontinuerlig behandling med levodopa ved Parkinsons sykdom. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 125(19), s. 2638–2640.
 • Reiertsen, Ola; Trondsen, Erik; Bakka, Arne Olav; Andersen, Ove K; Larsen, Stig & Rosseland, AR (1994). Prospective nonrandomized study of conventional versus laparoscopic appendectomy. World Journal of Surgery. ISSN 0364-2313. 18, s. 411–416.
 • Bakka, Arne Olav; Reiertsen, Ola; Rosseland, Arne Retvedt; TRONDSEN, ERIK & Langebrekke, Anton (1991). Laparoskopisk appendektomi. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. s. 1714–1715.
 • Dahlstrøm, Berit; Reiertsen, Ola & Rosseland, Arne (1990). Antibiotikaprofylakse ved akutt appendicitt. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 110, s. 1539–1540.
 • Reiertsen, Ola; Bakka, Arne Olav; Trønnes, Sigurd & Gauperaa, Tore (1988). Routine double contrast barium enema and fiberoptic colonoscopy in the diagnosis of colorectal carcinoma. Acta Chirurgica Scandinavica. ISSN 0001-5482. 154, s. 53–56.
 • Rosseland, AR; Bakka, Arne Olav & Reiertsen, Ola (1988). Endoscopic treatment of colorectal cancer. Scandinavian Journal of Gastroenterology, Supplement. ISSN 0085-5928. 23, s. 102–105.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:43 - Sist endret 3. juli 2017 11:26