olas

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Ola Didrik Saugstad er en barnelege, forsker og debattant i spørsmål om medisinsk etikk. Han er professor i barnesykdommer ved Universitetet i Oslo, overlege i neonatologi (nyfødtmedisin) og bestyrer ved Pediatrisk forskningsinstitutt på Rikshospitalet. Han er også avdelingsleder ved Avdeling for Kvinne og Barnehelse, Kvinne og Barnklinikken, Oslo Universitetssykehus. Fra 1991-2010 var han leder for den norske nyfødtscreeningen.

Saugstad har siden 1970-tallet forsket på gjenopplivning av nyfødte, og har vært banebrytende i å få endret praksis på området fra bruk av ren oksygen, som hadde vært praksis de siste 200 år, til bruk av vanlig luft. Forskningen har vist en nedgang i dødsraten på 30 prosent ved bruk av luft, og flere hundre tusen barn kan dermed reddes hvert år. I 2010 ble luft anbefalt i internasjonale retningslinjer, basert på Saugstads og kollegenes forskning. Denne forskningen har lagt grunnlaget for nye resusiteringsprogram for nyfødte i lavinntektsland.

Bakgrunn

 • 1991-2007 - Forfatter av «Når Barnet er Født for Tidlig» (1991,1999, 2009) som er oversatt til Svensk, Dansk, Russisk og Spansk og «Barnets første leveår» (2007).
 • 1986-1991 - Ble overlege i 1986 og professor i 1991
 • 1985 - Sammen med Gösta Rooth er han redaktør og bidragsyter til «The Roots of Perinatal Medicine» og sammen med Sigmund Vaage «Helse for den svake»
 • 1977 - Tok doktorgraden
 • 1974 - 1976 stipendiat med midler fra Norges forskningsråd ved Institutt for kirurgisk forskning ved Rikshospitalet i Norge
 • fra 1974 - Arbeidet som stipendiat ved universitetssykehuset i Uppsala
 • 1973 - Tok den medisinske embedseksamen
 • Han har publisert over 400 artikler i medisinske tidsskrifter og en rekke bokkapitler i internasjonale fagbøker

Priser og utmerkelse

 • 2014 - Æresprofessor ved Moskva Statsuniversitet; Æresdoktor ved  Universitetet i Athen
 • 2012 - ME prisen; SalusAnsvar Nordic Medical Award
 • 2011 - Bjørnsonprisen, American Academy of Pediatrics Landmark Award; Æresmedlem American Pediatric Society
 • 2010 - Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden
 • 2007 - Livsvernprisen
 • 2005 - Æresmedlem av den finske perinatalmedisinske foreningen
 • 2001 - The Virginia Apgar Prize; Æresmedlem av Norsk perinatalmedisinsk forening
 • 2000 - Æresmedlem av den ungarske barnelegeforeningen
 • 1997 - The Arvo Ylppo Medal in Neonatology (Universitetet i Helsingfors)
 • 1995 - The Laerdal Award in Acute Medicine (Universitetet i Oslo)
 • Medlem av Det Norske Videskaps-akademi
 • Märta Philipson Award for Progress in Pediatrics (Universitetet i Stockholm)
 • Innvalgt (en av 30) medlem av International Academy of Perinatal Medicine

Verv

 • 2012-2015 - Han var medlem at WHOs ekspertutvalg for Basic Newborn Care  (2012) og Guidelines for Handling of Preterm Infants (2015).
 • 1996-2006 - I perioden 1996 til 2006 var han styremedlem og fra 2002-2004 president for European Association of Perinatal Medicine.
 • 2001-2004 - Styremedlem i International Pediatric Foundation
 • 1997-2001 - Han var rådgiver for Helseministeren
 • 1990-1993 - Leder av ESPRs nyfødtgruppe
 • 1987-1989 - Grunnlegger og den første leder av Norsk Perinatalmedisinsk Forening
 • 1987-1990 Styremedlem i European Society of Pediatric Research (ESPR)
 • Han er eller har vært medlem av redaksjonskollegiet  og redaktør i 8 medisinske tidsskrift.
 • Han har også vært referee for mer enn tredve tidsskrifter.
 • Han har skrevet en rekke avisartikler og kronikker om medisinsk etiske emner knyttet til bioetikk spesielt relatert til foster og nyfødte og forsknings og helsepolitikk.

Undervisning

 • Ola Didrik Saugstad underviser i pediatri i MEDSEM9 - 9.semester i medisin på UiO. Han har holdt flere æresforelesninger i pediatri rundt om i verden og holdt mer enn 300 inviterte foredrag ved alle store kongresser i faget og andre fora i alle verdensdeler.

Publikasjoner

 • Omer, Murwan; Melo, Ashanty Maggvie; Kelly, Lynne; Mac Dermott, Emma Jane; Leahy, Timothy Ronan; Killeen, Orla; Saugstad, Ola Didrik; Savani, Rashmin C. & Molloy, Eleanor J. (2021). Emerging Role of the NLRP3 Inflammasome and Interleukin-1β in Neonates. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  117(5), s 545- 554 . doi: 10.1159/000507584
 • Saugstad, Ola Didrik; Robertson, Nicola J. & Vento, Maximo (2021). A critical review of the 2020 International Liaison Committee on Resuscitation treatment recommendations for resuscitating the newly born infant. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  110(4), s 1107- 1112 . doi: 10.1111/apa.15754
 • Solevåg, Anne Lee & Saugstad, Ola Didrik (2021). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Diagnostic Utility of the Newborn Electrocardiogram. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  229, s 32 . doi: 10.1016/j.jpeds.2020.08.073
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). Oxygen metabolism and oxygenation of the newborn. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine.  ISSN 1744-165X.  25:101078(2), s 1- 5 . doi: 10.1016/j.siny.2020.101078 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dypvik, Johanne; Larsen, Sandra; Haavaldsen, Camilla; Saugstad, Ola Didrik & Eskild, Anne (2020). Placental Weight and Risk of Neonatal Death. JAMA pediatrics.  ISSN 2168-6203.  174(2), s 197- 199 . doi: 10.1001/jamapediatrics.2019.4556
 • Haumont, Dominique; Modi, Neena; Saugstad, Ola Didrik; Antetere, Rosine; NguyenBa, Cuong; Turner, Mark; Costeloe, Kate & Aelvoet, Willem (2020). Evaluating preterm care across Europe using the eNewborn European Network database. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  88(3), s 484- 495 . doi: 10.1038/s41390-020-0769-x
 • Innerdal, Mari; Simaga, I.; Diall, H.; Eielsen, M.; Niermeyer, Susan; Eielsen, Olav V & Saugstad, Ola Didrik (2020). Reduction in perinatal mortality after implementation of HBB training at a district hospital in Mali. Journal of Tropical Pediatrics.  ISSN 0142-6338.  66(3), s 315- 321 . doi: 10.1093/tropej/fmz072
 • Lande, Asgeir; Fluge, Øystein; Strand, Elin Bolle; Flåm, Siri Tennebø; Daysi Duarte, Sosa; Mella, Olav; Egeland, Torstein; Saugstad, Ola Didrik; Lie, Benedicte Alexandra & Viken, Marte K (2020). Human Leukocyte Antigen Alleles Associated With Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS). Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  10:5267(1), s 1- 8 . doi: 10.1038/s41598-020-62157-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rajar, Polona; Saugstad, Ola Didrik; Berild, Dag; Dutta, Anirban; Greisen, Gorm; Lausten-Thomsen, Ulrik; Mande, Sharmila S.; Nangia, Sushma; Petersen, Fernanda Cristina; Dahle, Ulf R & Haaland, Kirsti (2020). Antibiotic stewardship in premature infants: a systematic review. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  117(6), s 673- 686 . doi: 10.1159/000511710 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Saugstad, Ola Didrik (2020). Acetaminophen and the Developing Brain: Reason for Concern?. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  117(2), s 245- 248 . doi: 10.1159/000505954
 • Saugstad, Ola Didrik (2020). What did I learn as a neonatologist over 40 years and what impact did Napoleon have on modern newborn medicine?. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  109(5), s 877- 879 . doi: 10.1111/apa.15170
 • Zasada, Magdalena; Madetko-Talowska, Anna; Revhaug, Cecilie; Rognlien, Anne Gro Wesenberg; Baumbusch, Lars Oliver; Książek, Teofila; Szewczyk, Katarzyna; Grabowska, Agnieszka; Bik-Multanowski, Miroslaw; Józef Pietrzyk, Jacek; Kwinta, Przemko & Saugstad, Ola Didrik (2020). Transcriptome analysis reveals dysregulation of genes involved in oxidative phosphorylation in a murine model of retinopathy of prematurity. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  88(3), s 391- 397 . doi: 10.1038/s41390-020-0793-x
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2019). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Acid-Base Monitoring of the Fetus during Labor with Blood Obtained from the Scalp. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  208, s 140- - . doi: 10.1016/j.jpeds.2018.11.006
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2019). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Lung Expansion and Ventilation During Resuscitation of Asphyxiated Newborn Infants. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476. . doi: 10.1016/j.jpeds.2019.01.030
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2019). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Polycythemia in Small for Gestational Age Infants. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  214, s 140- 140 . doi: 10.1016/j.jpeds.2019.04.038
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2019). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Positive Pressure Ventilation in the Newborn Infant: The Use of a Face Mask. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476. . doi: 10.1016/j.jpeds.2019.08.054
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2019). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: The Effect of Pentobarbital Anesthesia on Resuscitation and Brain Damage in Fetal Rhesus Monkeys Asphyxiated on Delivery. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476. . doi: 10.1016/j.jpeds.2019.02.001
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2019). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: The Use of Acid-Base Measurements in the Clinical Evaluation and Treatment of the Sick Neonate. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  207, s 197 . doi: 10.1016/j.jpeds.2018.10.029
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2019). 50 Years Ago in The Journal of Pediatrics: Intrauterine Growth of Live-Born Caucasian Infants at Sea Level: Standards Obtained from Measurements in 7 Dimensions of Infants Born between 25 and 44 Weeks of Gestation. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  209, s 211 . doi: 10.1016/j.jpeds.2018.12.035
 • Huun, Marianne Ullestad; Garberg, Håvard Tetlie; Buonocore, Giuseppe; Longini, Mariangela; Belvisi, Elisa; Bazzini, Francesco; Proietti, Fabrizio; Saugstad, Ola Didrik & Solberg, Rønnaug (2019). Regional differences of hypothermia on oxidative stress following hypoxia-ischemia: a study of DHA and hypothermia on brain lipid peroxidation in newborn piglets. Journal of Perinatal Medicine.  ISSN 0300-5577.  47(1), s 82- 89 . doi: 10.1515/jpm-2017-0355 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Marshall, Stephanie; Lang, Astri Maria; Perez, Marta & Saugstad, Ola Didrik (2019). Delivery room handling of the newborn. Journal of Perinatal Medicine.  ISSN 0300-5577.  48(1), s 1- 10 . doi: 10.1515/jpm-2019-0304 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Perez, Marta; Robbins, Mary E.; Revhaug, Cecilie & Saugstad, Ola Didrik (2019). Oxygen radical disease in the newborn, revisited: Oxidative stress and disease in the newborn period. Free Radical Biology & Medicine.  ISSN 0891-5849.  142, s 61- 72 . doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2019.03.035 Vis sammendrag
 • Rajar, Polona; Atneosen-Åsegg, Monica; Saugstad, Ola Didrik; Solberg, Rønnaug & Baumbusch, Lars Oliver (2019). Quantification of circulating cell-free DNA (cfDNA) in urine using a newborn piglet model of asphyxia. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  14 (12), s 1- 14 . doi: 10.1371/journal.pone.0227066 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Revhaug, Cecilie; Bik-Multanowski, Miroslaw; Zasada, Magdalena; Rognlien, Anne Gro Wesenberg; Günther, Clara-Cecilie; Ksiazek, Teofila; Madetko-Talowska, Anna; Szewczyk, Katarzyna; Grabowska, Agnieszka; Kwinta, Przemko; Pietrzyk, Jacek Jozef; Baumbusch, Lars Oliver & Saugstad, Ola Didrik (2019). Immune System Regulation Affected by a Murine Experimental Model of Bronchopulmonary Dysplasia: Genomic and Epigenetic Findings. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  116, s 269- 277 . doi: 10.1159/000501461 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Revhaug, Cecilie; Zasada, Magdalena; Rognlien, Anne Gro Wesenberg; Günther, Clara-Cecilie; Grabowska, Agnieszka; Książek, Teofila; Madetko-Talowska, Anna; Szewczyk, Katarzyna; Bik-Multanowski, Miroslaw; Kwinta, Przemko; Pietrzyk, Jacek Józef; Baumbusch, Lars Oliver & Saugstad, Ola Didrik (2019). Pulmonary vascular disease is evident in gene regulation of experimental bronchopulmonary dysplasia. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine.  ISSN 1476-7058. . doi: 10.1080/14767058.2018.1541081 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rognlien, Anne Gro Wesenberg; Wollen, Embjørg Julianne; Atneosen-Åsegg, Monica; Suganthan, Rajikala; Bjørås, Magnar & Saugstad, Ola Didrik (2019). Neonatal Ogg1/Mutyh knockout mice have altered inflammatory gene response compared to wildtype mice in the brain and lung after hypoxia-reoxygenation. Journal of Perinatal Medicine.  ISSN 0300-5577.  47(1), s 114- 124 . doi: 10.1515/jpm-2018-0172 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Saugstad, Ola Didrik; Oei, Ju Lee; Lakshminrusimha, Satyan & Vento, Maximo (2019). Oxygen therapy of the newborn from molecular understanding to clinical practice. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  85(1), s 20- 29 . doi: 10.1038/s41390-018-0176-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sweet, David G.; Carnielli, Virgilio; Greisen, Gorm; Hallman, Mikko; Ozek, Eren; te Pas, Arjan B; Plavka, Richard; Roehr, Charles Christoph; Saugstad, Ola Didrik; Simeoni, Umberto; Speer, Christian P.; Vento, Maximo; Visser, Gerard H.A. & Halliday, Henry L. (2019). European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome - 2019 Update. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  115(4), s 432- 450 . doi: 10.1159/000499361 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vento, Máximo & Saugstad, Ola Didrik (2019). Targeting oxygen in term and preterm infants starting at birth. Clinics in Perinatology.  ISSN 0095-5108.  46(3), s 459- 473 . doi: 10.1016/j.clp.2019.05.013
 • Xu, Zongli; Lie, Rolv T.; Wilcox, Allen J.; Saugstad, Ola Didrik & Taylor, Jack A. (2019). A comparison of DNA methylation in newborn blood samples from infants with and without orofacial clefts. Clinical Epigenetics.  ISSN 1868-7075.  11(40) . doi: 10.1186/s13148-019-0638-9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ystgaard, Martin Bogale; Scheffler, Katja; Suganthan, Rajikala; Bjørås, Magnar; Ranheim, Trine; Sagen, Ellen Lund; Halvorsen, Bente; Saugstad, Ola Didrik & Yndestad, Arne (2019). Neuromodulatory effect of NLRP3 and ASC in neonatal hypoxic ischemic encephalopathy. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  115(4), s 355- 362 . doi: 10.1159/000497200 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Zasada, Magdalena; Madetko-Talowska, Anna; Revhaug, Cecilie; Rognlien, Anne Gro Wesenberg; Baumbusch, Lars Oliver; Książek, Teofila; Szewczyk, Katarzyna; Grabowska, Agnieszka; Bik-Multanowski, Miroslaw; Józef Pietrzyk, Jacek; Kwinta, Przemko & Saugstad, Ola Didrik (2019). Short- and long-term impact of hyperoxia on the blood and retinal cells' transcriptome in a mouse model of oxygen-induced retinopathy. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  87, s 485- 493 . doi: 10.1038/s41390-019-0598-y Fulltekst i vitenarkiv.
 • Zasada, Magdalena; Suski, Maciej; Bokiniec, Renata; Szwarc-Duma, Monika; Borszewska-Kornacka, Maria Katarzyna; Madej, Józef; Bujak-Giżycka, Beata; Madetko-Talowska, Anna; Revhaug, Cecilie; Baumbusch, Lars O.; Saugstad, Ola Didrik; Pietrzyk, Jacek Józef & Kwinta, Przemko (2019). Comparative two time-point proteome analysis of the plasma from preterm infants with and without bronchopulmonary dysplasia. The Italian Journal of Pediatrics.  ISSN 1720-8424.  45(112), s 1- 9 . doi: 10.1186/s13052-019-0676-0 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Benterud, Torkil; Manueldas, Sophia; Rivera, Santiago; Henckel, Ewa; Løberg, Else Marit; Norgren, Svante; Baumbusch, Lars Oliver; Solberg, Rønnaug & Saugstad, Ola Didrik (2018). Cerebellum Susceptibility to Neonatal Asphyxia: Possible Protective Effects of N-Acetylcysteine Amide. Disease Markers.  ISSN 0278-0240.  2018(5046372) . doi: 10.1155/2018/5046372 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bik-Multanowski, Miroslaw; Revhaug, Cecilie; Grabowska, Agnieszka; Dobosz, Artur; Madetko-Talowska, Anna; Zasada, Magdalena & Saugstad, Ola Didrik (2018). Hyperoxia induces epigenetic changes in newborn mice lungs. Free Radical Biology & Medicine.  ISSN 0891-5849.  121, s 51- 56 . doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2018.04.566
 • Bryn, Vesna; Verkerk, Robert; Skjeldal, Ola; Saugstad, Ola Didrik & Ormstad, Heidi Kristin (2018). Kynurenine pathway in autism spectrum disorders in children. Neuropsychobiology.  ISSN 0302-282X.  76(2), s 82- 88 . doi: 10.1159/000488157 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • de Lange, Charlotte; Solberg, Rønnaug; Holtedahl, Jon Erik; Tulipan, Andreas Julius; Barlinn, Jon; Trigg, William; Wickstrøm, Torild; Saugstad, Ola Didrik; Malinen, Eirik & Rootwelt-Revheim, Mona-Elisabeth (2018). Dynamic TSPO-PET for assessing early effects of cerebral hypoxia and resuscitation in new born pigs. Nuclear Medicine and Biology.  ISSN 0969-8051.  66, s 49- 57 . doi: 10.1016/j.nucmedbio.2018.08.004
 • Garcia-Hidalgo, Catalina; Cheung, Po-Yin; Solevåg, Anne Lee; Vento, Máximo; O´Reilly, Megan; Saugstad, Ola Didrik & Schmölzer, Georg M. (2018). A review of oxygen use during chest compressions in Newborns-A meta-analysis of animal data. Frontiers in pediatrics.  ISSN 2296-2360.  6:400, s 1- 7 . doi: 10.3389/fped.2018.00400 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Huun, Marianne Ullestad; Garberg, Håvard Tetlie; Løberg, Else Marit; Escobar, Javier; Martinez-Orgado, Jose; Saugstad, Ola Didrik & Solberg, Rønnaug (2018). DHA and therapeutic hypothermia in a short-term follow-up piglet model of hypoxia-ischemia: Effects on H+MRS biomarkers. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  13:e0201895(8), s 1- 15 . doi: 10.1371/journal.pone.0201895 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Manueldas, Sophia; Benterud, Torkil; Rueegg, Corina Silvia; Garberg, Håvard Tetlie; Huun, Marianne Ullestad; Pankratov, Leonid; Atneosen-Åsegg, Monica; Solberg, Rønnaug; Escobar, Javier; Saugstad, Ola Didrik & Baumbusch, Lars Oliver (2018). Temporal patterns of circulating cell-free DNA (cfDNA) in a newborn piglet model of perinatal asphyxia. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  13:e0206601(11), s 1- 20 . doi: 10.1371/journal.pone.0206601 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Oei, Ju Lee; Finer, Neil; Saugstad, Ola Didrik; Wright, Ian M.; Rabi, Yacov; Tarnow-Mordi, William; Rich, Wade; Kapadia, Vishal; Rook, Denise; Smyth, John P.; Lui, Kei & Vento, Máximo (2018). Outcomes of oxygen saturation targeting during delivery room stabilisation of preterm infants. Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition.  ISSN 1359-2998.  103(5), s F446- F454 . doi: 10.1136/archdischild-2016-312366
 • Oei, Ju Lee; Saugstad, Ola Didrik & Vento, Máximo (2018). Oxygen and preterm infant resuscitation: What else do we need to know?. Current opinion in pediatrics.  ISSN 1040-8703.  30(2), s 192- 198 . doi: 10.1097/MOP.0000000000000610
 • Ormstad, Heidi Kristin; Bryn, Vesna; Saugstad, Ola Didrik; Skjeldal, Ola & Maes, Michael (2018). Role of the immune system in autism spectrum disorders (ASD). CNS & Neurological Disorders - Drug Targets.  ISSN 1871-5273.  17(7), s 489- 495 . doi: 10.2174/1871527317666180706123229 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ormstad, Heidi Kristin; Bryn, Vesna; Verkerk, Robert; Skjeldal, Ola; Halvorsen, Bente; Saugstad, Ola Didrik; Isaksen, Jørn & Maes, Michael (2018). Serum Tryptophan, Tryptophan Catabolites and Brain-derived Neurotrophic Factor in Subgroups of Youngsters with Autism Spectrum Disorders. CNS & Neurological Disorders - Drug Targets.  ISSN 1871-5273.  17(8), s 626- 639 . doi: 10.2174/1871527317666180720163221 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Saugstad, Ola Didrik (2018). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Alveolar Arterial Oxygen Gradient in Premature Infants Breathing 100% Oxygen. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  194, s 66 . doi: 10.1016/j.jpeds.2017.06.017
 • Saugstad, Ola Didrik (2018). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Birth Weight, Gestational Age, and Sex as Determining Factors in the Incidence of Respiratory Distress Syndrome of Prematurely Born Infants. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  197, s 28 . doi: 10.1016/j.jpeds.2017.11.040
 • Saugstad, Ola Didrik (2018). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Phenylketonuria: Evaluation of Therapy and Verification of Diagnosis. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  193, s 92 . doi: 10.1016/j.jpeds.2017.12.035
 • Saugstad, Ola Didrik (2018). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Sudden Unexpected Death in Infancy: A Statistical Analysis of Certain Socioeconomic Factors. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  200, s 149 . doi: 10.1016/j.jpeds.2018.02.049
 • Saugstad, Ola Didrik (2018). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: The Effect of Pretreatment with Pentobarbital, Meperidine, or Hyperbaric Oxygen on the Response to Anoxia and Resuscitation in Newborn Rabbits. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  195, s 168 . doi: 10.1016/j.jpeds.2017.10.025
 • Saugstad, Ola Didrik (2018). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Uric Acid Levels in Full-Term and Low-Birth-Weight Infants. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  201, s 92 . doi: 10.1016/j.jpeds.2018.03.043
 • Saugstad, Ola Didrik (2018). Oxygenation of the Immature Infant: A Commentary and Recommendations for Oxygen Saturation Targets and Alarm Limits. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  114(1), s 69- 75 . doi: 10.1159/000486751
 • Saugstad, Ola Didrik (2018). Resuscitation of the Newborn, In Giuseppe Buonocore; Rodolfo Bracci & Michael Weindling (ed.),  Neonatology. A Practical Approach to Neonatal Diseases.  Springer.  ISBN 978-3-319-29487-2.  kapittel.  s 1 - 16
 • Stenson, Ben & Saugstad, Ola Didrik (2018). Oxygen Treatment for Immature Infants beyond the Delivery Room: Lessons from Randomized Studies. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  200, s 12- 18 . doi: 10.1016/j.jpeds.2018.05.001
 • Suski, Maciej; Bokiniec, Renata; Szwarc-Duma, Monika; Madej, Jozef; Bujak-Gizycka, Beata; Borszewska-Kornacka, Maria K.; Ksiazek, Teofila; Grabowska, Agnieszka; Revhaug, Cecilie; Baumbusch, Lars Oliver; Saugstad, Ola Didrik; Pietrzyk, Jacek Jozef & Kwinta, Przemko (2018). Plasma proteome changes in cord blood samples from preterm infants. Journal of Perinatology.  ISSN 0743-8346.  38, s 1182- 1189 . doi: 10.1038/s41372-018-0150-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Suski, Maciej; Bokiniec, Renata; Szwarc-Duma, Monika; Madej, Józef; Bujak-Giżycka, Beata; Kwinta, Przemko; Borszewska-Kornacka, Maria K.; Revhaug, Cecilie; Baumbusch, Lars Oliver; Saugstad, Ola Didrik & Pietrzyk, Jacek Józef (2018). Prospective plasma proteome changes in preterm infants with different gestational ages. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  84, s 104- 111 . doi: 10.1038/s41390-018-0003-2
 • Syltern, Janicke Marita; Markestad, Trond Jacob; Saugstad, Ola Didrik & Støen, Ragnhild (2018). NICU dialects: Understanding Norwegian practice variation. Pediatrics.  ISSN 0031-4005.  142, s S545- S551 . doi: 10.1542/peds.2018-0478E Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thamrin, Valerie; Saugstad, Ola Didrik; Tarnow-Mordi, William; Wang, Yueping Alex; Lui, Kei; Wright, Ian M.; De Waal, Koert; Travadi, Javeed; Smyth, John P.; Craven, Paul; McMullan, Rowena; Coates, Elisabeth; Ward, Meredith; Mishra, Parag; See, Kwee Ching; Cheah, Irene G.S.; Lim, Chin Theam; Choo, Yao Mun; Kamar, Azanna Ahmad; Cheah, Fook Choe; Masoud, Ahmed & Oei, Ju Lee (2018). Preterm infant outcomes after randomization to initial resuscitation with FiO2 0.21 or 1.0. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  201, s 55- 61.e1 . doi: 10.1016/j.jpeds.2018.05.053
 • Thomas, Anub Mathew; Schjalm, Camilla; Nilsson, Per; Lindenskov, Paal Helge H.; Rørtveit, Runa; Solberg, Rønnaug; Saugstad, Ola Didrik; Berglund, Magnus M.; Strömberg, Patrik; Lau, Corinna; Espevik, Terje; Jansen, Johan Høgset; Castellheim, Albert; Mollnes, Tom Eirik & Barratt-Due, Andreas (2018). Combined Inhibition of C5 and CD14 Attenuates Systemic Inflammation in a Piglet Model of Meconium Aspiration Syndrome. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  113(4), s 322- 330 . doi: 10.1159/000486542 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Umphrey, Lisa; Breindahl, Morten; Brown, Alexandra; Saugstad, Ola Didrik; Thio, Marta; Trevisanuto, Daniele; Roehr, Charles Christoph & Blennow, Mats (2018). When Helping Babies Breathe Is Not Enough: Designing a Novel, Mid-Level Neonatal Resuscitation Algorithm for Medecins Sans Frontieres Field Teams Working in Low-Resource Hospital Settings. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  114(2), s 112- 123 . doi: 10.1159/000486705 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wilson, A; Vento, M; Shah, Prakesh S.; Saugstad, Ola Didrik; Finer, Neil; Rich, Wade; Morton, Rachael L.; Rabi, Yacov; Tarnow-Mordi, William; Suzuki, Keiji; Wright, Ian M. & Oei, Ju Lee (2018). A review of international clinical practice guidelines for the use of oxygen in the delivery room resuscitation of preterm infants. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  107(1), s 20- 27 . doi: 10.1111/apa.14012
 • Zasada, Magdalena; Suski, Maciej; Bokiniec, Renata; Szwarc-Duma, Monika; Borszewska-Kornacka, Maria Katarzyna; Madej, Józef; Bujak-Giżycka, Beata; Madetko-Talowska, Anna; Revhaug, Cecilie; Baumbusch, Lars Oliver; Saugstad, Ola Didrik; Pietrzyk, Jacek Józef & Kwinta, Przemko (2018). An iTRAQ-based quantitative proteomic analysis of plasma proteins in preterm newborns with retinopathy of prematurity. Investigative Ophthalmology and Visual Science.  ISSN 0146-0404.  59(13), s 5312- 5319 . doi: 10.1167/iovs.18-24914 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Asadi-Azarbaijani, Babak; Santos, Regiane R.; Jahnukainen, Kirsi; Braber, Saskia; van Duursen, Majorie BM; Toppari, Jorma; Saugstad, Ola Didrik; Nurmio, Mirja & Oskam, Irma Caroline (2017). Developmental effects of imatinib mesylate on follicle assembly and early activation of primordial follicle pool in postnatal rat ovary. Reproductive Biology.  ISSN 1642-431X.  17(1), s 25- 33 . doi: 10.1016/j.repbio.2016.11.003
 • Aune, Dagfinn; Schlesinger, Sabrina; Henriksen, Tore; Saugstad, Ola Didrik & Tonstad, Serena (2017). Physical activity and the risk of preterm birth: a systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology.  ISSN 1470-0328.  124(12), s 1816- 1826 . doi: 10.1111/1471-0528.14672
 • de Lange, Charlotte; Saugstad, Ola Didrik & Solberg, Rønnaug (2017). Assessment of cerebral perfusion with contrast-enhanced ultrasound during constriction of the neck mimicking malposition of the BD Odon Device™: a study in newborn piglets. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology.  ISSN 1470-0328.  124(S4), s 26- 34 . doi: 10.1111/1471-0528.14751
 • Garberg, Håvard Tetlie; Huun, Marianne Ullestad; Baumbusch, Lars Oliver; Atneosen-Åsegg, Monica; Solberg, Rønnaug & Saugstad, Ola Didrik (2017). Temporal Profile of Circulating microRNAs after Global Hypoxia-Ischemia in Newborn Piglets. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  111(2), s 133- 139 . doi: 10.1159/000449032
 • Garberg, Håvard Tetlie; Solberg, Rønnaug; Barlinn, Jon; Martinez-Orgado, Jose; Løberg, Else Marit & Saugstad, Ola Didrik (2017). High-dose cannabidiol induced hypotension after global hypoxia-ischemia in piglets. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  112(2), s 143- 149 . doi: 10.1159/000471786
 • Grytten, Jostein Ivar; Monkerud, Lars Chr.; Skau, Irene; Eskild, Anne; Sørensen, Rune Jørgen & Saugstad, Ola Didrik (2017). Saving Newborn Babies – The Benefits of Interventions in Neonatal Care in Norway over More Than 40 Years. Health Economics.  ISSN 1057-9230.  26(3), s 352- 370 . doi: 10.1002/hec.3314 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Huun, Marianne Ullestad; Garberg, Håvard Tetlie; Escobar, Javier; Chafer, Consuelo; Vento, Maximo; Holme, Ingar Morten K; Saugstad, Ola Didrik & Solberg, Rønnaug (2017). DHA reduces oxidative stress following hypoxia-ischemia in newborn piglets: A study of lipid peroxidation products in urine and plasma. Journal of Perinatal Medicine.  ISSN 0300-5577.  46(2), s 209- 217 . doi: 10.1515/jpm-2016-0334 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kuligowski, Julia; Solberg, Rønnaug; Sánchez-Illana, Ángel; Pankratov, Leonid; Parra-Llorca, Anna; Quintas, Guillermo; Saugstad, Ola Didrik & Ventoa, Máximo (2017). Plasma metabolite score correlates with Hypoxia time in a newly born piglet model for asphyxia. Redox Biology.  ISSN 2213-2317.  12, s 1- 7 . doi: 10.1016/j.redox.2017.02.002
 • Kwinta, Przemko; Bokiniec, Renata; Bik-Multanowski, Miroslaw; Günther, Clara-Cecilie; Grabowska, Agnieszka; Ksiazek, Teofila; Madetko-Talowska, Anna; Szewczyk, Katarzyna; Szwarc-Duma, Monika; Borszewska-Kornacka, Maria K.; Baumbusch, Lars Oliver; Revhaug, Cecilie; Saugstad, Ola Didrik & Pietrzyk, Jacek J. (2017). Comparison of whole genome expression profile between preterm and full-term newborns. Ginekologia Polska.  ISSN 0017-0011.  88(8), s 434- 441 . doi: 10.5603/GP.a2017.0080
 • Manja, Veena; Saugstad, Ola Didrik & Lakshminrusimha, Satyan (2017). Oxygen saturation targets in preterm infants and outcomes at 18-24 months: A systematic review. Pediatrics.  ISSN 0031-4005.  139(1) . doi: 10.1542/peds.2016-1609
 • Oei, Ju Lee; Saugstad, Ola Didrik; Lui, Kei; Wright, Ian M.; Smyth, John P.; Craven, Paul; Wang, Yueping Alex; McMullan, Rowena; Coates, Elisabeth; Ward, Meredith; Mishra, Parag; De Waal, Koert; Travadi, Javeed; See, Kwee Ching; Cheah, Irene G.S.; Lim, Chin Theam; Choo, Yao Mun; Kamar, Azanna Ahmad; Cheah, Fook Choe; Masoud, Ahmed & Tarnow-Mordi, William (2017). Targeted oxygen in the resuscitation of preterm infants, a randomized clinical trial. Pediatrics.  ISSN 0031-4005.  139(1), s 1- 11 . doi: 10.1542/peds.2016-1452
 • Oei, Ju Lee; Vento, Máximo; Rabi, Yacov; Wright, Ian; Finer, Neil; Rich, Wade; Kapadia, Vishal; Aune, Dagfinn; Rook, Denise; Tarnow-Mordi, William & Saugstad, Ola Didrik (2017). Higher or lower oxygen for delivery room resuscitation of preterm infants below 28 completed weeks gestation: a meta-analysis. Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition.  ISSN 1359-2998.  102(1), s F24- F30 . doi: 10.1136/archdischild-2016-310435
 • Sánchez-Illana, Ángel; Solberg, Rønnaug; Lliso, Isabel; Pankratov, Leonid; Quintas, Guillermo; Saugstad, Ola Didrik; Vento, Máximo & Kuligowski, Julia (2017). Assessment of phospholipid synthesis related biomarkers for perinatal asphyxia: a piglet study. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  7:40315, s 1- 11 . doi: 10.1038/srep40315

Se alle arbeider i Cristin

 • Almaas, Runar & Saugstad, Ola Didrik (2021). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Pregnancy in Women with Galactosemia. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  233, s 118 . doi: 10.1016/j.jpeds.2021.02.032
 • Almaas, Runar & Saugstad, Ola Didrik (2021). 50 years ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Hepatopulmonary syndrome: Transplantation Is the big difference. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  229, s 69- 69 . doi: 10.1016/j.jpeds.2020.08.074
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2021). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Sixth Cranial Nerve Palsy in the Neonate. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  230, s 125- 125 . doi: 10.1016/j.jpeds.2020.10.054
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2021). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: The Oxygen Dilemma. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  231, s 1- 1 . doi: 10.1016/j.jpeds.2020.11.036
 • Lee Solevåg, Anne; Andresen, Jannicke H. & Saugstad, Ola Didrik (2021). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Neonatal Anemia Prevention and Treatment. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  234, s 1- 1 . doi: 10.1016/j.jpeds.2021.03.060
 • Solevåg, Anne Lee & Saugstad, Ola Didrik (2021). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: The Newborn Electrocardiogram. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  228, s 52- 52 . doi: 10.1016/j.jpeds.2020.07.074
 • Solevåg, Anne Lee & Saugstad, Ola Didrik (2021). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Vigorous and Repeated Nasopharyngeal Suctioning. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  230, s 99- 99 . doi: 10.1016/j.jpeds.2020.10.052
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Birth Weight Is More Important than Gestational Age for Long-Term Intellectual Outcome. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  220, s 115 . doi: 10.1016/j.jpeds.2019.11.024
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Chromosome Studies in Full Term, Low Birth Weight, Mentally Retarded Patients. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  218, s 56 . doi: 10.1016/j.jpeds.2019.09.032
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Developmental Outcome for Trisomy 21 Mosaicism. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  221, s 38- 38 . doi: 10.1016/j.jpeds.2019.12.011
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Magnesium and birth asphyxia. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  227, s 190- 190 . doi: 10.1016/j.jpeds.2020.10.015
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: The Oxygen-Hemoglobin Equilibrium Curve and Tissue Oxygen Release. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  227, s 93 . doi: 10.1016/j.jpeds.2020.06.085
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Umbilical Catheters—Then and Now. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  227, s 156 . doi: 10.1016/j.jpeds.2020.06.082
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: When the Lung Ruptures - 50 Years Ago and Today. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  219, s 75 . doi: 10.1016/j.jpeds.2019.10.004
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: When the Newborn Remains Blue. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  224, s 78- 78 . doi: 10.1016/j.jpeds.2020.03.030
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Wilson-Mikity Syndrome. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  222, s 173- 173 . doi: 10.1016/j.jpeds.2020.01.037
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Wolf-Hirschorn Versus Cri-du-Chat Syndrome. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  226, s 95 . doi: 10.1016/j.jpeds.2020.06.015
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 Years Ago in The Journal of Pediatrics: Human Chromosomal Deletion: Two Patients with the 4p–Syndrome. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  216, s 72 . doi: 10.1016/j.jpeds.2019.07.020
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 Years Ago in The Journal of Pediatrics: Neonatal Seizures: 50 Years of Progress. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  225, s 230 . doi: 10.1016/j.jpeds.2020.04.014
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 years ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Light exposure to the immature eye. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  223, s 119- 119 . doi: 10.1016/j.jpeds.2020.02.011
 • Stenson, Ben & Saugstad, Ola Didrik (2019). Reply. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  205, s 293- 294 . doi: 10.1016/j.jpeds.2018.10.055
 • Herting, Egbert; Curstedt, Tore; Halliday, Henry L.; Hallman, Mikko; Saugstad, Ola Didrik & Speer, Christian P. (2018). Sharing Progress in Neonatology (SPIN): Moving towards Individualized Prenatal and Neonatal Care. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  113, s 384- 386 . doi: 10.1159/000487623
 • Rognum, Torleiv Ole; Holmen, Sigve; Opdal, Siri Hauge; Musse, Musse Ahmed; Saugstad, Ola Didrik & Stray-Pedersen, Arne (2018). Evaluation of confidence of time of death estimation by measurement of hypoxanthine and potassium sampled at the scene of death..
 • Umphrey, Lisa; Blennow, Mats; Breindahl, Morten; Brown, Alexandra; Roehr, Charles Christoph; Saugstad, Ola Didrik; Thio, Marta & Trevisanuto, Daniele (2018). Navigating a mid-level gap in neonatal resuscitation. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  114(4), s 362- 363 . doi: 10.1159/000491689
 • Garberg, Håvard Tetlie; Saugstad, Ola Didrik & Solberg, Rønnaug (2017). Perinatal-Hypoxic-Ischemic Brain Injury: Detection and Intervention.
 • Oei, Ju Lee; Wright, Ian M. & Saugstad, Ola Didrik (2017). Authors' response. Pediatrics.  ISSN 0031-4005.  139(5), s 1- 2 . doi: 10.1542/peds.2017-0452B

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:44 - Sist endret 22. apr. 2016 09:28