Ola Didrik Saugstad

Bilde av Ola Didrik Saugstad
English version of this page
Rom D1.2029
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 OUS Rikshospitalet 0372 Oslo
Postadresse Postboks 4950 Nydalen OUS, Rikshospitalet 0424 Oslo

Faglige interesser

Ola Didrik Saugstad er professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Han er en barnelege, forsker og debattant i spørsmål om medisinsk etikk. Han var overlege i neonatologi (nyfødtmedisin) og bestyrer ved Pediatrisk forskningsinstitutt på Rikshospitalet. Han var også avdelingsleder ved Avdeling for Kvinne og Barnehelse, Kvinne og Barnklinikken, Oslo Universitetssykehus. Fra 1991-2010 var han leder for den norske nyfødtscreeningen.

Saugstad har siden 1970-tallet forsket på gjenopplivning av nyfødte, og har vært banebrytende i å få endret praksis på området fra bruk av ren oksygen, som hadde vært praksis de siste 200 år, til bruk av vanlig luft. Forskningen har vist en nedgang i dødsraten på 30 prosent ved bruk av luft, og flere hundre tusen barn kan dermed reddes hvert år. I 2010 ble luft anbefalt i internasjonale retningslinjer, basert på Saugstads og kollegenes forskning. Denne forskningen har lagt grunnlaget for nye resusiteringsprogram for nyfødte i lavinntektsland.

Bakgrunn

 • 1991-2007 - Forfatter av «Når Barnet er Født for Tidlig» (1991,1999, 2009) som er oversatt til Svensk, Dansk, Russisk og Spansk og «Barnets første leveår» (2007).
 • 1986-1991 - Ble overlege i 1986 og professor i 1991
 • 1985 - Sammen med Gösta Rooth er han redaktør og bidragsyter til «The Roots of Perinatal Medicine» og sammen med Sigmund Vaage «Helse for den svake»
 • 1977 - Tok doktorgraden
 • 1974 - 1976 stipendiat med midler fra Norges forskningsråd ved Institutt for kirurgisk forskning ved Rikshospitalet i Norge
 • fra 1974 - Arbeidet som stipendiat ved universitetssykehuset i Uppsala
 • 1973 - Tok den medisinske embedseksamen
 • Han har publisert over 400 artikler i medisinske tidsskrifter og en rekke bokkapitler i internasjonale fagbøker

Priser og utmerkelse

 • 2014 - Æresprofessor ved Moskva Statsuniversitet; Æresdoktor ved  Universitetet i Athen
 • 2012 - ME prisen; SalusAnsvar Nordic Medical Award
 • 2011 - Bjørnsonprisen, American Academy of Pediatrics Landmark Award; Æresmedlem American Pediatric Society
 • 2010 - Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden
 • 2007 - Livsvernprisen
 • 2005 - Æresmedlem av den finske perinatalmedisinske foreningen
 • 2001 - The Virginia Apgar Prize; Æresmedlem av Norsk perinatalmedisinsk forening
 • 2000 - Æresmedlem av den ungarske barnelegeforeningen
 • 1997 - The Arvo Ylppo Medal in Neonatology (Universitetet i Helsingfors)
 • 1995 - The Laerdal Award in Acute Medicine (Universitetet i Oslo)
 • Medlem av Det Norske Videskaps-akademi
 • Märta Philipson Award for Progress in Pediatrics (Universitetet i Stockholm)
 • Innvalgt (en av 30) medlem av International Academy of Perinatal Medicine

Verv

 • 2012-2015 - Han var medlem at WHOs ekspertutvalg for Basic Newborn Care  (2012) og Guidelines for Handling of Preterm Infants (2015).
 • 1996-2006 - I perioden 1996 til 2006 var han styremedlem og fra 2002-2004 president for European Association of Perinatal Medicine.
 • 2001-2004 - Styremedlem i International Pediatric Foundation
 • 1997-2001 - Han var rådgiver for Helseministeren
 • 1990-1993 - Leder av ESPRs nyfødtgruppe
 • 1987-1989 - Grunnlegger og den første leder av Norsk Perinatalmedisinsk Forening
 • 1987-1990 Styremedlem i European Society of Pediatric Research (ESPR)
 • Han er eller har vært medlem av redaksjonskollegiet  og redaktør i 8 medisinske tidsskrift.
 • Han har også vært referee for mer enn tredve tidsskrifter.
 • Han har skrevet en rekke avisartikler og kronikker om medisinsk etiske emner knyttet til bioetikk spesielt relatert til foster og nyfødte og forsknings og helsepolitikk.

Undervisning

Ola Didrik Saugstad underviste i pediatri MEDSEM9 - 9.semester i medisin på Universitetet i Oslo. I tillegg holdt han flere æresforelesninger i pediatri rundt om i verden og mer enn 300 inviterte foredrag ved alle store kongresser i faget og andre fora i alle verdensdeler.

Publikasjoner

 • Ueland, Marthe; Hajdarevic, Riad; Mella, Olav; Strand, Elin Bolle; Sosa, Daisy D. & Saugstad, Ola Didrik [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). No replication of previously reported association with genetic variants in the T cell receptor alpha (TRA) locus for myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS). Translational Psychiatry. ISSN 2158-3188. 12(1). doi: 10.1038/s41398-022-02046-1.
 • Sankaran, Deepika; Lakshminrusimha, Satyan & Saugstad, Ola Didrik (2022). Physiology of neonatal resuscitation: Giant strides with small breaths. Seminars in Perinatology. ISSN 0146-0005. 46(6). doi: 10.1016/j.semperi.2022.151620.
 • Sotiropoulos, James Xavier; Vento, Maximo; Saugstad, Ola Didrik & Oei, Ju Lee (2022). The quest for optimum oxygenation during newborn delivery room resuscitation: Is it the baby or is it us? Seminars in Perinatology. ISSN 0146-0005. 46(6). doi: 10.1016/j.semperi.2022.151622.
 • Solevåg, Anne Lee; Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2022). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Iron Supplementation in Infants Born at Term. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 245. doi: 10.1016/j.jpeds.2022.03.020.
 • Sotiropoulos, James X.; Oei, Ju Lee; Schmölzer, Georg M.; Hunter, Kylie E.; Williams, Jonathan G. & Webster, Angela C. [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2022). NET work M eta-analysis of T rials of i nitial O xygen in preterm N ewborns (NETMOTION): A Protocol for Systematic Review and Individual Participant Data Network Meta-Analysis of Preterm Infants <32 Weeks' Gestation Randomized to Initial Oxygen Concentration for Resuscitation. Neonatology. ISSN 1661-7800. 119(4), s. 517–524. doi: 10.1159/000525127.
 • Saugstad, Ola Didrik (2022). Oxygenation of the newborn. The impact of one molecule on newborn lives. Journal of Perinatal Medicine. ISSN 0300-5577. doi: 10.1515/jpm-2022-0259.
 • Oei, Ju Lee; Kapadia, Vishal; Rabi, Yacov; Saugstad, Ola Didrik; Rook, Denise & Vermeulen, Marijn J. [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2022). Neurodevelopmental outcomes of preterm infants after randomisation to initial resuscitation with lower (FiO2 <0.3) or higher (FiO2 >0.6) initial oxygen levels. An individual patient meta-analysis. Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition. ISSN 1359-2998. 107(4), s. 386–392. doi: 10.1136/archdischild-2021-321565.
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2022). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Maternal Cytomegalovirus Infection. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 241. doi: 10.1016/j.jpeds.2021.11.027.
 • Landsverk, Hans Christian Erichsen; Almaas, Runar & Saugstad, Ola Didrik (2022). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Hemiallogeneic Stem Cell Transplantation—from Last Resort to a Viable Treatment Option. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 243. doi: 10.1016/j.jpeds.2021.12.064.
 • Solevåg, Anne Lee & Saugstad, Ola Didrik (2022). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Birth Weight Versus Gestational Age as Outcome Predictors. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 243. doi: 10.1016/j.jpeds.2021.12.061.
 • Trivedi, Shamik; Eger, Siw Helen & Saugstad, Ola Didrik (2022). Resuscitation of the Newborn Development of Algorithms, Present Status and Future Perspectives. I Moreira de Sá, R.A. & Fonseca, E.B. (Red.), Perinatology: Evidence-based Best Practices in Perinatal Medicine, Volume II. Springer Nature. ISSN 978-3-030-83433-3. s. 1269–1288. doi: 10.1007/978-3-030-83434-0_67.
 • Bruckner, Marlies; Lista, Gianluca; Saugstad, Ola Didrik & Schmölzer, Georg M. (2021). Delivery room management of asphyxiated term and near-term infants. Neonatology. ISSN 1661-7800. 118(4), s. 487–499. doi: 10.1159/000516429. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sotiropoulos, James X.; Kapadia, Vishal; Vento, Maximo; Rabi, Yacov; Saugstad, Ola Didrik & Kumar, R. Kishore [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2021). Oxygen for the delivery room respiratory support of moderate-to-late preterm infants. An international survey of clinical practice from 21 countries. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 110(12), s. 3261–3268. doi: 10.1111/apa.16091.
 • Kapadia, Vishal; Oei, Ju Lee; Finer, Neil; Rich, Wade; Rabi, Yacov & Wright, Ian M. [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2021). Outcomes of delivery room resuscitation of bradycardic preterm infants: A retrospective cohort study of randomised trials of high vs low initial oxygen concentration and an individual patient data analysis. Resuscitation. ISSN 0300-9572. 167, s. 209–217. doi: 10.1016/j.resuscitation.2021.08.023.
 • Shah, Malika D. & Saugstad, Ola Didrik (2021). Newborns at risk of Covid-19 - Lessons from the last year. Journal of Perinatal Medicine. ISSN 0300-5577. 49(6), s. 643–649. doi: 10.1515/jpm-2021-0258.
 • Saugstad, Ola Didrik; Kapadia, Vishal & Oei, Ju Lee (2021). Oxygen in the First Minutes of Life in Very Preterm Infants. Neonatology. ISSN 1661-7800. 118(2), s. 218–224. doi: 10.1159/000516261.
 • Solevåg, Anne Lee & Saugstad, Ola Didrik (2021). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Noninvasive Blood Pressure Measurement in Neonates. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 235. doi: 10.1016/j.jpeds.2021.05.004.
 • Mathias, Maxwell; Chang, Jill; Perez, Marta & Saugstad, Ola (2021). Supplemental oxygen in the newborn: Historical perspective and current trends. Antioxidants. ISSN 2076-3921. 10(12), s. 1–13. doi: 10.3390/antiox10121879. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dotinga, Baukje M.; Solberg, Rønnaug; Saugstad, Ola Didrik; Bos, Arend F. & Kooi, Elisabeth M. W. (2021). Splanchnic oxygen saturation during reoxygenation with 21% or 100% O<inf>2</inf> in newborn piglets. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. doi: 10.1038/s41390-021-01819-6.
 • Hajdarevic, Riad; Lande, Asgeir; Rekeland, Ingrid Gurvin; Rydland, Anne; Strand, Elin Bolle & Sosa , Daysi Duarte [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). Fine mapping of the major histocompatibility complex (MHC) in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS) suggests involvement of both HLA class I and class II loci. Brain, Behavior, and Immunity. ISSN 0889-1591. 98, s. 101–109. doi: 10.1016/j.bbi.2021.08.219. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gottimukkala, Sasi Bhushan; Sotiropoulos, James Xavier; Lorente-Pozo, Sheila; Monti Sharma, Abhineet; Vento, Maximo & Saugstad, Ola Didrik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Oxygen saturation (SpO2) targeting for newborn infants at delivery: Are we reaching for an impossible unknown? Seminars in Fetal & Neonatal Medicine. ISSN 1744-165X. 26(2), s. 1–8. doi: 10.1016/j.siny.2021.101220.
 • Solevåg, Anne Lee & Saugstad, Ola Didrik (2021). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Diagnostic Utility of the Newborn Electrocardiogram. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 229, s. 32–32. doi: 10.1016/j.jpeds.2020.08.073.
 • Saugstad, Ola Didrik; Robertson, Nicola J. & Vento, Maximo (2021). A critical review of the 2020 International Liaison Committee on Resuscitation treatment recommendations for resuscitating the newly born infant. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 110(4), s. 1107–1112. doi: 10.1111/apa.15754. Fulltekst i vitenarkiv
 • Omer, Murwan; Melo, Ashanty Maggvie; Kelly, Lynne; Mac Dermott, Emma Jane; Leahy, Timothy Ronan & Killeen, Orla [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Emerging Role of the NLRP3 Inflammasome and Interleukin-1β in Neonates. Neonatology. ISSN 1661-7800. 117(5), s. 545–554. doi: 10.1159/000507584.
 • Haumont, Dominique; Modi, Neena; Saugstad, Ola Didrik; Antetere, Rosine; NguyenBa, Cuong & Turner, Mark [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Evaluating preterm care across Europe using the eNewborn European Network database. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 88(3), s. 484–495. doi: 10.1038/s41390-020-0769-x.
 • Zasada, Magdalena; Madetko-Talowska, Anna; Revhaug, Cecilie; Rognlien, Anne Gro Wesenberg; Baumbusch, Lars Oliver & Książek, Teofila [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). Transcriptome analysis reveals dysregulation of genes involved in oxidative phosphorylation in a murine model of retinopathy of prematurity. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 88(3), s. 391–397. doi: 10.1038/s41390-020-0793-x.
 • Innerdal, Mari; Simaga, I.; Diall, H.; Eielsen, M.; Niermeyer, Susan & Eielsen, Olav V [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Reduction in perinatal mortality after implementation of HBB training at a district hospital in Mali. Journal of Tropical Pediatrics. ISSN 0142-6338. 66(3), s. 315–321. doi: 10.1093/tropej/fmz072.
 • Saugstad, Ola Didrik (2020). Acetaminophen and the Developing Brain: Reason for Concern? Neonatology. ISSN 1661-7800. 117(2), s. 245–248. doi: 10.1159/000505954.
 • Saugstad, Ola Didrik (2020). What did I learn as a neonatologist over 40 years and what impact did Napoleon have on modern newborn medicine? Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 109(5), s. 877–879. doi: 10.1111/apa.15170.
 • Dypvik, Johanne; Larsen, Sandra; Haavaldsen, Camilla; Saugstad, Ola Didrik & Eskild, Anne (2020). Placental Weight and Risk of Neonatal Death. JAMA pediatrics. ISSN 2168-6203. 174(2), s. 197–199. doi: 10.1001/jamapediatrics.2019.4556.
 • Rajar, Polona; Saugstad, Ola Didrik; Berild, Dag; Dutta, Anirban; Greisen, Gorm & Lausten-Thomsen, Ulrik [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2020). Antibiotic stewardship in premature infants: a systematic review. Neonatology. ISSN 1661-7800. 117(6), s. 673–686. doi: 10.1159/000511710. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lande, Asgeir; Fluge, Øystein; Strand, Elin Bolle; Flåm, Siri Tennebø; Daysi Duarte, Sosa & Mella, Olav [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Human Leukocyte Antigen Alleles Associated With Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS). Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 10:5267(1), s. 1–8. doi: 10.1038/s41598-020-62157-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). Oxygen metabolism and oxygenation of the newborn. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine. ISSN 1744-165X. 25:101078(2), s. 1–5. doi: 10.1016/j.siny.2020.101078. Fulltekst i vitenarkiv
 • Marshall, Stephanie; Lang, Astri Maria; Perez, Marta & Saugstad, Ola Didrik (2019). Delivery room handling of the newborn. Journal of Perinatal Medicine. ISSN 0300-5577. 48(1), s. 1–10. doi: 10.1515/jpm-2019-0304. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zasada, Magdalena; Suski, Maciej; Bokiniec, Renata; Szwarc-Duma, Monika; Borszewska-Kornacka, Maria Katarzyna & Madej, Józef [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2019). Comparative two time-point proteome analysis of the plasma from preterm infants with and without bronchopulmonary dysplasia. The Italian Journal of Pediatrics. ISSN 1720-8424. 45(112), s. 1–9. doi: 10.1186/s13052-019-0676-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rajar, Polona; Atneosen-Åsegg, Monica; Saugstad, Ola Didrik; Solberg, Rønnaug & Baumbusch, Lars Oliver (2019). Quantification of circulating cell-free DNA (cfDNA) in urine using a newborn piglet model of asphyxia. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 14 (12), s. 1–14. doi: 10.1371/journal.pone.0227066. Fulltekst i vitenarkiv
 • Revhaug, Cecilie; Bik-Multanowski, Miroslaw; Zasada, Magdalena; Rognlien, Anne Gro Wesenberg; Günther, Clara-Cecilie & Ksiazek, Teofila [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2019). Immune System Regulation Affected by a Murine Experimental Model of Bronchopulmonary Dysplasia: Genomic and Epigenetic Findings. Neonatology. ISSN 1661-7800. 116, s. 269–277. doi: 10.1159/000501461. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zasada, Magdalena; Madetko-Talowska, Anna; Revhaug, Cecilie; Rognlien, Anne Gro Wesenberg; Baumbusch, Lars Oliver & Książek, Teofila [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2019). Short- and long-term impact of hyperoxia on the blood and retinal cells' transcriptome in a mouse model of oxygen-induced retinopathy. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 87, s. 485–493. doi: 10.1038/s41390-019-0598-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2019). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Positive Pressure Ventilation in the Newborn Infant: The Use of a Face Mask. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. doi: 10.1016/j.jpeds.2019.08.054.
 • Vento, Máximo & Saugstad, Ola Didrik (2019). Targeting oxygen in term and preterm infants starting at birth. Clinics in Perinatology. ISSN 0095-5108. 46(3), s. 459–473. doi: 10.1016/j.clp.2019.05.013.
 • Ystgaard, Martin Bogale; Scheffler, Katja; Suganthan, Rajikala; Bjørås, Magnar; Ranheim, Trine & Sagen, Ellen Lund [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Neuromodulatory effect of NLRP3 and ASC in neonatal hypoxic ischemic encephalopathy. Neonatology. ISSN 1661-7800. 115(4), s. 355–362. doi: 10.1159/000497200. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2019). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Polycythemia in Small for Gestational Age Infants. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 214, s. 140–140. doi: 10.1016/j.jpeds.2019.04.038.
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2019). 50 Years Ago in The Journal of Pediatrics: Intrauterine Growth of Live-Born Caucasian Infants at Sea Level: Standards Obtained from Measurements in 7 Dimensions of Infants Born between 25 and 44 Weeks of Gestation. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 209. doi: 10.1016/j.jpeds.2018.12.035.
 • Perez, Marta; Robbins, Mary E.; Revhaug, Cecilie & Saugstad, Ola Didrik (2019). Oxygen radical disease in the newborn, revisited: Oxidative stress and disease in the newborn period. Free Radical Biology & Medicine. ISSN 0891-5849. 142, s. 61–72. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2019.03.035.
 • Sweet, David G.; Carnielli, Virgilio; Greisen, Gorm; Hallman, Mikko; Ozek, Eren & te Pas, Arjan B [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2019). European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome - 2019 Update. Neonatology. ISSN 1661-7800. 115(4), s. 432–450. doi: 10.1159/000499361. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2019). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: The Use of Acid-Base Measurements in the Clinical Evaluation and Treatment of the Sick Neonate. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 207. doi: 10.1016/j.jpeds.2018.10.029.
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2019). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: The Effect of Pentobarbital Anesthesia on Resuscitation and Brain Damage in Fetal Rhesus Monkeys Asphyxiated on Delivery. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. doi: 10.1016/j.jpeds.2019.02.001.
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2019). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Lung Expansion and Ventilation During Resuscitation of Asphyxiated Newborn Infants. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. doi: 10.1016/j.jpeds.2019.01.030.
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2019). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Acid-Base Monitoring of the Fetus during Labor with Blood Obtained from the Scalp. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 208, s. 140–-. doi: 10.1016/j.jpeds.2018.11.006.
 • Xu, Zongli; Lie, Rolv T.; Wilcox, Allen J.; Saugstad, Ola Didrik & Taylor, Jack A. (2019). A comparison of DNA methylation in newborn blood samples from infants with and without orofacial clefts. Clinical Epigenetics. ISSN 1868-7075. 11(40). doi: 10.1186/s13148-019-0638-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Revhaug, Cecilie; Zasada, Magdalena; Rognlien, Anne Gro Wesenberg; Günther, Clara-Cecilie; Grabowska, Agnieszka & Książek, Teofila [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2019). Pulmonary vascular disease is evident in gene regulation of experimental bronchopulmonary dysplasia. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. ISSN 1476-7058. doi: 10.1080/14767058.2018.1541081. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saugstad, Ola Didrik; Oei, Ju Lee; Lakshminrusimha, Satyan & Vento, Maximo (2019). Oxygen therapy of the newborn from molecular understanding to clinical practice. Pediatric Research. ISSN 0031-3998. 85(1), s. 20–29. doi: 10.1038/s41390-018-0176-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rognlien, Anne Gro Wesenberg; Wollen, Embjørg Julianne; Atneosen-Åsegg, Monica; Suganthan, Rajikala; Bjørås, Magnar & Saugstad, Ola Didrik (2019). Neonatal Ogg1/Mutyh knockout mice have altered inflammatory gene response compared to wildtype mice in the brain and lung after hypoxia-reoxygenation. Journal of Perinatal Medicine. ISSN 0300-5577. 47(1), s. 114–124. doi: 10.1515/jpm-2018-0172. Fulltekst i vitenarkiv
 • Huun, Marianne Ullestad; Garberg, Håvard Tetlie; Buonocore, Giuseppe; Longini, Mariangela; Belvisi, Elisa & Bazzini, Francesco [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Regional differences of hypothermia on oxidative stress following hypoxia-ischemia: a study of DHA and hypothermia on brain lipid peroxidation in newborn piglets. Journal of Perinatal Medicine. ISSN 0300-5577. 47(1), s. 82–89. doi: 10.1515/jpm-2017-0355. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thamrin, Valerie; Saugstad, Ola Didrik; Tarnow-Mordi, William; Wang, Yueping Alex; Lui, Kei & Wright, Ian M. [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2018). Preterm infant outcomes after randomization to initial resuscitation with FiO2 0.21 or 1.0. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 201, s. 55–61.e1. doi: 10.1016/j.jpeds.2018.05.053.
 • Garcia-Hidalgo, Catalina; Cheung, Po-Yin; Solevåg, Anne Lee; Vento, Máximo; O´Reilly, Megan & Saugstad, Ola Didrik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). A review of oxygen use during chest compressions in Newborns-A meta-analysis of animal data. Frontiers in pediatrics. ISSN 2296-2360. 6:400, s. 1–7. doi: 10.3389/fped.2018.00400. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zasada, Magdalena; Suski, Maciej; Bokiniec, Renata; Szwarc-Duma, Monika; Borszewska-Kornacka, Maria Katarzyna & Madej, Józef [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2018). An iTRAQ-based quantitative proteomic analysis of plasma proteins in preterm newborns with retinopathy of prematurity. Investigative Ophthalmology and Visual Science. ISSN 0146-0404. 59(13), s. 5312–5319. doi: 10.1167/iovs.18-24914. Fulltekst i vitenarkiv
 • Manueldas, Sophia; Benterud, Torkil; Rueegg, Corina Silvia; Garberg, Håvard Tetlie; Huun, Marianne Ullestad & Pankratov, Leonid [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2018). Temporal patterns of circulating cell-free DNA (cfDNA) in a newborn piglet model of perinatal asphyxia. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 13:e0206601(11), s. 1–20. doi: 10.1371/journal.pone.0206601. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ormstad, Heidi Kristin; Bryn, Vesna; Verkerk, Robert; Skjeldal, Ola; Halvorsen, Bente & Saugstad, Ola Didrik [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Serum Tryptophan, Tryptophan Catabolites and Brain-derived Neurotrophic Factor in Subgroups of Youngsters with Autism Spectrum Disorders. CNS & Neurological Disorders - Drug Targets. ISSN 1871-5273. 17(8), s. 626–639. doi: 10.2174/1871527317666180720163221. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saugstad, Ola Didrik (2018). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Sudden Unexpected Death in Infancy: A Statistical Analysis of Certain Socioeconomic Factors. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 200. doi: 10.1016/j.jpeds.2018.02.049.
 • Saugstad, Ola Didrik (2018). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Uric Acid Levels in Full-Term and Low-Birth-Weight Infants. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 201. doi: 10.1016/j.jpeds.2018.03.043.

Se alle arbeider i Cristin

 • Saugstad, Ola Didrik (2022). Oxygen – kampen om luft. Cayenne. ISBN 9789198730616. 260 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Solberg, Rønnaug & Saugstad, Ola Didrik (2022). Oxygen toxicity. I Donn, Steven M.; Mammel, Mark C. & van Kaam, Anton (Red.), Manual of Neonatal Respiratory Care. Springer. ISSN 978-3-030-93996-0. s. 77–82. doi: 10.1007/978-3-030-93997-7_7.
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2021). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Neonatal Herpes Virus Infection in the Preacyclovir Era. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 236, s. 61–81. doi: 10.1016/j.jpeds.2021.05.055.
 • Saugstad, Ola Didrik & Vento, Maximo (2021). Potential Value of Maternal Oxygen Supplementation. JAMA pediatrics. ISSN 2168-6203. 175(7), s. 749–750. doi: 10.1001/jamapediatrics.2021.0364.
 • Rønning, Rolf & Saugstad, Ola Didrik (2021). https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/KzG2Xy/me-pasientene-fikk-rett. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Solevåg, Anne Lee & Saugstad, Ola Didrik (2021). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Early-Onset Neonatal Sepsis. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 238. doi: 10.1016/j.jpeds.2021.08.044.
 • Almaas, Runar & Saugstad, Ola Didrik (2021). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Diagnosis of Self-Mutilation and Hyperuricemia. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 237, s. 86–86. doi: 10.1016/j.jpeds.2021.07.034.
 • Lee Solevåg, Anne & Saugstad, Ola Didrik (2021). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Fetal Heart Rate Patterns and Umbilical Cord Base Deficit. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 236. doi: 10.1016/j.jpeds.2021.05.054.
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2021). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Neonatal Platelet Aggregation: Effects of Antenatal Aspirin. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 235. doi: 10.1016/j.jpeds.2021.04.064.
 • Lee Solevåg, Anne; Andresen, Jannicke H. & Saugstad, Ola Didrik (2021). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Neonatal Anemia Prevention and Treatment. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 234, s. 1–1. doi: 10.1016/j.jpeds.2021.03.060.
 • Almaas, Runar & Saugstad, Ola Didrik (2021). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Pregnancy in Women with Galactosemia. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 233. doi: 10.1016/j.jpeds.2021.02.032.
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2021). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: The Oxygen Dilemma. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 231, s. 1–1. doi: 10.1016/j.jpeds.2020.11.036.
 • Solevåg, Anne Lee & Saugstad, Ola Didrik (2021). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Vigorous and Repeated Nasopharyngeal Suctioning. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 230, s. 99–99. doi: 10.1016/j.jpeds.2020.10.052.
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2021). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Sixth Cranial Nerve Palsy in the Neonate. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 230, s. 125–125. doi: 10.1016/j.jpeds.2020.10.054.
 • Almaas, Runar & Saugstad, Ola Didrik (2021). 50 years ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Hepatopulmonary syndrome: Transplantation Is the big difference. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 229, s. 69–69. doi: 10.1016/j.jpeds.2020.08.074.
 • Solevåg, Anne Lee & Saugstad, Ola Didrik (2021). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: The Newborn Electrocardiogram. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 228, s. 52–52. doi: 10.1016/j.jpeds.2020.07.074.
 • Branche, Tonia; Perez, Marta & Saugstad, Ola Didrik (2020). The first golden minute — Is it relevant? Resuscitation. ISSN 0300-9572. 156, s. 284–285. doi: 10.1016/j.resuscitation.2020.08.128.
 • Dypvik, Johanne; Saugstad, Ola Didrik & Eskild, Anne (2020). More details needed on association of placental weight with risk of neonatal death - Reply. JAMA pediatrics. ISSN 2168-6203. 174(9), s. 905–906. doi: 10.1001/jamapediatrics.2020.0975.
 • Shah, Malika D. & Saugstad, Ola Didrik (2020). Newborns at risk of COVID-19. Journal of Perinatal Medicine. ISSN 0300-5577. 48(5), s. 423–425. doi: 10.1515/jpm-2020-0170.
 • Saugstad, Ola Didrik (2020). Myalgic Encephalomyelitis (ME) in the Young. Time to Repent. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 109(4), s. 645–646. doi: 10.1111/apa.15084.
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Developmental Outcome for Trisomy 21 Mosaicism. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 221, s. 38–38. doi: 10.1016/j.jpeds.2019.12.011.
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Wilson-Mikity Syndrome. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 222, s. 173–173. doi: 10.1016/j.jpeds.2020.01.037.
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: When the Lung Ruptures - 50 Years Ago and Today. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 219. doi: 10.1016/j.jpeds.2019.10.004.
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: When the Newborn Remains Blue. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 224, s. 78–78. doi: 10.1016/j.jpeds.2020.03.030.
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Birth Weight Is More Important than Gestational Age for Long-Term Intellectual Outcome. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 220. doi: 10.1016/j.jpeds.2019.11.024.
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Chromosome Studies in Full Term, Low Birth Weight, Mentally Retarded Patients. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 218. doi: 10.1016/j.jpeds.2019.09.032.
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Magnesium and birth asphyxia. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 227, s. 190–190. doi: 10.1016/j.jpeds.2020.10.015.
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Umbilical Catheters—Then and Now. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 227. doi: 10.1016/j.jpeds.2020.06.082.
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: The Oxygen-Hemoglobin Equilibrium Curve and Tissue Oxygen Release. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 227. doi: 10.1016/j.jpeds.2020.06.085.
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Wolf-Hirschorn Versus Cri-du-Chat Syndrome. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 226. doi: 10.1016/j.jpeds.2020.06.015.
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 Years Ago in The Journal of Pediatrics: Neonatal Seizures: 50 Years of Progress. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 225. doi: 10.1016/j.jpeds.2020.04.014.
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 Years Ago in The Journal of Pediatrics: Human Chromosomal Deletion: Two Patients with the 4p–Syndrome. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 216. doi: 10.1016/j.jpeds.2019.07.020.
 • Andresen, Jannicke Hanne & Saugstad, Ola Didrik (2020). 50 years ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Light exposure to the immature eye. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 223, s. 119–119. doi: 10.1016/j.jpeds.2020.02.011.
 • Konduri, Girija G.; Lagatta, Joanne; Lakshminrusimha, Satyan & Saugstad, Ola Didrik (2019). Finally, A Tool to Address Extubation Anxiety! Journal of Perinatology. ISSN 0743-8346. 39(12), s. 1581–1583. doi: 10.1038/s41372-019-0525-4.
 • Stensvold, Hans Jørgen & Saugstad, Ola Didrik (2019). The oxygen dilemma: oxygen saturation targets in preterm infants. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 108(9), s. 1556–1558. doi: 10.1111/apa.14852.
 • Stenson, Ben & Saugstad, Ola Didrik (2019). Reply. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 205, s. 293–294. doi: 10.1016/j.jpeds.2018.10.055.
 • Herting, Egbert; Curstedt, Tore; Halliday, Henry L.; Hallman, Mikko; Saugstad, Ola Didrik & Speer, Christian P. (2018). Sharing Progress in Neonatology (SPIN): Moving towards Individualized Prenatal and Neonatal Care. Neonatology. ISSN 1661-7800. 113, s. 384–386. doi: 10.1159/000487623.
 • Rognum, Torleiv Ole; Holmen, Sigve; Opdal, Siri Hauge; Musse, Musse Ahmed; Saugstad, Ola Didrik & Stray-Pedersen, Arne (2018). Evaluation of confidence of time of death estimation by measurement of hypoxanthine and potassium sampled at the scene of death. .
 • Umphrey, Lisa; Blennow, Mats; Breindahl, Morten; Brown, Alexandra; Roehr, Charles Christoph & Saugstad, Ola Didrik [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Navigating a mid-level gap in neonatal resuscitation. Neonatology. ISSN 1661-7800. 114(4), s. 362–363. doi: 10.1159/000491689.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:44 - Sist endret 28. sep. 2022 14:42