Ola Didrik Saugstad

Professor emeritus - Barne- og ungdomsklinikken
Bilde av Ola Didrik Saugstad
English version of this page
Telefon +47-23072790
Mobiltelefon +47-90194144
Rom D1.2029
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 None 0372 OSLO

Faglige interesser

Ola Didrik Saugstad er en barnelege, forsker og debattant i spørsmål om medisinsk etikk. Han er professor i barnesykdommer ved Universitetet i Oslo, overlege i neonatologi (nyfødtmedisin) og bestyrer ved Pediatrisk forskningsinstitutt på Rikshospitalet. Han er også avdelingsleder ved Avdeling for Kvinne og Barnehelse, Kvinne og Barnklinikken, Oslo Universitetssykehus. Fra 1991-2010 var han leder for den norske nyfødtscreeningen.

Saugstad har siden 1970-tallet forsket på gjenopplivning av nyfødte, og har vært banebrytende i å få endret praksis på området fra bruk av ren oksygen, som hadde vært praksis de siste 200 år, til bruk av vanlig luft. Forskningen har vist en nedgang i dødsraten på 30 prosent ved bruk av luft, og flere hundre tusen barn kan dermed reddes hvert år. I 2010 ble luft anbefalt i internasjonale retningslinjer, basert på Saugstads og kollegenes forskning. Denne forskningen har lagt grunnlaget for nye resusiteringsprogram for nyfødte i lavinntektsland.

Bakgrunn

 • 1991-2007 - Forfatter av «Når Barnet er Født for Tidlig» (1991,1999, 2009) som er oversatt til Svensk, Dansk, Russisk og Spansk og «Barnets første leveår» (2007).
 • 1986-1991 - Ble overlege i 1986 og professor i 1991
 • 1985 - Sammen med Gösta Rooth er han redaktør og bidragsyter til «The Roots of Perinatal Medicine» og sammen med Sigmund Vaage «Helse for den svake»
 • 1977 - Tok doktorgraden
 • 1974 - 1976 stipendiat med midler fra Norges forskningsråd ved Institutt for kirurgisk forskning ved Rikshospitalet i Norge
 • fra 1974 - Arbeidet som stipendiat ved universitetssykehuset i Uppsala
 • 1973 - Tok den medisinske embedseksamen
 • Han har publisert over 400 artikler i medisinske tidsskrifter og en rekke bokkapitler i internasjonale fagbøker

Priser og utmerkelse

 • 2014 - Æresprofessor ved Moskva Statsuniversitet; Æresdoktor ved  Universitetet i Athen
 • 2012 - ME prisen; SalusAnsvar Nordic Medical Award
 • 2011 - Bjørnsonprisen, American Academy of Pediatrics Landmark Award; Æresmedlem American Pediatric Society
 • 2010 - Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden
 • 2007 - Livsvernprisen
 • 2005 - Æresmedlem av den finske perinatalmedisinske foreningen
 • 2001 - The Virginia Apgar Prize; Æresmedlem av Norsk perinatalmedisinsk forening
 • 2000 - Æresmedlem av den ungarske barnelegeforeningen
 • 1997 - The Arvo Ylppo Medal in Neonatology (Universitetet i Helsingfors)
 • 1995 - The Laerdal Award in Acute Medicine (Universitetet i Oslo)
 • Medlem av Det Norske Videskaps-akademi
 • Märta Philipson Award for Progress in Pediatrics (Universitetet i Stockholm)
 • Innvalgt (en av 30) medlem av International Academy of Perinatal Medicine

Verv

 • 2012-2015 - Han var medlem at WHOs ekspertutvalg for Basic Newborn Care  (2012) og Guidelines for Handling of Preterm Infants (2015).
 • 1996-2006 - I perioden 1996 til 2006 var han styremedlem og fra 2002-2004 president for European Association of Perinatal Medicine.
 • 2001-2004 - Styremedlem i International Pediatric Foundation
 • 1997-2001 - Han var rådgiver for Helseministeren
 • 1990-1993 - Leder av ESPRs nyfødtgruppe
 • 1987-1989 - Grunnlegger og den første leder av Norsk Perinatalmedisinsk Forening
 • 1987-1990 Styremedlem i European Society of Pediatric Research (ESPR)
 • Han er eller har vært medlem av redaksjonskollegiet  og redaktør i 8 medisinske tidsskrift.
 • Han har også vært referee for mer enn tredve tidsskrifter.
 • Han har skrevet en rekke avisartikler og kronikker om medisinsk etiske emner knyttet til bioetikk spesielt relatert til foster og nyfødte og forsknings og helsepolitikk.

Undervisning

 • Ola Didrik Saugstad underviser i pediatri i MEDSEM9 - 9.semester i medisin på UiO. Han har holdt flere æresforelesninger i pediatri rundt om i verden og holdt mer enn 300 inviterte foredrag ved alle store kongresser i faget og andre fora i alle verdensdeler.

Publikasjoner

 • Benterud, Torkil; Manueldas, Sophia; Rivera, Santiago; Henckel, Ewa; Løberg, Else Marit; Norgren, Svante; Baumbusch, Lars Oliver; Solberg, Rønnaug & Saugstad, Ola Didrik (2018). Cerebellum Susceptibility to Neonatal Asphyxia: Possible Protective Effects of N-Acetylcysteine Amide. Disease Markers.  ISSN 0278-0240.  2018(5046372) . doi: 10.1155/2018/5046372 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bik-Multanowski, Miroslaw; Revhaug, Cecilie; Grabowska, Agnieszka; Dobosz, Artur; Madetko-Talowska, Anna; Zasada, Magdalena & Saugstad, Ola Didrik (2018). Hyperoxia induces epigenetic changes in newborn mice lungs. Free Radical Biology & Medicine.  ISSN 0891-5849.  121, s 51- 56 . doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2018.04.566
 • Bryn, Vesna; Verkerk, Robert; Skjeldal, Ola; Saugstad, Ola Didrik & Ormstad, Heidi Kristin (2018). Kynurenine pathway in autism spectrum disorders in children. Neuropsychobiology.  ISSN 0302-282X.  76(2), s 82- 88 . doi: 10.1159/000488157
 • de Lange, Charlotte; Solberg, Rønnaug; Holtedahl, Jon Erik; Tulipan, Andreas Julius; Barlinn, Jon; Trigg, William; Wickstrøm, Torild; Saugstad, Ola Didrik; Malinen, Eirik & Rootwelt-Revheim, Mona-Elisabeth (2018). Dynamic TSPO-PET for assessing early effects of cerebral hypoxia and resuscitation in new born pigs. Nuclear Medicine and Biology.  ISSN 0969-8051.  66, s 49- 57 . doi: 10.1016/j.nucmedbio.2018.08.004
 • Huun, Marianne Ullestad; Garberg, Håvard Tetlie; Buonocore, Giuseppe; Longini, Mariangela; Belvisi, Elisa; Bazzini, Francesco; Proietti, Fabrizio; Saugstad, Ola Didrik & Solberg, Rønnaug (2018). Regional differences of hypothermia on oxidative stress following hypoxia-ischemia: a study of DHA and hypothermia on brain lipid peroxidation in newborn piglets. Journal of Perinatal Medicine.  ISSN 0300-5577. . doi: 10.1515/jpm-2017-0355
 • Huun, Marianne Ullestad; Garberg, Håvard Tetlie; Løberg, Else Marit; Escobar, Javier; Martinez-Orgado, Jose; Saugstad, Ola Didrik & Solberg, Rønnaug (2018). DHA and therapeutic hypothermia in a short-term follow-up piglet model of hypoxia-ischemia: Effects on H+MRS biomarkers. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  13:e0201895(8), s 1- 15 . doi: 10.1371/journal.pone.0201895 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Manueldas, Sophia; Benterud, Torkil; Rueegg, Corina Silvia; Garberg, Håvard Tetlie; Huun, Marianne Ullestad; Pankratov, Leonid; Åsegg-Atneosen, Monica; Solberg, Rønnaug; Escobar, Javier; Saugstad, Ola Didrik & Baumbusch, Lars Oliver (2018). Temporal patterns of circulating cell-free DNA (cfDNA) in a newborn piglet model of perinatal asphyxia. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203. . doi: 10.1371/journal.pone.0206601
 • Oei, Ju Lee; Finer, Neil; Saugstad, Ola Didrik; Wright, Ian M.; Rabi, Yacov; Tarnow-Mordi, William; Rich, Wade; Kapadia, Vishal; Rook, Denise; Smyth, John P.; Lui, Kei & Vento, Máximo (2018). Outcomes of oxygen saturation targeting during delivery room stabilisation of preterm infants. Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition.  ISSN 1359-2998.  103(5), s F446- F454 . doi: 10.1136/archdischild-2016-312366
 • Oei, Ju Lee; Saugstad, Ola Didrik & Vento, Máximo (2018). Oxygen and preterm infant resuscitation: What else do we need to know?. Current opinion in pediatrics.  ISSN 1040-8703.  30(2), s 192- 198 . doi: 10.1097/MOP.0000000000000610
 • Ormstad, Heidi Kristin; Bryn, Vesna; Saugstad, Ola Didrik; Skjeldal, Ola & Maes, Michael (2018). Role of the immune system in autism spectrum disorders (ASD). CNS and Neurological Disorders - Drug Targets.  ISSN 1871-5273.  17(7), s 489- 495 . doi: 10.2174/1871527317666180706123229
 • Ormstad, Heidi Kristin; Bryn, Vesna; Verkerk, Robert; Skjeldal, Ola; Halvorsen, Bente; Saugstad, Ola Didrik; Isaksen, Jørn & Maes, Michael (2018). Serum Tryptophan, Tryptophan Catabolites and Brain-derived Neurotrophic Factor in Subgroups of Youngsters with Autism Spectrum Disorders. CNS and Neurological Disorders - Drug Targets.  ISSN 1871-5273.  17(8), s 626- 639 . doi: 10.2174/1871527317666180720163221
 • Rognlien, Anne Gro Wesenberg; Wollen, Embjørg Julianne; Atneosen-Åsegg, Monica; Suganthan, Rajikala; Bjørås, Magnar & Saugstad, Ola Didrik (2018). Neonatal Ogg1/Mutyh knockout mice have altered inflammatory gene response compared to wildtype mice in the brain and lung after hypoxia-reoxygenation. Journal of Perinatal Medicine.  ISSN 0300-5577. . doi: 10.1515/jpm-2018-0172
 • Saugstad, Ola Didrik (2018). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Alveolar Arterial Oxygen Gradient in Premature Infants Breathing 100% Oxygen. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  194, s 66 . doi: 10.1016/j.jpeds.2017.06.017
 • Saugstad, Ola Didrik (2018). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Birth Weight, Gestational Age, and Sex as Determining Factors in the Incidence of Respiratory Distress Syndrome of Prematurely Born Infants. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  197, s 28 . doi: 10.1016/j.jpeds.2017.11.040
 • Saugstad, Ola Didrik (2018). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Phenylketonuria: Evaluation of Therapy and Verification of Diagnosis. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  193, s 92 . doi: 10.1016/j.jpeds.2017.12.035
 • Saugstad, Ola Didrik (2018). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Sudden Unexpected Death in Infancy: A Statistical Analysis of Certain Socioeconomic Factors. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  200, s 149 . doi: 10.1016/j.jpeds.2018.02.049
 • Saugstad, Ola Didrik (2018). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: The Effect of Pretreatment with Pentobarbital, Meperidine, or Hyperbaric Oxygen on the Response to Anoxia and Resuscitation in Newborn Rabbits. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  195, s 168 . doi: 10.1016/j.jpeds.2017.10.025
 • Saugstad, Ola Didrik (2018). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Uric Acid Levels in Full-Term and Low-Birth-Weight Infants. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  201, s 92 . doi: 10.1016/j.jpeds.2018.03.043
 • Saugstad, Ola Didrik (2018). Oxygenation of the Immature Infant: A Commentary and Recommendations for Oxygen Saturation Targets and Alarm Limits. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  114(1), s 69- 75 . doi: 10.1159/000486751
 • Saugstad, Ola Didrik (2018). Resuscitation of the Newborn, In Giuseppe Buonocore; Rodolfo Bracci & Michael Weindling (ed.),  Neonatology. A Practical Approach to Neonatal Diseases.  Springer.  ISBN 978-3-319-29487-2.  kapittel.  s 1 - 16
 • Saugstad, Ola Didrik; Oei, Ju Lee; Lakshminrusimha, Satyan & Vento, Maximo (2018). Oxygen therapy of the newborn from molecular understanding to clinical practice. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998. . doi: 10.1038/s41390-018-0176-8
 • Stenson, Ben & Saugstad, Ola Didrik (2018). Oxygen Treatment for Immature Infants beyond the Delivery Room: Lessons from Randomized Studies. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476. . doi: 10.1016/j.jpeds.2018.05.001
 • Suski, Maciej; Bokiniec, Renata; Szwarc-Duma, Monika; Madej, Jozef; Bujak-Gizycka, Beata; Borszewska-Kornacka, Maria K.; Ksiazek, Teofila; Grabowska, Agnieszka; Revhaug, Cecilie; Baumbusch, Lars Oliver; Saugstad, Ola Didrik; Pietrzyk, Jacek Jozef & Kwinta, Przemko (2018). Plasma proteome changes in cord blood samples from preterm infants. Journal of Perinatology.  ISSN 0743-8346.  s 1- 8 . doi: 10.1038/s41372-018-0150-7
 • Suski, Maciej; Bokiniec, Renata; Szwarc-Duma, Monika; Madej, Józef; Bujak-Giżycka, Beata; Kwinta, Przemko; Borszewska-Kornacka, Maria K.; Revhaug, Cecilie; Baumbusch, Lars Oliver; Saugstad, Ola Didrik & Pietrzyk, Jacek Józef (2018). Prospective plasma proteome changes in preterm infants with different gestational ages. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  s 1- 8 . doi: 10.1038/s41390-018-0003-2
 • Syltern, Janicke Marita; Markestad, Trond Jacob; Saugstad, Ola Didrik & Støen, Ragnhild (2018). NICU dialects: Understanding Norwegian practice variation. Pediatrics.  ISSN 0031-4005.  142, s S545- S551 . doi: 10.1542/peds.2018-0478E
 • Thomas, Anub Mathew; Schjalm, Camilla; Nilsson, Per; Lindenskov, Paal Helge H.; Rørtveit, Runa; Solberg, Rønnaug; Saugstad, Ola Didrik; Berglund, Magnus M.; Strömberg, Patrik; Lau, Corinna; Espevik, Terje; Jansen, Johan Høgset; Castellheim, Albert; Mollnes, Tom Eirik & Barratt-Due, Andreas (2018). Combined Inhibition of C5 and CD14 Attenuates Systemic Inflammation in a Piglet Model of Meconium Aspiration Syndrome. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  113(4), s 322- 330 . doi: 10.1159/000486542 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Umphrey, Lisa; Breindahl, Morten; Brown, Alexandra; Saugstad, Ola Didrik; Thio, Marta; Trevisanuto, Daniele; Roehr, Charles Christoph & Blennow, Mats (2018). When Helping Babies Breathe Is Not Enough: Designing a Novel, Mid-Level Neonatal Resuscitation Algorithm for Medecins Sans Frontieres Field Teams Working in Low-Resource Hospital Settings. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  114(2), s 112- 123 . doi: 10.1159/000486705
 • Wilson, A; Vento, M; Shah, Prakesh S.; Saugstad, Ola Didrik; Finer, Neil; Rich, Wade; Morton, Rachael L.; Rabi, Yacov; Tarnow-Mordi, William; Suzuki, Keiji; Wright, Ian M. & Oei, Ju Lee (2018). A review of international clinical practice guidelines for the use of oxygen in the delivery room resuscitation of preterm infants. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  107(1), s 20- 27 . doi: 10.1111/apa.14012
 • Asadi-Azarbaijani, Babak; Santos, Regiane R.; Jahnukainen, Kirsi; Braber, Saskia; van Duursen, Majorie BM; Toppari, Jorma; Saugstad, Ola Didrik; Nurmio, Mirja & Oskam, Irma Caroline (2017). Developmental effects of imatinib mesylate on follicle assembly and early activation of primordial follicle pool in postnatal rat ovary. Reproductive Biology.  ISSN 1642-431X.  17(1), s 25- 33 . doi: 10.1016/j.repbio.2016.11.003
 • Aune, Dagfinn; Schlesinger, Sabrina; Henriksen, Tore; Saugstad, Ola Didrik & Tonstad, Serena (2017). Physical activity and the risk of preterm birth: a systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology.  ISSN 1470-0328.  124(12), s 1816- 1826 . doi: 10.1111/1471-0528.14672
 • de Lange, Charlotte; Saugstad, Ola Didrik & Solberg, Rønnaug (2017). Assessment of cerebral perfusion with contrast-enhanced ultrasound during constriction of the neck mimicking malposition of the BD Odon Device™: a study in newborn piglets. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology.  ISSN 1470-0328.  124(S4), s 26- 34 . doi: 10.1111/1471-0528.14751
 • Garberg, Håvard Tetlie; Huun, Marianne Ullestad; Baumbusch, Lars Oliver; Atneosen-Åsegg, Monica; Solberg, Rønnaug & Saugstad, Ola Didrik (2017). Temporal Profile of Circulating microRNAs after Global Hypoxia-Ischemia in Newborn Piglets. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  111(2), s 133- 139 . doi: 10.1159/000449032
 • Garberg, Håvard Tetlie; Solberg, Rønnaug; Barlinn, Jon; Martinez-Orgado, Jose; Løberg, Else Marit & Saugstad, Ola Didrik (2017). High-dose cannabidiol induced hypotension after global hypoxia-ischemia in piglets. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  112(2), s 143- 149 . doi: 10.1159/000471786
 • Grytten, Jostein Ivar; Monkerud, Lars Chr.; Skau, Irene; Eskild, Anne; Sørensen, Rune Jørgen & Saugstad, Ola Didrik (2017). Saving Newborn Babies – The Benefits of Interventions in Neonatal Care in Norway over More Than 40 Years. Health Economics.  ISSN 1057-9230.  26(3), s 352- 370 . doi: 10.1002/hec.3314 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Huun, Marianne Ullestad; Garberg, Håvard Tetlie; Escobar, Javier; Chafer, Consuelo; Vento, Maximo; Holme, Ingar Morten K; Saugstad, Ola Didrik & Solberg, Rønnaug (2017). DHA reduces oxidative stress following hypoxia-ischemia in newborn piglets: A study of lipid peroxidation products in urine and plasma. Journal of Perinatal Medicine.  ISSN 0300-5577.  46(2), s 209- 217 . doi: 10.1515/jpm-2016-0334 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kuligowski, Julia; Solberg, Rønnaug; Sánchez-Illana, Ángel; Pankratov, Leonid; Parra-Llorca, Anna; Quintas, Guillermo; Saugstad, Ola Didrik & Ventoa, Máximo (2017). Plasma metabolite score correlates with Hypoxia time in a newly born piglet model for asphyxia. Redox Biology.  ISSN 2213-2317.  12, s 1- 7 . doi: 10.1016/j.redox.2017.02.002
 • Kwinta, Przemko; Bokiniec, Renata; Bik-Multanowski, Miroslaw; Günther, Clara-Cecilie; Grabowska, Agnieszka; Ksiazek, Teofila; Madetko-Talowska, Anna; Szewczyk, Katarzyna; Szwarc-Duma, Monika; Borszewska-Kornacka, Maria K.; Baumbusch, Lars Oliver; Revhaug, Cecilie; Saugstad, Ola Didrik & Pietrzyk, Jacek J. (2017). Comparison of whole genome expression profile between preterm and full-term newborns. Ginekologia Polska.  ISSN 0017-0011.  88(8), s 434- 441 . doi: 10.5603/GP.a2017.0080
 • Manja, Veena; Saugstad, Ola Didrik & Lakshminrusimha, Satyan (2017). Oxygen saturation targets in preterm infants and outcomes at 18-24 months: A systematic review. Pediatrics.  ISSN 0031-4005.  139(1) . doi: 10.1542/peds.2016-1609
 • Oei, Ju Lee; Saugstad, Ola Didrik; Lui, Kei; Wright, Ian M.; Smyth, John P.; Craven, Paul; Wang, Yueping Alex; McMullan, Rowena; Coates, Elisabeth; Ward, Meredith; Mishra, Parag; De Waal, Koert; Travadi, Javeed; See, Kwee Ching; Cheah, Irene G.S.; Lim, Chin Theam; Choo, Yao Mun; Kamar, Azanna Ahmad; Cheah, Fook Choe; Masoud, Ahmed & Tarnow-Mordi, William (2017). Targeted oxygen in the resuscitation of preterm infants, a randomized clinical trial. Pediatrics.  ISSN 0031-4005.  139(1), s 1- 11 . doi: 10.1542/peds.2016-1452
 • Oei, Ju Lee; Vento, Máximo; Rabi, Yacov; Wright, Ian; Finer, Neil; Rich, Wade; Kapadia, Vishal; Aune, Dagfinn; Rook, Denise; Tarnow-Mordi, William & Saugstad, Ola Didrik (2017). Higher or lower oxygen for delivery room resuscitation of preterm infants below 28 completed weeks gestation: a meta-analysis. Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition.  ISSN 1359-2998.  102(1), s F24- F30 . doi: 10.1136/archdischild-2016-310435
 • Sánchez-Illana, Ángel; Solberg, Rønnaug; Lliso, Isabel; Pankratov, Leonid; Quintas, Guillermo; Saugstad, Ola Didrik; Vento, Máximo & Kuligowski, Julia (2017). Assessment of phospholipid synthesis related biomarkers for perinatal asphyxia: a piglet study. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  7:40315, s 1- 11 . doi: 10.1038/srep40315
 • Saugstad, Ola Didrik (2017). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Effects of Hypoxemia, Hypercarbia, Acidosis, and Reduced Pulmonary Blood Flow on the Surfactant Fetal Lamb Lung. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  188, s 127 . doi: 10.1016/j.jpeds.2017.03.020
 • Saugstad, Ola Didrik (2017). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Feeding Studies in Low-Birth-Weight Infants. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  184, s 124 . doi: 10.1016/j.jpeds.2016.11.065
 • Saugstad, Ola Didrik (2017). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: The Incidence of Neonatal Hypoglycemia?A Completed Survey. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  180, s 73- 73 . doi: 10.1016/j.jpeds.2016.08.014
 • Solberg, Rønnaug; Longini, Mariangela; Proietti, Fabrizio; Perrone, Serafina; Felici, Cosetta; Porta, Alessio; Saugstad, Ola Didrik & Buonocore, Giuseppe (2017). DHA Reduces Oxidative Stress after Perinatal Asphyxia: A Study in Newborn Piglets. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  112(1), s 1- 8 . doi: 10.1159/000454982
 • Solevåg, Anne Lee; Schmölzer, Georg M.; Nakstad, Britt; Saugstad, Ola Didrik & Cheung, Po-Yin (2017). Association between Brain and Kidney Near-Infrared Spectroscopy and Early Postresuscitation Mortality in Asphyxiated Newborn Piglets. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  112(1), s 80- 86 . doi: 10.1159/000458515
 • Sweet, David G.; Carnielli, Virgilio; Greisen, Gorm; Hallman, Mikko; Ozek, Eren; Plavka, Richard; Saugstad, Ola Didrik; Simeoni, Umberto; Speer, Christian P.; Vento, Máximo; Visser, Gerard H.A. & Halliday, Henry L. (2017). European Consensus Guidelines on the management of respiratory distress syndrome - 2016 update. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  111(2), s 107- 125 . doi: 10.1159/000448985
 • Aschner, Judy L.; Gien, Jason; Ambalavanan, Namasivayam; Kinsella, John P.; Konduri, Girija Ganesh; Lakshminrusimha, Satyan; Saugstad, Ola Didrik & Steinhorn, Robin H. (2016). Challenges, priorities and novel therapies for hypoxemic respiratory failure and pulmonary hypertension in the neonate. Journal of Perinatology.  ISSN 0743-8346.  36(2), s S32- S36 . doi: 10.1038/jp.2016.47
 • Aune, Dagfinn; Sen, Abhijit; Henriksen, Tore; Saugstad, Ola Didrik & Tonstad, Serena (2016). Physical activity and the risk of gestational diabetes mellitus: a systematic review and dose–response meta-analysis of epidemiological studies. European Journal of Epidemiology.  ISSN 0393-2990.  31(10), s 967- 997 . doi: 10.1007/s10654-016-0176-0
 • Bains, Sukhjeet Kaur; Kumar, Praveen; Sundaram, Venkataseshan; Lang, Astri Maria & Saugstad, Ola Didrik (2016). A Comparison of Health Care Workers Assessment and Management of Pain between a Neonatal Intensive Care Unit in India and Norway. Journal of Palliative Care & Medicine.  ISSN 2165-7386.  6(2) . doi: 10.4172/2165-7386.1000255
 • Benterud, Torkil; Ystgaard, Martin Bogale; Manueldas, Sophia; Pankratov, Leonid; Alfaro-Cervello, Clara; Florholmen, Geir; Ahmed, Muhammad Shakil; Sandvik, Leiv; Norgren, Svante; Bjørås, Magnar; Baumbusch, Lars Oliver; Solberg, Rønnaug & Saugstad, Ola Didrik (2016). N-Acetylcysteine Amide Exerts Possible Neuroprotective Effects in Newborn Pigs after Perinatal Asphyxia. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  111(1), s 12- 21 . doi: 10.1159/000447255
 • Bryn, Vesna; Aass, Hans Christian; Skjeldal, Ola; Isaksen, Jørn; Saugstad, Ola Didrik & Ormstad, Heidi Kristin (2016). Cytokine profile in autism spectrum disorders in children. Journal of Molecular Neuroscience.  ISSN 0895-8696.  61(1), s 1- 7 . doi: 10.1007/s12031-016-0847-z Vis sammendrag
 • Chafer-Pericas, C.; Torres-Cuevas, Isabel; Sanchez-Illana, A.; Escobar, Javier; Kuligowski, Julia; Solberg, Rønnaug; Garberg, Håvard Tetlie; Huun, Marianne Ullestad; Saugstad, Ola Didrik & Vento, M. (2016). Development of a reliable analytical method to determine lipid peroxidation biomarkers in newborn plasma samples. Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry.  ISSN 0039-9140.  153, s 152- 157 . doi: 10.1016/j.talanta.2016.03.010
 • Escobar, Javier; Sánchez-Illana, Ángel; Kuligowski, Julia; Torres-Cuevas, Isabel; Solberg, Rønnaug; Garberg, Håvard Tetlie; Huun, Marianne Ullestad; Saugstad, Ola Didrik; Vento, Máximo & Cháfer-Pericás, Consuelo (2016). Development of a reliable method based on ultra-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry to measure thiol-associated oxidative stress in whole blood samples. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.  ISSN 0731-7085.  123, s 104- 112 . doi: 10.1016/j.jpba.2016.02.007
 • Garberg, Håvard Tetlie; Huun, Marianne Ullestad; Escobar, Javier; Martinez-Orgado, Jose; Løberg, Else Marit; Solberg, Rønnaug & Saugstad, Ola Didrik (2016). Short-term effects of cannabidiol after global hypoxia-ischemia in newborn piglets. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  80(5), s 710- 718 . doi: 10.1038/pr.2016.149 Vis sammendrag
 • Lakshminrusimha, Satyan & Saugstad, Ola Didrik (2016). The fetal circulation, pathophysiology of hypoxemic respiratory failure and pulmonary hypertension in neonates, and the role of oxygen therapy. Journal of Perinatology.  ISSN 0743-8346.  36(2), s S3- S11 . doi: 10.1038/jp.2016.43
 • Oei, Ju Lee; Ghadge, Alpana; Coates, Elisabeth; Wright, Ian M.; Saugstad, Ola Didrik; Vento, Maximo; Buonocore, Giuseppe; Nagashima, Tatsuo; Suzuki, Keiji; Hosono, Shiguhero; Davis, Peter G.; Craven, Paul; Askie, Lisa; Dawson, Jennifer; Garg, Shalabh; Keech, Anthony; Rabi, Yacov; Smyth, John; Sinha, Sunil; Stenson, Ben; Lui, Kei; Hunter, Carol Lu & Tarnow Mordi, William (2016). Clinicians in 25 countries prefer to use lower levels of oxygen to resuscitate preterm infants at birth. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  105(9), s 1061- 1066 . doi: 10.1111/apa.13485
 • Rognlien, Anne Gro Wesenberg; Wollen, Embjørg Julianne; Atneosen-Åsegg, Monica & Saugstad, Ola Didrik (2016). Temporal Patterns of Gene Expression Profiles in the Neonatal Mouse Lung after Hypoxia-Reoxygenation. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  111(1), s 45- 54 . doi: 10.1159/000447322 Vis sammendrag
 • Rognum, Torleiv Ole; Holmen, Sigve; Musse, Musse Ahmed; Dahlberg, Pål Skage; Stray-Pedersen, Arne; Saugstad, Ola Didrik & Opdal, Siri Hauge (2016). Estimation of time since death by vitreous humor hypoxanthine, potassium, and ambient temperature. Forensic Science International.  ISSN 0379-0738.  262, s 160- 165 . doi: 10.1016/j.forsciint.2016.03.001
 • Saugstad, Ola Didrik; Robertson, Nicola J. & Vento, Maximo (2016). A critical review of the 2015 International Liaison Committee on Resuscitation treatment recommendations for resuscitating the newly born infant. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  105(5), s 442- 444 . doi: 10.1111/apa.13358
 • Saugstad, Ola Didrik & Stokkereit, Ivar (2016). Children's right to health: Implications for decision-making in newborn medical care. Pediatrics.  ISSN 0031-4005.  138(1) . doi: 10.1542/peds.2015-4195
 • Solberg, Rønnaug; Kuligowski, Julia; Pankratov, Leonid; Escobar, Javier; Quintas, Guillermo; Lliso, Isabel; Sánchez-Illana, Ángel; Saugstad, Ola Didrik & Vento, Máximo (2016). Changes of the plasma metabolome of newly born piglets subjected to postnatal hypoxia and resuscitation with air. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  80(2), s 284- 292 . doi: 10.1038/pr.2016.66
 • Torres-Cuevas, Isabel; Kuligowski, Julia; Carcel, Maria; Cháfer-Pericás, Consuelo; Asensi, Miguel; Solberg, Rønnaug; Cubells, Elena; Nunez, Antonio; Saugstad, Ola Didrik; Vento, Maximo & Escobar, Javier (2016). Protein-bound tyrosine oxidation, nitration and chlorination by-products assessed by ultraperformance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  913, s 104- 110 . doi: 10.1016/j.aca.2016.01.054
 • Benterud, Torkil; Pankratov, Leonid; Solberg, Rønnaug; Bolstad, Nils; Skinningsrud, Anders; Baumbusch, Lars Oliver; Sandvik, Leiv & Saugstad, Ola Didrik (2015). Perinatal asphyxia may influence the level of beta-amyloid (1-42) in cerebrospinal fluid: An experimental study on newborn pigs. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  10(10) . doi: 10.1371/journal.pone.0140966
 • Curstedt, Tore; Halliday, Henry L.; Hallman, Mikko; Saugstad, Ola Didrik & Speer, Christian P. (2015). 30 Years of Surfactant Research - From Basic Science to New Clinical Treatments for the Preterm Infant. Neonatology.  ISSN 1661-7800. . doi: 10.1159/000381160
 • Lindenskov, Paal Helge H.; Castellheim, Albert; Saugstad, Ola Didrik & Mollnes, Tom Eirik (2015). Meconium aspiration syndrome: Possible pathophysiological mechanisms and future potential therapies. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  107(3), s 225- 230 . doi: 10.1159/000369373
 • Ramji, Siddarth; Saugstad, Ola Didrik & Jain, Ashish (2015). Current Concepts of Oxygen Therapy in Neonates, In Dharmapuri Vidyasagar & Ashok K. Deorari (ed.),  Advances in Neonatology. Current Status and Challenges in Research in India and US.  Indian Journal of Pediatrics.  ISBN 978-81-923838-2-8.  Kapittel 3 Section I.  s 35 - 50
 • Ramji, Siddarth; Saugstad, Ola Didrik & Jain, Ashish (2015). Current Concepts of Oxygen Therapy in Neonates. Indian Journal of Pediatrics.  ISSN 0019-5456.  82(1), s 46- 52 . doi: 10.1007/s12098-014-1571-8
 • Rognlien, Anne Gro Wesenberg; Wollen, Embjørg Julianne; Atneosen-Åsegg, Monica & Saugstad, Ola Didrik (2015). Increased expression of inflammatory genes in the neonatal mouse brain after hyperoxic reoxygenation. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  77(2), s 326- 333 . doi: 10.1038/pr.2014.193 Vis sammendrag
 • Samiee-Zafarghandy, Samira; Saugstad, Ola Didrik & Fusch, Christoph (2015). Do we have an answer when it comes to providing extremely preterm infants with optimal target oxygen saturation?. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  104(3), s e130- e133 . doi: 10.1111/apa.12840
 • Saugstad, Ola Didrik (2015). Delivery room management of term and preterm newly born infants. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  107(4), s 365- 371 . doi: 10.1159/000381159
 • Tataranno, ML; Oei, Ju Lee; Perrone, S.; Wright, IM; Smyth, JP; Lui, K.; Tarnow-Mordi, WO; Longini, M; Proietti, Fabrizio; Negro, S.; Saugstad, Ola Didrik & Buonocore, Giuseppe (2015). Resuscitating preterm infants with 100% oxygen is associated with higher oxidative stress than room air. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  104(8), s 759- 765 . doi: 10.1111/apa.13039
 • Ystgaard, Martin Bogale; Sejersted, Yngve; Løberg, Else Marit; Lien, Egil; Yndestad, Arne & Saugstad, Ola Didrik (2015). Early upregulation of NLRP3 in the brain of neonatal mice exposed to hypoxia-ischemia: No early neuroprotective effects of NLRP3 deficiency. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  108, s 211- 219 . doi: 10.1159/000437247 Vis sammendrag
 • Arduini, Alessandro; Escobar, Javier; Vento, Maximo; Escrig, Raquel; Quintas, Guillermo; Sastre, Juan; Saugstad, Ola Didrik & Solberg, Rønnaug (2014). Metabolic adaptation and neuroprotection differ in the retina and choroid in a piglet model of acute postnatal hypoxia. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  76(2), s 127- 134 . doi: 10.1038/pr.2014.70
 • Aune, Dagfinn; Saugstad, Ola Didrik; Henriksen, Tore & Tonstad, Serena (2014). Maternal body mass index and the risk of fetal death, stillbirth, and infant death: A systematic review and meta-analysis. Journal of the American Medical Association (JAMA).  ISSN 0098-7484.  311(15), s 1536- 1546 . doi: 10.1001/jama.2014.2269
 • Aune, Dagfinn; Saugstad, Ola Didrik; Henriksen, Tore & Tonstad, Serena (2014). Physical Activity and the Risk of Preeclampsia: A Systematic Review and Meta-Analysis. Epidemiology.  ISSN 1044-3983.  25(3), s 331- 343 . doi: 10.1097/EDE.0000000000000036
 • Braband, Knut; de Lange, Charlotte; Emblem, Kyrre Eeg; Reinholt, Finn P.; Saugstad, Ola Didrik; Schram Stokke, Eirik & Munkeby, Berit Holthe (2014). Contrast-enhanced ultrasound identifies reduced overall and regional renal perfusion during global hypoxia in piglets. Investigative Radiology.  ISSN 0020-9996.  49(8), s 540- 546 . doi: 10.1097/RLI.0000000000000053
 • Dennery, Phyllis A.; Buonocore, Giuseppe & Saugstad, Ola Didrik (2014). Preface (to Perinatal and Prenatal Disorders), In Phyllis A. Dennery; Giuseppe Buonocore & Ola Didrik Saugstad (ed.),  Perinatal and Prenatal Disorders.  Humana Press.  ISBN 978-1-4939-1404-3.  forord.  s v - vi
 • Hameed, Numan Nafie; Abdul, Jaleel,RK & Saugstad, Ola Didrik (2014). The use of continuous positive airway pressure in preterm babies with respiratory distress syndrome: A report from Baghdad, Iraq. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine.  ISSN 1476-7058.  27(6), s 629- 632 . doi: 10.3109/14767058.2013.825595
 • Kuligowski, J.; Perez-Guaita, D.; Lliso, I.; Escobar, J.; Leon, Z.; Gombau, L.; Solberg, Rønnaug; Saugstad, Ola Didrik; Vento, M. & Quintas, G. (2014). Detection of batch effects in liquid chromatography-mass spectrometry metabolomic data using guided principal component analysis. Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry.  ISSN 0039-9140.  130, s 442- 448 . doi: 10.1016/j.talanta.2014.07.031
 • Mitra, Shabana; Aune, Dagfinn; Speer, CP & Saugstad, Ola Didrik (2014). Chorioamnionitis as a Risk factor for retinopathy of prematurity: A systematic review and meta-analysis. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  105(3), s 189- 199 . doi: 10.1159/000357556
 • Salvesen, Bodil; Curstedt, Tore; Mollnes, Tom Eirik & Saugstad, Ola Didrik (2014). Effects of natural versus synthetic surfactant with SP-B and SP-C analogs in a porcine model of meconium aspiration syndrome. Neonatology.  ISSN 1661-7800.  105(2), s 128- 135 . doi: 10.1159/000356065

Se alle arbeider i Cristin

 • Dennery, Phyllis A.; Buonocore, Giuseppe & Saugstad, Ola Didrik (ed.) (2014). Perinatal and Prenatal Disorders. Humana Press.  ISBN 978-1-4939-1404-3.  435 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Garberg, Håvard Tetlie; Saugstad, Ola Didrik & Solberg, Rønnaug (2017). Perinatal-Hypoxic-Ischemic Brain Injury: Detection and Intervention.
 • Oei, Ju Lee; Wright, Ian M. & Saugstad, Ola Didrik (2017). Authors' response. Pediatrics.  ISSN 0031-4005.  139(5), s 1- 2 . doi: 10.1542/peds.2017-0452B
 • Saugstad, Ola Didrik (2017, 26. oktober). Asphyxia in the third millennium: from Virgina Apgar to metabolomics. [Internett].  https://www.youtube.com/watch?v=ruKRWy0uP-k&t=10s.
 • Saugstad, Ola Didrik (2017). Kommentar til "Fish Oil in Pregnancy and Asthma in Offspring". New England Journal of Medicine.  ISSN 0028-4793.  376 . doi: 10.1056/NEJMc1701020
 • Kessler, Jørg; Yli, Branislava Markovic; Stray-Pedersen, Babill; Jacobsen, Anne Flem; Saugstad, Ola Didrik & Henriksen, Tore (2016). Why did the authors perform a meta-analysis of studies with primary endpoints they consider clinically unimportant?. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  95(5), s 606- 607 . doi: 10.1111/aogs.12876
 • Saugstad, Ola Didrik (2016). 50 Years Ago in THE JOURNAL OF PEDIATRICS: Acetylcholine in the Treatment of Idiopathic Respiratory Distress Syndrome : Moss AJ, Emmanouilides GC, Rettori O, Adams FH. J Pediatrics 1966;69:817-25. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  178, s 92- 92 . doi: 10.1016/j.jpeds.2016.05.023
 • Saugstad, Ola Didrik (2016). Oxygenation of the newborn. Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.  ISSN 0973-614X.  10(2), s 170- 171 . doi: 10.5005/jp-journals-10009-1462
 • Saugstad, Ola Didrik (2016). Re: Kronisk utmattelsessyndrom/ myalgisk encefalopati – sykdomsmekanismer, diagnostikk og behandling. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(3), s 205- 205 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0053
 • Saugstad, Ola Didrik (2016). The Newborn at the edge of viability. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  105(11), s 1249- 1251 . doi: 10.1111/apa.13564
 • Saugstad, Ola Didrik (2016). The neonate from cesarean delivery, In Gian Carlo Di Renzo & Antonio Malvasi (ed.),  Cesarean Delivery.  CRC Press.  ISBN 9781482226331.  Chapter 17.  s 297 - 306
 • Vento, Maximo; Schmölzer, Georg; Cheung, Po-Yin; Finer, Neil; Solevåg, Anne Lee; Oei, Ju Lee & Saugstad, Ola Didrik (2016). What initial oxygen is best for preterm infants in the delivery room?-A response to the 2015 neonatal resuscitation guidelines. Resuscitation.  ISSN 0300-9572.  101, s e7- e8 . doi: 10.1016/j.resuscitation.2015.12.020
 • Egeland, Torstein; Angelsen, Arild; Haug, Ruth; Henriksen, Jan-Olav; Lea, Tor Erling & Saugstad, Ola Didrik (2015). T. Egeland og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(22), s 2020- 2021 . doi: 10.4045/tidsskr.15.1185
 • Egeland, Torstein; Angelsen, Arild; Haug, Ruth; Henriksen, Jan-Olav; Lea, Tor Erling & Saugstad, Ola Didrik (2015). T. Egeland og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(22), s 2021- 2022 . doi: 10.4045/tidsskr.15.1230
 • Saugstad, Ola Didrik (2015). Hyperoxia and cerebral vasoconstriction in healthy newborns. Acta Paediatrica.  ISSN 0803-5253.  104(7), s 645- 646 . doi: 10.1111/apa.13004
 • Angelsen, Arild; Egeland, Torstein; Haug, Ruth; Henriksen, Jan-Olav; Lea, Tor Erling & Saugstad, Ola Didrik (2014). De ME-syke fortjener seriøs forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Eik-Nes, Sturla; Saugstad, Ola Didrik & Kahrs, Birgitte Heiberg (2014, 08. februar). Ein kompleks prosedyre. Kronikk på ytring.no. [Internett].  nrk.no/ytring.no.
 • Haaland, Eilif; Meland, Eivind; Magelssen, Morten; Saugstad, Ola Didrik; Salbu, Harald; Felde, Gunhild & Rognum, Torleiv Ole (2014). Ikke reelt bortfall av henvisningsplikten. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(17), s 1646 . doi: 10.4045/tidsskr.14.1007

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:44 - Sist endret 22. apr. 2016 09:28